3 Mart 2015 Salı

Kompetitif Konturlar

görsel: pinterest
****
Yalnızca kaçınılmaz olana ve 
var olma hakkına saygı gösterseydik
müzik ve şiir 
caddeler boyunca yankılanabilirdi.
Henry David Thoreau
***** 
İçinde ışığı olmayan insanlar
kalabalığa karışıp ışık edinmeye çalışırlar.
Heinrich Floris Schopenhauer

*****
AN
Harabeye dönmüş bir denizci mahallesi. Uykulu gece lambaları.
Köhne meyhaneler sıra sıra dizilmişler umutsuzca
Devlet hastanesi kapısında bekleyen yoksul kadınlar misali.
Karanlıkta sokak. Erkenden uyumayı düşünmüş herkes.
Fakat ansızın
Aydınlanıyor meyhaneler son iskemlesine dek,
Bir delikanlının ak pak kahkahasıyla. Ve hemen akabinde
Duyulur sesi sonsuz, değişmez, yenilmez denizin.
Yannis Ritsos (1909-1990, Yunanistan) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
***** 
KOMPETİTİF KONTURLAR  (yarışsal)
A- Zon daveti kontur
   
1)  -------        1 Kör           1 Pik                     2 Kör
     2 Pik        3 Kör           Dbl, zon daveti

2)  ------          1 Kör           1 Pik                    2 Kör
     2 Pik         3 Kör          3 Pik, yarışma

3)  -------        1 Trefl         1 Pik                   2 Trefl
     2 Pik         3 Trefl         Dbl, ceza*
*Bir renk okuyarak davet konuşması yapabilirdik. Dbl’ tercih ettiğimizden cezadır.

4)  -------        1 Kör       2 Trefl                   2 Kör
    3 Trefl      3 Kör       Dbl, 3 NT için körde stoper sorusudur.

B- Puan kontru
    Tarif edebilecek bir renk ve dağılım yok ama puanım var.

1)  ----------                   1 Kör             Dbl            2 Kör
    Dbl, 4 kart pik yok

2)  --------                    --------             -------        4 Pik
      Dbl, puanım var elimi tari edemiyorum

3)  3 Pik         4 Kör                                        4 Pik          Pas
      Pas           Dbl, pik kısa, extra gücüm var

C-  Max el gösteren kontr

1)  --------------                                ---------          --------           1 Trefl
      1 Kör                                         Pas              1 Pik           2 Trefl
      Dbl, overcalum max 14-16

2)  ---------------                              -------           ---------          1 Kör
      2 Trefl, 10-16                          Dbl               Pas             2 karo
      Dbl, overcalum max 14-16

3)  -----------                    -----------           ---------                     1 Kör
     Dbl                            Pas                1 Pik, 0-9 puan        2 Kör
     Dbl, 17+ puan
NOT: Bizi 4 seviyesine sürükleyecek, 3 seviyesindeki max el dblı yoktur. Atılırsa cezadır.
                                                                                                                              
D-  Responsif kontur (Negatif olarak düşünülebilir)

1)  --------                                                       1 Karo          1 Pik             2 Karo
Dbl, responsiv, okunmayan renklerde fit arıyor
Okuyacağımız seviye, TOX ve overcaldan sonra en az puan gerekliliği aşağıdadır.

Seviye    TOX dan sonra puanı  Overcaldan sonra puan
2              6+                                  8+
3             10+                                12+
4             12+                                14+

2)  Ortak sıçramalı overcall yaptığında
             1 Trefl           2 Pik           3 Trefl        Dbl, responsiv
Responsiv dbl’ın majör vaadetmesi / etmemesi kuralı:
Bir oyuncu konuşulmamış majörü 2 seviyesinde oynamak için, 3 seviyesinde sıçrayarak davet için söylemiyorsa ve bu fark için konuşma aralığı kalmamışsa
- Majörü 3 seviyesinde söylemek, yarışmak içindir.
- Dbl, Majörde 4 kart gösterir ve davet yerine geçer
- Zon, 4 Majör diyerek söylenir.

1 Kör             Dbl            3 Kör            3 pik, 6-9 puan yarışmak için
                                                               Dbl, 4 kart pik, davet eli

1 Kör             1 Pik         2 Kör            Dbl, 8+ puan genellikle minörler
Bu sekansta tutuş arayışımız minörler veya NT için olabilir.

3)  TOX tan sonra responsiv dbl 9+ puan
a) 1 Minör----2 Minörden sonra,
TOX atan diğer renklere 3 kart vaat eder. Ortağında
Tek majör varsa onu okur. 2 tane majörü varsa responsiv dbl kullanılır.

1 Trefl           Dbl, TO           2 Trefl              Dbl, responsiv majörler 4+4 kart
1 Trefl          Dbl, TO            3 Trefl              Dbl, responsiv majörler 4+4 kart

b) 1 Kör------2 Körden sonra
1 Kör         Dbl,TO            2 Kör           2 Pik, oynamak için
                                                               3 Pik, davet eli
                                                               4 Pik, sign off

RXX       --------                                     1 Kör         Dbl,TO   2 Kör      AVXX
VXX       Dbl, responsiv 4 kart majör yok  Pas   3 karo     Pas       XX   
AXXX    3 Kör, stoper sorusu                      Pas     3 Pik       son       RQXX
QVX                                                                                                          RXX
TOXcunun ortağı Dbl diyerek4 kart piki olmadığını söyledi. Dbl’ı gücüm var anlamındadır.
--------                                             1 Kör       Dbl                                2 Kör
Dbl, 4 kart pik yok 9+                   Pas         3 Kör, stoper sorusu   Pas
4 trefl, stoper yok, trefl 4+ kart    
                                                                                                                                        
c) 1 Pik-----2 Pikten sonra
1 Pik         Dbl, TO         2 Pik         Dbl, 6-9 puan, 4 kart kör yok, yarışma
Pas          3 karo            Pas           3 Kör, 4  kart, davet eli, gecikmeli tutuş
Davet eliyle, önce dbl diyerek 4 kart kör yok dedik, sonra gösterdik, ortak pas diyebilirdi

1 Pik           Dbl             2 Pik          3 Kör, 6-9 puan yarışma
1 Kör          Dbl             3 Kör          Dbl, 4 kart pik yok. 10+ puan
Davet konuşmasına yer kalmadı

AX             --------                                     1 Pik             Dbl, TO                  2 Pik   VX
RQXX      Dbl, 4 kart kör yok, güç var  Pas             3 Trefl, fit arayışı   Pas    AVXX
QXXX     3 Kör, davet                              Pas              4 Kör                                  RVX 
XXX       TOXcunun ortağı Dbl dan önce 3 kör deseydi 6-9 puan gösterirdi   RQXX

d) Overcaldan sonra responsif dbl
1- Majör konuşulmamışsa: Responsiv dbl, majörlerden en az birini gösterir. Her iki majör varsa dağılım çok önemli değildir. Ancak bir majör varken ortağın rengine 2 kart tolerans olmalıdır, Zira tutuşamadığımızda kaçacak yer olsun.

RQXX     ---------     1 Karo     2 Trefl        2 Karo     VXX
AXXX     Dbl           Pas          2 Kör          Pas           RVXX
XXX       3 Kör        Pas          4 Kör                           X
QX                                                                                 ARVXX

QXX       --------       1 Karo      2 Trefl        2 Karo    RXXX
AQXX     Dbl           Pas           2 Pik           Pas         XX
XXX       3 Trefl       son                                              X
RXX                                                                              AQXXXX

2- Majör konuşulmuşsa, Responsiv Dbl, diğer majörde 4 kart gösterir
1 Karo        1 Kör                                              2 Karo           Dbl, responsiv 10+
Pas              2 Pik, 4 kart min
                    3 Pik, 4 kart 13-14 puan

1 Karo       1 Kör                                              2 Karo           Dbl, responsiv 10+
Pas            2 Kör, zayıf, 4 kart pik yok
                   3 Karo, 14+ karo stoperi soruyor 
                   2 NT, orta kuvvette karo stoperi var
                   3 NT, max el karo stoperi var

3- İki majörde konuşulmuşsa Responsiv dbl, minörleri gösterir

Kooperatif kontur    
Biz bir renkte tutuşmuşsak ve rakipler yarışıyorsa, üstten atılan dbl, cezadır. İçerden atılan dbl ise ortağın desteği ile (kooperatif) cezalandırılır. Ayrıca
a. Kontr atan içerdeyse
b.  Kontr atan daha önce limite olmadıysa
c.  Zon forsingi bir konuşma daha önce yapılmamışsa kontr kooperatiftir. 
Rakibin artifisyel konuşmalarına kontur
Ortağa şu bilgileri iletmek için kontur atarız.
a. Eğer hala yarışmamız mümkünse, biraz puanımızla ve 5 kart olan rengi göstermek için kontr atılır. Amaç bu renkte fit bulursak yarışmaktır.
b. Eğer rakipler zon forsingi durumdaysa:
      - Atak eden bensem, zayıf bir el ve dağılım ile fit varsa baraj yapmayı önerecek bir elle kontr atılır
      -  Atak gösteren kontrlar: Rakip GF durumundayken kaldıkları son kontrata, ortağın atak etmesini isteyeceğimiz rengi göstermek için atılır. Bu durumda ortak atak edecek  durumda olmalıdır.
c. El bizim elimiz olabilir. Birimizde oyun açar ve üzeri güçte bir el var ve rakip renkte
kısaysa, fit bulup oynayabiliriz.

Bergenlere kontur
1-   1 Kör       Pas          3 Trefl, 6-9        Dbl, Köre göre TO
2-   1 Kör       Pas          3 Trefl, 6-9        3 Kör, Pik ve bir minör
3-   1 Pik       Pas           3 Karo, 10-11   Dbl, Atak göstermek için zayıf el
4-   1 Pik       Pas           3 Karo               Dbl, Atak göstermek için zayıf el

Splintere kontur
Atak göstermek içindir.

----                 1 Pik          Pas             4 Trefl
Dbl, Kalan renklerin küçüğünü atak et (Karo)
Pas, Çıkacak rengin yoksa kalan renklerin büyüğünü atak et (Kör)

Drury’ye kontur
Pastan geldiğinden atak gösterir. Kaliteli olamalıdır

Staymana kontur
2 Trefle atılan kontr atak gösterir

2 renk gösteren konuşmalara kontur
Ceza kontru başlangıcıdır. Kozda 4 kart ve 10 puanla atılır. Ortaklık GF durumuna geçer.                                                                                                                                                   
Cue-bid’lere kontur
Bundan kastımız, rakip şileme giderken yaptıkları kontrol konuşmalarıdır. Bu renk bizim olabileceği gibi konuşulmamış renklerde olabilir. Cue-bidlere atılan kontrun anlamı, şleme kimin atak edeceğine göre değişir.
a. Atak edecek oyuncu dbl derse: Atakla ilgili bilgi veren kontrdur. Bu renk bizim konuştuğumuz bir renkse bu rengin atak edilmesini sağlar.
b. Atak etmeyecek oyuncu dbl derse: Baraj teklifidir. Bu renk daha önce bizim tarafımızdan konuşulmamışsa 6 kart zayıf el gösterir. Bizim konuştuğumuz renkse defansı olmayan dağılımlı el gösterir.
c. Daha önce bizim konuşmadığımız bir renkse, bu renge attığımız dbl, atak ister
d. Bizim konuştuğumuz renkse: Benim konuştuğum renkse, konuştuğum rengin atak edilmesini istiyorum demek normal değildir. Demek ki bu rengi yarışma amacıyla okumuşum. Kaliteli değildir. Benim için atak etme. Genel olarak rakip zon+ oyuna giderken yaptıkları cuebide kontr demek, bu renkte değerlerim yok demektir
e. Ortağın konuştuğu renkse: Rakip ortağın konuştuğu rengi cue-bid yaparak stoper sorduğunda veya gösterdiğinde kontr demek atak istemektir. Ortağın rengi cue-bid edildiğinde
2 durum vardır. Ortağın rengini atak etmesini söylemek: Elimizde o renkten HX vardır, dbl deriz. Diğeri, tutuş göstermek içindir. 
1)   
1 Trefl  .. 1Pik .. 2 Karo .. Pas
3 Karo ..  Pas..   3 Pik  ..   Dbl, atak istiyor, rakip stoper konuşuyor, bende onör var
2)  1 Karo    1 Kör    3 Kör, splinter   Dbl, Atak gösteriyorum
3)  1 Kör      1 Pik     3 Pik, kör tutuş   Dbl, Pik tutuşu, atak göstermenin anlamı yok
“Mehmet Özyeşilbaş” TEŞEKKÜRLER

Hiç yorum yok: