9 Mart 2015 Pazartesi

Apeller Defoslar Sinyaller

Vicdan, insanın kendi içindeki uyumun bilincidir.
Vicdanımızı dinleyebilmek için kendi kendimizi dinlemeye gücümüzün yetmesi gerekir. İnsanın kendi kendini dinlemesi çok güçtür.
Çünkü bu sanat, modern insanda pek ender rastlanan bir yeteneği, kendi kendisiyle yalnız kalabilme yeteneğini gerektirir.
****
KRİZANTEM
Şafak-âlûde bir hadîka gibi
Nazra-gâhımda ibtisâm eyler
Sarı, fes rengi, penbe, sincâbî
Bir kucak, bir yığın şükûfe-i ter.
Krizantem, bu hande-i sâfa
Münkalib girye-i yetîm-i hazân...
Nâf-ı zerrîni serper etrâfa
Acı bir nefha, bir şemîm-i hazân.
Krizantem, bu nâmı pek severim,
Önce duydum onun lisânından;
Bana mûnis bugün o hâtıradır.
Hep onun yâdigârıdır kederim;
Açılır sonbahar olunca ayân,
Krizantem içimde bir yaradır. 
Tevfik Fikret
*
     
KRİZANTEM  (Kasımpatı)
Fransızca Crisan t’aime. Crisan adlı genç bir köylü,  toprak ağası pozisyonunda zengin bir adamın kızına deli gibi aşık olur. Kız da buna aşıktır fakat babası vermez,  çocuğun bir daha eve girmesini  de yasaklar. Sonraki günlerde Crisan kızı görmek için her yolu yol dener fakat kıza ulaşamaz. Kız da Crisan'ın eve gelemeyişinin nedenini bilmediğinden,  onu unuttuğunu sanıp çok üzülür, yataklara düşer.  Böyle olunca hizmetçisi Crisan'ı bulur, durumu anlatır, onu eve sokamayacağını, fakat mesajlarını götüreceğini söyler. Fakir ve romantik Crisan da sevgilisi için her gün ormandan çiçek toplar, kasımpatıdır topladığı çiçekler  ve bunlara bir not iliştirir: crisan t'aime. crisan seni seviyor.
itü sözlük - guenever
*
Krizantem çiçekleri buzu parçalayarak yüzeye çıkarlarmış. Bu yüzden gücün, asaletin  ve radikalizmin sembolü olarak düşünülebilirler. Kırmızı gülün yanında, ciğercinin kedisinin yanındaki sokak kedisi gibi dururlar ama ha bire kuyruk da sallamazlar.
 itü sözlük - dearmarlon
*
Kasımpatı da denir. Bileşikgiller familyasından, sonbaharda çiçek açan bir süs bitkisidir. Birçok çeşidi vardır,  vatanı Çin ve Japonya'dır.
beyaz krizantem: sadakat
kırmızı krizantem: sessiz istek
sarı krizantem: karşılıksız sevgi
mor krizantem: burukluk
****
APELLER
1-  Ortağın atak ettiği renge, büyük kart oynamak zorunda değilseniz, beğendim- beğenmedim apeli verilecektir.
2-  Ortağın atağına, yer açıldığında atak edilen rengi beğenip beğenmediğimizi söylememize gerek kalmadığında preferansiyel apel verilecek.
3-  Köz kontratında, atak edilen rengin yerde kısa olması, veya NT kontratında rengin yerde uzun ve kuvvetli olması gibi nedenlerle bu rengi oynamaktan vazgeçeceğimiz için, hangi rengi oynamalıyız sorusuna preferansiyel apel vereceğiz.
4-  Diğer durumlarda sayı apeli verilecek
5-  İlk defosta istenilen renk apeli verilecektir.
6-  Ortağınızı bir renge çaktırmak için dönerken, ortağınız çaktıktan sonra hangi rengi dönmesini tercih ettiğimizi preferansiyel apel ile bildireceğiz.
*
PREFERANSİYEL APEL (TERCİH)
1- Ortağın atak kartına sevdim-sevmedim apeli veriyorduk. Koz kontratlarında atak edilen renk yerde tek veya şigansa buna beğendim-beğenmedim apeli vermenin gereği yoktur. Bu durumda preferans (Tercih) apeli veririz. Ortağın oynadığı karta büyük verdiğimiz takdirde kalan 2 rengin büyüğünü istiyoruz. Eğer küçük verirsek, kalan 2 rengin küçüğünü istiyoruz. Kalan renkten kasıt, koz rengi ve atak edilen renk dışındaki 2 rengi göstermektedir. Elimiz bazen renk tercihi yapacak durumda olmayabilir. Bu durumda orta büyüklükte  bir kart oynamalıyız.
2- Preferans apelin diğer kullanım alanı ortağınızın kozlaması için bir renk dönüşünüzde kozladıktan sonra ortağımızın hangi rengi oynamasını istediğimizi bildirmenizdir. Ortağınıza kozlaması için dönerken, kozladıktan sonra, kalan renklerden (Koz ve kozladığı renk dışındaki) hangi rengi oynayarak size ulaşabileceğini preferansiyel apel ile ortağa bildirebiliriz.

NOT:
1- Preferansiyel apel, defansif sinyal sıralamamızda en son sırayı alır. Bu apel en son
ihtimalle düşünülür.
2- Eğer bir apelin beğendim veya sayı olma ihtimali varsa o kart preferans değil,
beğendim veya sayıdır.
 N                                
V7                               1 Pik  …   Dbl  …   3 Pik ….    4 Kör
R642
AQ83                          Atak: Pik As,   N(7),    E(9),     S(2) kartları verdiler.
RT4      
*                    
W                                                                   
AR864                          Q953             West’in plan sistematiği : Ortağın 9 lusunun anlamları
A87                               95                  1- Beğendim-Beğenmedim olabilir
9                                   V62                2- Sayı olabilir         
V975                            Q863              3- Preferansiyel olabilir.

Düşünceler: Ortakta pik 2 kart olamaz, bu durumda pik 4 karttır. Ve pikte onör(Q) olmalıdır. Karo atağı ile devam ederim. Sonra Kör As ile el tuttuğumda, küçük pik giderim ve ortağın Karo dönüşüne çakarım.
Ortak, karo apeli vermek isteseydi, burada pik Q vermesi gerekirdi. İlk aşamada pik Q vermesi Pik Valenin de kendinde olduğunu vaat ederdi, Ancak pik vale yerde olduğundan, vereceği Pik Q kartı, preferansiyel olacak ve karoyu işaretedecektir.                                                                                                                                       *                                          
BEĞENDİM-BEĞENMEDİM APELİ
Ortağın oynadığı karta, büyük kart vermek beğendim, küçük kart vermek beğenmedim
apelidir. Verilen büyük kart elin gücünün değerini düşürmeyecek büyüklükte olmalıdır.
Bu apel, ilk atak ettiği rengine veya daha sonra oynadığı renkler için geçerlidir.
Ortağın rengine yaklaşımımızı gösterir.
*
SAYI APELİ
Rakibin oynadığı renge, küçük-büyük verirsek tek sayıda kartım var, büyük-küçük verirsek
çift sayıda kartım var demektir.
Sayı apeli ne zaman verilir:
Rakibin oynadığı renklere sayı apeli verilir.
Daha önce sevdim-sevmedim apeli verdiğimiz renk oynanırken veya bu renkten defos
yaparken verilir.
                                  953
                                  R6
                                  V54
                                  RV752    

              872
              QT32
              R872
              Q3                4 Pik kontratına ortak kör 3’lü çıktı. Dekleran yerden Rua ile aldı.

1- Sonra  yerden pik 3’lü oynadı ve elden pik Q koydu. Bu hamleye hangi kartınızı oynarsınız? Rakibin atağına sayı veriyoruz. Tek sayıda kartımız varsa, önce küçük sonra büyük veririz. Burada pik 2’li verilir.
NOT: Koz rengine sayı verilmeyebilir.
2- Dekleran sonra elden Kör AS oynadı. Körden elimizde 4 kart vardı, 3 ncü büyük kartımızı çıkmıştık. Körlerimiz çift sayıda olduğundan kör 2 liyi vermeliyiz. Kör 10’ luyu verdiğimiz takdirde tek sayıda kartımız olduğunu gösteririz.
3- Dekleran sonra trefl 4 oynadı. Bu durumda sayı apeli vereceğiz diye onörleri harcamamak gerek. Her ne kadar çift sayıda kartımız var diye büyük olan ‘’Q’’ trefli vermemiz gerekiyorsa el almayı umduğumuz kart harcamamalıyız. Bu nedenle ‘’3’’ lüyü vermeliyiz.
4- Dekleran sonra yerden karo’’4’’ lüyü oynadı ve elden ‘’AS’’ koydu. Çift sayıda kartımız olduğundan ‘’8’’ liyi vermeliyiz.
5- Bir renk ilk tur oynanırken sayı bildirmemiş isek (Beğendim-beğenmedim, veya   preferans apel, yahut o renk oynanırken onör oynamışsak gibi nedenle) o rengin 2 nci tur oynanmasında boş kart oynuyorsak kalanın sayısı verilir. Yani mevcut kart sayısı verilir.
6- Ortağın başladığı renk üzerine beğendim-beğenmedim apelin anlamı kalkmışsa:
A- Sayı önemli ise sayı apeli ver
B- Sayı vermenin anlamı kalmamışsa preferansiyel apel ver.
7- Koz oyununda, oynanan renk yerde tek veya RX çıktı, preferansiyel ver.
8- Ortak, sekans başı veya iç sekans gösteren onör çıktı. Normali cesaret apelidir. Sadece sekansın üstünde bir onör veya sekansı alttan tamamlayan onör varsa cesaret verilir. Aksi halde sayıya bakılmaksızın küçük verilir.
9- Koz oyununda yerde tek veya şigan çıktı, veya 2 nci turda yerde alamayacağımı onör kaldı. Preferans veriyoruz. 
10- Ortak, konuşulmamış bir renkten bana açıldı. Beğendim-beğenmedim verin
11- Ortak benim konuştuğum rengi açıldı, normali beğendim-beğenmedim olacaktır. Ancak aşağıdaki durumlarda preferansiyel verin.
      ---Koz oyununda yerde tek çıkarsa veya o rengin diğer turları rakibin ise,
      ---O renkte uzunluk ve kuvvetimiz deklerasyonda kesin olarak ortaya çıkmışsa.
12- Ortak kısa kartını çıkmışsa, preferansiyel apel verin
NOT: 3 NCÜ VE 5 NCİ MADDE BİRBİRİYLE ÇELİŞİYOR. ORTAKLAR KARAR VERMELİ
*
ROMEN DEFOS
Oynanan rengin elimizde olmaması halinde, başka bir renkte kağıt verilmesi durumudur.
Tek sayı                                : Verilen renge ilgi var
Büyük çift say (8-10-Q gibi): Dışarıda kalan 2 rengin büyüğüne ilgi var
Küçük çift sayı(2-4 gibi)      : Dışarıda kalan 2 rengin küçüğüne ilgi var.
Not: ‘’6’’ sayısı nötr olaral algılanabilir. Ortaklık anlaşmasına bağlıdır.
*
LAVINTHAL DEFOS
Oynanan rengin elimizde olmaması halinde, başka bir renkte kağıt verilmesi durumudur.
Küçük kart (2-3-4) defos edilmesi kalan renklerin küçüğüne ilgi gösterir
Büyük kart(8-10) defos edilmesi kalan renklerin büyüğüne ilgi gösterir.
“mehmet özyeşilbaş” a teşekkürler 
görsel: flickr                                                                                           

Hiç yorum yok: