14 Nisan 2014 Pazartesi

Dört Seviyesinde Açışlar

Ember - Cheap Thrills Sia Cover Violin and Cello
*****
Eğer hayat sadece sevinçle dolu olsaydı,
hiçbir zaman cesur ve sabırlı olmayı öğrenemezdik.
Helen Keller
*****
HAKLI VE GÜÇLÜ
Uygarlık, haklı ve güçlü karşı karşıya geldiği zaman ortaya çıkar. 
Uygar kültürde haklı güçlüden korkmaz, hakkını savunur ve alır. 
Uygar olmayan kültürde haklı güçlünün yumruğu altında ezilir ve haklı iken haksız olur. 
Seçimler yapıyorsunuz. Bakın bakalım, haklı olan mı kazanıyor, güçlü olan mı? 
Sabahtan akşama çalışıyorsunuz. Haklı olan mı kazanıyor, güçlü olan mı? 
Toplumunuz haklı olanın peşinden mi gidiyor, güçlü olanın peşinden mi? 
Topluma egemen olan haklılık mıdır, güçlülük mü? 
Geleceğiniz bu sorunun yanıtındadır. 
Başınıza gelen de gelecek olan da kendi seçiminizdir. 
Gerçek bu…
Erdal Atabek
****
DAVET
Süslü günlerin mahvettiği
O eski tuhaf aşk öykülerinin çimenlerine düşmüş
Hoş yarı doğruların şebnemiyle
Ve bal sözcüklerle ve çiçek öpüşlerle
Sana kur yapmak için eğilemem.
Uzaklardan duyulan çanlar misali titrek
Fısıltılar içinde tapınarak
Mırıltılı alacakaranlıkta
Ayaklarına da kapanamam.
Tüm bu şeyleri bilirdim vaktiyle
Ve yapardım
O şen gençliğimde de değil, üstelik geçen yıl.
Ve geçip gitti
Rüzgârın gölgesi misali.
Hayır, sana böyle kur yapamam;
Fakat bütün hakikatin merkezine
Yukarılara doğru süpürüldüğümden
Beraberimde götürmek zorundayım seni
Şu kuşatan muazzam ateşe esrime içinde,
”Peşimden gel! Peşimden gel!”
Diye çağırarak ateşin ortasından her daim,
Ve kavuşmamızın haşmetinde
Yeniden doğacaktır kudret.
Ve birlikteyken bu kudretin merkezinde
Birbirimize dayanarak
Seslenmek zorundayız sonsuzca:
”Gelirim, biraz daha öteye git sen”.
Ve yeniden, ”Peşimden gel”,
Çünkü oyalanmamalıyız.
Ezra Pound (1885-1972, ABD) - çeviren: İsmail Haydar Aksoy
****
DÖRT SEVİYESİNDE OYUN AÇIŞLARI
Dört seviyesi açışlar:
A- Majör açışları,
B- NT açışı,
C- Minör açışları (NAMYATS) olmak üzere üç çeşittir. Minör açışları majörlere apeldir, Minörlerle ilgisi yoktur.

A- DÖRT SEVİYESİ MAJÖR AÇIŞLARI
Dört seviyesinde yapılan majör açışları Pre-Emptivedir, asıl amacı rakiplerin iletişimini kesmek ve deklere vermelerini zorlaştırarak zon bulmalarını engellemektir. Bu nedenle diğer baraj açışlarında olduğu gibi (2.3.4) kuralına tabidir. Açıcının eli 1 seviyesinde oyun açabilecek kalitede değildir(4-10) OP. Açış rengi 8+ kartlıdır, açıcının elinde maksimum 1,5 savunma lövesi vardır. Açış renginin bir büyük onör ile başlaması tercih edilir. Koz rengi as veya rua ile başlamadığı takdirde yan renklerde mutlaka bir as vardır. Yani açıcıda her durumda en az 1 Key-kart bulunur, sıfır olamaz. Açış rengi as ile başlıyorsa yan renklerde as olamaz, bir Rua olabilir. Açış rengi (AR) ile başlayabilir.
Örnek eller
Pik: x –                 Kör: AVTxxxxx –  Karo: Rx –   Trefl: xx 
Pik: ARxxxxxx –  Kör: x –                 Karo: Dxx – Trefl: x
Pik: DVTxxxxx-   Kör: Ax –               Karo: x –      Trefl: xx
Dört seviyesinde majör bir renkle oyun açan açıcı, açış rengi koz olduğu takdirde aleyhte zon durumunda 8, eşit zon durumunda 7, lehte Zon durumunda 6 el almayı garanti etmekte ve ortağından sadece 1 löve beklemektedir. Bu durumda konturlu batış halinde her türlü Zon durumunda avantajlı skor elde etmeği düşünmektedir. Üçüncü pozisyonda disiplinsiz açışlar yapılabilir.

