17 Nisan 2014 Perşembe

Pasif Açılışlar

Vizyon, 
görünmeyen şeyleri görme sanatıdır. 
Jonathan Swift
****
MUTLULUK BULAŞICI  
Son yapılan araştırmalara göre duygular, alışkanlıklar ve davranışlar bulaşıcı. Başkalarının üzerimizdeki etkisi sandığımızdan daha fazla.  Bazen hiç karşılaşmadığımız insanların bile etkisinde kalıyoruz.
        
Harvard' da yürütülen bir araştırmaya göre duygu durumumuz üzerinde başkalarının etkisi bilinenden daha fazla.  Arkadaşlarımızın, hatta arkadaşlarımızın arkadaşlarının bile duygu durumu bize bulaşabiliyor. 
        
Birbirini etkileme olgusu, henüz tam olarak anlaşılamayan bir şekilde arkadaşlık ağı üzerinden virüs gibi yayılıyor.  Duygu ve davranış şekilleri "suya atılan taşlar gibi" sosyal ağlar üzerinden dalga dalga yol alıyor.
O halde yeni dostlarınızı mutlu insanlar arasından seçin.
Bilim Teknik   20.02.2009   Derleyen: Reyhan Oksay
****
GÖZYAŞI
Ağlar ağlar dururum
dökülmez gözümden yaş
ben ne kadar ağlasam.
*
İçimdeki sancısı
doğmayan bir buz salkımının.
*
Göz kapağımda kıvrılan yeryüzü
her an biraz daha soğuk,
hiç durmadan büyüyen kuzey buz tabakası.
*
Ey benim Kuzey Kutbu göz kapaklarım.
Marin Sorescu,  çeviri: Cevat Çapan
****
PASİF AÇILIŞLAR
Bazı durumlar (rakiplerin koz haricinde iyi bir renk göstermeleri durumu gibi) potansiyel risk taşıyan agrasif açışları gerektirir – atak yapılan renkte ortağın onörü olmaması durumunda muhtemelen bir löve kaybolacak ancak aksi halde de kontrat batırılabilecektir.
Diğer yandan bazı durumlarda daha sabırlı olmanız ve dekleranı lövelerini tamamlamak üzere serbest bırakmanız gerekir.Bu tip ellerde amacınız deklerana yapamayacağı bir löveyi kazandırmayacak güvenli bir açılış yapmak olmalıdır.
"Güvenli" açılış, -- AR, KQJ veya QJ10 ‘dan başlayan renkler gibi -- atak kombinasyonlardan da yapılabilir ve genellikle bunlar her kontrat açılışı için en iyi seçimlerdir. Ancak her zaman bu tip kolay sekanslar elinizde olmayabileceğinden bazen ‘’pasif’’ açış için bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız.
 *
Pasif açışlar şunları içerir:
Onörsüz bir renkten açılış (8754 gibi). Özellikle partnerinizin elinde bir onör bulunmadığını umduğunuz onörsüz bir renk.Emin olamadığınızda yerin (deklaranınkinden daha iyidir) deklare ettiği renkten açılmayı tercih edin.
Uzun renkten açış -- Q9653 veya K87432 ‘den dördüncü en iyi gibi. Sanzatu kontratlarına onör altından açılmak ‘’standart’’ olsa bile koz kontratları için bu tip açılış riskli olabilir. Bununla birlikte uzunluk size bir miktar güven sağlar – renginizin uzunluğu, deklaranın bu renkte löve sağlaması yönündeki şansını azaltır.
Bazı durumlarda koz açılışı.
Bu tip pasif açışlardan birinin en iyi seçiminiz olduğu zamanı nasıl bileceksiniz?
Bazı durumlar şunlardır:
1. Rakipler 6 NT veya grand şilem demiştir. İstisnası, dekleranın esas lövelerinin uzun ve kuvvetli bir renkten olacağı belli olduktan sonra 6 NT’nun deklare edilmiş olması halidir. Bu durumda, daha sonra el tutmanız halinde alabilmek üzere bir löve sağlayabilecek agrasif bi açılış (bir onör yanından) yapmalısınız.
2.  Deklaranın kuvvetli ve yerin (ve/veya partner) zayıf olduğu anlaşıldığı durumlarda.
Sağınızdaki rakibin 2NT (20-22 puan) açtığını ve solunuzdaki rakibin 3 NT’ye yükseldiğini varsayın.
Şu elle açışınız ne olur:
Pik: 987
Kör: AJ92
Karo: KQ54
Trefl: Q7   ???

Eğer "en kuvvetli ve en uzun renkten dördüncü büyük" kuralını izlerseniz kör 2’li veya karo 4’lü atağı seçeceksiniz. Fakat dışarıdaki onörlerin hemen hemen hepsi sağınızda olduğundan, bu açılışlar deklarana fazladan bir löve kazandıracak şekilde olağanüstü yüksek risk içeriyor. Partnerde 3 puandan fazlası olamayacağından belirli bir renkte yardımı olacağını düşünmek iyi bir fikir değil. Daha iyi bir seçim pasif olarak 9’lu pik atağı yapmak. Pikte çabuk bir löve sağlama şansınız yok ama bu atak muhtemelen deklaranada yardım etmeyecek. Deklaran size el vermek zorunda kaldığında, pik açılışınızın gerçekten güvenli olduğunu görmüşseniz muhtemelen pikte devam etmelisiniz. Eğer daha sonra rengi değiştirmek zorunda kalırsanız hangi rengi seçeceğiniz hakkında da fikir sahibi olmanız gerekir.
Bir karo onörü çıkmak istemeyeceğinize dikkat edin. Eğer partner J veya As’a sahipse muhtemelen karo doğru çıkış olacak. Bu sebeple karo çıkmak isteseydiniz bu kartlar ile en doğru çıkış 4’lü olacaktı.Eğer partnerde onör yoksa – ve deklaran AJ109’a sahipse – R açılmak sonuçta ona 3 löve kazandırır. R yerine ufak açılırsanız deklaran bu renkte 2 löveden fazla yapamaz.
3. Her iki rakibinde elinin oldukça dengeli olduğunun anlaşıldığı durumlar.
Bu tip ellerde deklaran genellikle yan renkleri kendi oynamak zorunda kalacaktır. Bu sebeple arkanıza yaslanıp alacağınız löveleri beklemek en iyisi.
Örneğin şu elle güneyde olduğunuzu varsayın:
Pik: J1042
Kör: 5
Karo: 10843
Trefl: K1032

Aşağıdaki konuşma sonrası açılış sizde:
Batı ...…Doğu
--- ….…..1kör
2NT* …4kör
* (Jacoby 2NT, forsing ve kör desteği)
Jacoby 2NT konvansiyonu sonrası doğunun 4 Kör deklaresi, singleton’u olmayan ve şilem ile ilgilenmeyen minumum açış gösteriyor. Rakipler manş kuvvetine sahip olmalarına karşın, oldukça dengeli olarak değerlendirilebilirler -- açıcının 2NT üzerine singleton’ununu gösterme fırsatı vardı ve eğer cevapçı çok dengesiz bir ele sahip olsaydı farklı bir forsing konuşma seçebilirdi. Bu durumda deklaranın yan renkleri kendisi oynamak zorunda kalacağını umabilirsiniz. Öyleyse onun işini kolaylaştıracak bir renk oynamaktan kaçınmalısınız.
Singleton kozu açılmak yapabileceğiniz en tehlikeli açılış (eğer elinde Qxx koz varsa partner bundan hiç hoşlanmayacak!). Trefl K yanından veya pik J10’dan açılmakta riskli. Geriye sadece ‘’boş’’ olan karo rengi kalıyor. Öyleyse karo 3’ lüyü açılın.
Karen Walker- albabridge.net

Hiç yorum yok: