1 Şubat 2015 Pazar

Briçte Temel Bilgiler

OSKAR MERIKANTO ~ Kesäilta ~ Summer Night
*****
Büyük insanlar veda ederek gider,
basit ve küçük insanlar ihanet ederek giderler.
Lao Tzu.
*****
Moliere:
Benden daha iyi bilirsiniz ki, 
ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bütün kapıları açan anahtar, paradır. 
Nice insanların başlarını döndüren o canım maden, savaşta olduğu gibi aşkta da zaferleri kolaylaştırır.
*****
MİSAFİR 
Sana bakarak,  Bütün yüzleri unutmak,
Kendimden  Ve arap saçı olmuş
Bir sürü
Hikayelerden bıkarak.
*
Sana misafir geliyorum
Denizlerin sesi içinde
Ve gündüz güneşlerinde
Şaşırmış.
*
Sana misafir geliyorum,
Biraz daha uykuya yakın,
Biraz daha dalgın,
Biraz daha başka şeylerden uzak...
Asaf Halet Çelebi
*****
TEMEL BİLGİLER   
A. Bir kontrun, ceza olduğu kesin olarak kararlaştırılmamışsa; bütün kontrlar take-out kontrudur. Karşılaşılan durum için kontrun ceza oynanmasının daha yararlı olduğu düşünülüyorsa, kontrun anlamı daha sonra değiştirilmelidir.
B. Kompetitif sekanslarda, yeni renk söylemek seviye yükselmiş olsa bile 10 puandan az olabilir. Bunun için rengin altılı olması şarttır. Rakibin renginin kısa olması da çok önemlidir.
C.Kompetitif sekanslarda 2NT’nin natürel olamayacağı durumlarda; bu deklare dörtlü fit belirtmelidir. Dörtlü blokatif tutuşlar ile dörtlü ama defansif gücü olabilen ellerin ayırımını yapmak önemlidir.
*
1        1♠        2        2NT                  R 10 6 4
                                                             D V 5 2
                                                             9 4
                                                             D V 6
** Fit kontru oynamak gereklidir. Fakat her elle fit kontru oynamak çok zararlıdır. Kendi sistemlerinde fit kontrunu minimum 14 HP ve dengesiz el ile atmaktadırlar.
** Ortağın T/O kontruna cevap verirken, ortağın rengini geçen bütün yeni renkler F1’dir. Böyle bir renk söylediğimizde zon oynama durumunda kalırsak, o rengi zon seviyesinde söylemek kötü el, zon seviyesinin altında söylemek iyi el göster
1♣       P         1        2
 P        3       DBL     P
3♠        ►iyi el
4♠        ►kötü el

1.    R                                               1♣       1        1        3
      D 5 3                                          3NT
      R 7
      A R D 10 9 6

2. 1    P         2♣       P
    2    P         3NT                : ikili kör, ikili kör yoksa başka bir renk
                                                 söyleyip sonra 3NT.
3. Sanzatu kontratlarına defans yaparken, ataktan sonra oynanan ilk renge verilen sinyalin Smith Echo olup olmadığını iyi sorgulamak gerektiğini söylüyor. Genelde o rengin sayısının verilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyor.
4.  1minör      1Majör                                   Bu sekanstan sonra bütün yeni renkleri
2NT     transfer oynuyor. Böylece bütün iki renkli elleri anlatabiliyor.
            1♣       1
            2NT     3        : 3♥’e transfer
            3        4       : hafif şlem daveti
            1♣       1
            2NT     3        : 3♥’e transfer
            3        3♠        : 6’lı ♥ şlem kesin
            1♣       1
            2NT     4        : oynamak için

5.         1♣       P         1                      V 9 4 2
                                                             10 8 6 4
                                                             V 4 2
                                                             6 4
KURAL: Sen beyaz, rakip kırmızı ise hiç pas geçme

6. 2 renkten toplam 10 kart varsa asla sanzatu deme!
7. 5-5 ♣+♠ varken söylemeye değer görmediği trefller varken 1♠, geri kalan bütün ellerle 1♣ açıyor.
              A R 10 9 3              1♣       2        P         P
              8                                         ?
              A D                         3♠ veya kontr
              A R 9 5 2

8.         1NT     P         2        2♠        : 5-5 +minör
                                                           Eğer 4-4-4-1 varsa önce pas geçip 2♠’e T/O.

9.         2NT     P         3♥        P         4♣       : iyi ♣’ler ve fit (3’lü veya 4’lü)
            ?                                             4♠        : 4’lü fit her renkten kontrol

10.         R V 6 4                   1♣’e bu elle kontr demek çok tehlikeli. Belki zonsuz-
              R V 3                      ken olabilir. Zondayken düşünülemez.
              R D 7
              8 7 6

11.       1♠        P         2        P                     3♠ ile 4♠ arasında kuvvet farkı vardır.
            2♠        P         2NT     P                     3♠ fit olmadığı için zafiyet gösterir.
            3♣       P         3        P
            ?
12.       6-3-2-2 dağılımlarla ya 1NT açıyor ya da renk açıp NT rebid ediyor. Böylece açanın sıçramalı renk tekrarlarında mutlaka bir singleton oluyor.
13.       Açan, sıçramalı yeni renk söyledikten sonra cevapçının 4.rengi söylemesi natürel bir deklarenin olmadığını gösteriyor. Cevapçının, açanın ikinci rengini tutması için en az 5 kart gerekir ve bunu yapan cevapçıda söylediği ilk renk 5’li olmamalıdır. Açanın, cevapçının rengini tutarken splinter limiti düşük ise, kuvvetli eli ve fiti varken sıçrayarak renk söyleyip sonra tutuş yapmayı planlayabilir. Böylece, açan yeni bir renkte sıçradığında cevapçının rengine fiti olabilir.
              A R 9 7                   1        1♠
             A R 8 7 4                3        3NT
             A D 4                      4♠
              4
              A R 9 7                   1        1♠
             A R 8 7 4                3        3NT
              A D 4 2                   4♣
             
            1       1♠
            3♣       3        : pozitif el üçlü kör
            1        1♠
            3        3        : yer olmadığı için hem pozitif 3’lü kör hem de tercih yapacak el olabilir. Açan 5’li körü varken 3NT der ve cevapçı tercih eli varken pas, pozitif eli varken 4♣/♥ diyerek elini anlatır.
            1        1♠
            3♣       4♣
            4                   : 6’lı +3’lü ♣

14.       1        1♠
            2        2NT sekansında cevapçının limite olabilmek için dengesiz ellerle bile 2NT demesi mümkündür. Bu sebeple açan 6’lı körü olsa da fit bulduğunu düşünmemelidir.
Bu sekanstan sonra açanın NF olan tek deklaresi ikinci rengini bir daha söylemesidir. Eğer açana 5-5 ve kuvvetli bir el gelirse 4.rengi söylemelidir. 4.renge 5-4-3-1 veya 5-4-4-0 kuvvetli el tanımını da yüklemek mümkündür. Fakat iki anlamlı deklarelerin gelişimleri üzerinde dikkatlice konuşulmalıdır. Açanın diğer bütün konuşmları GF’dir.
Açanda 6-4 ve zayıf bir el varsa 3 majör oynamak isteyebilir. Eğer açan böyle bir isteğe sahipse 2.konuşmasında 4’lü rengini göstermemeli, açtığı rengi tekrarlamalıdır. Cevapçı 2NT dediğinde ise dörtlüsünü göstermelidir.
            1        1♠
            2        2NT
            3♦

15.       1        1♠
            2        2
            4♣                   : 3-4-6-0 dağılım kesindir.
16.         A 10 9 6 4 2                       Bu elle 2♠ açmak  yanlış. 1♠ için ise fazla zayıf.
              ---                          
             10 9 7
              A 10 7 6

            2 majör açtıklarında diğer majörün üçlü olmaması gerekiyor.

              A 9 8 6 4 2                        R V 10 6 3 2                     D 9 7 6 4 2
              R 10 3                              R 10 4                             R 4
              7                                       7                                       A 9 7
              V 10 5                              V 10 5                              6 2
            2♠ açmaz. As pik             İdare eder. Pikler iyi         Beyazda bile düşü-
            ve 3’lü kör kötü.               3’lü kör kötü.                    nülemez.

17.         8 3                                      Uygun zon durumunda 3 açılabilir. Ortak
             D 10 7 6 4 3 2                    bizde minimum var diye düşünmelidir.
             10 6 3                                 Bizde ARVXXXX de olabilir.
              R

18.       1♠        P         1NT     2♠        : +minör oynamalı, çünkü 3♣ çok değerli.

19.       3        3♠        4        ?            D 10 5                     Biz 4♠ onlar 4 yapabilirler.
                                                             5                             Ayrıca rakip 5 diyebilir.
                                                             9 7 4 2                    Bu yüzden 4♠ demek gerekir
                                                             D V 6 4 3

20.         R 10 9 7 6 4                       1♠        2♣       ?            3
              9 7 3                                                           V 10 6 2
              A R 8                                                           D 6 3 2
              3                                                                  A D 4 2
Yukarıdaki elle 1♠ açmak çok normal olmalı. 2♣ ile araya girildikten sonra cevapçının verebileceği tek deklare pas geçmek. Sıra tekrar açana geldiğinde açan; ortağının ceza pasına yatıp yatmadığını düşünmesi gerekiyor. Eğer öyle ise o kontratı kontrlu oynamak ister miyim diye düşünüyor. Cevabı evet ise kontr atıyor, hayır ise konuşmuyor. Örnek elimiz ile kontr atmak gerekiyor. Fakat el şöyle olsaydı pas geçmek gerekirdi.
              R V 9 4 2
              R D 4
              V 10 4
              D 2
            Sekans şöyle devam ediyor:
            1♠        2♣       P         P
            Dbl      3♣       ?                     : Yine pas geçmek gerekir.
            1♠        2♣       P         P
            Dbl      P         ?                     : Şimdi 3♣ (belki de 2)
21.       1♠        P         1NT     ?            R 2                        Bu elle şimdi konuşmazsan
                                                             R 9 7 4 2                bir daha konuşamazsın.
                                                             R 8 5 4 2
                                                             7
22.       1♣       P         1        P
            3        P         ?                     3NT : kötü körler
                                                           3    : iyi körler yanda kontrol yok
                                                           4    : çok iyi körler

23.         R 9 7 5                    1 açışına kontr atılmalıdır.
             A R 8 7
              A 10 3 2
              7

24.       2♠        P         P         Dbl
            P         3        P         4♣
            P         4                               : Bu 4cue-bid olmamalıdır. Çünkü henüz koz
                                                             belli değildir. Önce fit bulmak gerekir.

25.       2♠        P         3♠        4♠
            P         4NT     P         5♣
            P         5                               : 4♠ minörlerden sonra 4NT’den geçip 5♦
                                                              demek karodan şlem davetidir.

26.       1♠        P         2♠        3♠       : +♣
                                               4♣       : +♦

27.       3♣       3♠        5♣       ?                        A 9
                                                                         R 10 9 8 5
                                                                         9 6 3
                                                                         R V 3
Bu elle pas demek gerekir. Çünkü ortakta zaten kısa trefl vardır ve nasıl olsa ortak ya kontr atacak ya da üste konuşacaktır. Her durum işimize gelir. Eğer biz kontr dersek ortak her eli ile konuşacaktır.
27.       1♦        P         1♥        2♥       : Natürel
                                               2♦        : Diğer renkler

28.       1♠        2♣       2♥        P                                 1♠        2♣       2♥        P
            3♥                                           : NF               2NT                                        ►F1
              D V 9 7 6 2             1♠        2♣       2♥        P
              D 10 4                                3♣
              A V 10
              A
29.       İki renkten fit bulundu ise key-card sorusunda kozun ne olduğuna karar vermek gerekir. Eğer 6 key-card üzerinden cevap verilmiyorsa, 4NT diyenin kozu, koz olarak kabul edilir.
30.       1        1♠        Dbl      3♠                    Bu ve benzeri sekanslarda, rakibin 9 kozu
            P         P         Dbl      P                      varken, 3NT demek yerine pas geçmenin
            ?                                                         daha uygun olduğu söylenemez.

31.       1♣       2♣       Dbl                  : ya geleni cezalandırmak istiyorum ya da
                                                               dengeli kuvvetli.

32.       1♣       2♣       2♠        4♠
            5                                           : kompetitif. Eğer şlem düşünüyorsak, önce
                                                                4NT, ortağın 5♣’ine de 5 demeliyiz.

33.         6                             Bu elle açanın 2♣ rebidi kesinlikle yanlış.
              R D 7                      Eğer 1♣ açtıysak mecburen 1NT demeliyiz.
              A V 6 3                   Fakat cevapçının renginden tek ile NT demek tehlikeli.
              D V 7 6 3                Bu yüzden 1 açıp 2♣ rebid etmeliyiz.

34.       1        P         1NT     P
            2NT                                        : %100 15-17 ve tek ♣
            1♣       P         1NT     P
            2NT                                        : %100 15-17 tek ♦

35.       1        P         1NT     P
            2♥        P         2NT                : NF
                                   3                    : NF
                                   2♠/3♣              : GF. Aradaki fark 2♠ ♠ keseri var, 3♣ ♠ keseri
                                                           yok demek.3♣ deyince ♣’ler uzun olmayabilir.
36.       1♣       2        2♠        P
            2NT                                        : Forsing olmalı ama 3♠’e pas geçilebilir.
            1♣       2        2♠        P
            2NT     P         4                   : kesinlikle iyi pikler. Void-wood veya splinter
                                                           oynanmalı.
            1♣       2        2♠        P
            3NT     P         4                   : yukarıdaki sekanstan hiçbir farkı yok.
Eğer void-wood konvansiyonu oynanıyorsa son deklarenin void-wood olması için tartışılabilecek bir şey olmaması gerekir.
37.       1♠        P         2♣       P
            ?                                               10 9 7 5 2
                                                             A R 10 7
                                                             A D 9 4
                                                             ----
Mutlaka 2 demek gerekir. Önemli olan körü göstermektir. Eğer sekans şu şekilde olursa:
            1♠        P         2♣       P
            2        P         2        P
            3                                           : 4.renkten sonraki 3 iyi el ve AXX gösterir.
İlk verilen örnek elde 2♥ dedikten sonra ortak 3 seviyesinde piki tutuyor. Bu şlem ilgisi gösteren deklare karşısında ilk söylemek gereken kötü kozlarımızın olduğudur. 3NT deklaresi bunun için kullanılmalıdır.
            1♠        P         2        P
            2♠        P         ?
  9 8 2                       Bu elle 3ª dememek gekekir.Şlem için tutuş en az
  A R 7                      DXX koz ile yapılmalıdır. Bu sebeple önce 3♣ deyip
  R V 7 6 4                sonra pik tutuşu yapmak gerekir.
  A 3 

38.       1NT     2♣(majörler)  2♠        : F1 ♠ durdurucusu, diğer majör kısa
  R 10 4                    
  2
  R 9 7 6 4
  A 10 7 2
  R 10 4         Bu elle 3NT demek daha uygun.
  10 2
  R 9 7 6
  A 10 7 2
1NT     2♣       2        ►kompetitif
1NT     2♣       2NT     ►3♣’e transfer
                        3        ►çok iyi 5’li bir majör rengim var
                        3/♠     ►diğer majör şikan 5-5 minör

39.       1NT     2♣       Dbl      2
            P         P         2NT                ►8-9 dengeli

40.       1NT     2♣       3        P
            3NT                                        ►ilgilenmiyor
            3                                           ►soruyor

41.       1NT     2♣       3        P
            3        P         3♠                    ►körler
                                   3NT                ►pikler

42.       1♠        2NT     3♣       5
              7                             Eşit zon durumunda                      
              D 3                         minimum bir 2NT                
              A V 7 6 5                                                              
              R D V 8 7                                                 

43.       1♠        2♣       ?                       R D 9                                    9 6 3
                                                             8 7 4 3                                 R D 4 3
                                                             8 4 3 2                                  8 4 3 2
                                                             D 6                                       D 6
            1.el ile 2♠ ,ikinci el ile pas demek uygun.

44.       4♠        P         5X       ►X renginden soru
           Cevaplar: sorunun bir üstü rua veya singleton, iki üstü as veya şikan
            4♠        P         5♠        ►ya blokatif ya da koz kalitesi sorusu oynanır.
           
45.       1♠        P         2♣       P
            3♣       P         3♠                    ►3’lü fit şlem ilgisi. 3NT için kestiğimizi
                                                           söylüyoruz.

46.       1♠        P         2        P
            3        P         3♠                    ►kör keseri yokken deklarasyon olmadığı için
                                                              iki anlamlı oynanmalıdır. Ya kör keseri yok
                                                              ya da fitim var. Ortak körü keserken 3NT der
                                                              ve biz fitimiz varsa 3NT’yi kaldırırız.
            Aynı durum şu örnekte de geçerlidir:
            1NT     P         2        P
            2♠        P         3        P
            3♠                                           ►Yukarıdaki gibidir.Örnek   R 4
                                                                                                            6 4 2
                                                                                                            A D 4
                                                                                                            A D 9 7 2
47.Neden araya gireriz?
bir kontratı yapmak için
yarışmak için
atak göstermek için
rakiplerin işini zorlaştırmak için
Eğer zonda iseniz tek amaç “kontratı yapmak” olabilir.

            1        ?                       4                             Beyazda iken bile düşünülmez.
                                                 D 7 6 4 2                Hiçbir amaca uymuyor.
                                                 V 10 4 2
                                                 A 10 4

48.       2NT     P         3        P
            3♠        P         5♠                    ►sadece piklerle şleme davet, yan renklerde
                                                           kontrol yok
            1♣       P         1        P
            3        P         5                   ►yukardaki gibi
49.       1NT     P         2/     P
            2/♠     P         5NT                ►şlemi seç
                                   6/♠                ►gambling
                                   5♠                    ►daha kuvvetli
50.       1        P         1♠        ?            V 9 4
                                                             8
                                                            4
                                                             A R D V 7 6 4 3
Eğer 3NT oynamak istiyorsan 3, 5♣’in iyi olduğunu düşünüyorsan 4♣ de. Unutmayın ki her boardda en iyisini yapmazsınız.
51. KURAL: Zeki bir deklare ile aptalca bir deklare arasındaki tek fark sonuçtur.
52. KURAL: Preemptive konuşma yapanda tek var diye oynamak gerekir. Çünkü herkes o şekilde oynuyor.
53.       1        P         1        2♠
            P         P         Dbl      P
            3♣       P         3
KURAL: Önce T/O kontr atıp sonra bir daha konuşursanız F1’dir.
54.       1♠        P         1NT     P
            2NT(18-19)                            Cevapçının yeni renkleri transfer oynanmalı.
55.       1        P         1NT     P
            2X       P         2NT                ►Natürel olamaz
            1        P         1NT     P
            2        P         2♠                    ►2’li kör ve konsantre renkte puan var
                                                               Açan 2NT ile rengi soruyor.
56.       1♠        P         2♣       P
            2        P         3♠        P
            ?
           
              R D 9 6 4                  A D 9 7 6                              V 8 7 6 4
              D 4                          A R 7                                  9
              D 10 6 4                    D 9 4 2                                 A R D 6
              R 5                           2                                           R D 4
            4♠                               3NT                                        3NT
4♣: ♣ kontrolü, koz kaliteli (min. D10) ve minimum değil
4♠: minimum el
3NT: problem var ya sing.♣ ya koz kalitesiz
            1♠        P         2♣       P
            2        P         3♠        P
            4♣       P         4                   :  kontrolü yok
KURAL: İlk yaptığınız kontrol konuşmasında istediğiniz renkten başlayabilirsiniz. Fakat ondan sonra söylenen kontroller sıra ile olmalı.
57.       1♠       P         3♠        P
             4       P         4                   : ♣ kontrolü vaadetmiyor

58.       1♠        P         3♠        P
            3NT                                        :♣ kontrolü ile ilgileniyor

59.       3NT’yi kontrol soran bir konuşma olarak oynamak gerekir.
          1         P         3        p
          3♠          P         3NT                : ♠ kontrolü var
                                   4♣                   : ♠ yok ama ♣ kontrolü var

60.       1        P         3        P
            3NT                                        : ♣ kontrolü ile ilgileniyor
            4♣                                           :  kontrolü ile ilgileniyor
            4                                           : ’dan 3.tur kontrol ile ilgileniyor

61.       1♠        P         2♣       P
            2        P         3♠        P
            4♣       P         4        P
            4                                           : Son renkten kontrol göstermek bazen koz-
                                                              dan yardım ister bazen kararsızlık belirtir ve
                                                              bazen de şikan kör olduğu için söylenir.

62.       1♠        P         2♣       P
            2        P         3♠        P
            4♣       P         4        P
            4♠                                           : ♥ kontrolü yok. Cevapçı kontrolü varken
                                                              4NT demek zorunda değil. ’ü XX veya DX
                                                              ise pas geçer. RX ile 6NT’yü düşünebilir. As
                                                              veya şikan ile de kozdan şlem düşünebilir.
                                                              Eğer açan sadece kontrolü ile ilgilense 4♦’ya
                                                              4♠ değil 5♠ derdi.
63.       1♠        P         2♣       P
            2        P         3♠        P
            4♣       P         4        P
            5♠                                          :  kontrolü var ama koz ile ilgili problem var

64.       2♠        4♣                   : ♣+oynuyoruz. Bunun zararı bizde
                                                 10
                                                A D V 10 4
                                                 4
                                                 A R D 10 7 6 varken ortak pas geçebilir.
Bu yüzden     2♠        3♠        : +♣
                                               4♣       : +♦  oynuyor.
Minörlerle eğer 3NT oynamak istiyorsa 3, 5 minör düşünüyorsa 4NT diyor.

65.         D 6 5 4 2                 1♣       P         ?        : çok zayıf olduğu için
              V 8 7 5 4 2                                                 önce 1 sonra 2demeyi
             5                                                                 planlıyor. Biraz daha puan
              8                                                                olsa önce 1♠ sonra 2 dermiş.

66.       2♣       P         2        P                       A R             2NT daha uygun. Eğer
            ?                                                           A 4              3 derseniz ortak den-
                                                                         A R D 9 3   gesiz el bekler.
                                                                         A 6 3 2
67.       1        ?                       V 10 7 6 4                 A R 7 6 4
                                                 4                               4
                                                 R 4                           R 4
                                                  A R 10 7 3               V 10 7 4 2
                                                           (2♥)                             (1♠)
            2:♠+♣ ama minör renk majörden iyi

68.       1        1♠        4        P
            P         Dbl                             : defans lövem var

69.       1NT     P         P         2
            P         ?                                 Tek kuvvetli cevap 2NT’dir.

70.       1NT     2♣/    Dbl      ?         
Majörler diye araya girdiniz. Kontr gelince sürkontr eşit uzunlukta majörler göstermeli, pas oynama isteği belirtmelidir.
Alain LEVY    http://mersinbsk.com

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Biliyor musunuz, ben Misafir şiirini, Asaf Bey'in eşinden bizzat dinlemiştim. Bazen öyle dermiş; "köşkün kapısında misafir gelecekmiş gibi bekle beni".

Selamlar,