Rakip oyun açtığı takdirde 4 seviyesinde majör bir renkle araya giriş aynen açış şartlarına tabidir.
Cevapçı zon durumuna göre açıcının vaat ettiği el sayısını bildiğinden kendi elindeki löveler ile açıcının lövelerinin toplamı çerçevesinde hareket eder. Pre-Emptive açış yapan oyuncu ortağı tarafından sorgulanmadıkça bir daha konuşamaz.

Cevapçı, açıcıyı sorgulamak istediği takdirde ya 4 NT der ya da başka bir renk okur. Cevapçının 4 NT demesi Key-kart sorusudur. Başka bir renk okuması ise bir tur için forsing olur ve açıcıdan ‘’bu rengi kontrol ediyorsa key kartları söylemesini, kontrol yoksa rengini 5 seviyesinde deklere etmesini’’ ister.
Örneğin oyun 4 Kör ile açılmışsa, cevapçının 4 Pik, 5 Trefl, 5 Karo deklereleri okunan rengi kontrol ediyorsan Key kartları söyle anlamındadır. 4 NT ise doğrudan Key-kart sorusudur. Açıcı Key-kart sorgusuna cevap verirken basamaklı deklareler ile koz kızı bilgisini de verir. (Dikkat! Açıcıda her zaman en az 1 Key-kart vardır, sıfır olamaz).

Açıcının cevaplarında birinci basamak 1 Key-kart, ikinci basamak 1 Key-kart ve Koz damı, üçüncü basamak 2 Key-kart, dördüncü basamak 2 Key-kart ve Koz damı gösterir. Açıcıda 2 Key-karttan daha fazlası olamaz. Kontrol sorarak key-kart istenirse ve eğer bu basamaklardan biri Koz rengine denk gelirse bu renk atlanarak bir üstündeki renk okunur. Koz rengini okumak kontrol yok anlamındadır. 4 NT sorgusunda bu sorun yoktur.
*
4 NT Key-kart sorgusuna verilen cevaplar tablosu
açıcı                                                           cevapçı
4 Majör.(4Kör/4Pik)                                  4 NT (Key-kartları söyle).
5 Trefl (1 Key-kart).
5 Karo (1 Key-kart+ Koz Dam).
5 Kör (2 Key-kart).
5 Pik (2 Key-kart+ Koz Dam).

Kontrol sorgusu ile birlikte Key-Kart sorusu
açıcı                                                        cevapçı
4 Kör                                                       5 Karo (Karo kontrol varsa Key-kartları söyle).
5 Kör (Kontrol yok).
5 Pik (1 Key-kart),
5 NT (1 Key-Kart+ Koz Dam).
6 Trefl (2 Key-kart).
6 Karo (2 Key-kart+ Koz Dam).
     
Not: Dikkat edilirse Açıcıda kontrol varsa Koz renginin 5 seviyesi aşılmaktadır. Bu nedenle Şlem için ancak 1 kontrol ve 1Key-kartın yeterli olabileceği durumlarda bu sorgu yapılabilir. Kontrol yoksa Cevapçının eli oyunu 5 seviyesinde oynayabilecek kalitededir.
Kontrol sorgusu için başka bir örnek
açıcı                                                        cevapçı
4 Kör                                                       4 PİK (Pik kontrolü varsa Key-kartları söyle).
4 NT (1 Key-kart).
5 Trefl (1 Key-kart+ Koz Dam).
5 Karo (2 Key-kart).
5 Kör (Kontrol yok).
5 Pik (2 Key-kart + Koz Dam).
**
B-  4 NT AÇIŞI
Bu açış aşağıdaki örneklerde görülen tipte eller ile yapılır, doğrudan as sorusudur. Bir as varsa rengi ile söylenir, İki as ise Renk, Boy ve Karışık olmak üzere (RBK-REBEKA) tarzında gösterilir.
Pik: -,          -Kör: RDVTxx,       -Karo: A,                - Trefl: ARDVxx
Pik: ARDT, -Kör: x,                   -Karo: ARDVTxx,  -Trefl: x
Örneklerden görülebileceği gibi ellerin dağılımı, ortaktan hiçbir şey bulamazsa bile 5 seviyesinde oynayabilecek güçtedir.

açıcı                                               cevapçı
4 NT……………………………….    5 Trefl (As yok).
…………………………………….....5 Karo (Karo As).
……………………………………….5 Kör (Kör As).
……………………………………….5 Pik (Pik As).
……………………………………….5 NT (Trefl As).
……………………………………….6 Trefl (Aynı renk 2 as). (2 Kırmızı veya 2 Siyah).
……………………………………….6 Karo (Aynı boy 2 As). (2 Majör veya 2 Minör).
……………………………………….6 Kör (Karışık 2 as). (farklı renkte 1 Majör ve 1 Minör).
**
C-NAMYATS (4 seviyesinde Minör) AÇIŞLARI
4 Seviyesi minör açışlarının majörlere transfer olduğu fikri ilk olarak briç teorisyenlerinden Sam STAYMAN tarafından ortaya atılmıştır.
4 TREFL açışı 4 KÖR’e,
4 KARO açışı ise 4 PİK’e transferdir.
Ancak Stayman bu açış tipini baraj (Pre-emptive) amaçlı olarak düşünmüştür. Briç otoriteleri bu açışların zayıf değil, kuvvetli açılış olarak kabul edilmesini, baraj açışlarının ise doğrudan 4 KÖR/4 PİK diye yapılmasını istemişlerdir. Briç otoritelerinin bu talebi genel kabul görmüş ve briççilerin büyük bir çoğunluğu tarafından uygulanmağa başlanmıştır. Sam STAYMAN’ın önerisinin ters olarak uygulanması sonucu onun ismine izafeten soyadı ters yazılarak bu tip oyun açışlara NAMYATS adı verilmiştir. Birçok yerde ‘ROMEX NAMYATS’ olarak da anılır.
Namyats açış için genel şartlar:
1- 4 Trefl açışı 4 Köre, 4 Karo açışı 4 Pike transferdir.
2- Koz rengi tam kapalı ise 7+ kart olabilir. Tam kapalı değilse 8+ kart olmalıdır.
3- Koz renginde mutlaka 2 büyük onör olacak. Diğer bir deyişle koz renginde sadece 1 Key-kart varsa yanında mutlaka koz damı olacak. (Koz rengi AR, AD veya RD ile başlayacak).
4- Koz rengi as ile başlamıyorsa ya da kapalı 8+ kart değilse yan renklerden birinde 1 as olacak, yani açıcıda en azından 2 Key-kart olacak.
5- Koz rengi tam kapalı 8+ kart ise yan renklerde As olmayabilir.
6- Açıcının elinde en az 8 en fazla 9 hazır löve olacak.
7- Açıcıda 9 hazır löve varsa elinin gücü en fazla 16 OP olacak. Daha çok puan varsa 9 lövelik eller 2 Trefl ile açılır.
8- Yan renklerden hiçbirinde Void (Çaka) olmayacak. Çaka varsa elin gücü çok artar.
10- Yan renklerin hiçbirinde ikiden fazla kayıp olmayacak.
Özetle NAMYATS açışlar; 4 Kör/4 Pik açışlarından iyi, 2 Trefl açışından kötü, 8.5 lövelik ellerdir.

Namyats açış yapabilecek ellere örnekler:
Pik: ARDVTxx, - Kör: xx,                - Karo: xx,    -Trefl: RD
Pik: Ax,             - Kör: RDVTxxxx,  - Karo: Rx,    -Trefl: x
Pik: ADVTxxxx, -Kör: Rx,               - Karo: x,       -Trefl: Ax
PİK: xx,             - Kör: ARDVTxx,   - Karo: AD,  - Trefl: xx

Aşağıdaki örnek eller ile Namyats açış yapılamaz.
Pik: Ax,             - Kör: ARDVTxx,   - Karo: xxx,  -Trefl: x (Karolardan 3 kayıp var).
Pik: RDVTxxxx- Kör: Rx,               - Karo: Rx,   -Trefl: x (Sadece 1 Key-kart var).
Pik: ADVTxxxx,- Kör: Axx,             - Karo: Rx,   -Trefl: - (Trefl void, çaka var).
Pik: x,                - Kör: ARVTxxxx, - Karo: Rx,   -Trefl: AR  (18 OP var).
Pik. Rx,             - Kör: ADVTxxxx, - Karo: Rx,   -Trefl: x (Koz kapalı değil, yanda As yok).
Pik: ADVTxxx, - Kör: Ax,                - Karo: Rx,  -Trefl: Dx (Koz 7 kartlı ve kapalı değil).
Pik: AVTxxxxx, - Kör: AD,              - Karo: RD, - Trefl: x (Koz 2 büyük onörlü değil).

Cevaplar ve Rebidler
Oyun 4 seviyesinde minör bir renkle açıldığı zaman, cevapçı ortağının koz rengini, en az 2 Key-kartı olduğunu, ortalama 4,5 kaybı olduğunu, çaka rengi olmadığını, hiçbir renkten ikiden fazla kaybı olmadığını ve açıcının gücünün en fazla 16 OP olabileceğini bilerek kendi elini değerlendirir. Cevapçı zayıf ise 4 Trefl açışına 4 Kör, 4 Karo açışına 4 Pik diyerek transferi alır. Bu Sign-Off olur, Açıcı kesinlikle pas geçmelidir.
Cevapçıda 2 Key-kart varsa ve elinin dağılımı uygunsa şilem ihtimali vardır. Bu durumda transferi almaz ve açış renginin bir üstündeki rengi okuyarak Key-kart sorgusunu başlatır.
Örneğin 4 Trefl  açışına 4 Karo veya 4 Karo açışına 4 Kör cevapları Key-kart sorusudur. Açıcı key kartları bildirirken basamaklı cevaplarla Koz damı bilgisini de verir.
Açıcıda en az 2 Key-kart olduğundan
birinci basamak 2 Key-Kart,
ikinci basamak 2 Key-kart+Koz dam,
üçüncü basamak 3 Key-kart,
dördüncü basamak 3 Key-kart+Koz dam gösterir.
Cevapçı çok güçlü ise yine transferi almaz ve bu sefer transfer renginin üzerinde bir renk okuyarak kontrollere geçer (Sıra konuşması- Up the Line- Spiral Cue Bid). 4 Trefl açışına 4 Pik, Pik kontrolü gösterir. Bundan sonra açıcıda sıra ile elindeki kontrolleri gösterir. Atlanan renkte kontrol yoktur.
Cevapçı 4 NT demişse pik kontrolü yok, fakat minörlerin her ikisinden kontrolü olan iyi bir elim var demektedir. Açıcıda pik kontrolü varsa Key-kartlarını gösterir. Kontrol yoksa 5 Kör ile Sign-Off yapar.

Oyun 4 Karo ile açıldığında, cevapçı 4 NT derse yine minörlerin her ikisinden kontrolü olan iyi bir el göstermektedir. Açıcıda kör kontrolü yoksa 5 Pik ile Sign-Off yapar.  
Not: Bazı oyuncular açış renginin bir üzerindeki rengi açıcıyı deklaran yapmak için kullanırlar. Örneğin 4 Trefl açışına 4 Karo diyerek transferi almaz ve açıcının 4 Kör diyerek oyunu açıcının oynamasını isterler. Bunlar Key-kart sorgusunu 4 NT ile yaparlar.

Cevapçının Konuşmaları özet tablosu
açıcı                                                 cevapçı
4 Trefl.(Körlere transfer)              4 KARO (Key-kart sorusu).
                                                          4 KÖR (Transferin kabulü. Sign-Off).
                                                          4 PİK (Pik kontrolü- Spiral Cue Bid).
                                                          4 NT (Pik kontrolü yok, Minörlerin her ikisinden var)

açıcı                                                 cevapçı
4 Karo (Piklere transfer).               4 Kör (Key-kart sorusu).
                                                          4 Pik (Transferin kabulü. Sign-Off).
                                                          4 NT (Minörlerin her ikisinden kontrol var. İyi el).
Açıcı, Cevapçının 4 NT sorgusuna cevap verirken yine basamaklı deklareler ile Dam bilgisi ile birlikte Key-kart sayısını verir. Basamaklardan biri Koz rengine denk geliyorsa bu basamak atlanarak bir üstündeki renk okunur. Çünkü Koz rengini 5 seviyesinde okumak Sign-Off olur.  
*
Açıcının Key-kart sorusuna cevapları
açıcı                                                 cevapçı
4 Trefl (Körlere transfer).             4 Karo (Key-kart sorusu).
4 Kör (2 Key-kart).
4 Pik  (2 Key-kart + Koz dam).
4 NT (3 Key-kart).
5 Trefl (3 Key kart + Koz dam).
*
4 seviyesi açışlara karşı savunma
4 Kör/ 4 Pik açışlarına atılan kontur ceza değil uyandırmadır, rakip renk dışındaki renklere apeldir. Müdahalecinin ortağı (Yükselten) öncelik diğer Majör olmak üzere kalan üç renkten birini seçmelidir. Ancak Yükselten rakibi batırmakla skor avantajı elde edeceğini düşünüyorsa pas geçebilir.

Müdahaleci DBL atarken dikkatli olmalıdır. Oyunu 4 seviyesinde majör bir renkle açan rakibin elinde 8+ kartlı koz vardır, eli dengesizdir. Yükseltenin pas geçmesi halinde, Açıcı ortağından gelecek löveler ile oyunu yapabilir. Bu nedenle Müdahaleci elindeki puanlara göre değil, savunma lövelerine göre DBL demelidir. Kontur atan Müdahalecide 3,5 savunma lövesi bulunmalıdır. Bu durumda Yükselten elinde 1 savunma lövesi varsa ve skor avantajı elde edilecekse dengeli eller ile Pas geçebilir. El dengesiz ise Pas geçilmemeli renk gösterilmelidir.
Müdahalecinin DBL veya 4 seviyesinde diğer majör renk ile araya girişinden sonra Yükselten 4 NT ile Key-kart sorgusu yapabilir.
Müdahalecinin başka bir renk okuması oynamak içindir ve kaliteli 6+ kartlıdır. 4 NT müdahalesi ise (5+/4+) minörleri gösterir.
Müdahalecinin eli çok kuvvetli iki renkli (5+/5) ve ortağından gelebilecek 1 löve ile şilem oynayabilecekse rakip rengi Cue-Bid eder veya 5 NT der. Rakip rengin Cue-Bidi Diğer majör ile Treflileri, 5 NT müdahalesi Diğer majör ile karoları gösterir.
açıcı                                        müdahaleci        
4 Majör ……………………..   DBL. (Diğer renkler ve 3,5 savunma lövesi).
…………………………………4 Diğer Majör. (oynamak için, 6+ kart).
…………………………………4 NT (Cue-Bid, Minörler 5+/4+).
…………………………………5 Renk (Oynamak için, 6+ kart).
…………………………………5 Rakip renk (Cue-Bid, 5+/5+ Diğer majör ve Trefl)
…………………….…………...5 NT (Cue-Bid, 5+/5+ Diğer majör ve karo).
4 NT açışlarına DBL cezadır. Müdahaleci oyun açılış kartını kendisi yapacaksa ve NT oyununu tek başına batırabilecekse kontur atmalıdır. Oyun açılış kartını Müdahalecinin ortağı yapacaksa DBL tehlikelidir, Yükselten Müdahalecinin rengini bulamayabilir.
Renkle Müdahale baraj amaçlıdır. Rakibin eli çok kuvvetlidir, skor avantajı sağlanacaksa (2.3.4) kuralı dikkate alınarak 5 veya daha yukarı seviyelerde renkle araya girilebilir.

NAMYATS açışlara atılan konturun hiçbir tehlikesi yoktur ve ceza değildir. Açış rengi rakibin rengi değildir ve bu renge oynama ihtimalleri çok azdır. Bu nedenle atılan kontur ceza olmamasına rağmen, yükselten zayıf bir el ile rahatlıkla pas geçebilir.
Namyats açışlara Kontur atmak için çok fazla puan olmasına gerek yoktur, oyun açar kalitede bir el olması yeterlidir. Müdahaleci rakibin ima ettiği renk dışındaki diğer üç renge hazırlıklıdır. Yükselten 8+ OP ile öncelik diğer Majör olmak üzere en iyi rengini göstermelidir.
Müdahalecinin başka bir renk okuması oynamak için ve 6+ kartlıdır. 4 NT müdahalesi Minörleri (5+/4+) gösterir. Rakibin ima ettiği Majör rengi okumak Cue-Bid olur ve diğer Majör ile bir Minörün (5+/4+) karlı olduklarını gösterir. 5+ kartlı olan renk Majördür.
açıcı                                  cevapçı
4 Minör………………….. DBL. (12+ OP, rakibin ima ettiği renk dışındaki renkler).
…………………………….4 Diğer majör (6+ kart, oynamak için).
…………………………….4 Rakip majör (Diğer Majör ve bir Minör (5+/4+)
……………………………4 NT (Minörler 5+/4+).
……………………………5 MİNÖR (Okunan renk 6+ kart, genellikle baraj amaçlı).
Namyats açışlara DBL ile müdahale edildiği takdirde cevapçı:
a-Atağın Açıcıya gitmesi için Pas geçebilir. Açıcı kendi rengini söyler ve oynar.
b-Atağın kendisine gelmesini istiyorsa transferi alır.
c-Cevapçının sürkontur (RDBL) demesi yan renklerden en az 2 savunma lövesi gösterir. Bu durumda açıcı kendi elinin durumuna göre hareket eder. Eğer rakipler yarışmaya devam ederse ve açıcının elinde koz rengi dışında bir as varsa ve de skor avantajı sağlanacaksa rakipleri cezalandırır. Koz rengi dışında as yoksa veya skor avantajı sağlanmıyorsa kendi rengini söyler ve oynar.
d-Cevapçı iyi bir el ile Şlem oynamak için rakipleri duymamış gibi hareket eder.
*
5 SEVİYESİ OYUN AÇIŞLARI
5 SEVİYESİ MİNÖR açışları 8+kartlı ve Pre-Emptivedir, (2.3.4) kuralı uygulanır. Bu açışlara atılan kontur ceza odaklıdır.

5 SEVİYESİ MAJÖR ve 5 NT açışları 11 lövelik eller gösterirler. Pek kullanışlı değildir. Biz bu tip elleri 4 NT ile açarak ortaktan aslarını rengi ile göstermesini istiyoruz.     
“Mehmet Özyeşilbaş” a teşekkürler.            

Hiç yorum yok: