6 Mart 2015 Cuma

Minör Renk Açışlarına Cevaplar

Fariborz Lachini - Autumn, Autumn, Autumn
http://www.youtube.com/watch?v=fFQL5dNaMLc
***
Acele hareket,
sadece sinek yakalamaya yarar.
Rus Atasözü
***
NEZAKET
Nezaket akıllılıktır, bunun sonucunda nezaketsizlik aptallıktır: nezaketsizlik yüzünden gereksiz yere ve bile bile düşman kazanmak, tıpkı insanın kendi evini kundaklaması gibi bir çılgınlıktır. Çünkü nezaket, oyuncak paralar gibidir, açıkça sahtedir: Bununla tasarruf etmek akılsızlık kanıtıdır; buna karşılık onu cömertçe kullanmak akıllılık kanıtıdır.

Nasıl ki doğal halinde sert ve gevrek olan bal mumu, birazcık sıcaklık karşısında, istenilen her şeklin verilebileceği ölçüde yumuşuyorsa; en dik kafalı ve düşmanca insan bile, birazcık nezaket ve güler yüzle, yumuşak ve iyi huylu yapılabilir. Buna göre, bal mumu için sıcaklık neyse insanlar için de nezaket odur.
Schopenhauer - Nezaket Üzerine- felsefe kulübü
****
RONDEL
Hiçbir şey yok uyandığınızda
Somurtmadan karşılayacağınız
Korkunç, bir gülüş sarsarsa bakınız
Kanatlarınızı o yastıklarda

Kayıtsız uyuyun, korkusuzca da
Ele vermeyecek sizi soluğunuz
Hiçbir şey yok uyandığınızda
Somurtmadan karşılayacağınız

Bütün o canım düşleri bir anda
Bu güzellik bozduğu an bakınız
Artık ne bir tek çiçek yanaklarda
Ne de ölçüsüz elmaslar gözlerde
Hiçbir şey yok uyandığınızda.
Stephane Mallarme, çeviri: İlhan Berk
****
MİNÖR RENK AÇIŞLARINA CEVAPLAR

GENEL
Açış minörle yapıldığında, oynanabilir majör araştırmasını cevapçı başlatır. Sistematik olarak, cevapçıda açış için gerekenden daha az değer varsa diğer minör daha uzun olsa bile önce majörünü gösterir. Cevapçı yalnızca tam açış değerlerine sahip olduğunda, önce uzun minörünü ardından dört parça majörünü gösterir. Limite ellerle, uzun minörü geçerek majörü göstermek emniyet içindir ve bu sisteme uygulayanlara tavsiye edilir.
Minör açışına cevapta, cevapçı rengin kalitesine bakmaksızın dört parça majörünü göstermeli. Cevapçı majörünü doğru zamanda gösteremezse, açıcı sistematik olarak bazı çıkarımlarda bulunur ve çoğunlukla dört parça majörünü göstermez.

1 TREFLE 1 KARO CEVABI
Cevapçının 1 trefle 1 karo cevabı natüreldir. Bazı nadir durumlarda, dörtlü majörü ve 1 sanzatuya yetecek kadar puanı olmadığında (Bir çok ortaklık anlaşmasına göre 1 trefle 1 sanzatu demek için 8-10 onör puanı gerekir) deklare 1 karoyla geçiştirebilir. Cevapçı bu durumda 3-3-3-4 dağılımına sahiptir. Hatta bazen 3-3-2-5 dağılımıyla inverted yükseltmeyle üçlü seviyeye yükselme arasında değerleri varsa deklareyi yine karoyla geçiştirebilir. Cevapçıda bu durumda hemen hemen karo rengi vardır ve açıcı bunu natürel varsayar.

Cevapçı, açış değerleri yokken beş parça karo, dört parça majörüyle önce karoyu okursa majörleri inkar etmiş olur. Açış değerleriyle birlikte beş parça karo ve dört parça minörü olan cevapçı önce karosunu göstererek ikinci turda majörden rebid yapabilir (yada VOLSH konvansiyonu oynanabilir). Artırma bu şekilde geliştiğinde, açıcı zona yetecek kadar toplam değeri ve cevapçıdaki karoları öğrenmiş olur.
Açıcı, 1 karo cevabını duyduğunda artırmayı cevapçıda dört parça majör olmadığı varsayımına göre sürdürür. Bu varsayımla, dengeli eli olan açıcı dört majörle bile 1 sanzatu rebidi yapar.
Bu artırma yöntemiyle, nihai kontrat sanzatu olduğunda rakibe bilgi verilmemiş olur. Açıcının majör rengini saklayarak, rakibi körleme atak yapmaya zorlaması büyük yarar sağlayabilir.
Açıcıda sık sık dengesiz bir el olacağından her 1 karo cevabından sonra 1 sanzatu deklaresi verilmez. Açıcı eli dengesizken rebidinde renk gösterir ki bu majör de olabilir. Böylece cevapçı açıcının, okunmayan renklerden en az birisi kötü olduğu için, sanzatu diyemediğini öğrenir.

Açıcı rebidinde majör göstererek dengesiz el tarifi yaptığında, cevapçı bunu üç seviyesine yükseltirse açıcının majöründe dörtlü destek, beş parça karo ve en az zon için yeterli değer garanti eder. Cevapçı bunun yerine, majörü iki seviyesine yükselttiğinde majörde üç parça destek ve davet değerleri gösterir.
Açıcı rebidinde majör okuyarak dengesiz bir el gösterdiğinde, cevapçı diğer majörü tutuyorsa artırmada farklı bir tanım gerekir. Açıcının 1 pikine cevapçı 2 körle devam ederse bu deklare genellikle natüreldir ve dört parça kör, daha uzun karo ile iyi değerler gösterir. Bununla birlikte, cevapçı uzun karolar ve açıcının renklerinden birini tuttuğunda forsing bir deklareye ihtiyaç duyabilir. Bu yüzden 2 kör davet değil, dördüncü renk forsingi olarak algılanmalıdır.
Açıcı 1 körle devam ettiğinde, cevapçı dört parça pikini göstermek için 2 pike sıçramalıdır. Bu artırmada cevapçının 1 piki dördüncü renk forsingidir ve pikleri göstermez. Cevapçı dört parça pik, uzun karolar ve zona yetecek kadar değeri olduğunda, dördüncü renk forsingi yapıp yapmamak için iyi düşünmelidir.
Cevapçı, paslık bir eli varken açıcının da minimumda olabileceğini ve ilk fırsatta pas geçebileceğini dikkate almalıdır. Paslık bir elle cevapçı bu yüzden güzel 5-10 aralığında dengeli bir elle trefl açışına 1 sanzatu demeli.

Özet olarak, trefl açışına cevapçının karo cevabı dört türlü el tanımı için kullanılır. Birincisi natürel karoları göstermek için, ikincisi dörtlü majör varsa oyun açmaya yetecek kadar değer ve beş parça karo göstermek için, üçüncüsü biri trefl olmak üzere iki renkli el göstermek için ve dördüncüsü de dengeli bir el ancak 8-10 aralığında olmadığından sanzatu diyemeyecek bir el göstermek için.
*
Örnek 1:
a.Cevapçı…b) Cevapçı…c)Cevapçı…d)Cevapçı…e) Cevapçı…f)Cevapçı        
S. AV82  …  S. AV107  … S. AV82 … S. RD103…. S. R85  …   S. V85                      
H. 5        …    H. 5          …  H. R5     … H. A4     …    H. D103  …H. A43                         
D. D109863..D.86       …    D. D10843 . D. 74  …      D. RV62 …D. A872           
C. 86  …      C.D109863 …C. R6    …  C. RD1097 .. C. 943 ..C. 943                                 

1a) daki elle cevapçı diğer tüm açışlara sistematik olarak 1 pik der. Açıcı artırmaya 1 treflle başlamışsa cevapçı, sistem karolarını fırsat bulursa daha sonra göstermesine izin verdiği için altılı karosunu atlayarak 1 pik der.
1b) de  cevapçı pik dışındaki tüm renk açışlarına, bu kez hiç bir rengini atlamadan, 1 pik der. Artırma bu yöntemle yapıldığında sistem cevapçıya altılı treflini daha sonra göstermesine izin verir.
1c) de, açıcı oyunu 1 pikle açmışsa cevapçı deklareyi sistematik olarak artırır, (bu bölümde daha sonra tartışılacak), karoyla açmışsa 1 pik cevabı verir. Açış deklaresi trefl olursa cevapçı, piklerini ikinci turda göstermeyi planlayarak 1 karo cevabı verir.
1d) de cevapçı yine 1 pik açışını sistematik olarak yükseltir, 1 trefl açışına da 1 pik der. Açış 1 karo veya 1 kör olursa, cevapçı önce 2 trefl der ve dört parça pikini ikinci turda gösterir. Elindeki açış değerleri cevapçıya renklerini natürel olarak sırasıyla gösterme yetkisi verir.
1e) de cevapçı, açış rengi majörlerden biri olursa bir seviye yükseltir. Açıcı oyunu minörle açarsa cevapçı bu kez 1 sanzatu deklaresi verir. 1 karo açışına zaten fazla seçeneği olmayan cevapçı, 1 trefl açışına da 8-10 puan arasındaki elini tam olarak tarif etmiş olur.
1f)de cevapçı yine majörlerden birisiyle oyun açıldığından bir seviye yükseltip, 1 karo açışına 1 sanzatu demeli. El dengeli ve karolar da yükseltecek kadar iyi olmadığı için sanzatu oynamaya daha uygun. Açış 1 trefl olursa, koruma altına alınacak kart olmadığı için cevapçı bu kez 1 karo cevabı verir. Bu elle, sanzatu oynanacaksa açıcının oynamasında yarar var.
21g) de açış majör olursa cevapçı yine bir seviye yükseltir, 1 karoya 1 sanzatu cevabı verir. Açıcı artırmayı 1 treflle başlatırsa 1 sanzatu demeyip 1 karoyla geçiştirir. 1 sanzatu için gerekli güç yoktur. Açıcı pas geçebilecek durumda olabilir ancak cevapçı istemese de 1 karo cevabı vermek zorundadır.
*
KAROYA 3 TREFL CEVABI

1 karoya 3 trefl cevabı ne preemptive ne de yapıcıdır. Bu deklare sistematik olarak, altı parça trefl ve davet değerleri (9+, 12-) gösterir. Başka bir sistemde cevapçı aynı eli önce 2 trefl ardından 3 trefl diyerek tarif edebilir.
Bu kitapta anlatılan sistemin net avantajı, bire iki cevabın asla sulandırılmamasıdır. Diğer sistemlerde bu artırmanın istisnaları vardır ve kullananlar devam konuşmalarını dikkatlice hatırlamak zorundadır. Bire iki konuşmanın zon forsingi olup olmadığı açıcı veya cevapçının belli rebidlerinden sonra ortaya çıkar.

Bizim sunuşumuzda ise bire iki cevap artırmayı en az 3 sanzatu veya dört seviyesinde bir minöre kadar götürür. Minör renklerde artırma zondan önce durabilir (dördüncü seviyede) ancak bu, tam bir mis fit ve cevapçının bire iki cevabı için minimumda olduğu durumlar için geçerlidir.
Davet değerleri ve güzel treflleri olan cevapçı 1 karo açışından sonra direkt olarak 3 trefle sıçrar. Bu sistemde önce 2 trefl ardından 3 trefl cevabı treflden şlem daveti anlamına gelir.
Örnek 2:
a) Cevapçı     b)Cevapçı                                                                 
S. 54                 S.A4                                                              
H. R93              H. RD3                                               
D. D8                D. 86                                                   
C. RD10962    C. RD10962

2a) da cevapçı majör açışına forsing sanzatuyu kullanır. Açış 1 kör olursa cevapçı dengeli eli ve üç parça körle desteği bir tur sonraya bırakır. Açış 1 trefl olursa cevapçı 2 treflle Inverted Minör Yükseltmesi yapar. 1 karo açışına ise altı parça trefl ve davet değerleriyle (9+, 12-) sistematik olarak 3trefle sıçrar.
2b) de tüm renk açışlarına doğru cevap 2 trefldir. Açış 1 treflse bu Inverted Minör Yükseltmesiyken, diğer renk açışlarına karşı natürel ve zon forsingidir. Açış körse, cevapçı desteğini ikinci tura bırakır ancak açış karo veya pik olursa cevapçının rebidi 3 trefldir. 2 trefl zon forsingi olduğundan, 3 trefl de forsing ve tanımlayıcıdır.
*
KAROYA 2 VE 3 SANZATU CEVAPLARI

1 karo açışına cevapçıda, davet değerleri (9+, 12-) içeren, dört parça majör olmayan ve ınverted yükseltmeye de uygun olmayan hantal bir el olabilir. Bu el dengeli olduğunda sistematik cevap 2 sanzatu dur. Bu limite sıçrama tanımlayıcı ve non-forsingtir. 1 trefl açışına hantal bir elle karoları göstermek mümkün olduğundan, bu deklare yalnızca 1 karo açışından sonra geçerlidir.
1 karo açışından sonra cevapçının 3 sanzatuya sıçraması da diğer özellikler aynı olmak kaydıyla (12+ 15-) arası puan gösterir. söz konusu her iki cevap da yalnızca 1 karo açışından sonra geçerli olmasına karşın, sistemi tam olarak uygulamayan bazı oyuncular bunu her iki minör açışına karşı da kullanmaktadır.
Örnek 3:
a) Cevapçı     b)Cevapçı                                                                 
S. D53              S. R5                                                              
H. RV3             H. RV3                                                
D. D94             D. RD84                                                         
C. R1065         C. D1065                                        

3a) da cevapçı, majör açışına ikinci turda destek vermeyi planlayarak önce 1 sanzatu (forsing) der. 1 trefl açışına, sadece davetse 2 sanzatuya sıçrar ancak bu zon forsingiyse önce 1 karoyla deklareyi geçiştirir ardından 2 sanzatu rebidi yapar. Açış 1 karo olduğunda da dengeli davet eliyle direkt 2 sanzatu cevabı verir.
3b) deki elle cevapçı, 1 trefl açışına forsingse 2 sanzatu der. Cevapçıda uygun sanzatu değerleri vardır ve ınverted yükseltmeye göre 2 sanzatu daha açıklayıcıdır. Açış majör renkse cevapçı natürel ve zon forsingi olan 2 trefl cevabı verir. Açış 1 pik olduğunda cevapçının deklaresi büyük olasılıkla sanzatu dandır. Açış 1 körse, cevapçı desteğini rebidinde verir. Açış bir karo olduğunda da açıcı 2 treflle oyunu forse edebilir ancak 12+, 15- puan gösteren dengeli elle 3 sanzatu cevabı daha açıklayıcıdır. Cevapçıda sanzatuya uygun keserler ve ikincil onörler olmasına karşın, şlem teklifi yapacak kontrol yoktur.
*
INVERTED MİNÖR YÜKSELTME
Inverted minör yükseltmesi, açılan minörü bir seviye yükseltmek ve preemptive sıçramalı yükseltmek için güçlü, forsing yükseltme için de zayıf olduğu için bu şekilde adlandırılmıştır. Standart deklarasyonda bir seviye yükseltmek zayıf, sıçramalı yükseltmek daha güçlü olduğundan, inverted yükseltme bunun tersidir. Bu tekniğin mantığında, iyi ellerle yavaş yükselerek daha fazla bilgi alışverişinde bulunulması vardır.
A. Minör renkte sıçramak, dörtlü majörü inkar eder ve açıcının minörüne destek vaat eder. Açış treflse, sıçramalı yükselmek en az beş parçayla destek gerektirir, çünkü açıcıda üç parça trefl bulunması çok normaldir.
Açış rengi karoysa açıcı çoğunlukla dörtlü veya daha fazla karta sahiptir, bu yüzden, cevapçı majörleri kısayken dörtlü iyi karoyla, rakibin sıçramalı destekle hantal sanzatuya göre daha iyi engellenebileceğini düşünebilir. Bu durumda cevapçının karosunun, majörlerde kısa olduğu için, her zaman en az beş parça olması gerekir. Cevapçı çoğunlukla beş veya daha fazla karo desteğine sahiptir.
Bunun için gerekli olan güç ise normal cevap için gereken kadardır. Cevapçı yaklaşık olarak iyi beş ile kötü dokuz puan aralığındadır, ancak açıcının rengi cevapçıda uzadıkça gereken onör puanları düşürülebilir. Cevapçı preemptive yükselerek, açıcıyı çok güçlü olmadığı sürece susması için uyarır.
Örnek 4:
a) Cevapçı     b) Cevapçı     c)Cevapçı                                          
S. 63                S. 643              S. D64                                    
H. 8                  H. 8                  H. V85                         
D. RV9754      D. RV95           D. RV975                    
C. D876           C. D8765         C.76
4a) da açıcı oyunu 1 karo açmışsa cevapçıda ınverted sıçrama için klasik bir el vardır. Dörtlü majör yok, minimum cevap değeri, güzel dağılım ve uzun karolar var.
4b) de oyun 1 trefl açılmışsa cevapçı rahatlıkla 3 trefle sıçrayabilir. Açış bir karo olursa, hiç bir konuşma iyi değildir ancak cevapçı en az dört parça karosunu göstermek için tercihini sıçramalı ınvertedden yana kullanabilir.
4c) de açış 1 karo olursa doğru cevap 1 sanzatu dur. iki majörde de puan içeren ılımlı ellerle, beş parça karo olsa bile, bu yöntem sıçramalı ınvertede göre daha açıklayıcıdır.

B. Minör rengi bir seviye yükseltmek, en az güzel dokuz puan (üst sınır yok),
yükseltilen renkte dört veya daha fazla kartlı destek vaat ederken, majörde dörtlü kartı inkar eder ve bir tur için forsingtir.
Cevapçıda sınırlı bir yükseltme eli olabilir. Sınırlı yükseltme eli tanım olarak, güzel dokuzla kötü 12 puan arasında minörde en az dört kartlı destek ve dört parça majör içermeyen eldir. Cevapçı zona davet eder ancak ısrarlı olmaz. Cevapçı sınırlı elle,anlaşılan renkte üç seviyesini aşmamaya dikkat etmeli çünkü geçtiğinde inverted yükseltmeyi zon forsingi değerleriyle yaptığı anlamına gelir.
Cevapçı ikinci turda okunmayan renklerden birindeki durdurucusunu gösterir veya anlaşılan renge üç seviyesinde dönerek elinin dağılımsallıktan başka bir özelliği olmadığını gösterebilir. Cevapçı ayrıca, makul derecede dengeli, okunmayan tüm renklerde durdurucu ve davet değerlerini göstermek için 2 sanzatu da diyebilir.
Cevapçı zon forsingi değerleriyle inverted minör yükseltmesi yapmışsa, açıcının pas geçebileceği deklare vermemeye özen göstermeli. Davet değerleri gösteren (9+, 12-) iki sanzatu ve anlaşılan renge üç seviyesinde dönmemeye dikkat etmeli.
Cevapçının, anlaşılan rengin üç seviyesinin altında kalan tüm yeni renk deklareleri forsing olduğundan yeni renk okuyarak elinin özelliğini gösterebilir veya minörde üç seviyesinin üzerine çıkarak elinde zona yetecek kadar güç olduğunu gösterebilir. Cevapçıda şleme yetebilecek kadar güçlü olduğunda, yine açıcının pas geçebileceği deklare vermemeye özen göstermeli.

Örnek 5:
a) Cevapçı  b) Cevapçı   c) Cevapçı   d) Cevapçı   e) Cevapçı      f) Cevapçı
S.R95           S.RV5             S.RV5            S.RV5              S.D65           S.AD5 
H.D108         H.943             H. 943             H.4                  H. 4               H.AR4 
D.A987         D.ADV4          D.ADV4          D.ADV43        D.ADV865    D.ADV85        
C.D65          C. 732             C. R103          C. A1095        C. V73           C. 85              
5’inci örnekteki ellerle açıcı artırmaya 1 karoyla başlamıştır. Cevap verin.
5a) da inverted minör yükseltmesi yapmayın. Elinizi en iyi, davet deklaresi olan, 2 sanzatuya sıçrayarak tanımlayabilirsiniz. Okunmayan renklerde güzel kartlarınız ve dengeli elinizle sanzatu oyunu daha yakın görünüyor.
5b) de, 2 karoya yükselin. Açıcı, değerlerini göstermek için körle devam ederse pik diyebilirsiniz. Açıcının 2 pik veya 3 trefl demesi durumunda ekstra değerleriniz ve elinizin özelliği olmadığını 3 karoya yükselerek anlatırsınız. Açıcı 2 sanzatu derse, dengeli elle pas geçebilirsiniz. Açıcı majörlerde durdurucu ve minimum güç göstermiştir, en iyi kontrat sanzatudan sekiz löveye oynamaktır.
5c) de 2 karoya yükselin. Açıcı 2 kör derse, okunmayan renklerde durdurucu ve yeterli puanla 3 sanzatuya sıçrayabilirsiniz. Ortak 2 sanzatu derse 3 sanzatuya yükseltin. Açıcı siyah renklerden birini okursa geçtiği renkleri inkar eder veya elinin şeklini tarif eder. 2 pik derse, değerlerinizin bulunduğu 3 trefl deyin. Her durumda, açıcının bir sonraki deklaresi eli hakkında daha fazla bilgi verir ve buna göre ne yapmanız gerektiğine karar verirsiniz.
5d) de ınverted minör yükseltmesi yapmayın. Bu eli en iyi 3 körle yapılacak splinter deklare tanımlar. Açıcı 3 sanzatu derse, değerlerinin körde yoğunlaştığını gösterir ve pas geçmek zorunda kalırsınız. Siyah renklerden birini okursa karo şlemi rahatlıkla görünür.
5e) de 2 karoya yükselip ardından en ucuz seviyede karo okuyun. Elinizin limite olduğunu ve yalnızca karolardan iddialı olduğunu göstermek istiyorsunuz.
5f) de, 2 karoya yükselin. Ortağın rebidi 2 pik, 2sanzatu veya 3 trefl olursa 3 kör deyin. Açıcı kör derse 2 pik deyin ve daha sonra köre dönün. Bu güçlü elle şilem oynamaya isteklisiniz ve tanımlayıcı forsing deklareler vererek ortağınızı dinlemelisiniz. En iyi kontratı bulmak için, ortağınızın vereceği deklareler size rehber olacaktır.

C. Forsing bir yükseltmeden sonra açıcının rebidleri şöyledir:
Minimum, dengeli ve majörlerde durdurucuyla açıcı 2 sanzatuyla devam eder. Cevapçı, açıcının minimumda ve majörleri durdurduğunu öğrenir ancak okunmayan minörde durdurucu olmayabilir. Zona yetmeyecek değerlerle cevapçı pas geçebilir veya anlaşılan minöre üç seviyesinde dönebilir.
Açıcı 3 sanzatu rebidi yaparsa, bire bir cevap gelseydi 2 sanzatu diyebilecek kadar güç gösterir. Eli dengeli, 1 sanzatu açışından daha güçlü ancak 2 sanzatu açmak için yeteri kadar güç yoktur (18+, 20-). Cevapçının elinde zon forsingi yapacak güç varsa (dengeli 14-15 puan) durdurucu göstererek deklareyi geçiştirir. Ancak, 3 sanzatuyu geçerken cevapçı iyi karar vermeli.

Diğer minimum dengeli ellerle açıcı durdurucularını sırasıyla gösterir. Treflle inverted yükseltmeden sonra, açıcı 2 karoyla devam ederse karodan değeri inkar edip, kör değeri gösterir. Açıcı minimumda (12-13 puan) ve pik durdurucusu olsa da olmasa da 2 sanzatu rebidi yapar. Daha iyi ellerle (14-15 puan) pik durdurucusunu gösterdikten sonra herhangi bir seviyede sanzatu okuyabilir.
Açıcının, ınverted minör yükseltmeden sonra 3 seviyesinde yeni bir renk okuması bir istisna dışında sıçramadır. Bu istisna, karoda inverted yükseltmeden sonra 3 trefldir. Sıçrama olsun veya olmasın inverted yükseltmeden sonra açıcının üç seviyesinde yeni bir renk göstermesi o renkte kısalık gösterir. Bu splinter deklaresine göre, o renk singleton veya şikan dır.
Cevapçı, açıcının kısa renginde değerler varsa 3 sanzatu der. Çünkü bu değerler şlem oynamak için yararlı değildir ancak sanzatu oynarken güzel durdurucudur.
Açıcının üç seviyesindeki splinter deklaresi üzerine cevapçıda çöpe gidecek değerler olmadığı zaman, anlaşılan minöre doğru yol alır. Cevapçının takip eden deklareleri değerlerinin yerini gösterir. Açıcının splinter inden sonra çöpe gidecek değer yoksa, en azından minörden beş seviyesinde oynayacak güç, hatta çoğunlukla şlem oynamaya yetecek kadar güç olmalı.
Açıcı hemen kontrol yapmak da isteyebilir. Bu amaçla açıcı, Roman Key Cart Blackwood anlamında, anlaşılan minörde dördüncü seviyeye yükselir. As sormak için, çoğunlukça kabul görmeyen lüks yöntem 4 sanzatu da kullanılabilir.
Açıcının bir başka sistematik deklaresi, belli bir renkte kontrol sorusudur. Bu soru deklaresi, yeni bir renkte çift sıçramadır.
Açıcı dengesiz ve minimumdaysa, inverted yükseltmeden sonra anlaşılan renkte  üçüncü seviyeye yükselerek elini en iyi şekilde tanımlar. Bu yükseltme, okunmayan renklerde durdurucu inkar etmezken, cevapçıyı dengesiz eliyle sanzatuya göre renk oynamanın daha iyi olacağı şeklinde uyarır.

Örnek 6:
a. Açıcı     b)Açıcı        c)Açıcı      d )Açıcı      e)Açıcı       f)Açıcı         g)Açıcı
S.AD83     S.D1083      S.AD8       S.R62         S.AR           S.AD4         S. A 
H.RV2       H.AD2         H.V72        H.5              H. 5             H.R6            H.AD4        
D.D8         D.D8            D.D8         D.A943        D.A943       D.R3            D. 743
C.D754    C.R754       C.RV754   C.AD9864 C.RDV106  C.ADV963 C.ARV1062         
6’ıncı örnekteki ellerin tümüyle 1 trefl açtınız ve ortak forsing 2 trefl cevabı verdi.
6a) da 3 sanzatuya gitmek çok çekici gözüküyor. Ancak 2 sanzatu minimum değer gösterdiği için ortağın pas geçebileceği olasılığını göz önüne alarak bu rebidi yapamazsınız. 3 sanzatu ise 18-19 puan gösterir. Burada artırmayı en yakın durdurucunuzu okuyarak geçiştirip ardından beklenmedik bir cevap gelmezse değerlerinizi göstererek 3 sanzatu diyebilirsiniz.
6b) de minimum değerler ve majörlerdeki durdurucuları 2 sanzatu ile tanımlayabilirsiniz.
6c) de 2 pik diyerek kırmızı renklerdeki durdurucuları inkar edersiniz.
6d) de elinizi limite ederek, uzun treflerinizi göstermek için 3 trefl demelisiniz. Ortak limit bir elle artırmışsa yeteri kadar yükselmişsiniz demektir. 3 kör, kör singleton’unu gösterir ancak, gücünüzün üzerine çıkmış olursunuz.
6e) de, ortağın inverted minör yükseltmesinden sonra 3 köre sıçrayarak kısalığınızı göstermelisiniz. Ortak, 3 sanzatu ile devam ederse, cevapçıda trefl şilemi için uygun olmayan 3 sanzatuda işe yarayacak güzel durdurucuya sahip olduğunu anlarsınız. 3 körden sonra ortak bir renk deklaresi verirse trefl şilemi uzak değildir.
6f) de ortak inverted minör yükseltmesi yaparsa, şilemi görür ve kontrolleri öğrenmek istersiniz. 4 trefle yükselmek Roman Key Card Blackwood’tur. Ortak üç key card gösterirse, grand şilem için rua sorarsınız. Sadece iki key cardı varsa treflden şilem oynarsınız.
6g) de 2 treflle güçlü yükselmenin ardından şilem için karo kontrollerini öğrenmelisiniz. 

4 karoyla çift sıçrama soru deklaresidir  ve ortaktan karo keseri sorar.
“mehmet özyeşilbaş” a teşekkürler

Hiç yorum yok: