21 Şubat 2015 Cumartesi

Uyandırma (Balancing)

Luigi Boccherini: Minuetto 
*****
Kültür nedir?
Her şey unutulduğunda, unutulmayana kültür denir.
Selma Lagerlof
*****
Sınıf Savaşı
Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman “sınıf savaşı” denilen şey, sınıflar arasında cereyan etmez. Yani bir tarafta işçi Mehmet, öbür tarafta da fabrikatör Abdurrahman Bey yoktur.

Sınıf savaşı odur ki, bir taraf kendisi savaşır, diğer taraf kendisi için savaşacak kerizler bulur! Bir taraf kendi canını ortaya koyar, diğer taraf başkalarının canını bozuk para gibi harcar! Ya bunun için üç kuruş para verir ya da başka yollar bulur. Milliyetçilik, dinin sömürülmesi, vatan millet Sakarya, hep bunun için vardır.

Hiçbir devrimde barikat başında Rotschild, Rockefeller, Sabancı’ya rastlayamazsınız; savaş her zaman yoksullar ve yine yoksullar arasında sürer. Cephede can veren tek bankacı yoktur, şehitlikler onlar için değildir; onlar yataklarında ölürler.
(M.Ender Öndeş - Ö Gündem)

*****
YALNIZLIK
Gece gündüz seninle gezer yalnızlık;
adımlarının önünde düşlediğin
adımlarındır kimi zaman.
Biraz sonradır yani;
sen buradayken
mutfağa gidip sana dönen sendir.
Kapıyı kilitledim mi’dir yürüdükçe,
musluğu kapattım mı’dır.
Ya da kollarının salınımında
bir afişin rengini duymaktır ansızın
bir tekerleğin ağırlığını
ayak izlerinde görmektir.
Yalnızlık düşen bir bardak sesidir
dönüp baktığın
kırılan şarap şişesidir ya da
ağzındaki cümleyi kana bulayan.
Yalnızlık hadi gidelim’dir çoğu kez,
hadi n’olursun.
Hasan Ali Topbaş

****
UYANDIRMA (BALANCİNG)

Çok tehlikelidir. Fitlerimizden emin olmalıyız.
--  Dengesiz veya 5 kart rengi olan elle 1 seviyesinde konuşmaya gir ve çık.
--  Dengeli ellerle veya TOX için şeklen uygun olmayan elle konuşmaya girme.
kompetitif balancing yap.
--  Amacımız, rakiplerin üzerine konuşmak olmayacak, rakibi 1 seviye yukarı çıkarmaktır.
--  Kompetitif balancingten sonra tutuş göstermek gerekmez. Sıçramalı tutuşu ve
Cue-bidi aklınıza getirmeyin.

Kural 1: Eğer rakipler tutuşmuş ve 2 seviyesinde kalmışlarsa balans edeceğiz.
Kural 2: Eğer rakipler fit bulamamışlarsa her zaman balans etmeyeceğiz. Fit bulamamış rakibe karşı balans tehlikelidir.

Balans, şu kriterler bir araya gelince yapılır
8 kart fiti olan rakibi 2 seviyesinde oynatma
Tercih konuşmaları ile tutuş konuşmalarını birbirinden ayır.
Davet konuşması yapılmamış olmalıdır.

--Balans yaparken oyunu çıkaracağız anlamı çıkarılmasın. Rakibin alacağı sayıdan,
bizim vereceğimiz sayı az olmalıdır.
-- Balansing, ortaktaki güce güvenerek konuşmaktır. 3 seviyesine çıkmak risklidir.
--1 Seviyesinde overcall yapma fırsatı varken yapmamış oyuncuda, 5 kart majör olmayacağını bileceğiz. Onun için 2 majör gibi balansları 4 kart olarak kabulleneceğiz. Bu oyuncu dbl diyerek balans ettiğinde 4 kart majörü olmadığını düşünebiliriz.
-- Rakiplerin rengi pikse, kontr diye balans ettiğimizde 4 kart kör ve 4 kart minör gösteririz.
-- 2 NT diyerek balans ettiğimizde minörlerde 4 er kart gösteririz.

Uyandırma yaparken öncelik sıramız:
5 kart majör ile
6 kart minör ile
1 NT
Dbl
4 kart renkle
Pas

                  Overcal pozisyonunda                   Uyandırma pozisyonunda
RTXX        ------      ------    ------- 1 Karo              ------        1 Karo       Pas       Pas
QXXX        Pas                                                    Dbl
XX
RVX
                                                                          
----      1 Kör           Pas          Pas
Pas, 0-6 puan veya 9 puana kadar, rakip renk uzunsa
Dbl, 8-13 puan diğer renklere fit veya 14+ puan
1 Pik, 7-13 puan 5 kart(1 seviyesi uyandırması 4 kartla olabilir)
1 NT, 10-15 puan rakip renkte stoper
2 Trefl, 7-13 puan 5 kart
2 Karo, 7-13 puan 5 kart
2 Kör, michaels cue-bid
2 Pik, 6 kart 12-15 puan. Balansta preemptif olmaz
2 NT, 19-21 dengelirakip renkte stoper var
3 Trefl-Karo, Çok iyi renk, 3NT odaklı, rakip renkte stoper yok
3 Kör, stoper sorusu, uzun minör var kuvvetlice
3 Pik, 7 kart preemptif açıştan biraz daha iyi
3 NT, oynamak için, uzun minöre dayalı, rakip renkte stoper

1-  Renk söyleyerek uyandırma:
Basit renk: 5 kart 7-13 puan, 1 seviyesinde 4 kartla olabilir.(14+ puanla önce dbl sonra renk)
2 seviyesine sıçramalı renk: 6 kart 12-15 puan
3 seviyesine sıçramalı renk: 7 kart preemptif 3 açıştan iyi el Zon, yapacağımı umuyorum


---                                        1 karo    Pas                                        Pas
1 Pik, 5 kart 7-13 puan     Pas        Pas, 0-11 pua
                                                          1 NT,11-13 rakip renkte stoper,12-13 isen davet
                                                          2 Trefl, 5 kart 12-14 puan karo stoperi yok
                                                          2 karo, cue-bid 13+ puan, 10-11 isen davet
                                                          2 Kör, max 8 puan, 6 kart zayıf renk
                                                          2 NT, 13-15 puan, rakip renkte stoper
                                                          3 NT, 16+ puan, karo uzun
                                                          2 Pik, 6-10 puan tutuş
                                                         * İSTİSNA
  
İSTİSNA --1 Karo   Pas       Pas          VXXXX
                   1 Kör     Pas       1 Pik        X
                                                               AXXX
                                                               RXX
gibi ellerle 1 Pik dedik. Körden kaçış konuşmasıdır
                                                                                                                                            
Uyandıranın ortağının konuşması:
Pas, 7-9 puan (Bu puanla zon yapabilecek eli varsa önce cue-bid yapar sonra zon der
Basit tutuş, 10-11 puan. Şayet açıcı konuşursa sadece fit vaateder 0-10 puan
Sıçrayarak tutuş, 4 kart tutuş, 10-11 puan
4 Majör, 12-14 puan, 4 kart tutuş, yapmayı umut ediyor.
Cue-bid, majöre cue-bid 3 kart vaat eder. 1011 ile zon davetidir.

Uyandıranın NT konuşmaları
1 NT, 11-13 puan
2 NT (sıçrayarak), 13-15 puan
                                                                                                                                   
Kontrla uyandırma
Tip 1 Dbl: 8-13 puan her renge 3 kart fit
Tip 2 Dbl:14+ puan herhangi dağılım

--------       1 Karo       Pas                                                    Pas
Dbl            Pas            Pas, karoyu cezaya çevirdi
                                     1 NT, 6-11 stoper var
                                     1 kör-Pik-2 Trfl, naturel, 0-11 puan
                                     2 karo, 14+ veya 9-11 puan majörler4+4 
                                     2 Kör-Pik, 12-13 puan 4 kart
                                     2 NT, 12-14 puan stoper var
                                     3 Trefl, 12-14 puan 5 kart

1-  ARXX        ----                       1 karo            Pas                 Pas
     QTXX        Dbl                       Pas               1 Kör, 0-11     Pas
     X               Pas
     RXXX   

2-  ARXX       ----                         1 Karo         Pas                  Pas
     RVXX       Dbl                         Pas             1 Kör                Pas
     X              3 Kör , davet         
    AXXX 

3-  AXXX       ----                          1 karo          Pas                 Pas
     QVXX        Dbl                         Pas             1 Kör              2 karo
     XX             2 Kör, yarışmak için
     AXX

Cue-bid 4 kart majör araştırmasıdır.
9-11 puanla 4 kart majör araştırmasıdır.

---------           1 Kör          Pas                                   Pas         QTXX
Dbl                 Pas            2 Kör 4 kart pik sorusu 9-11        RXX
                                                                                                   RX
                                                                                                   ATXX
NT Tercihleri
Uyandırma kontru mecburiyetten dolayı TOX’a göre daha zayıf ellerle atıldığından dikkatli olmalıdır. NT konuşmalarımızda stoperlerimizin durdurucu değerleri TOX’a göre fazladır.
2 NT konuşmamız 12-14 gösterir. TOX atanın eli uygun dağılımla 7-8 puan olabileceğini unutmayın.                                                                                                                     
Ceza pası
Açış renginde uzunluk ve markalarla pas denir. Pas demeden önce şu konuları anlayın.
1- Ortağınızın uyandırma kontru 4441, 5440 gibi elle ve 7-8 puanla olabilir. Yeterince defans löveniz var mı?
2- Batırmak için beklediğiniz kuvvete siz zon yapıyor olabilirsiniz.
3- Uzun kozdan daha önemlisi uygun koz markalarının olması daha iyidir.
4- Sınırlı ellerle defans yapmaktansa konuşmayı tercih ederiz.
                                                                                                                                      
1) QXXX      -----                      1 Trefl         Pas           Pas         XX     
    RVX          Dbl                      Pas            1 Kör         Pas         AVXX
    RXXX       Pas                     Pas                                              QXXX
    XX                                                                                             RXX

2) AVTXX     ----                        1 Trefl      Pas                            Pas      XX
    RQX         Dbl, 7-13               Pas         2 Kör,12-13               Pas     AVXX
    RVX         2 Pik, 5 kart 14+   Pas         2 NT, pik tutuş yok Pas     QXXX
    XX           3 Kör                      Pas          3 NT                          Pas     AVX

3)  AR            -------                    1 Trefl         Pas                      Pas     VXXX
     AQXXX     Dbl, 8-13             2 Trefl         Pas                      Pas    TXXX
     AVX           Dbl, *                  Pas              2 Kör, basit         Pas    XX 
     VX             3 Trefl **             Pas              4 Kör                              AXX    
* Yarışma için, rakip rengin kısa olduğu elle10+puan, veya kuvvetli elle yapılır.
** 2 Dbl’dan sonra renk okudu 18+ puan

4)  RQX        ----                   1 Trefl           Pas                             Pas    AX
     RVXX      Dbl                   Pas               2 Trefl,Cue-bid 14+ Pas    AQXX
     QXXX     2 Kör               Pas               3 Kör                          Pas    RVX
     XX           4 Kör               Pas                                                             TXXX

5)  X             -----                      1 Pik             Pas                          Pas    AQXX 
    QXXX       Dbl, 8-13 puan  Pas              1 NT, max11 puan  Pas    RX
    AQXX       Pas                     Pas                                                          VTX              
    QXXX                                                                                                    VXXX

6)  AQVX     ----                                      1 Kör       Pas                        Pas   RXX
     --             Dbl                                      Pas          2 NT, 12-14          Pas  VTXXX
     XXX       3Trefl,14+ dağılım uygun Pas        3 Karo, tutuş         Pas  AX
    RQT987  3 Kör, cue-bid                    Pas        3 Pik, cue bid       Pas  AVX     
                    4 Kör,EKCB                       Pas          5 trefl,2 KC+köz Q  

7)  RQX        -----                    1 Trefl          Pas                Pas               XX
     RVXX      Dbl                    2 Trefl          2 Kör, 6-11                          AXXX
     QXXX                                                                                                  RXX
     XX                                                                                                       QXXX
*
Uyandırma (balancing) NT 


7-9 puan: 7-9 puanla overcall veya dbl
10-15 puan: Rakip renkte stoper varsa 1 NT ile uyandıracağız. Stoperimiz yoksa ve her renge tutuşumuz varsa dbl diyeceğiz. Bu da yoksa overcall yaparız. Uyandırma NT den
sonra stayman ve jacoby tr devam eder.
16-18 puan: Önce dbl, sonra NT diyeceğiz. (1NT=10-15 puan)
19-21 puan: 2NT, Puppet ve Jacoby devam eder.(Uyandırmada unusual 2NT oynanmıyor)
22-24 puan: Önce dbl, sonra sıçrayarak NT okunur.

NOT: Balancing NT ye oyunu açan tekrar konuşursa sistem çalışmaz. Ancak açan kuvvet gösteren Dbl atarsa, NT açışımızdan kaçış yöntemini uygularız.

1-  Uyandıran                                                         Ortağı
     1 NT, 10-15 puan                                              2 Trefl, limit soran stayman
     2 Karo, 10-11 puan 4 kart majör yok
     2 Kör, 10-11 puan, 4 kart, pikte 4 kart olabilir
     2 Pik, 10-11 puan, 4 kart
     2 NT, 12-13 puan, ortak tekrar stayman yapabilir
     3 Trefl, 14-15 puan majörler 4+4 kart
     3 Karo, 14-15 puan 4 kart majör yok
     3 Kör, 14-15 puan 4 kart, pikte 4 kart olabilir
     3 Pik, 14-15 puan, 4 kart

2-  1 NT, 10-15                                                    2 NT, 12+ davet

3-  1 NT, 10-15                                                    2 Trefl, limit soran stayman
     2 Karo, 10-11 puan, 4 majör yok                2 NT, sign off

4-  1 NT, 10-15                                                    2 Trefl
     2 Kör, 10-11 puan 4 kart                              2 NT, sign off

5-  1 NT, 10-15                                                    2 trefl
     2 Kör, 10-11 puan 4 kart                              2 pik, 4 kart davet eli
     2 NT, 4 kart pik yok
     3 Pik, 4 kart

6-  1 NT, 10-15                                                   2 Trefl, limit soran stayman
     2 NT, 12-13 puan                                          Pas
                                                                            Trefl, tekrar stayman

7-  1 NT,10-15                                                    2 Trefl, limit soran stayman
     3 Trefl, 14-15 puan, majörler 4+4 kart      3 Karo, 4 kart kör. (Transfer)
                                                                            3 Kör, 4 kart pik. (Transfer )
                                                                            3 NT, sign off. Limitin ne?


8-  1 NT, 10-15                                                  2 Trefl, limit soran stayman
     3 Karo, 14-15 puan 4 kart majör yok       3 Kör, Pik 5 kart
                                                                            3 Pik, Kör 5 kart
                                                                            3 NT, sign off                                                                                                                                                                                                                                
2 Renkli ellerle uyandırma
2 Renkli elimiz zayıfsa overcall yapacağız. Elimiz açar puansa michaels cue-bid yaparız.

Sıçramalı renk söylemek
2 Seviyesine sıçrama: 14-17 puan 6 kart
3 Seviyesine sıçrama: Preemptif 3 açacak elden biraz daha iyi olmalıdır.

Sıçramalı balans yapana, ortağı şu konuşmaları yapabilir:
a.   2 NT, min. ortağın rengi 1-2 küçük kart, rakip renkte stoper var
b.   3 Majör, 3 minör üzerine 3 majör overcall yapılmadığından 5 kart olup renk iyi değildir.
Rakip renkte stoper olmadığını ve elde bazı değerler olduğunu söylüyor.
c. Yeni renk, 1 seviyesinde overcall yapılmamış bir renkse 4 kart olabilir, ve stoper yoktur. 1 seviyesinde overcall yapılamayan bir renkse Renk+Tutuştur.

2 Pik                                                               2 NT
3 Pik, 12-13 puan,
3 NT, değerler iyi, kısa rengim yok 14-15 puan
3 Renk, İyi renk 14-15 puan
4 Renk, kısa

Balancing üzerine rakip konuşursa

1-  Kompetitif tutuş:
A)  ------                1 Karo          Pas                               Pas
      1 Kör              2 Trefl          2 Kör, 6-11 puan

B)  ------                 1 Pik            Pas                               Pas
      2 Kör              2 Pik            3 Kör, iyi tutuş ve elle yapılır

C)  ----                  1 Pik             Pas                                Pas
     2 Trefl             2 Pik             3 Trefl, orta güçle yapabiliriz. Ortak 3NT ye alabilir.

2-  Sıçrayarak tutuş:

     -----------          1 Kör           Pas                                   Pas
      1 Pik              2 Kör          3 Pik, 10-12 puan 4 kart tutuş

3-  Dbl
A)       ------                --------          -------                        1 Karo
             Pas                Pas            Dbl, uyandırma      2 Karo
            Dbl, ceza
B)  -------                  ---------          -----------                   1 Karo
        Pas                     Pas           Dbl, uyandırma       2 Trefl
       Dbl, ceza

C)  QTXX             ---------              -------        --------     1 Karo
       V9XX            Pas                     Pas           Dbl       3 karo
        X                   Dbl, responsiv, açıcı uzun karo ve güçlü el gösterdi    
       AVTX                                                                                                                         

4- NT konuşmaları:
Kompetitif durumda 2NT 13-15 puanla yapılır. Açıcının renk(ler)inden stoper gerekir.

     ------------         1 Kör        Pas        Pas           XX
      1 Pik              2 Karo      2 NT                        RTX
                                                                              AVX                    
                                                                              RVTXX

5- Yeni renk

      -----------          1 Kör              Pas                        Pas
       1 Pik              2 Kör             3 Karo, 12-14 puan

6-  Cue-bid
     3 Seviyesinde cue-bid, tutuşu garanti eder.

7-  Balans yapanın ortağı Pas derse
Ortağın pası, bize 2 çıkarım verir. Ortak zayıftır ve oyun açanın eli ortalamadan yüksektir. Buna bağlı olarak tekrar konuşma sırası bize geldiğinde, konuşmak için daha iyi bir ele sahip olmalıyız. Ancak konuşmak max. el vaat etmez.

A)   RQ98             -----        1 Trefl            Pas          Pas
      AVXX             Dbl         2 Trefl            Pas          Pas
      QXXX             Dbl              
      X

B)   --------         1 Kör          Pas             Pas            XX
      1 Pik            2 Kör         Pas             Pas            RV9X
      Dbl               Pas            Pas                               Q9X
                                                                                   RXXX

C)  RQ9XX       ----             1 Karo         Pas          Pas     
      AV              Dbl             2 Trefl         Pas          2 Karo      
      XX              2 Pik
     RQXX

D)  ARXXX      -----          1 Kör            Pas             Pas
      X               1 Pik         2 Kör            Pas             Pas
      AQXX       Dbl
      AXX

E)  RQXXX     ---------       1 Kör           Pas              Pas
      X               1 Pik          2 Kör           Pas              Pas
      RXXX       Db
      QVX
                                                                                                                                  
8- Preemptif açışa balancing
   
Dbl, 9+ puan, rakip renk max 2 kart, diğer renklere 3+ kart tutuş
Renk, 9-13 puan 5+ kart
Sıçrayarak renk, Kuvvetlice ve 6 kart
2 NT, 13-17 puan
Balans yaparken hesabımızı ortakta 7-8 puan vardır diye yaparız.

A)  XX               ----                   3 Kör         Pas           Pas
     QX                Pas, 4 seviyesine çıkacak güvenliğimiz yok
     ARQX
     RVXXX

B)  A               -----                   3 Pik           Pas            Pas
     RXXX        Pas, ortakta umduğumuz 7-8 puanla 4 seviyesinde oynayamayız
     RXXX
     QVXX

C)  XX              -----                 3 Pik         Pas              Pas           XX
      RQXX          pas                                                                       AXXXX
      XXX                                                                                          QXX
     ARVX   4 seviyesi için balans yapamıyor                          QXX

NOT 1: Uyandırma kontrundan sonra, zon yapma ihtimalimiz olduğunda lebensohl oynarız.
NOT 2: Sınırda ellerle riske girme mecburiyeti, rakip renk kimde kısa ise ondadır.

D) AXXX           -------------         2 Kör         Pas          Pas          RX
     XXX             Dbl, 9+ puan    Pas           3 Trefl     Pas          AXX
     RVT9X        3 karo                Pas           Pas         Pas          XXXX
     R                                                                                               AXXX   

E)  QX                ----------            3 Trefl        Pas         Pas              
      VXXXXX       3 Kör, 9+ ortak 14 puanla pas geçmiş olabilir.
      QVX   
      AX

F)  AXXX           ---------              1 Kör          Pas         Pas
       -                   Dbl, rakip renk kısa olduğundan konuşmalıyım
      XXXXX
      AXXX

Hiç yorum yok: