12 Mart 2015 Perşembe

Konturlar

85 kişinin milyarder olabilmesi için
3.5 milyar insanın yoksul olması gerekiyor.
Fikret Başkaya
*****
Dinle küçük adam,
bütün korkaklar saldırgan olur.
Nedim Şener -  Helal Tekme
*****
İSTEK
Ağır aksak geçiyor günlerim,
Ve her an, çoğalıyor solgun kalbimde
Tüm acıları mutsuz aşkın
Ve kaygıdan çıldırmış gibiyim.

Fakat susuyorum, mırıltım işitilmiyor;
Akıyor gözyaşlarım, onlar avuntudur bana;
Kederle kaplı ruhum,
Acı bir zevk buluyor onda.

Ey yaşam düşü! Uç git, acımam sana,
O boş görüntü karanlıkta yitip gitsin;
Aşkın acısıdır değerli olan benim için,
Öleyim ne çıkar, severken öleyim ama...
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

*****
KONTURLAR

TAKE OUT DOUBLE (APEL KONTURU)

Renk istemek için       : 10+ OP
Rengini söylemek için: 16+ OP
NT diyebilmek için      : 18+ OP
*
Renk istemek için atılan T/O Kontur

Rakip konuşmamışsa;
1♦        Dbl      PAS    1♥/1♠/2♣         0-8 OP, sıçramadan renk söylemek
                                   1NT                8-11 OP, rakip renkte stoper
                                   2♦                    12+ OP, herhangi el
                                   2♥/2♠/3♣         9-11 OP, sıçramalı renk, prensipte 4’lü
                                   2NT                12-13 OP
                                   3♦                    7-9 OP, iki majör de var, dengesiz davet eli
                                   3♥/3♠              9-11 OP, çift sıçrama, renkler en az 5’li
                                   3NT                14-18 OP, rakip renkte stoper, oynamak için
                                   4♣                   Treflerle davet
                                   4♦                    7+ OP, 5-5 majörler
                                   4♥/4♠              6+ OP, gambling, en az 6’lı renk

Rakip konuşmuşsa:
1♦        Dbl      1♥        PAS                0-4 OP
Dbl                  5+ OP, 4’lü ♥ ceza ya da rengi olmayan puanlı el
1♠/2♣              5-8 OP sıçramadan renk söylemek
                                   1NT                8-11 OP, solun renginde stoper
                                   2♦                    12+ OP, herhangi el
                                   2♥                   5-8 OP, 5’li ♥
2♠/3♣              9-11 OP, sıçramalı renk, prensipte 4’lü
                                   2NT                12-13 OP
                                   3♦                    7-9 OP, iki majör de var, dengesiz davet eli
                                   3♥/3♠              9-11 OP, çift sıçrama, renkler en az 5’li
                                   3NT                14-18 OP, rakip renkte stoper, oynamak için
                                   4♣                   Treflerle davet
                                   4♦                    7+ OP, 5-5 majörler
                                   4♠                    6+ OP, gambling, en az 6’lı renk
*
T/O kontura cevap verirken daima dağılım puanları dikkate alınır. Ortağın T/O konturuna rakip konuşmuşsa sizin konuşma zorunluluğunuz ortadan kalkar.
T/O kontura cevap verirken daima sol tarafta konuşulan renk cuebid edilir.
Sağ taraftaki oyuncunun rengini cuebid etmek o renkten elimizde 5 tane olduğunu gösterir.
*
Renk söylemek için atılan T/O Kontur
1        Dbl      1♥        PAS
PAS    1♠                                           16-18 OP, 5+♠
            2♠                                           19-20 OP, 5+♠
            3♠                                           21+ OP, 5+♠

Rakibin zayıf oyun açışı üzerine 4 seviyesinde overcall yapmak, 3 seviyesinde overcall yapmaktan daha iyi el gösterir. Yani zayıf açışlara Gambling olmaz.
*
NT söylemek için atılan T/O Kontur
1♦        Dbl      1♠        PAS
PAS    1NT                                        18-19 OP
            2NT                                        20-22 OP
            3NT                                        23-25 OP
*
Naturel NT girişlerimiz;
1♥        1NT                                        15-18   OP
2♥       2NT                                        15-18   OP
3♥       3NT                                        16-22   OP

4♥/♠ açışlara atılan T/O Kontur
4 açışlar limit kavramını bitirir. Bu açışlara ceza diye kontur atılmaz. Açılan renk puanları yok sayılarak el değerlendirilir.

Rakibin 4 seviyesinde oyun açışına, ortağın konturu üzerine el dengeli olduğunda puana bakmadan pas geçilir. El dengesizleştikçe, uzun rengimizi konuşmalıyız.
*
NEGATİF KONTUR
Puanımız var, renk yoksa
Rengimiz var, yeterli puan yoksa
Gösterecek 2 rengimiz varsa
*
Rakibin araya girdiği seviyeye göre negatif kontur puanlarımız;

1 seviyesi için 6+ OP
2 seviyesi için 7+ OP
3 seviyesi için 8+ OP
4 seviyesi için 9+ OP
*
Negatif kontur atan cevapçı sıra ona geldiğinde tekrar kontur atarsa bu vaat ettiğinden daha çok puanı olduğunu gösterir.
*
1♣       1♦        Dbl                             6+ OP, 4-4 Majör
1♣       1♦        1♥/♠                            6+ OP, 4’lü
1♦        1♥        Dbl                             6+ OP, 4’lü pik
1♦        1♥        1♠                               6+ OP, 5’li pik
1♥        1♠        Dbl                             6+ OP, diğer renklere açık (en az birine)
1♥        2♣       Dbl                             7+ OP, diğer renklere açık (en az birine)
1♠        2♦        Dbl                             7+ OP, diğer renklere açık (en az birine)
1♦        3♥        Dbl                             7+ OP, diğer renklere açık (en az birine)
*
Oyun açan negatif kontur atan ortağına limitli cevap vermelidir.

1♦        1♠        Dbl      PAS                           
PAS    2♥                                           13-15 OP
            3♥                                           16-18 OP
*
İster oyun açan cuebid etsin ister cevapçı, daima zon forsing’tir.
*
CEZA KONTURU

1. Koz fiti olup olmadığını ve puan limitini belli eden kişinin attığı kontur cezadır. Limite konuşma yapıldıktan sonra rakip konuşarak bir yere geldiğinde atılan kontur cezadır.
2.  Bir renge T/O kontur atıldı ise ve rakip başka renk gösterirse, bu renge atılan kontur cezadır.
3. Bir renge negatif kontur atıldıysa ve rakip bizim istediğimiz renklerden birini konuşursa buna atılan kontur cezadır.
4. Ortak tek renkli bir el gösterdi ve rakip te üste konuştuysa, buna atılan kontur cezadır.
5. Genellikle NT kontratlarına atılan kontur cezadır.
6. Bir renge T/O kontur atan oyuncu, ortağı renk söylemesine ragmen rakip renge tekrar kontur atıyorsa bu cezadır.
7. Ortaklardan biri Rdbl attıysa ve rakip üzerine bir şey konuştuysa buna atılan kontur cezadır.
8. Rakip 3 ncü veya 4 ncü bir renk gösteriyorsa buna atılan kontur cezadır.
9. Kendisinden sonraki oyuncunun rengine atılan konturlar ceza Değil, uyandırmadır.
10. Bir renge kontur atan oyuncu, kontur attığı renk ne kadar yükselirse yükselsin ikinci Konturu kesinlikle ceza olmaz. Bu T/O kontur atan elden daha güçlü bir el anlamındadır. 
Kocaelibric- Zafer Ulusakarya

Hiç yorum yok: