3 Şubat 2014 Pazartesi

Two Over One (2.1)

Perez Prado - El Manicero
*****
Küstahlık,
zayıf insanın güçlü olma taklididir.
Eric Hoffer
*****
TV'NİN YARATTIĞI ASIL TEHLİKE
Televizyonla ilgili iki söz aktaralım:
Bruno Bettelheim: "Günün çoğunu TV ekranından yönetilen o sıcacık sözlü iletişime kulak kabartmaya ya da TV yıldızı olarak nitelendirilen kişilerin duygusal davranışlarını izlemeye koşullandırılmış çocuklar, gerçek yaşamda başarı kazanamazlar; çevrelerinde o yıldızlar gibi ilgi göremezler çünkü. Daha da kötüsü, gerçek dünyadan öğrenmeleri gerekeni öğrenemezler, bu yeteneklerini zamanla yitirirler; yaşam, ekrandaki yaşamdan çok daha karmaşıktır. En sonda da biri çıkagelip her şeyi açıklamaz. 'TV çocuğu' karşılaştığı olayların anlamlarını kavramakta zorlanır, umutsuzluğa kapılır. Bu sorun zamanında giderilemezse, çocukta TV karşısında başlayan 'anneden duygusal kopma' başka boyutlara ulaşır. TV'nin yarattığı asıl tehlike budur: insanın edilginliğe yönelmesi ve tek başına yaşamla karşı karşıya kalamama korkusunun yerleşmesi." 

Clive Barnes: "Televizyon, ilk gerçek demokratik kültürdür herkese açık olan, insanların istekleriyle oluşturulan bir kültür. İşin korkunç yanı ise insanların ne istedikleridir.
08. 08. 2005 Ülkü Tamer
****
GÜZELLİK VE KADIN

Gökte yıldızları gördüm;
Topladım çiçekleri baharın bahçesinde.
Karanlıkta ıslattı yüzümü ağaçlar,
Gördüm alacakaranlığın ufuklara çöktüğünü,
Kırkikindi yağmurlarından sonra gökkuşağı
Bükülmüş güneşe doğru.
Yeni yılın güneşi Mart’ta, Mayıs’ın ve Haziran’ın ayı
Geldiler ve gittiler günler ve gecelerce.
Irmağın akıntısı ve gümüş köpüğü
Binbir ışıktır uzaklıklarında.
Olgun kırmızı ve sarı meyveleri bahçenin;
Kuşların şarkısı ve cıvıltısı yayla ormanlarında.
Muhteşem müzik yükselir sık sık
Bir kavalın gırtlağından ya da bir kemanın tellerinden.
Bütün bunlar mucizedir ve güzelliktir;
Varoluş yolunda kendi ışığını savururlar.
Fakat sevgimin gülüşü olmaksızın
Işıktan yoksundur doğa.
Beni heyecanlandıran O’nun sesini taşımazsa
Sesi yoktur rüzgârın;
Hangi yıldız, hangi yabanıl gül kırmızıdır
O’nun yanakları, meme uçları ve dudakları misali?
Hangi siyahlığın boyası durur O’nun gözleri misali
Kirpikleri misali siyah, kaşları ya da çözünük saçları misali?
Hangi tepe O’nun selvi boyu denli güzeldir?
Gözlerindeki misali ışıltılı köz var mıdır ki?
Aşkın özlemi gibi sihirli midir
Anımsayan ve tutsak bir yüreğin özlemi?

Ebdullah Goran (1904-1962) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
*****
TWO OVER ONE (2/1)

Bir seviyesindeki oyun açışlarına; cevapçının ilk dekleresinde, sıçramadan iki seviyesinde renk okuması (12/13+) oyun forsingidir. (Tek sıçramalı cevaplar genelde 6+ kartlı zayıf el gösterir.SAYC sisteminde ise 17+ puanlı kuvvetli el gösterir.)

Ana konvansiyonu da Forsing Sanzatu’dur. Diğer konuşmalar SAYC’la benzerlik taşır. Kullanacağınız konvansiyonları ortağınızla belirlersiniz. Genel kural; 2 seviyesinde cevap geldiği zaman, renk tekrarı dışında zondan önce durulmaz ve rakip kontursuz oynatılmaz.

2/1 Game Force, sadece birinci veya ikinci pozisyonda ‘1’ seviyesinde oyun açtığımızda ve sonraki oyuncunun pas geçtiği durumlarda geçerlidir. Yani ortağımız ‘pass’dan gelmemiş olacak ve sonraki oyuncu araya girmemiş olacaktır. Pasdan gelen ortağın sıçramadan iki seviyesinde renk okuması, Standard metodlardaki gibi (10~11/12) gerektirir. Üçüncü veya dördüncü pozisyonlardaki majör açılışlarında tutuş varsa DRURY (veya reverse drury) konvansiyonu uygulanabilir.

2/1 GF’ nin geçerli olduğu sekanslar aşağıdaki gibidir:
1 karo açışı üzerine 2 trefl,
1 kör açışı üzerine   2 trefl veya 2 karo,
1 pik açışı üzerine    2 trefl veya 2 karo ya da 2 kör.
1 pik açışı üzerine    2 kör cevabı en az 5 kart körü garanti eder.

1 seviyesi üzerine 2 seviyesinde minör okumak en az 4 kart minör gösterir,
ancak 1 pik açışı üzerine 3-4-3-3 dağılımla 2 trefl ile yalan söylenebilir.
1 trefl trefl üzerine sıçramadan 2 seviyesinde deklere verilemeyeceğinden, trefl açışı üzerine 2/1GF uygulanmaz. (Ayrıca 1karo açışına 2trefliyi farklı oynayanlar da vardır ve onlar için sadece majör açışlarından sonra 2/1 GF uygulanır.

Sistem şu prensibe göre çalışır:
Cevapçı iki seviyesinde yeni renk okuduğunda ve mümkün olan en düşük seviyede deklere verdiğinde ortaklığın zona yükselecek yeterli kuvveti var demektir.

Bundan sonra açıcı için reverse sınırlaması ortadan kalkar, fakat reverse, puanı uzunluklarda olan en az 14 puanlı ellerle yapılması tavsiye edilir.
ARxx, ARxxx, xx,xx gibi ellerle, daha düşük puanlı ellerle renk tekrarı yapılmalı, cevapcıda o renk varsa zaten okuyacaktır.

1 pik …  2 karo : 2/1Game Forse 12/13+
2 kör  …2 pik    : Cevapçı rengini tekrarlamadı, 3’lü pik ve zon için yeterli puan vaadi
1 pik  … 2 x      : 2/1Game Force 12/13+ HCP, zon forsingi.
2 pik  … Pik 5’li olabilir, açıcı 12~14 puanla sadece elini limite ediyor.

2/1 GF’den sonra rengin tekrarı, pikin 6’lı olduğunu göstermez. Ancak FNT’den sonra renk tekrarı, rengin 6’lı olduğunu gösterir.
2NT : Açıcı 1NT açabilecek (15-17 puanlı) dengeli el gösterdi. (Bu
deklere SAYC’da 12~14 dengeli el gösterir.)
2y : Açıcının yeni rengi 12+ , en az 5-4 dağılım (reverse ise 14+)
3y : Açıcının sıçramalı yeni rengi 17+ en az 5-5 dağılım
3y : Açıcının sıçramadan yeni rengi en az 5-4 dağılım 15+

2/1 GF sistemi içinde cevapçının reverse’i de oyun forsingine sahip 12/13+ kuvvet gösterdiğinden, cevapçı oyun forsingine sahip eli olmadığında, trefli açışına daha uzun karo rengini atlayarak 4’lü majörünü okur.

Forsing Sanzatu :
5’li majör oynayanların çoğunluğu 1 seviyesinde majör açışlarında 1Sanzatuyu forsing oynamayı tercih ediyorlar. Arkasında ise oldukça geçerli sebepleri var. Cevapçı açanın majörünü 3’lü veya daha fazla kartla tutuyorsa muhtemelen bu koz olacaktır. Halbuki cevapçıda açanın majörü tek veya şikansa, başka bir rengi koz yapmak sanzatu oynamaktan daha iyidir. Öyle ise 1NT cevabını naturel oynadığınızda sadece partnerin majörü sizde 2 parça ve 6~10 puanınız varsa doğru konturat oluyor. Böyle bir dağılım ile o kadar az karşılaşılıyor ki, 1NT gibi en düşük seviyedeki bir deklereyi daha fazla amaca hizmet ettirmeyi düşünmenin, yerinde bir yaklaşım olduğu son derece açık.

Örneğin:
♠ 84 …♥ KJ9432 …♦ 7 …♣ Q763
Partner 1♠ oyun açtıktan sonra yukarıdaki elle konuşacaksınız. İki seviyesinde cevap vermek için yeterli puan yok ve 1NT diyorsunuz.
Bir sanzatuyu naturel ve nonforsing oynuyorsanız, ortakta da aşağıdaki el varsa 1NT nihai kontrat olacaktır.

♠ AK752 …♥ Q6 …♦ K54 …♣ J42
Hiç şansı yok. Halbuki 1Sanzatuyu forsing oynamış olsaydınız, partnerin 2 minör rebidi üzerine 2 kör deklera ederek orada oynamak veya partner 2♠ ile 6’lı renk gösterirse 6-2 koz fitine pik kontratı, her ikisi de sizi endişelendirmeyecekti.

Forsing sanzatu diyen elde başka ne tür dağılımlar olabilir:
1) Naturelde 1NT diyecek eller. Yani 6~10 puan ile bir seviyesinde pik diyemeyen, iki seviyesinde konuşamayan ve ortağın majörüne üç veya daha fazla kart desteği olmayan eller.
2) 10~11/12 puan ile koz değeri olan/olamayan dengeli sayılabilecek eller.
3) 6’lı veya daha uzun rengi bulunan zayıf eller.
4) Ortağın majörünü zoraki tutacak kötü eller.

Ortağın 1♠ açışı üzerine 1sanzatu forsing yapacak bazı eller:
1) ♠ K63 …♥ A542… ♦ 87 …♣ K1084
Önce 1NT sonra pikte sıçramalı tutuş. Bu konuşma 10-12 puan ve 3’lü koz fiti gösterir. Partner ikinci konuşmasında kör rengi göstermiş ise o rengi tutmak gerekir.
2) ♠ 85 …♥ 94 …♦ 872….♣ KQJ1084
Önce 1NT sonra gelene 3♣trefli. Zayıf el iyi kozlar demektir.
3) ♠ 64 …♥ QJ7 …♦ KJ52 …♣ A1064
1NT, ardından 2NT. Dengeli 10-12 puan 3’lü tutuş yok.

Bir majör açan 5’li rengi garanti ettiğine göre, forsing sanzatu üzerine rengini tekrarlarsa 6’lı veya daha uzun majörü vardır. Dolayısı le 5-3-3-2 dağılımla uzun minörünü (üçlü) olabilir), minörler 3-3 ise trefli okur. Ayrıca, cevapçı basit tutuşun alt sınırında (5-7) ise önce bir sanzatudan geçip sonra piki tutar. Ortağın açışını direk tutmak daha yapıcıdır.

Forsing Sanzatu, 2/1 GF’nin ana konvansiyonudur ve yaklaşık 6-11/12 HCP gösterir.
Pasdan gelen ortağın : 1NT dekleresi yaklaşık 6-9-11/12 HCP (ne kadar zayıf açtığınıza bağlı) gösterir. 3’lü tutuş ve 10-11/12 puan ile DRURY Konvansiyonu uygulanır. 3’lü tutuş ve 8~9 puan ile basit destek verilir. İki seviyesinde renk okumak 2/1GF değildir ve 5’li kart, 10-11/12 puan ile koz tutuşu yoktur.
Üçlü tutuş varsa 6 puanlık alt sınır 5’e kadar inebilir. Forsing Sanzatu Teoride vasat bir konvansiyon olarak görünse de uygulamada başarılı sonuçlar alınır.

Pik açılışı:
1 pik … 1NT: FNT, 12/13+ puanı olmayan (2/1),
basit destek veya konvansiyonel destek cevabı veremiyen (6-12HCP’lik) el gösterir. Eğer 3’lü pik tutuşu varsa asgari limit 5 HCP’ye kadar inebilir.

Açıcının ikinci konuşmaları:
2 pik … (11/12-15 HCP, 6+ pik. fNT sonrası pik en az 6’lı olmak zorundadır. Ancak 2/1 GF sonrası 6’lı olmayabilir.)
1 pik 2 x : 2/1Game Force 12/13+ HCP, zon forsingi.
2 pik : Pik 5’li olabilir, açıcı 12-14 puanla sadece elini limite ediyor.
2/1 GF’den sonra rengin tekrarı, pikin 6’lı olduğunu göstermez. Ancak FNT’den sonra renk tekrarı, rengin 6’lı olduğunu gösterir.
Forsing NT cevabından sonra eğer açıcı kuvvetli bir ele sahipse aynı standart konuşmalarda olduğu gibi davranır.
Majör rengini 3 seviyesinde tekrarlamak 16- 18 puan ve güzel bir 6-7 kartlı renk gösterir.
Sıçrayarak yeni renk okumak zon forsingidir.
2NT demek 18-19 HCP ve dengeli el demektir.
Eğer açanın 15-17 HCP ve dengeli eli varsa bir minör okuyup tekrar deklere fırsatı gelirse, gelene 2NT der. Bu önemli bir noktadır.

1 pik … 1NT
2 trefl  2 karo: (6-9 HCP, 6+karo).
2NT   : (15-17 HCP, dengeli el)
Eğer Açıcı minimum ele sahipse:
Orijinal rengi 6’lı veya daha uzunsa tekrarlar.
5+ Piki ve 4’lü körü varsa 2kör der.
Dörtlü minörü varsa gösterir.
Dörtlü minörü yoksa üçlü minörü okur.
İki minör de üçlü ise Trefliyi okur.
Bazı özel sekanslarda deklereler bire iki zon forsingi şeklinde başlamış olsa bile ortaklık part-skorda kalabilir.

RV762   …siz ….partner……..... ♠D3
♥RV92  ……1♠ ……2♣ …………...♥A7
♦973 ……….2♥ ……3♣………….. ♦T4
♣A …………3♦ ……4♣ ……….….♣RDV8762
………….….Pass(?)

Sizin 3. turdaki 3 Karo deklereniz bekleme deklerasyonudur ve karo keseri sormaktadır. Partnerde karo keseri yok ve rengini tekrarlıyor. Bu dağılımla belki 4 pik mümkün ama ihtimali çok az.
Kompetisyonda Forsing Sanzatu devreden çıkar, natürele döner. Açış konturlanırsa yine natürel deklereler başlar. Tutuş varsa truscott devreye girer.
Eğer cevapçının sanzatu dekleresinden sonra rakip araya girmişse açıcının konturu cezadır. Kontur dışı deklereler ekstra dağılım ve/veya puan demektir. Pas ise benden bu kadar demektir. Pas’dan sonra cevapçının konturu da cezadır.
Cevapçının sanzatu dekleresinden sonra rakip kontur ile araya girmişse açıcının okuyacağı yeni renk minör de olsa en az 4’lüdür.
*
Neden Forsing Sanzatu?

                partner   … siz
♠AT865 … 1♠ ………1NT ……♠6
♥DV7……. ? …………………. ♥R98743
♦74 ……………………………..♦982
♣AD7 ………………………….♣RT8
Şu dağılımla Forsing Sanzatu oynamadan deklere veriniz.
1NT Konturatı 2 veya üç batarken kör kozunu bulabilirseniz, oyunda zon var. Ama natürel sistemde Açıcının bir tur daha konuşması mümkün değil. Forsing Sanzatuda ise açıcı bir tur daha konuşmak zorunda olacağından 2Tr diyecek, cevapçı da bunun üzerine 2Kör Dekleresi verme fırsatını bulacak. Forsing Sanzatu oynasaydınız, En azından zonu bulamasanız bile kör kozuyla oynarsınız. Kendinize güveniniz artar.
*
                siz  …….partner
A9  …….1♥ …….1♠ …..♠VT42
♥DV872 ..? ………………♥T6
♦R74    ……………………♦AD83
♣AR7 …………………….♣D63
Vereceğiniz bir deklere yok. 17 puanla ya 1NT diyeceksiniz, ya da 2NT diyeceksiniz. 1NT derseniz bu puanlarla zon kaçırırsınız. 2NT derseniz ortağınız 6-7 puanlı başka bir elle sizi zona götürür. Forsing NT oynamış olsanız Deklere nasıl gelişecekti?

                  siz …...partner
♠A9  ……...1♥ ……1♠ …….♠VT42
♥DV872 ….2♣ …...2♥ ……♥T6
♦R74 …….2NT ….3NT …..♦AD83
♣AR7 ………………………♣D63
Buradaki 2♣; 12-17 puan, en az üçlü Trefl gösterir ve pikin 4’lü olmadığını belirtir.
2NT ise 15-17 HCP dengeli el gösteriyor. Partnerin puanı 6-7 olsaydı 2NT’ya Pas geçerdi. 6-7 puanı ve körü 3’lü olsaydı, 3 köre düzeltirdi.

Bir MAJÖR Açışlarına (BERGEN ve FNT 6-12 Entegreli) Cevaplar :
Pik açışlarına cevaplar:
1♠:  2♠ 3’lü tutuş, 8-9 HCP, basit tutuş. (5-7 ile fNT’den geçiniz)
1♠:  2NT 4’lü tutuş, 13+ HCP (Tek veya şikan yok) Jacoby 2NT
1♠:  3♠ 4’lü tutuş, 0-6 HCP Blokatif (SAYC: 3lü tutuş 10~12)
1♠:  3♣ 4’lü tutuş, 6- HCP, Bergen
1♠:  3♦ 4’lü tutuş, 10-12 HCP, Bergen
1♠:  3♥ 4’lü tutuş, 10-12 HCP, herhangi bir renk tek veya şikan.
(ters majör)
1♠:  4♠ 4/5’li tutuş, 0-5 HCP, (dengesiz dağılım).
1♠:  3NT 3’lü tutuş, 13-15 HCP 4333 dağılım ve kozda az puan.
1♠:  4x 4’lü tutuş, 12+ HCP, okunan renk tek/şikan. (splinter)
1♠:  2♣,2♦,2♥ 4’lü tutuş YOK, 12/13+ HCP, 2/1 GF.
1♠:  1NT 4’lü tutuş YOK, 5/6-12 HCP, Forcing NT.
(3’lü pik tutuşu varsa alt limit 5 Puan olabilir)

fNT’den sonra Açıcının ikinci konuşmaları:
2♠   : (11/12-15 HCP, 6+♠).
3♠   : (16+ HCP, 6+ ♠).
2♣, 2♦,2♥ :  (12-17 HCP; minörler 3+, ♥4+ natürel deklereler,
minörler3-3 ise 2♣ okunur.)
2NT   : (18-19 HCP dengeli el). (15-17 HCP dengeli el ile önce
minörden geçilir sonra gelen cevaba göre NT denir).
3♣,3♦,3♥:  (18+ HCP, okunan renk en az 4’lü, dengesiz, forsing.)

Açıcının 2. konuşmasındaki deklerelerinden 2♣ dekleresini örnek
aldığımızda, cevapçının ikinci konuşmaları:
1♠    : 1NT
2♣    : 2♦ (6-9 HCP ve 6+♦ var. 3+ koz fiti yok).
2♥     (6-9 HCP ve 6’lı♥ var. 3+ koz fiti yok).
2’li koz tutuşu yoksa iyi 5’li kör okunur).
2♠ (6-9 HCP ve 2’li♠ tutuşu) veya,
(5-7 HCP ve 3’lü♠ tutuşu var).
3♠ (10-12 HCP ve 3’lü♠ tutuşu var).
2NT (10-12 HCP ve 2’li ♠ tutuşu, dengeli el var)
3♥ (10-12 HCP ve 6’lı veya 5’li iyi ♥ var. 3+ koz fiti yok).
3♦ (10-12 HCP ve 6’lı iyi ♦var. 3+ koz fiti yok).
3♣ (8~l2 HCP ile açıcının ikinci rengine destek 5+♣ tutuşu,
2+Pik tutuşu yok.)

Kör Açışlarına Cevaplar:
1♥:  2♥ 3’lü tutuş, 8~9 HCP, basit tutuş. (5-7 ile fNT’den geçiniz)
1♥ : 2NT 4’lü tutuş, 13+ HCP (Tek veya şikan yok) Jacoby 2 NT
1♥:  3♥ 4’lü tutuş, 0-6 HCP Blokatif (SAYC: 3lü tutuş 10~12)
1♥:  3♣ 4’lü tutuş, 6-9 HCP Bergen
1♥:  3♦ 4’lü tutuş, 10-12 HCP Bergen
1♥:  2♠ 4’lü tutuş, 10-12 HCP, herhangi bir renk tek veya şikan.
(ters majör)
1♥:  4♥ 4/5’li tutuş, 0-5 HCP, (dengesiz dağılım veya yabancı As).
1♥:  3NT 3’lü tutuş, 13-15 HCP 4333 dağılım ve kozda az puan.
1♥:  3♠4x 4’lü tutuş, 12+ HCP, okunan renk tek/şikan. (splinter)
1♥:  2♣, 2♦ 4’lü tutuş YOK, 12/13+ HCP, 2/1 GF
1♥:  1♠ 4+♠ ve 5/6+ HCP ile naturel deklere.
*
1♠ naturel deklereden sonra Açıcının ikinci konuşmaları:
1NT  : (12-14 HCP ve 5’li kör var. 4’lü pik tutuşu yok. Dengeli el)
2♥     : (11/12-15HCP ve 6+♥ var. 4’lü pik tutuşu yok.)
3♥     : (16 -HCP ve 6+♥ var. 4’lü pik tutuşu yok.)
2♠      :(11/12-15HCP ve 5+♥ var. 4’lü ♠ ile destek.)
3♠      :  (16 - HCP ve 5+♥ var. 4’lü ♠ ile destek.)
2NT   : (18-19 HCP dengeli el). (15-17 HCP dengeli el ile önce minörden
geçilir sonra gelen cevaba göre NT denir).
2♣, 2♦  : (12-17 HCP ve okunan minör 3+. Gelen cevaba NT denirse 15-17)
3♣, 3♦  : (18+HCP, okunan minör en az 4’lü dengesiz, forsing.)
1♥ : 1NT 4’lü tutuş YOK, 4’lü ♠ yok. 5/6-12 HCP ile Forcing NT.
(kör 3’lü ise alt limit 5+ HCP olabilir)
fNT’den sonra Açıcının ikinci konuşmaları:
2♥   :  (11/12-15HCP, 6+ ♥)
3♥   : (16 - HCP, 6/7’li ♥)
2♣,2♦: (12-17 HCP okunan minör 3+, minörler 3-3 ise 2Tr okunur.)
2♠ : (17+HCP reverse eli. 4’lü♠)
2NT    : (18-19 HCP dengeli el) (15~17 HCP dengeli el ile önce
minörden geçilir sonra gelen cevaba göre NT denir).
3♣, 3♦,  :  (18+ HCP, okunan renk en az 4’lü, dengesiz, forsing.)

Rakip Araya Girerse :
Rakip (2. oyuncu) bir renkle araya girerse, 2/1 GF dahil tüm konvansiyonlar (splinter hariç) devre dışıdır ve standart metodlar uygulanır. Bundan sonra cevapçının konuşmaları genelde kompetisyon içindir ve okuyacağı yeni renk en az 5’li olmalıdır.
Partner… rakip …siz
1♥  ………..1♠ …….?
……………………..1NT: 6-10 puan, rakip renk keserli ve tutuş yok.
…………………..…2NT: 10-12 puan, rakip renk keserli ve tutuş yok.
…………………..…3NT: 13-15 puan, rakip renk keserli ve tutuş yok.
……………….....….2♥: Basit destek.
……………………..3♥: Blokatif.
…………………..…4♥: Altın Fit ( Altın fitte toplam puana bakmaksızın
zon seviyesinde oynanmalıdır )
Toplam 10 koz ve dengesiz dağılım,
Toplam 11+ koz,
Toplam 9 koz ve çift taraflı dengesiz dağılım.
2♠: Cue-bid; fit var, zon forsingi ve dengeli el gösterir.
3♠, 4♣, 4♦: Splinter; fit var, zon forsingi ve okunan
renk tek/şikan.
2♣, 2♦: 10+ puan ve 6+ veya kaliteli 5’li renk.
DBL : Rakibin 1 seviyesinde araya girişine yeni
renkle 2 seviyesinde cevap vermek güçlü el (10+ puan) ve en az 5’li renk gösterir. (Ancak rakibin 2 seviyesindeki araya girişi üzerine 2 seviyesinde cevap vermek fazla güç gerektirmez). Yukarıdaki konuşmaları yapamadığınız ancak, rakip araya girmeseydi konuşabilecek bir elimiz varsa kontur atıyoruz. Buradaki kontur ceza değil, Negatif Kontur’dur. Naturel konuşma imkanı varsa negatif kontur atılmaz.
****
AYRINTI İÇİN:

Hiç yorum yok: