2 Mart 2015 Pazartesi

Preemptif Açışlara Defans

Minuet - Luigi Boccherini - String Quintet in E Major, Op.11 No.5
*****
Sevgi bir insana bağlılık değildir.
Bir tutumdur.
Kişinin yalnız bir sevgi nesnesi değil, bütünüyle dünyaya bağlılığını gösteren bir kişilik yapısıdır.
Kişi yalnız bir tek kimseyi seviyor, başka her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa sevgisi sevgi değil, genişletilmiş bencilliktir.
Karl Marx
*****
Yarım somunun var mı? 
Bir ufak evin?
 
Kimsenin kulu, kölesi değil misin?
 
Kimsenin sırtından geçindiğin de yok ya?
Keyfine bak.
En hoş dünyası olan sensin...
Ömer Hayyam
*****   
İNSAN SOYUNUN EN SON KAZANDIĞI DUYGU “UTANMADIR”

Bundan 7,5 milyon yıl önce, ayağa kalkan bir canlı grubunda o güne kadar hiçbir canlıda görülmeyen duyular belirmeye başladı. Sosyologların, psikologların ve antropologların insanı insan yapan değerler olarak sunduğu bu yeni duyu ağı çoğumuzun bildiği, aramızdaki ilişkileri düzenlemeyi sağlayan, doğal koşulların egemenliğinden kısmen de olsa kurtulmamızı sağlayan değerler olarak yapımıza katıldı. Bunlardan birkaçını verelim.

Merak: Neden sonuç ilişkisini araştırmaya bağlı olarak bir şeyin neden, niçin, nasıl oluştuğunu araştırmadır. Galiba kazandığımız ilk insani duyu olmalıdır. Bilimsel gelişme bu duyudan kaynaklanmıştır. Yalnız insana özgüdür.
Karaborsa: Gözde bir nesneyi, gerek duyduğundan daha çok biriktirip, onu gerek duyana yüksek bir karşılıkla verme. Kaynak oluşturmaya yaramıştır. Yalnız insanlarda görülür.
Empati (duygudaşlık): Belki en son kazandığımız duyulardan biridir. Başkasının duyuları ile düşünebilmedir. Başkasının acısını ve sevincini içinde hissedip, onu anlayabilmedir. Sosyal yaşamı sağlamıştır. Yalnız insanlarda görülür.
Utanma: Herhalde en son ortaya çıkan duyumuz olmalı. Utanma hiçbir ceza korkusu olmadan, herhangi bir baskı nedeniyle yapılmayan, alınıp satılamadan, bir insanın iç dünyasının güzelliğinin, insani değerlerini yansıtan en önemli duyudur denebilir. Yasa korkusu olmadan, baskı olmadan, bir çıkar için yapılmadığından dolayı en asil duygu olarak bilinir. Hayvanlarda utanma duyusu yoktur. Sadece insana özgüdür. Diğer duyuları eser halinde diğer canlılarda görebilmemize karşın, utanma ile ilgili hayvanlarda hiçbir duyunun oluşmadığı bilinmektedir.

Bu evrimsel sıralamaya göre, insan soyunda en son kazanılmış, en değerli, insanı insan yapan, her şeyin üstünde olan şey utanma duyusudur. Bu nedenle hiçbir yasal, dinsel ya da zorlayıcı bir kural göstermeden bir insanın, insani değerlerinden uzaklaşmasını, utanmaz, ar damarı çatlamış, yüzsüz, gibi kelimelerle tarifleriz. Bu sözlerin aslında o kişiye yasal bir yaptırımı yoktur; sadece toplum içindeki seviyesini ve o kişinin ahlak ve tıynet yapısını ortaya koymak için söylenir.
Bu durumda bir kişinin en çok önem vereceği, dikkat edeceği şey, utandıracak bir şey yapmamadır. Hata düzeltilebiliyor, ancak utanmazlık düzeltilemiyor.
Prof. Dr. Ali Demirsoy
*****

MÜNİH MANKENLERİ

Kusursuzluk berbat bir şeydir, çocuğu olmaz onun.
Kar nefesi gibi soğuk, bastırıp sıkıştırır dölyatağını
Ki orada porsukağaçları eğilir hydralar misali,
Hayatın ağacı ve hayatın ağacı
Salıverir kamerlerini, aydan aya, boşu boşuna.
Aşk tufanıdır kan tufanı,
Mükemmel feda.
Bunun anlamı: benden başka put yoktur artık,
Benden ve senden başka.
Öyle ki, kükürt güzelliklerinde, gülüşlerinde
Yaslanmışlardır bu mankenler bu gece
Münih’te, Paris’le Roma arasındaki morgda,
Çıplak ve dazlaklar kürk mantolarında,
Turuncu lellipoplar gümüş saplarda,
Katlanılmazlar, ruhsuzlar.
Kar damlatır karanlığının parçacıklarını,
Kimse yoktur etrafta. Otellerde
Eller açacaktır kapıları ve koyacaktır
Ayakkabıları cilalanmaya
Ki geniş ayak parmakları yürüyecektir içinde yarın.
Ah bu pencerelerin evcimenliği,
Bebek dantelası, yeşil yapraklı şekerleme,
Şişko Almanlar pinekliyor dipsiz Stolz’larında.
Ve siyah telefonlar kancalarda
Parıldıyor
Parıldıyor ve sindiriyor
Sessizliği. Sesi yoktur karın
Sylvia Plath (1932-1963, ABD) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
*****                                                                                                                           
PREEMPTİF AÇIŞLARA DEFANS

Zayıf-2 lere defans
----                        ----          ----         2 Kör, zayıf
Dbl, TO
2 Pik, 5+kart 10-16 puan
2 NT, 16-18 puan dengeli, kör stoperi var
3 Trefl, 12-17 puan 5+ iyi renk
3 Karo, 12-17 puan 5+ iyi renk
3 Kör, cue-bid, minörler
3 Pik, 6-7 kart iyi renk (Zayjfa zayjf olmaz)
3 NT, Uzun minöre dayalı kuvvetlice, rakip renkte stoper var
4 Trefl, en az 5+5 Trefl+Pik kuvvetli. Roman Jump
4 karo, en az 5+5 karo+Pik kuvvetli. Roman Jump
4 Pik, 7-8 çok iyi renk. Kuvvetlice

Renk overcaluna cevapçının konuşması

a. Zayıfa zayıf olmaz
b. Tutuş varsa tutulacak
c. Renk değişikliği forsingtir
d. 2,5 löve ve ortağın kozunu tutuşla zon söylenir.
e. Yarışmada majör tutuşumuz sadece koz fiti garanti eder.

1)  QX                 ----                       2 Kör     2 Pik                      Pas       AV9XXX      
     XX                 3 Trefl, forsing   Pas        3 Pik, 6 kart min   Pas      XX
     V98                4 Pik, sign off                                                               AQX
     ARQXXX                                                                                               XX

2)  QXX              -------                     2 Kör          2 Pik                      Pas
     XX                 3 Kör, Tutuş var veya stoper sorusu
     ARQXX
     RQV

3)  VX                -----                        2 Kör           2 Pik                     Pas
     VXX       3 Kör, zonu tercih, stoperin varsa 3 NT de, veya tutuş var
     AQXX
     RQXX

Take out dbl
1 Seviyesinde atılan TOX gibidir. Ama biraz daha kuvvetli olmalıdır.
18+ Puanla dbl ile başlamalıyız.
Diğer renklere fit 13-16 puan

TOX atanın ortağı Lebensohl ile elleri ayırır
Majörü sıçrayarak söylemek, davettir
Majörü sıçrayarak zon demek. 5+ kart 10-13 puan
4 Minör, 6 kart 12+ puan şigan veya singleton var
Cue- bid, 13+ puan minörlere iyi fit

2 Majör açışı üzerine konuşacak min el:
QVXX
X
RQXX
AQXX

1- 2 Kör           Dbl             Pas         2 Pik, zayıf
                                                           2 NT, Lebensohl
                                                           3 Trefl, 9+ puan 4+ kart
                                                           3 karo, 9+ puan 4+ kart
                                                           3 Pik, 9-10 puan 4+ kart

 1a)  ------                                   2 Pik              Dbl           Pas
        2 NT, lebensohl                Pas               3 trefl        Pas
        3 Karo, 0-8 puan 4+ kart

 1b) -----                                     2 Pik              Dbl           Pas
        3 karo, 9+ puan 4+ kart

 1c) -----                                      ----                 -----           2 Kör
        Dbl                                     Pas           2 NT, lebens Pas
       *3 Pik, transferi almadı
       *3 Pik çok kuvvetli el, 3 trefl transferini aldığında ortağı pas geçebilirdi.

 1d)  ARQX       --------                ---------         -------------                2 Kör
        X               Dbl                     Pas             2 NT, lebens          Pas
        AQVX      *3 Kör, cue-bid  
        AV9X        * Kuvvetli el söylenecek renk yok, 3 renge fit var, kör stoper yok

 1e)  XX           --------               -------------             -----------            2 Pik
       AQXX        Dbl                   Pas                 3 Kör, 9+ puan    Pas
       RVXX        4 Kör
       AVX   Aynı elle ortak 2 NT den geçip 3 kör deseydi, pas diyecektim.

2Diğer majörü sıçrayarak söylemek, 5+ kart ve davet eli gösterir.

3-  Direkt 3 NT:
     12-14 puan, diğer majörde 4 kart ve rakip renkte stoper gösterir.

    RVT           -----------             2 Pik            Dbl                          Pas     XX
    RQXX        3 NT                  Pas             4 Karo, sen oyna   Pas    AVXX
    QX             4 Kör, sign off                                                                 RVX
    QXXX                                                                                                  AVXX

3A- Endirekt 3 NT
      12-14 puan, diğer majör 4 kart olamaz ve rakip renkte stoper var

      2 Pik       Dbl            Pas         2 NT, lebensohl     AQX    veya  RVTX
      Pas        3 trefl         Pas         3 NT                        XXX              XX
                                                                                        RXX              QVX
                                                                                        RVXX            RVXX
                                                                                                Olabilir
3B-  QTX      -----                           2 Kör                      Dbl                      Pas
       ATXX    2 NT, lebens            Pas                       3 Pik, by-pass    Pas
       XX         4 Trefl, cue-bid         
       RQXX    Planımız, endirekt 3NT diyerek, 4 kart pik yok ve rakip renkte stoper
                     var demekti. Ama ortak transferi almayıp 18+ puan ve 5+ kart pik
                     gösterdi. Bende 4 trefi ile cue bid yaptım

4- Direkt cue-bid
13+ puan, minörlere iyi tutuş ve diğer majörde 4 kart gösterir

VXXX       ------                                               2 Kör       Dbl,                            Pas
X              3 Kör, direkt cue-bid                    Pas         3 Pik,4 kart               Pas
ARXXX    4 Kör, extra güç yok, kör kısa    Pas         4 Pik                         Pas
RQX

4a)  VXXX     ---------                                        2 Kör       Dbl,                               Pas
       -              3 kör, direkt cue-bid              Pas         4 Trefl, 4 kart pik yok  Pas
       AQVXX   4 kör4, kör kısa, şlem isteği        
       RQVX

5- Endirekt cue-bid:
13+ puan, minörlerde iyi tutuş ve diğer majör 4 kart olamaz.

6- Direkt diğer majörde  4 seviyesine sıçramak:
10+ puan, iyi renk ve singleton gerekir.
AQXXX    -----------                                 2 Kör        Dbl                       Pas     RTXX
X              4 Pik, kör kısa                       Pas          4 NT, RKCB         Pas    VX
VXX          5 Trefl, 1,4 as                       Pas          5 Karo, koz Q?    Pas    ARQXX
RVXX       6 Trefl, var, trefl rua da var  Pas         6 Pik                               AQ

7- Endirekt diğer majörde sışramak:
  
AQXXX      ---------            2 Kör             Dbl                 Pas       RTXX
XX          2 NT, lebens     Pas               3 Karo, 18+    Pas      VX
XX          3 Pik                   Pas               4 Pik                            ARQXX
RVXX                                                                                           AQ
Ortak 2 NT’ye 3  trefl demeyip 18+ puan gösterdi. Bu nedenle, şlem konuşmasına yer 
bırakmak için 3 pik dedik. Ortak transferi alsaydı 4 Pik diyecektik.

8-  4 Minöre sıçramak:
Direkt sıçramak, 12+ puan, iyi 6 kart, bir şigan gerekir.

--                    ---------------              2 Pik             Dbl                      Pas    
RXX               4 Trefl
AQXX
RVXXXX

Endirekt sıçramak: 12+ puan, iyi 6 kart, singleton
   
X                  --------                           2 Pik           Dbl                       Pas
RXX             2 NT, lebens               Pas            3 Trefl                  Pas
AQX             4 Trefl
RQVXXX                                                                                                                         

9-  2 Renkli ellerle overcall
A- Minör açışa cue-bid majörleri, majör açışa cue-bid minörleri gösterir. Amaç 3 NT geçmemek.
B- Minöre sıçramak: Söylenen minör ve diğer majörü gösterir. Zon oynayacak güçte el veya  uzunlukta renkler olmalıdır.

2 Kör----  4 Trefl, trefl ve pik
                4  Karo, karo ve pik

2 Pik----- 4 Trefl, trefl ve kör
                4 Karo, karo ve kör

2 Karo--  4 Trefl, trefl ve bir majör
                4 Karo, Kör ve pik, Zayıf 6+5 veya 6+6 gibi

10- 2 NT overcalu, 1 NT overcalu gibi sistem çalışır.
    
   A- 2 Kör, zayıf           2 NT          Pas       3 Trefl, normal stayman
                                                                       3 Karo, cue-bid transfer 4144 veya 4153
                                                                       3 Kör, Pike transfer

   B- 2 Pik, zayıf            2 NT          Pas       3 Trefl, puppet stayman   
                                                                       3 Karo, transfer
                                                                       3 Kör, cue-bid transfer 4144 veya 4153
                                                                       3 Pik, stayman

  C- 2 karo, zayıf          2 NT          Pas       3 Trefl, stayman
                                                                       3 Kör, Pike transfer
                                                                       3 Pik, 4 trefle transfer, şlem isteği
                                                                       3 NT, sign off
                                                                       4 Trefl, gerber as sorusu
                                                                       4 karo, köre texas xfer, 6+kart şilem ist 
                                                                       4 Kör, pike texas xfer, 6+kart şilem ist

11-  Rakipler tutuş yapınca:
     
     A- ---                            2 Pik           Dbl           3 Pik
        Dbl, 10+ puan 4 kart kör yok, pik stoperi yokresponsiv dbl
        4 Trefl, 6+ kart rakip renkte kısalık
        4 Karo, 6+ kart rakip renkte kısalık
        4 Kör, 4+ kart 10-13 puan

     B- XX         ------                   ----                 ----                2 Pik         
         ARXX      Dbl                    3 Pik            Dbl                Pas                         
         AVX        Pas
         ARXX   Ortak, 4 kart körü inkar etti. 5 minör oynamaktansa belki dbl’lı oynamak daha iyi
                                                                                                                                         
12- Tartan 2 lere defans:
Tartan 2 majör açışı, 5-11 puan, 5 majör + 4 kart minör gösterir.
Adıyla zayıf 2 majör gibi değerlendirip aynı defansı uygularız.  

A) 2 kör, 5 kart+4 minör   pas     2 NT    Dbl, köre göre TO
B) 2 Kör-Pik                      2 NT    Pas      3 Trefl, Karoya transfer, şunlar olabilir
                                                                     a) 3 Karo-3 Majör-4 Trefl, oynamak için
                                                                     b) Karoda şlem isteği
                                                                     c) Forsing stayman
                                                                     3 Karo, 5 kart ve öbür majörde davet+
                                                                     3 Pik, 3NT’ye tr. oynamak için veya 
                                                                      minörden şilem ist
                                                                     3 NT, Trefller ve şlem isteği
                                                                     4 Trefl, Gerber
                                                                     4 Karo, 6 kart öbür majör ve şlem isteği
     
C)  2 Kör-Pik                    2 NT        Pas     3 Trefl, 3 Karoya transfer, 3 renk oynamak için veya                                                                         karoda şilem
      Pas                              3 Karo     Pas      Pas, zayıf, oynamak için
                                                                      3 Majör oynamak için
                                                                      3 NT, karolar var ve şlem isteği
                                                                      4 Trefl, uzun oynamak için

D)  2 Kör-Pik   2 NT                         Pas      3 karo, öbür majörde davet
                         3 Majör, min
                         3 Öbür majör, cue-bid, 3+kart fit max 
                         3 NT, 2 kart fit, max, zon tercihi


E) 2 kör-pik  2 NT     Pas   3 Plk, 3NT ye tr. oynamak için veya minörde şilem ist
    Pas            3 NT     Pas    Pas, sign off
                                             4 Trefl, naturel ve şlem isteği
                                             4 Karo, naturel ve şlem isteği
                                             4 Kör, Trefl için RKCB
                                             4 Pik, karo için RKCB  

13- Multy 2 karoya defans
A)   -----             -----          -----        2 Karo, multy
Pas, overcall yapamayan el veya taktiksel, genellikle 1 majör kısa ise sonra konuşuruz.
Dbl, TO 13+ puan, her renge tutuş vaat etmez
2 Kör, 5+ kart, 12-16 puan, 6 kart olduğunda 10 puana kadar düşebilir.
2 Pik,  5+ kart, 12-16 puan, 6 kart olduğunda 10 puana kadar düşebilir.
2 NT, 15-18 puan dengeli, stayman ve transfer geçerlidir.
3 Trefl, 12-17 puan, 5+ kart
3 karo, 12-17 puan, 5+ kart
3 Kör, 6-7 kart çok iyi renk kuvvetlice
3 Pik, 6-7 kart çok iyi renk kuvvetlice
3 NT, Uzun minöre dayalı, kuvvetlice
4 Trefl, Trefl ve majör eli, kuvvetli
4 karo, Karo ve majör eli, kuvvetli
4 Kör, 7-8 kart çok iyi renk kuvvetlice
4 Pik, 7-8 kart çok iyi renk kuvvetlice
B)  ------                                      2 karo     Dbl        Pas 
Pas, sonra belli olacak veya zayıf, rakibin Pas’ı karo göteriyorsa pas demeyeceğiz
2 Kör, 0-8 puan
2 Pik, 0-8 puan
2 NT, 3 trefle tr.(Zayıf minör eli veya 2 NT den sonra 3 majör derse davet elidir.
3 Trefl, 9+ puan 4+ kart
3 Karo, cue-bid, 12+ herhangi el
3 Kör, 9-11 puan, 5 kart, davet
3 pik   9-11 puan, 5 kart, davet  

C)  ------                                         2 karo    Dbl       2 Kör      
Pas, Zayıf veya köre ceza olabilir.Rakip 2 Pike düzeltirse, Dbl  körler ve 9+ gösterir.  
Dbl, TO 4 kart pik
2 Pik, 6-9 puan
2 NT, 3 trefle transfer. (Bütün davet elleri)
3 Trefl, 5+ kart 11+ puan forsing
3 Karo, 5+ kart 11+ puan forsing  
3 Kör, cue bid 12+ puan
3 Pik, 5+ kart, davet
3 NT, oynamak için
4 Trefl, Trefl ve pik 5+5 kart
4 Karo, Karo ve pik 5+5 kart
4 Kör, minörler 5+5 kart   

D)  ------                                           2 karo     2 Kör      Pas
Pas
2 Pik, cue-bid
2 NT, 9-11 puan pik stoperi var
3 Trefl, 5+ kart 12+ puan, forsing
3 Karo, 5+ kart 12+ puan, forsing 
3 Kör, 9-11 puan 3-4 kart fit, davet

E) 1-  2 Karo      3 Renk        Pas       ??
     2-  2 karo      3 NT            Pas        ??
          3 Seviyesinde renk overcallarına göre devam ederiz.

F)  2 karo,       4 Karo, majör        Pas     4 Kör, pas veya düzelt

G)  2 Karo      4 NT, As sorusu    Pas   5 Trefl, As yok
                                                                 5 Karo, Karo Ası
                                                                 5 Kör, Kör Ası
                                                                 5 Pik, Pik Ası
                                                                 5 NT, Trefl Ası
                                                                 6 Trefl, Aynı renkte 2 As
                                                                 6 Karo, Aynı büyüklükte 2 As
                                                                 6 Kör, Karışık renkli 2 As

H) 4 ncüden overcall
1-  ------                                                     2 Karo         Pas        2-3-4 Majör
    Pas,Majöre ceza eli olabilir. Ortağı düzeltirse, atacağı dbl, TO’tur
    Dbl, TO ortak lebensohl’u devreye sokabilir.
    2 NT, 15-18 puan stayman ve transfer devam eder.
    3 Renk, naturel
    3 NT, naturel, stayman ve transfer devam eder
    4 Renk, Romen Jumb

2-   -----                                                       2 Karo        Pas         2 Kör
     Pas                                                        2 Pik          Pas          Pas
     Dbl, TO diğer majörü vaat eder, limitsiz el, lebensohl devreye girer
    2 NT, Minörler
    3 Kör, naturel, iyice el
    3 Pik, Cue-bid, kör ve 1 minör kuvvetlice el
    Renk, Naturel, direkt overcal için biraz az renk gücü olan el
    3 NT, Naturel ama 6 kart renkle

14- Merkwell majörler açışa defans

1-  2 Karo, majörler   Pas, Zayıf veya ceza var
                                     Dbl, TO. Ya min açış eli veya çok kuvvetli el
                                     2 Kör, TO, minörler en az 5+4
                                     2 Pik, dengeli NT eli, sadece 1 majörde stoper var
                                     2 NT, Her 2 majörde de stoper var
                                     3 Renk, Naturel

2-  2 Karo      Dbl                                                             Pas          pas
     2 majör    Dbl, ceza
                      Pas, ortak 2 majöre dbl atmış gibi konuşur ve şöyledir. 
                                       -- 3 karo, kompetitif
                                       -- 2 NT, 9+ puan
                                       -- Majör, çok kuvvetli

3- 2 karo       Dbl        2 Kör    Dbl, kompetitif
                                                  2 Pik, naturel
                                                  2 NT, 9+ puan
                                                  3 Minör, zayıf natürel
                                                  3 Majör, stoper var, diğer majörde yok
                                                  3 NT, Naturel
                                                  4 Minör, minörlerde davet

4-  -----                                      2 karo         2 Kör,cue-bid        Pas
    2 Pik, 9+ puan
    2 NT, minör seç, davet
    3 Minör, pas veya düzelt
    3 Majör, splinter
    3 NT, Naturel
                                                                                                                                   
5-   2 Karo         2 Kör, cue-bid                                   Pas          2 Pik,cue-bid
       Pas              2 NT, min veya 5+5 güç belirsiz
                           3 Trefl, uzun trefl orta güçte
                           3 Karo, uzun karo orta güçte
                           3 Kör, uzun trefl kuvvetli
                           3 Pik, uzun karo kuvvetli
                           3 NT, 2245 dağılım, kör stoper var

5A-  2 karo            2 Kör                               Pas        2 Pik
        Pas                2 NT, min veya 5+5        Pas        3 Trefl, min ise duralım
                                                                                      3 Karo, min isen duralım
                                                                                      3 Majör, stoper, diğerinde yok
                                                                                      3 NT, Naturel

6-  2 karo          2 Pik             Pas         2 NT, 9+ puan
                                                                3 Minör, zayıf
                                                                3 Majör, stoper, diğerinde yok

7-  2 karo          2 NT            Pas          3 Minör, zayıf
                                                               3 Kör, trefl uzun ve 4 kart karo, şlem isteği
                                                               3 Pik, Karo uzun ve 4 kart trefl, şlem isteği
                                                               4 Minör, minörlerde davet
                                                               4 Kör, kör kısa 5+5 şlem isteği
                                                               4 Pik, Pik kısa 5+5 şlem isteği
15- Zayıf 2 majör açışlarına defans

1- 2 Kör, zayıf             Dbl, Minörler en az 5+4
                                     2 Pik, dengeli NT eli, 1 majörde stoper var
                                     2 NT, 15-18 dengeli majörlerde stoper
                                     3 Renk, naturel

2- 2 Kör        Pas        2 NT,          Dbl, TO
                                                      Renk, Naturel

3- 2 Kör       Pas         3 Renk      Dbl, TO

4-  2 Kör      Dbl         Pas            2 Pik, Davet+
                                                       2 NT, naturel
                                                       3 Renk, naturel zayıf

5-  2 Kör      Pas        XKör           Dbl, responsiv
                                                       Minör, naturel
                                                       Öbür majör, naturel davet
                                                       NT, naturel
6-  2 Kör      Pas       2 Pik           Pas
      Pas        Dbl, TO  
                    2 NT, minörler 
Mehmet Özyeşilbaş'a teşekkürler                                                                   

Hiç yorum yok: