10 Mart 2015 Salı

Kompetatif Kontur

Güzellik hoşa gider, 
zeka eğlendirir, 
duygusallık coşku verir,
oysa kişileri birbirine bağlayan iyiliktir.
La Rochefaucauld - Düşünceler
*****
İNSANLARIN GERÇEKTEN ARKADAŞA İHTİYACI VAR MI?
Evet.
Sosyal bağlantıları zayıf insanların, belirli bir süre içinde yaşamını yitirme olasılığı sağlam ilişkileri olan insanlara göre % 50 daha yüksektir. Sosyal yalnızlık sigara veya içki kadar zararlıdır. Bir araştırmaya göre yalnızlık, günde 15 sigaranın verdiği zarara eşittir; hatta obezite veya hareketsizlikten daha da zararlıdır.

Arkadaşlık ayrıca mutluluğu da arttırır. Ancak bu noktada belirleyici olan sayı değil, kalitedir. 423 üniversite öğrencisinin katıldığı bir çalışmada, dostluk kalitesinin insanların mutluluk düzeyini büyük ölçüde etkilediği, oysa sahip olunan arkadaş sayısının kayda değer bir etki yaratmadığı ortaya çıktı.Ancak arkadaşlığın yararları kişiden kişiye değişir. Bu nedenle bazı insanlar en büyük mutluluğu yalnızlıkta bulur.

******
GÜLİVER
Bedeninin üstünden gider bulutlar
Yüksekte, yüksekte ve buzsu
Ve biraz yassı, sanki yüzerler

Görünmez bir cam üstünde.
Kuğuların aksine,
Yoktur yansıları;

Senin aksine,
İpler iliştirilmemiş.
Hepsi serin, hepsi mavi. Senin aksine –

Sen, orada sırt üstü,
Süzersin göğü.
Örümcek-adamlar yakalamış seni,

Sararak ve bükerek küçük bukağılarını,
Rüşvetleri –
Çokça ipek.

Nasıl nefret ederler senden.
Parmaklarının vadisinde konuşur o larvalar.
Odalarında uyumanı isterler.

Bu kıtık ve şu ayak ucu, bir yadigar.
Geri çekilin!
Yedi fersah geri çekilin, tıpkı Crivelli’deki

Dönenen şu uzaklıklar gibi, el sürülmez.
Bu göz bir kartal olsun,
Dudağının bir gölgesi, bir uçurum.
1962- Sylvia Plath (1932-1963, ABD) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

*****
KOMPETATİF KONTUR     (yarışsal)
Rakibin konuşmasıyla yarışma yada zon daveti için yer kalmadığında rengimizi okumak yarışma, kontur atmak davettir.
Açıcı                       Rakip 1                 Cevapçı                     Rakip 2        
  1♠                            2 ♥                          2♠                             3 ♥
  3♠---yarışma (kompetatif)
  Dbl--zon daveti

ŞARTLARI
1—Ortağın 2 seviyesinde bizi tutması,
2—Rakibin  bizim rengimizin, bir altındaki  renkle araya girmesi,
3—Rakip (2) nin davet konuşmasını inkar etmemiş olması

Açıcı                       Rakip 1                 Cevapçı                     Rakip 2        
  1                           2                           2 ♥                             3♣
Dbl-- ceza
3 ♦---Trial bid için yer kalmadığında zon için yardım
3---yarışma (kompetatif)
**
Açıcı                       Rakip1                   Cevapçı                     Rakip 2        
1 ♦                           2  ♣                          2  ♦                            3♣
Dbl---stoper sorusu
3 ♦---(yarışma) kompetatif
3 ♥--Distribisyonel zon denemesi
3 ♠--Çok distribisyonel zon denemesi
**
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                   Rakip 2        
 1 ♣                         PASS                      1 ♠                            2 ♥
 2  ♠                         3 ♥                          Dbl--davet
                                                               3sp--yarışma(kompetatif)
**
Açıcı                       Rakip 1                 Cevapçı                    Rakip 2        
  1♠                            2 ♥                      2 ♠(limit el)                 PASS
 PASS                       3 ♥                      DBL--CEZA
**
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                   Rakip 2        
  1♠                            2 ♥                       2 ♠(limit el)               3 ♥
PASS                      PASS                    DBL--kooperatif, defansif el
**
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                   Rakip 2        
  1 ♦                          1 ♥                        1 ♠                             2 ♥
  2 ♠                          3 ♥                        Dbl--davet
**
CEZA –KOOPERATİF –MAKSİMAL KONTURLAR
1. Direkt DBL (ceza )zon forsingi durumunda atılan kontur

Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                     Rakip 2        
  1 ♥                          1 ♠                          2 ♦                              2 ♠                             
  DBL--ceza
**
 Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                     Rakip 2        
  1 ♥                           2  ♣                          2 ♠                            3  ♣                            
DBL-- CEZA (açıcı elini gücünü ve dağılımını anlatabilirdi.)               
**
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                     Rakip 2        
  1 ♦                            1 ♥                         1 ♠                             2 ♥
  Dbl---EKSTRA GÜÇ
**
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                    Rakip 2        
……                         ………                    PASS                       PASS
1 ♥                         PASS                        2  ♣(durury)               2 ♠                            
DBL --NORMAL MAKSİMAL AÇIŞ
**
2—     2 SEVİYESİNDE  DBL (TAKE OUT)
           3 SEVİYESİNDE ATILAN DBL (CEZA)

Açıcı                       Rakip 1                 Cevapçı                    Rakip 2        
  1 ♥                          1 ♠                        PASS                            2 ♠                             
 DBL--(Take out sp kısa güçlü el)
**
Açıcı                       Rakip 1                Cevapçı                     Rakip 2        
1 ♥                          1 ♠                        PASS                            3 ♠                            
 DBL--(Ceza –pass diyen ortağa zon teklifi yapılmaz.)
**
3— ÜSTTEN ATILAN DBL CEZA
       ALTTAN ATILAN DBL TAKE OUT
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                   Rakip 2         
  1 ♥                        PASS                        2 ♦                           2 ♠                            
DBL------CEZA
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                  Rakip 2        
 1 ♣                         PASS                       1 ♥                          1 ♠/2 ♠
PASS                      PASS                      Dbl--TAKE OUT
**
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                  Rakip 2        
  1 ♥                        PASS                       2                             2 ♠                             
PASS                      PASS                      DBL--koopratif.sp                      
                                                                           durdurucusu var, 3NT 
                                                                           veya Ceza sorusu
**
4—ÖNCE PASS SONRA DBL CEZA 

Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                   Rakip 2        
  1 ♥                          1 ♠                           PASS                         2 ♠                             
PASS                     PASS                  DBL--CEZA
**
5—LİMİT OLAN OYUNCUNUN ATTIĞI DBL CEZA

Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                    Rakip 2        
  1 ♥                         1 ♠                             2 ♥                            2 ♠                              
  3 ♥                         3 ♠                            DBL--CEZA
**
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                    Rakip 2        
  1 ♥                           1 ♠                         2 ♦                              2 ♠                             
DBL--KOOPERATİF(ceza mı yarışma mı sorusu)
**
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                    Rakip 2        
  1 ♦                            1 ♥                        3 ♦                             3 ♥
  Dbl--H STOPERİ VAR MI SORUSU
**
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                    Rakip 2        
  1♠                            2 ♥                       2 ♠(limit el)                 3 ♥
 DBL--kompetatif davet
**
6—TAKE OUT   DBL’DAN SONRA, RAKİBİN YENİ RENGİNE ATILAN   
      DBL CEZA
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                    Rakip 2        
  1 ♥                        PASS                        1 ♠                            2  ♣                              
  DBL                       2  ♦                           DBL--CEZA            

7—CEZA DBL’INDAN SONRA ATILAN BÜTÜN DBL’LAR CEZA      

Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                  Rakip 2        
 1 ♣                          1NT                         DBL--CEZA              2 ♣   
DBL--CEZA                    
Açıcı                       Rakip 1                  Cevapçı                   Rakip 2         
1 ♥                          1 NT                         DBL--CEZA               2  ♦                          
PASS                      PASS                      DBL--CEZA      

Hiç yorum yok: