21 Mart 2014 Cuma

Briç Notları

                                                                                                        fineartamerica
Yakalamak istediğin kuşa nazikçe yaklaş.
Italyan atasözü
****
Kolay şey değildir mutluluk,
kendimizde bulmak çok zor,
başka yerde bulmak imkansızdır.
Chamfort

****

DİYALEKTİK  (Rıza Gerçek-Bilim)
* İnsanoğlunun dizgeleştirdiği en yetkin, en bilimsel düşünce biçimidir.
* Diyalektik, doğanın, toplumun ve insan düşüncesinin en genel yasalarını gün ışığına çıkararak bilgi kuramı oluşturur. Diyalektiğin 4 temel yasası evrensel nitelikte olmaları nedeniyle yöntemsel bir değer taşır ve bilimsel araştırma için ön bilgidir.
* Diyalektik düşünceyi dizgeleştiren Marks ve Engels onu şöyle tanımlar:
Bir sürecin bütün görüşlerini ortaya koyarak, gerçeklikteki çelişkileri ortaya çıkarmaya, incelemeye dayanan, amacı doğruyu bulmak olan araştırma yöntemi.

Dört ilkesi şöyledir:
1. Tarihte ve toplumda her şey bir süreçtir. Bu süreçleri bölüp parçalayarak değil bir bütün içinde bakılmalıdır.   (Karşılıklı etkileşim yasası)
2.  Her şey değişme halindedir, değişme evrenseldir ve sürekli bir gelişme gösterir. Tarih aydınlık bir gelişmeye doğru yürür.
3. Tarihte ve toplumda nicel değişiklikler, nitel değişikliklere yol açar. (Nicelikten  niteliğe geçiş yasası)
4. Tarih ve toplumda her değişme karşıtların  (çelişmelerin) mücadelesinin sonucudur. Bu çelişmeler içseldir, yenileyicidir, bir arada bulunur.
Bütün bilimsel kuramlar, gelişmeler diyalektik  düşüncenin mantığına uyar. Diyalektik her türlü düşünce darlığının karşısındadır.

 ****
O IŞILTILI ŞEY
Öpüp başıma koyuyorum özgürlüğü
Ekmek gibi
Yere atılmış bulunca.
Ercüment Uçarı

****

ÜÇÜNCÜ ADAM
ÖNEMLİ FİKİRLER. 3
A) Uzun renkten ortak küçük atak ettiği zaman yer de küçük oynarsa 3. elde büyük oynayın.
B) Üçüncü elde büyük oynayacağınız zaman eşdeğer onörlerin küçüğünü oynayın.
C) Ortak küçük bir kart atak edince yerde bir onör varsa, yer küçük oynarsa 3. el büyükçe bir onör oynar. 3.elde bir onörün yanında 9’ lu veya daha büyük ikinci bir kart varsa ikinci spot kart konulmalıdır.
D)  Sanzatu kontratlarına ve sıklıkla renk kontratlarına karşı eğer ortak bir onör atak ettiyse ve 3. elde bir dablton onör varsa, üçüncü el bloke olmamak için bu löveyi alır.
E)  Sanzatu kontratlarına karşı oynarken ortağın elindeki kominikasyonları koruyun. Ortak muhtemel bir dablton renkten atak yaptığı zaman ilk löveyi dekleranın kazanmasına ve başka bir rengi oynamasına izin verin.Eğer ortağın bir yan renkte antresi varsa o antre ile el tutunca ikinci kağıdı ( ilk dablton rengin ikincisi ) oynayacaktır.
F) Ortak muhtemel bir 4. büyükten atak yapınca 11 kuralını kullanarak dekleranda bu karttan kaç kart olacağını anlamaya çalışın. Eğer kural çalışmıyorsa ortak 4. büyük’ ten atak etmemiştir. Düşüncelerinizi revize edin. 
G) Ortağın rengini döneceğiniz zaman, einizde iki kart kalırsa büyüğünü, üç kart kalırsa küçüğünü dönün.
H) Yer ilk löveyi kazandığı zaman üçüncü elde tam bir onör sekansı varsa ( örneğin DV10 ) üçüncü el eşdeğer onörlerin en büyüğünü verir. Ama eğer yer küçük koyarsa üçüncü  el  eşdeğer onörlerin en küçüğünü oynar.
“Eddie Kantar, Modern Briç Defansı”

Hiç yorum yok: