9 Mayıs 2014 Cuma

Müdahaleler (Rakipler İki Renk Konuştuklarında CUE-BİD ile Araya Giriş)

Pavana by Francisco Tárrega
***
İnsan ancak anladığı şeyi duyar.
Goethe
***
HİPOKRAT YEMİNİ (Türk Tıp Fakültelerindeki biçimiyle)
"Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma
hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma
insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağıma
mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma
hocalarıma ve meslekdaşlarıma saygı göstereceğime
din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime
mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma
namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."
***
SULUBOYA
Al suluboyanı:
Orda güller vardır gözlerinin sonunda
Pembe kırmızı, illa sarı
Bir çocuğun elleriyle
Boya çimenlerde baharın çocukluğunu
*         
Tütüncü dükkanını adam
Boyamış yeşile katık ederek ağuyu
Paraya, tütüne, gazoza, ciklete
Orhan Gazi vaktindeyse Bursa'da yeşil
Yarardı gölgenin güneş yaprağına.
Seviye karıştır yaz vaktini 
*
Boya bir eteği sarıya
Bir gömleği kırmızıya
Delikanlı gelincik sarsın
Kızın bacaklarını yel biçtiğinde.
*         
Usanmış çatılara
Bankaların ve gürültünün duvarlarına
Çek bir türkünün boyasını ki
Mozart'ın flüt ipeğinden mavi
Gökyüzünü insanla.
*
Otobüs kırmızısı
Emeğin al basmasına dönüşür
Yorgun bakışlarında insanların
Ev ikindisi dönüşür
Bir gecekondu asmasına
*         
Çınar yeşilinde sundurma
Bakar ayçiçeği tarlasına
Bir bardak sütün içinde
Denizin tohumunu ezersen
Çıkar ortaya yayla mavisi.
Ceyhun Atuf Kansu
***

RAKİPLER İKİ RENK KONUŞTUKLARINDA CUE-BİD İLE ARAYA GİRİŞLER
rakip    ...          ortak   ...          cevapçı   ...       siz                                                       
1D       ...            pas    ...             1H        ...         ?
                       
Burada sizin  2D  cue bid’iniz 5–5 diğer iki renkleri gösterir.
2H  cue bid’iniz oynama isteği
1NT deklareniz ise diğer iki renklerden 4’lü majör ve 5/6 minörü gösterir.
Sol tarafı cue bid; 5–5 diğer renkleri, sağ tarafı cue bid ise oynama isteği gösterir.
***
Bazı oyuncular aşağıdaki gibi oynuyor. Ama biz yukarıdaki gibi oynuyoruz,
rakip ...             ortak  ...            cevapçı ...         siz                   
1C    ...               pas   ...               1S     ...           DBL     
Diğer renkler 4-4 demektir. Ancak minör 5’li olabilir.
*
rakip   ...           ortak     ...        cevapçı    ...      siz
1C       ...            pas       ...         1S         ...         2S
Diğer renkler en az 5-5 demektir. Rakiplerin pahalı rengini cue bid etmek, 13+ puanlı en az açar el gösterir.           
*
rakip    ...          ortak     ...        cevapçı  ...        siz
1C       ...            pas       ...         1S        ...          2C                   
Diğer renkler en az 5-5 demektir. Rakiplerin ucuz rengini cue bid zayıf el gösterir.
“ergun cuhadar”
görsel: flickr

Hiç yorum yok: