13 Mart 2015 Cuma

Sinyalizasyon

BEDŘICH SMETANA – VLTAVA
*****
Bu dünyadaki en mutsuz insanlar,
başkalarının ne düşündüğünü takıntı haline getirenlerdir.
Lupytha Hermin
*****
SÖZ
Bilge kişi su gibidir,
su ki, beslerken dört bir yönü,
yarışmaz, tartışmaz şunu, bunu.
 *
Kibirsizce akar, seçmeden sağı solu,
bu yüzdendir ki, Yol’a uyumludur yolu.
 *
İşte bilge kişi benzer şekilde,
yaşar, doğayla iç içe...
 *
Düşüncesinde derin,
verirken tarafsız engin.
*
Konuşurken doğru,
ve yönetirken dürüst.
 *
Gündelikte yeterli,
ve edimlerinde tutarlı.
Yeteneğince üretici,
fırsatlar kadar girişimci.
*
Ne kimseye üstün olma çabasında,
ne de kimse ona üstün.
Lao-Tse
“Tao Te Ching” (Yol ve Erdem) adlı kitabından
İnci Tun “denizce”
****
TAŞLAR
Bazen görürsün
taşlardaki
bir devinimi,
dilsiz,
konuşan gene de:
sendin bu,
bir silahı savururken,
yabanıl hayvanlarla boğuşurken,
dinlenmeye geri gelmişken evine,
evini yöneten
sıcaklığa doğru
uzatmışsın elini.
Orada duruyorsunuz
birlikte,
sen ve yavruların,
ve çağırırsınız,
ışığa karşı
giderek yükselen külrengi
bir yazın sesleri,
katılaşmış,
tutsak düşmüş sessizlikte:
taşlar.
Erik Stinus (1934-2009, Danimarka) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
****

SİNYALİZASYONA GİRİŞ
Defans konusunda ataktan sonra oyuncular birbirlerine en çok bilgiyi sinyalizasyon ile verirler. Sinyalizasyon defans oyuncularının hem oynanan renklere uyarken verdikleri kartla hem de oynanan renk ellerinde bittiği durumda attıkları kartla (defos) bilgi alışverişinde bulunmalarıdır.
*
Bu konu ile ilgili unutulmaması gereken en önemli nokta, defans oyuncularının asıl görevlerinin sinyal vermek değil löve kazanmak olduğudur. Bu sebeple sinyal ancak löveyi kazanma şansımız olmadığında veya löveyi kazanma şansımız var ama kazanmamayı seçtiğimizde verilmelidir. Bu sebeple sinyaller genelde küçük kartlarla verilir.
*        
Defans oyuncuları, löveye iştirak ederken üç çeşit sinyal verebilirler. Apel, Sayı ve Preferans. Her briç oyuncusu  bu üç sinyal çeşidinin ne anlama geldiğini ve nasıl verildiğini bilmesine karşın, sinyalizasyon konusunda defans oyuncuları arasında hep bir tartışma yaşanır. Bunun sebebi oyuncuların hangi durumda ne sinyalinin verildiği konusunda bir anlaşmalarının olmamasıdır. Bizim öncelikli hedefimiz sinyalleri tanımaktır.
A. Apel
Apel sinyali kullanan bir defans oyuncusu oynanan renkten alıcı ya da alıcı namzeti kartlara sahip olup olmadığı bilgisini verir. Bunu yaparken sinyal verdiği löveye (yani löveyi alamadığı durumda) en küçük kartı ile iştirak etmesi bu renkten löve kazanabilecek bir karta sahip olmadığını, en büyük markası ile iştirak etmesi ise işe yarama olasılığı olan bir veya daha çok karta sahip olduğunu gösterir. Bir oyuncu bu sinyali vermeye çalışırken löve alma olasılığı olan kartı atmamalıdır.
*
Ortağınızın apel sinyali verdiğini biliyorsanız yapmanız gereken ortağınızın attığı karta dikkatlice bakmak ve o kartın küçük bir marka mı yoksa büyük bir marka mı olduğuna karar vermektir. Bu kararı elinizdeki ve yerdeki markaları inceleyerek vermelisiniz. Çünkü ortağın attığı 3’lü nadiren de olsa bazen en büyük marka, 8’li nadiren de olsa bazen en küçük marka olabilir.
*         
Apel ne zaman verilir? 
Löveye kart veren kaçıncı oyuncu olunduğu ile ilgilidir. Şimdilik, apel sinyali 3.pozisyonda otururken yani löveye ortağınız başlamış ve siz de kart veren 3.oyuncu iken kullanılır. Ayrıca bu sinyali sadece Sanzatu kontratlarında kullanmanız gerekir.
*
Eğer apel sinyali verme durumunda iseniz ve bu sinyalin yerde bulunan kartlar yüzünden gereksiz bir sinyal olduğunu düşünüyorsanız (örneğin yerdeki büyük kartlar yüzünden ortağınızın sizin attığınız karta bakmadan olumsuz bir apel vereceğinizi bildiği bir durum) bu sinyali vermez sıradaki sinyal olan sayı sinyalini verirsiniz.

B. Sayı
Kullanabileceğiniz ikinci sinyal oynanan renkten kaç kartınız olduğu bilgisidir. Bu bilgi birçok durumda defans oyuncularının kapalı ellerdeki dağılımı görebilmesine yarar. Bu sinyali verme yolu 3/5 kuralı ile atak eder gibidir. Yani iki kartınız varken büyük kartınızı, üç kartınız varken en küçük kartınızı, dört kartınız varken 3.büyük kartınızı ve beş veya daha fazla kartınız varken 5.büyük kartınızı verirsiniz.
*
Ortağınıza sayı sinyali vermişseniz onun bu sinyali doğru anlamak için yapması gereken attığınız ilk kartın elinizdeki en küçük kart olup olmadığına dikkat etmektir. Eğer o renk ilk oynanırken sizin attığınız kart en küçük kartınız ise o rengin bir sonraki oynanışına daha büyük bir kart atmak durumundasınız demektir. Eğer attığınız ilk kart kesinlikle büyük bir kart ise rengin bir sonraki oynanışına daha küçük bir kart atacaksınız demektir. İşte bu bilgi ortağınızın sizin elinizde kaç kart olduğunu anlaması için çoğu zaman yeterli olur. Rengin ilk oynanışına küçük ikinci oynanışına büyük kart verirseniz elinizde o renk tek sayıda (1,3,5), ilk oynanışına büyük ikinci oynanışına küçük verirseniz o renk sizde çift sayıda (2,4,6) anlamı taşır. Ortağınız o rengin ilk oynanışında attığınız kart açık bilgi verdiğinde ikinci oynanışını beklemeden kart adedinizi çözebilir. Eğer ilk oynanıştaki kart açık bir bilgi vermiyorsa rengin ikinci oynanışını beklemek zorundadır.  
*
Ortağınız sizde rengin tek adet mi yoksa çift adet mi olduğunu anlaması tam sayıyı anladığını göstermez. Ortağınızın yapması gereken bir işlem daha vardır. Sizde olabilecek bütün kart sayılarına göre deklaranda olabilecek bütün olası kart adetlerini hesap etmeli ve hangi olasılıkların mümkün olup hangilerinin mümkün olmadığını bulması gerekir. Bu işlem sonunda bazen sizdeki tam sayıyı bulabilir.
*
Sayı sinyali ne zaman verilir? 
Birçok durumda kullandığımız bu sinyali öncelikle 3/5 kuralını uyguladığımız bütün atak ya da kontrataklarda vermiş oluruz. Diğer kullanım alanı koz kontratlarında 3.pozisyonda olduğumuz durumdur. Ayrıca löveye iştirak ederken 2.pozisyonda ve 4.pozisyonda oturuyorsak yani löveye rakibin başladığı her durumda bu sinyali veririz.

C . Preferans 
Preferans sinyali diğer renklerdeki kuvvetinizi ortağa anlatmak için verilir. Bu sebeple oynanan renk ile ilginiz bitmiş olmalıdır. Kalan üç rengin bir tanesini de elemek gerekir. Bu, koz kontratlarında her zaman koz rengi olacaktır. Sanzatu kontratlarında ise rakibin güçlü olduğu yerde gözüken ya da bilinen renk elenmelidir. Sanzatu kontratlarında elenecek rengi belirlemek biraz göreceli olsa da başka bir çözüm yoktur. Elenen iki renk belli olduktan sonra kalan iki renkten hangisinde kuvvetiniz olduğunu bu sinyal sayesinde ortağınıza bildirebilirsiniz. Elenen renklerden bir tanesine uyarken atacağınız en büyük marka kalan iki rengin pahalısın, en küçük marka ise kalan iki rengin ucuzundan kuvvetli olduğunuz mesajı verir. Yine ortağınız atılan kartın büyük bir kart mı yoksa küçük bir kart mı olduğuna dikkat etmek zorundadır.

Preferans sinyali ne zaman verilir? 
Bu sinyal her pozisyonda verilebilir.  Atak yaparken, 2.pozisyon, 3.pozisyon veya son pozisyon. Preferans verme durumu, ortağınızın el tuttuğu anda oynanan renk dışında bir renk oynayacağından emin olduğunuz zaman verilir. Yani preferans sinyalini verirken iştirak ettiğiniz rengin ortakta bitmiş olması ya da o renkten sizin takımın löve kazanma şansının sona ermiş olması gerekir. En bilinen iki örnek bir koz kontratında oynanan renk yerde bittiğinde o rengin defansa löve getirmesi artık söz konusu değildir çünkü yer artık çaka yapacaktır. Demek ki o renk son kez oynanırken preferans sinyali verilir. Diğer durum ise ortağa çaka verdiğiniz durumdur. Ortak bir renge çakacaksa o rengi tekrar oynaması imkansızdır. Preferans vererek ortağımıza çaka yaptıktan sonra hangi rengi oynaması gerektiğini, çaka yaptığı rengi oynarken gösterebiliriz.

Defos
Defos, oynanan renkten elinizde bittiği zaman ortağa verdiğiniz bilgi idi. Defos yaptığınız renk yani iştirak edemediğiniz renk dışındaki renkler hakkında bilgi vereceğiniz bellidir. Kalan renklerden attığınız bir kart biraz önce gördüğümüz üç sinyal çeşidinden herhangi bir tanesini anlatabilir. Bu da birden çok defos çeşidi olduğunu gösterir.        
*
Eğer defos yaparken Apel sinyalini seçerseniz, attığınız kartın rengi hakkında direkt bilgi verirsiniz. Örneğin Karo oynanırken sizde Karo kalmamış ve Kör defos ediyorsanız, elinizdeki Körler hakkında bilgi vermiş olursunuz. Attığınız büyük Kör, Körden löve alabilecek kartlara sahip olduğunuzu, küçük markalı bir Kör ise Körden löve alabilecek kartlara sahip olmadığınız bilgisini verir. (Direkt Defos)
*
Eğer defos yaparken Sayı sinyali oynamayı seçerseniz, defos yaptığınız rengin adedini ortağa anlatmış olursunuz. Yani aynı renklerle örneğe devam edersek Karo lövesine Kör defos etmekle elinizde kaç adet Kör olduğu bilgisini verirsiniz. (Sayı Defos)
*
Eğer Preferans sinyali vermeyi seçerseniz, iştirak etmediğiniz ve attığınız kartın rengini eledikten sonra kalan renklerin hangisinden löve almak istediğinizi anlatırsınız. Aynı örneğe devam edersek Karo lövesine Kör attığınızda, büyük marka kalan renklerin pahalısını yani Piki, küçük marka ise kalan renklerin ucuzunu yani Trefli beğendiğinizi anlatır. (Preferansiyel Defos)
Erdinç Erbil- Kart Oyunu
görsel:  pinterest

Hiç yorum yok: