7 Mart 2015 Cumartesi

Take Out Kontur

French Accordion Music Valse Musette- Duo Jo & Huib - Accordeon akordeon acordeon vals Akkordeon
*****
Seni duymamı istiyorsan 
konuşmayı bırak.
Bekleyiş ve Unutuş – Maurice Blanchot 
*****
Dört şeye sahip çıkın!
Emeğinize
Enerjinize
Zamanınıza
Gülümsemenize
Ts. Eliot
 *****
FİLOZOFLARA GÖRE İNSAN NEDİR?
Konfüçyus : insan, öğrenen hayvandır.
Thales         : insan, araştıran hayvandır.
Sofistler      : insan, kazanan hayvandır.
Sokrates     : insan, sorgulayan hayvandır.
Platon         : insan, toplumsal hayvandır.
Aristo          : insan, düşünen hayvandır.
Septikler     : insan, şüpheci hayvandır.
Stoikler       : insan, her şeye alışan hayvandır.
Heraklıetos : insan, tartışan hayvandır.
J.Locke       : insan, deneyen hayvandır.
J.Dewey      : insan, çıkarını düşünen hayvandır.
Kant            : insan, eleştiren hayvandır.
Descartes    : insan, konuşan hayvandır.
Hegel           : insan, sistematik hayvandır.
Gazali          : insan, tutarsız bir hayvandır.
Camus         : insan, itiraz eden hayvandır.
K. Popper    : insan, yalanlayan bir hayvandır.
T.Khunn      : insan, teori kuran bir hayvandır.
K. Marx       : insan, mücadeleci bir hayvandır.
E. Fromm    : insan, seven bir hayvandır.
H. Bergson  : insan, araç yapan bir hayvandır.
Nıetzsche    : insan, düpedüz hayvandır.
"Sorgulayan"
*****
SENİ SEVİYORUM
Seni seviyorum
Benim için dünyanın en taze sözü bu
Yalın, aydınlık sözü
Sana her söylediğimde de hep taze kalacak böyle
Yalın, aydınlık olacak
Seni seviyorum
Kartalın dağa tutkusu var ya
Dağın dereye duyduğu sevecenlik
Derenin yatağına uyumu
Yatağın kıyıya usulca sokuluşu
Kıyının kelebeğe öpücük yollaması
Kelebeğin çiçeğe gösterdiği özen
Çiçeğin güneşe onurla dikilişi
Güneşin yeryüzüne kanat germesi
Topla bunların hepsini
Bu duyguların hepsini topla
Koy yüreğine ve oku İki kelime belirecek şıkır şıkır:
Seni seviyorum
Seni seviyorum
Karanlıklardan geçirdim seni
Seni seviyorum
Ay tutulmasını yaşattım sana
Seni seviyorum
Kasırgaya yakalandık okyanusta
Seni seviyorum
Kayalar çıktı önümüze
Seni seviyorum
Acemi bir denizciydim, usta gemici oldum
Haydi!
Sabaha artık!
Tan yerine!
Tam yol!
Yüreklerimizin yeliyle!
Seni seviyorum
Benim için dünyanın en taze sözü bu
Alnında dolaşan bir kumru kadar yalın
Seni seviyorum.   
Ülkü Tamer
****
TAKE OUT KONTUR

Basit renk overcallarına uymayan ve 13+ puanla konuşan eldir. Diğer renklere en az 3 kart tutuş olmalıdır. Bu tutuş, minör renklere 3-5 kart, majör renklere 3-4 kart şeklinde olur.
17+ puanlı ellerle Dbl ile başlanır ve her renge 3 kart tutuş garanti etmez.

1 Seviyesinde TOX
1 Seviyesinde renk overcalu yapabiliyorsak yapmalıyız. 
2 Tip TOX vardır.
-- 13-16 Puan ve diğer renklere en az 3 kart tutuş
-- 17+ puanla herhangi dağılım
    a. Önce Dbl, sonra rengimizi okuruz
    b. 1NT overcalu 15,5-18 puan. 19+ puanla önce Dbl deyip sonra 19-21 puanla NT ve 22-24 puanla sıçrayarak NT deriz. 2 nciden ve 4 ncüden atılan TOX basit renk overcalu gibi değildir. Birbirinden farklı anlam taşır.

TOX’a pas dememek gerek.

TOX için min el şöyle olabilir.
AVXX
X
RTXX
QTXX

TOX ve majör ilgisi: Konuşulmamış majörde 4 kart zorunlu değildir. Rakip 1 kör açtığında 13 puan ve 3 kart pikle TOX atarken, pikimiz 4 kart olduğunda 12 puanla TOX atabiliriz. Hatta Majörlerimiz 4+4 iken ve bütün puanlar rengimizdeyken 4432 elle 11 puanla TOX düşünülebilir.

TOX ve sonra 17+ nasıl anlatılır: TOX atıldığında ortak 13-16 kabul eder. Eğer dbl 17+ ile atılmışsa bunu açıklamak TOX atanın görevidir.

1-    1 Karo        Dbl, tox              Pas                1 Kör
       Pas             1 Pik, 17-20

2-    1 Pik          Dbl, tox              Pas                 2 Karo
       Pas            3 Trefl, 17-20

3-   1 Kör          Dbl, tox              Pas                 1 Pik
       Pas           1 NT, 19-21 dengeli rakip renkte stoper.(Direkt 1 NT 15,5-18 idi)

TOX da güç dağılımı: TOX atarken elinizin gücünü tutuş puanı olarak hesaplayacaksınız, kısa renklerden alınan puanları, 13 puana ulaşmak için kullanırsınız.

Şekli uygunsuz olabilecek TOX
1- RXXX               Pas            Pas              Pas               1 Kör
    V                       Dbl             Pas              2 Trefl           Pas
    AQXXXX         2 Karo
    XX  
4 Kart pik umduğumuz ortak, 2 trefl deyince 2 Karoya düzelttim. Pastan geldiğim için 17+   göstermiş olamam. Sadece aynı seviyede minör renk değişimlerinde bu işlem yapılabilir.

2-  XX                     -----              ------          -----               1 Pik
     RQXX                Dbl
     AQVXX
     QX
2 karo dediğimizde ortakla kör fitini bulamayız. Onun için buradaki dbl’a ortak ya 2 kör veya 2 trefl diyecektir. 2 Trefl derse 2 karoya düzeltiriz.

TOX’a ortağın cevabı
----                           1 Karo       Dbl             Pas
Pas, ceza, 5+ kart
1 Kör-Pik-2 Trefl, 0-9 puan 4+ kart
2 karo,cue-bid 12+puan. Majör fiti veya stoper arayışı yahut 4+4 majörler 9-11 puan
2 Kör-Pik, 9-11 puan, 4 kart
3 Trefl, 9-11 puan 4 kart, karo stoper yok, 4 kart majör yok
3 Karo, 5+5 majörler. Zayıf el
3 Kör-Pik, 9-11 puan 5 kart
1 NT, 6-9 puan rakip renkte stoper, 4 kart majör yok
2 NT,10-12 puan rakip renkte stoper, 4 kart majör yok
3 NT, 13-15 puan rakip renkte stoper
4 Karo,9-12 puan Majör seç (5+5 majörler)

TOX atanın rebidi
1-    ------                  1 Kör              Dbl                  Pas
      1 Pik, 0-9 puan  Pas                2 Pik, 4 kart fit,16-17 puan davet

2-   -------                   1 Kör               Dbl                   Pas
      1 Pik                    Pas                3 Pik, 4 kart fit, 18-20 puan davet

Basit renk değiştirmek: 5+ kart 17-20 puan
Sıçrayarak renk değiştirmek: 6+ kart çok iyi renk 19-21 puan

NT rebidinden sonra konuşmalar, 1NT overcalu yapmışız gibi devam eder.

3-  -------                   1Trefl                Dbl                   Pas
      1 Kör                  Pas                  1 NT, 19-21      Pas
      2 Kör, çok zayıf

4-  -------                   1 Trefl              Dbl                    Pas
      2 Karo, köre transfer, davet eli veya fazlası

Cue-bid etmek: TOX dan sonra cue-bid 20+ puandır.
TOX atanın cue-bid yapması, ortağının elinin gücünü öğrenmek içindir.
Diğer konuşmaları yapamayan, 20+ puanlı ellerle rakip rengi cue-bid eder.
Bu durumda eli:
a. Dengesiz 20+ puanlı eller
b. 4 Kart fit 20+ puanlı eller
c. 5 Kart fit 17+ eller
d. Stoper araştırması yapacak kuvvetli eller

1)  XX           --------                               -------         -------         1 Pik
     A9X         Dbl                                    Pas         2 Kör          Pas
    ARXX       2 Pik, zon tercihi
    AQTX

2)  X              ----------                     1 Pik         Dbl                     Pas      AQV
     XXX          2 Trefl                       Pas          2 Pik,cue-bid   Pas      RQVXXX
     XXXX        3 Trefl,çok zayıf     Pas          3 kör                Pas      AX               
     RXXXX     4 Kör                                                                                AX
  
3)  XXX          -------                        1 Karo        Dbl                      Pas
      QXX         1 Kör                         Pas            2 Karo, cue-bid  Pas
      XXXX       2 Kör, mecburen
      XXX

4)  ---             1 Kör             Dbl                                                  Pas
     1 Pik         Pas                Pas, max 15 puan
                                             1 NT, 19-21 puan dengeli, kör stoperi var
                                             2 Trefl-Karo, 17+ puan, 5+ kart
                                             2 Kör, cue-bid, 20+ puan veya 3 kart tutuş 18+ olabilir.
                                             2 Pik, 16-17 puan, 4 kart tutuş
                                             2 NT, 22-24 puan dengeli, kör stoperi var
                                             3 Trefl-Karo, çok iyi 6-7 kart 19-21 puan
                                             3 Pik, 4 kart tutuş 18-20 puan
                                             3 NT, 25-27 puan dengeli kör stoperi var.

5)  -----         1 Pik        Dbl                                                       Pas
     2 Trefl     Pas          Pas, max 15 puan
                                     2 Karo, 17+ P  5+ kart veya 12-16 P 5 kart karo+4 kart kör
                                     2 Kör, 17+ puan 5+ kart
                                     2 Pik,  cue-bid ,20+ puan
                                     2 NT, 19-21 puan dengeli rakip renkte stoper
                                     3 Trefl, 16-17 tutuş
                                     3 Karo-Kör, 19-21 puan, 6-7 iyi kart
                                     3 Pik, splinter, 4+ kart trefl 18+ puan
                                     3 NT, oynamak için, dengeli kuvvetli veya taktiksel
                                                                                                                                
Sıçrayarak seçim 9-11 puan: Dikkat edilecek hususlar
2 Majör ile 3 majör aynı gücü göterir. Farkı 2 majör 4 kart, 3 majör 5 karttır.
Sıçrayarak minörü tercih etmek, rakip renkte yo demektir. Olsaydı 2NT derdi.
Cue-bid genellikle 12+ puan gösterir. Ancak 4+4 majör varken 9-11 puanla da
önce cue-bidle başlarız.
2 Majör, 4 kart
3 Majör, 5 kart (1 Pik açışından sonra 4-5 kart ayırımı yapılamıyor)

Bu konuşmalardan sonra TOX atan, kontrol bilgisine sahiptir.

TOX atanın ortağının 12+ puanla seçimi
1-  ---                                         1 Trefl            Dbl                  Pas
     4 Majör, 12+ puan, 5+ kart

2- --                                            1 karo            Dbl                   Pas
    4 Karo, majörler 5+5 kart birini seç

3-  RQXXX        ---                     1 Kör              Dbl                   Pas
     AXX            4 Pik                  Pas                5 Trefl, natural
     QXX            5 Kör, cue-bid
     VX

Cue-bid (Kontrat arayışı:

TOX üzerine 3 tip el ile cue-bid yapıyoruz:

1)  4+4 majör ve 9-11 puan.(2 nci kez konuşacaktır. Dbl atan 2 majör derse 3 majör diyecek)
2)  12+ puanlı herhangi elle. Ancak zon kararı verememiş bir el olmalıdır. 1 Majörü 4 kart veya 4 kart majörü olmayan yahut rakip renkte stoperi olmayan el.
Oyuncular sırasıyla 4 kart majörünü söyler. Majörde fit bulununca zon rengi belirlenmiş olur.Tutuşulmadığında, 3 NT için stoper arayışına girilir. Rakip renkte stoperi olan oyuncu NT diyerek stoperini gösterir ve NT olarak kontat belirlenir. Rakip renkte stoper de yoksa Minör kontrat oynanır.
3)  Şilem umudu olan ellerle

R9XX      ---                                 1Karo               Dbl                   Pas        AQXX
AQX       2 karo,cue-bid 12+     Pas                  2 Kör, 4 kart   Pas        RXXX
XX          2 Pik, 4 kart                 Pas                   4 Pik               Pas        VX                  
A9XX                                                                                                            RVX
                                                                                                                                         
Oyun açanın ortağı konuşursa:
---                                    1 Renk          Dbl             1 Renk
0-5 ile pas, ancak 4-5 puanla ortağın vaat ettiği majöre fit varsa 1 veya 2 seviyesinde okunabilir
6-9 ile, 4-5 kart majörle2-3 seviyesine kadar yarışılır. Ortağın 3 kart tutuş vaat ediyor. Unutma
10+ puanla, oyun açanın ortağı konuşmasaydı, ne konuşacaksa aynen konuşur.
Ceza kontru: oyunu açanın ortağı, TOX cunun vaat ettiği  majörden birini okursa 4-5 kart ve 8+ puanla ceza kontru atar.
Cue-bid, sistem aynen devam eder.
Stoper, Oyunu açanın ortağı, TOX cunun vaat ettiği renklerden birini söylemişse, üzerine  NT konuşmak, o renkte stoper vaat etmez.
Açanın ortağı, TOX cunun vaat ettiği rengi okursa o rengi söylemek natürel ve 6 karttır.
Responsiv Dbl, Açanın ortağı minör renk söylerse üzerine benim dbl’ım responsiftir.

AXXX     ---                       1 Trefl         Dbl          1 Karo
RTXX     Dbl, rakibin rengi minör olduğundan ceza değildir
XX
XXX

RQXX     ---                      1 Karo        Dbl          2 Trefl
RVTX      Dbl, Responsiv
XX
XXX

Oyunu açanın ortağı TOX a rdbl derse:
Bunun anlamı 10+ puan olup ceza başlangıcıdır. Yapmamız gereken en düşük seviyede fitimizle durmaktır. TOX cunun ortağı 5+ kartlı ortağın vaat ettiği renge kaçabilir. Ancak konuşacağı bir el yoksa kötü bir 4 kartlı minörünü okumak yerine pas geçip ortağının 5 kart minörü varsa okumasına fırsat verebilir. Ancak TOX cunun ortağının elinde, ortağının okuması muhtemel renk, büyük renk olup 2 kart ise 4 kart minörü okuyabilir.

Oyunu açanın ortağı artifisyel konuşursa, renk veya tutuş gösteriyordur:
Dbl, söylediği renkte uzunluk
Cue-bid, Dbl yerine geçer ve responsiv kontrdur veya 11+ puandır

        --------                                         1 Pik           Dbl           2 Kör, 3 kart pik tutuş 8-10 puan  Dbl, 5+ kart kör 6-10 puan, 2 Pik, cue-bid, responsiv kontr yerine geçer
                                                                                                                                     
TOX cunun ortağı konuşmayınca
İki nedenden dolayı konuşmayabilir. Birincisi rakip konuştuğu için 0-5 puanla konuşmasına gerek kalmaz. İkincisi TOX atan 5-6 kart iyi kozla ceza verebilir.
TOX atan konuşursa, balancing hariç güçlü el gösterir.
Tekrar konuşursa: 
a. Yeni renk: 5+ kart17+ puan gösterir.
b. Tekrar TOX atarsa: 2 seviyesinde min 17 tutuş puanı olmalıdır. 3 seviyesinde ise, 18+ puan ve rakip renkte kısalık gösterir.
c. Balanstan Dbl derse: 4441 dağılım ve 13 puanla olabilir. 4+4 majörlede 2 seviyesinde yine 13 puanla kontr atabilir.

1-  ATXX     ---                                              ----          ---         1 Karo
     ARTX      Dbl                                           1 Kör     Pas       2 Karo
     X             Dbl, 18 tutuş puanı ve diğer renklere fit
     AV9X

2-  ATXX     ---                                              ----         ----          1 Karo
     ARTX      Dbl                                            2 Karo   Pas       3 Karo
     X             Dbl, 18+ puan rakip renkte kısalık
     ARVX

3-  ATXX     ---                                                 ---          ---        1 Karo
     RVTX      Dbl                                              2 Karo   Pas      Pas
     X             Dbl, ikinci dbl, balanstan atıldığından extre güç vaat etmez
    RQXX

Açıcı konuşunca
Açıcı rengini tekrar edince, TOX atanın ortağı konuştuğundan gerekli bilgi edinilmiştir.
TOX atanın tekrar kontru 17+ tipinde bir el ve ortağın rengine tutuş olmadığını gösterir.
Şayet, TOX atan yeni renk söylerse sistem aynen devam eder.

ATXX        -------                --------        ----------          1 Karo
RQX          Dbl                   Pas             1 Pik              2 Karo
XX            2 Pik
RV9X
Eğer açıcı pas demiş olsaydı, basit tutuşu 16-17 oynuyorduk, ancak yarışma koşulları var.

Diğer TOX lar
Daha önce oyun açma fırsatı bulamamış ve sağındaki oyunca oyunu açtığında üste konuşamamış bir oyuncunun daha sonraki fırsatta kontr atmasından söz ediyoruz.
Eli kuvvetli olup oyun açanın rengi elinde uzundur.
**                                                                                                                                       
TOX’ cevaplar özet
Kompetitif olmayan durumda TOX üzerine ortağının konuşması

A) Puana göre:
1- 0-9 puan, basit tutuş(sıçramadan)
2- 8-10 puan, 6 kart majörle 4 majör denir. 5+5 majörle 4 seviyesinde cue bid, birini seç
3- 9-11 puanla
        -- 4 kart majör ile sıçrayarak seçim
        -- 5 kart majör ile 3 majör
        -- 4+4 majörle cue-bid
4- 12+ puanla
        -- cue-bid, 4 kart majör araştırması veya 3 NT için stoper araştırması
        -- 5+ kart majörle 4 majör.
5- NT konuşmaları:
             1 NT
        -- Rakip majör açmışsa 0-9 puan
        -- Rakip minör açmışsa 6-9 puan
             2 NT, 10-12 puan
             3 NT, 13-15 puan
B) Dağılıma göre:
-- Önce 4 kart majör, 4 kart majör+5 kart minörle öncelik majör okunur
-- 5+5 majörler varsa, 4 seviyesinde cue-bid yapılır
-- Davet eli, minördense önce stoperle 2 NT (Minör tercihi zayıf elle yapılır)

TOX atanın 2nci konuşması
A) Ortağı 0-9 puan göstermişse:
1- 16-17 puanla 4 kart tutuşu varsa basitçe yükseltir.
2- Renk değiştirmek, 5+ kart ve 17-20 puan
         --  Ortağı tutuşu varsa 5 puanla basit tutar, 0-4 puanla pas demesi beklenir.
3- Basit NT, 19-21 puan dengeli veya yarı dengeli el. Rakip renkte stoper var.
         --  Ortağı NT açmışız gibi devam eder.
4- Sıçrayarak NT, 22-24 puan, dengeli veya yarı dengeli. Rakip renkte stoper var.
         -- Ortağı NT açmışız gibi devam eder.
5- Cue-bid, dengesiz 20+ puan tutuş olmayab el. Veya 18+ ortağa tutuş var
         --  Ortağın bu konuşmalardan sonraki konuşması natüreldir.
B) Ortağı cue-bid yapmışsa:
1- 13-16 P ile 4 kart majörünü ekonomik olarak okur. 4 Kart majörü yoksa, rakip renkte stoperle XNT der. Stoperi yoksa 4 kart minör okur veya cue-bid yapar.
2- Sıçrayarak yeni renk okuması 5+ kart 17+ puan gösterir.
3- XMinör okumak, Anlamı belirsizdir. TOX  atan daha sonra açığa kavuşturacak.
4- Dengeli 17+ puanla rakip renkte stoperi yoksa, eli 13-16 imiş gibi konuşur. Zon denilip durulacağı anda 4 NT diyerek durumu açıklar.
“Mehmet Özyeşilbaş” a teşekkürler                                                                                                    

Hiç yorum yok: