24 Kasım 2016 Perşembe

Çıkışlar ve Sinyaller

Rachmaninoff Prelude op. 23 No 5
*****
Ruhunu kaybeden.
dünyayı kazansa ne çıkar.
Victor Hugo
*****
DOST BİRİKTİRMEK
İnsan, biriktiren varlık...
Şan şöhret biriktiriyor...
Süper zenginse boğazda villa biriktiriyor. Tablo biriktiriyor.
Repoda para, kasalarda naftalin kokulu döviz, antika biriktiriyor.
Gençse plak, kaset, cd biriktiriyor.
Yorgun bir ihtiyarsa namaz niyaz biriktiriyor.
*
Bazıları da Kuledibi'nde Çukurcuma'ya, Üsküdar'da Eskiciler Çarşısı'na, Unkapanı'nda Horhor'a gidip; antika lambalar, cam şişeler, eski koltuklar, tesbihler, tombaklar biriktiriyor.
Alimse kitap biriktiriyor.
Cahilse kin biriktiriyor...
Dost biriktirmeyi içimizde kaç kişi deniyor?


İnsan birçok kişiyle mükemmel dost olamaz, tıpkı aynı zamanda birçok kişiye aşık olamayacağı gibi...
Fakat cinnete düştük. Dost biriktirmeyi unuttuk.
Ebru Esin, Denizce
*****
CAZ
Doğaçlama çalan bir caz grubu, açık şekilde bir senfoni orkestrasından farklıdır çünkü genel olarak her üye kendisini, istediği gibi özgürce ifade eder. Fakat bunu diğer müzisyenlerin kendilerini ifade etme performanslarını kavrayıcı bir duyarlılıkla gerçekleştirir.

Biçimlendirdikleri karmaşık uyum, ortak bir partisyona dayanarak çalmaktan değil, her müzisyene ait özgür müzikal ifadenin diğerlerinin özgür ifadesi için de bir kaynak oluşturmasından gelir. Her bir çalgıcı müzikal olarak daha belagatli ve etkileyici hale gelirken diğer müzisyenler bundan feyiz alarak daha yükseklere çıkmaya sevk edilir.

Burada özgürlük ile " bütünün çıkarı " arasında bir çelişki yoktur, ama görüntü bütüncül olanın tersidir. Her çalgıcı " bir bütüne " katkıda bulunsa da bunu ketum bir fedakarlıkla değil, yalnızca kendini ifade ederek yapar.

Kendini gerçekleştirme vardır ama yalnızca müziğin bütünlüğünde kendini kaybetme yoluyla.

Başarı vardır ama bu, kibirli bir başarı konusu değildir. Aksine başarı, yani müziğin kendisi, müzisyenler arasındaki ilişkinin bir dolayımı olma vazifesi görür. Hem bu sanatsal nitelikten elde edilen bir haz vardır hem de yetenekler özgürce gerçekleştirildiği için serpilip gelişme duygusu içinde mutluluk.
Terry Eagleton - Hayatın Anlamı
“bisgen.blogspot’ a teşekkürler”
*****
BEYAZ BİR GÜL
Kırmızı gül arzuyu fısıldar,
Ve beyaz gül aşkı soluklar;
Ah, kırmızı gül bir şahindir,
Ve beyaz gül bir güvercindir.

Ama ben sana krema-beyazı bir gül goncası yollarım
Bir kızartıyla üstünde petal uçlarının,
Çünkü en arı ve en tatlı aşkın
Bir öpüşme arzusu vardır dudaklarının
J B O'Reilly
Çeviren: Vehbi Taşar

*****
ÇIKIŞ VE SİNYALLER

Koza 3. ya da 5. büyük çıkıyoruz.    
10 ya da 12 kuralı uygulanır.(3. de 12 ve 5. de 10 kuralı uygula)
NT lere 4. büyük çıkıyoruz. (11 KURALI)

1-    iki boştan
Daima en büyük kart çıkılır.

2-    üç boştan
A. Ortağın rengi ise:
En küçük. Eğer ortağa tutuş vermişsek ve elimize o renkten onör yoksa en büyük.
B. NT lere
Ortağın rengi ise sayıyla.(3 boştan 3.yü çıkıyoruz)
Axx, Dxx , Kxx , Vxx den ortağın rengi ise küçük, ortağa çıkmak düşüncesi ile çıkıyorsak  NT ye 2. büyük çıkıyoruz.
    
3  sekans: Sekans renkten sekans başı çıkılır...
Sekans en az 10 lu ile başlamalıdır.
876 sekans değildir. Bu gibi renkleri yine 3 boş gibi çıkıyoruz.
NT için sekans : Peş peşe 3 onör olmalıdır.   DV10xx
KOZ için sekans: Peş peşe 2 onör olmalıdır. DVxxx

iç sekans:
KOZA :İç sekans başı
            A D V , A V 10, A 10 9, K V 10, K 10 9 , D 10 9

NT ye : KANTAR
             A D V , AV10, A109, KV10, K109 , D109

genel kurallar

1.    RD109’ dan D atak edilir. (Partner Dama, Vxx gibi bir kombinasyondan Valeyi vermeli. V10xx gibi bir kombinasyonda ise küçük vermelidir.)
2.    RDVx’ den R atak edilir. Vale ile devam edilerek dizi tarif edilir.
3.    RD10x’ den Rua veya Dam, yerine ve duruma göre atak edilebilir.
4.    RDV’ den R,D,V dizisiyle devam edilir. Vale oynandığında renk bitmiştir.
5.    RDV10’ dan R,V,D,10 dizisiyle devam edilir.
6.    RDx’ den R,D,x dizisiyle devam edilir.
7.    AR’ dan önce R, sonra A oynanır.
8.    RD’ dan önce D, sonra R oynanır.
9.     DV10x ve DV109’ dan D atak edilir ve 10’lu devam edilir.
10.   DV10’ dan D,V,10 dizisiyle devam edilir.
11.   DV9x’ den D atak edilir.
12.   V108x veya V109x’den V atak edilir. 
13.   Karışık dizilerde 3. veya 5. büyük atak edilir.
(Oyun içinde kalan kart sayısı üzerinden 3. veya 5. büyük oynanır.)
14.   976, 532, 1086, 752 gibi dizilerden sayı ile çıkmak yararlı olabilir.
15.   86, 75, 106 gibi dizilerden önce büyük çıkmak yararlı olabilir.
16.   DVx, V10x gibi dizilerden önce büyük atak etmek uygun olabilir.
17.   AV10x, RV10x, R109x, A109x, AV10, RV10, R109, A109 gibi dizilerden işaretli kartlar atak edilir. 10’lu veya 9’lu üstünde sıfır veya iki onör vaat eder. Vale üstünde onör vaat etmez. Bu ataklar oyun içerisinde aynen uygulanır.
18.   Onör altından atak etmek gerekiyorsa en küçüğün, bir büyüğü ile atak etmelidir.

 NT kontratlarına çıkış için kurallar

1. Eğer hiç renk konuşulmamışsa (1NT-3NT) kontr  pik atağı ister.
2. Eğer bizim taraf hiç konuşmamışsa kontr yerin ilk renginin atak edilmesini ister.
3. Eğer bizim taraf bir renk konuşmuşsa;
Kontru atan rengi konuşanın ortağı ise ortaktan konuştuğu  rengi çıkmasını ister
Kontru atan rengi konuşan ise, ortağına kozumun dışında bir renk çık demektedir. (Kontur atılmasaydı ortak zaten bu rengi çıkacaktı kontur başka renk çık anlamını taşır)
4. Eğer bizim taraf iki renk konuşmuşsa kontr:
Atak sırası kendinde olanın söylemiş olduğu rengin atak edilmesini ister. Yani ortaktan kendi rengini çıkmasını istiyoruz.
5. Eğer rakipler stayman yaparak 3NT’ye gelmişlerse kontr; KONUŞULMAYAN MİNÖRÜN atak edilmesini ister. (Normal staymandan sonra karo atağı, eğer rakipler 2karoforsing stayman oynuyorlarsa trefl atağı) Literatürdeki adı Fisher kontru.
           
Tabii bütün bu kontrlar ortaklık anlaşmanıza bağlıdır. Bazı kontrların anlamını değiştirebilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz. Önemli olan bu konuda ortaklar arası bir anlaşmanın mevcut olması ve biriniz kontr dediğinde diğerinin belirsizlik içinde ne atak edeceğine karar veremeyip bunalmaması ve daha önemlisi yanlış seçimle orijinalde batan bir kontratı hem de kontrlu yapar duruma getirmemesidir.

NE ZAMAN KOZ ÇIKMALI?
1.    Dummy’nin çaka değerleri varsa koz atak edin.
Örneğin:  1Kör – 1Pik
                 2Trefl - Pas
Dummy’nin muhtemel elleri:
a-)Pik. RV876 … Kör. 7  …Karo. R862 … Trefl. V73
b-)Pik. V962   …. Kör. 84 ...Karo. R5   …  TreflDV42 şeklindedir

2.    Rakipler bir renge preferans vermişlerse koz atak edin.
a-)  1Kör   – 1Pik                b-) 1Pik -1SA*                  c-) 1Pik - 1SA*
       2Trefl – 2Kör                    2Trefl- 2 Pik                      2Kör – 2Pik
       Pas.                                   Pas                                    Pas
                                                * Forsing                           *Forsing
Bu sekanslarda cevapçı açanın ilk rengine preferans vermiştir.

3.    Rakipler konuşurken, ellerini gösterirken yeterli kuvvete sahipse koz çıkın.
a-) 1Pik –   2Trefl            b-) 1Pik – 2Karo
      2Karo – 2Pik                   2Pik  - 2SA
      ?                                       3Kör –3Pik
                                               ?
Standart oyuncular ilk 11puan ve pik fiti gösterirler. Bire iki forsing sisteminde ise bu zona kadar forsingtir.
İkinci sekansta cevapçı iki tane Pik gösteriyor. Körü 2’li veya 3’lü olabilir.

4.    Partner Take-out kontrunuza  PAS geçtiğinde koz atak edin. Sağınız 1pik açar siz kontr dediniz ve herkes pas geçti.Pik.5 …Kör. RV75…. Karo. ARV3…  Trefl. R982 gibi bir elle pikinizi atak edin.

5.    Rakiplerin konvansiyonel konuşmalarından sonra;

batı       kuzey              doğu             güney
1Karo    2Karo*            Pas                2Kör
* Michaels  Cue-Bid

batı           kuzey           doğu              güney 
1Pik            2SA*           Pas                3Karo
* Unusual  Cue-Bid

6.    Diğer çıkışlar tehlikeli ise koz atak edin.
**
APEL : Deklerasyon nasıl ki doğru bir kontrata varmanın iletişim aracı ise “Apel” de yer oyunununda rakipten en çok löve almanın iletişim aracıdır. İletişimde 3 temel unsur vardır;
A – İleti Kaynağı
B – İleti Kanalı
C – Alıcı
Bunlardan birinde sorun varsa iletişim gerçekleşemez.
Örneğin:
A = Nereye gidiyorsun
B = Havalarda Soğudu
A = Orada ne yapacaksın
B = Kar gelir artık bunun arkasından

Bunun briçteki uyarlaması şöyle olur.
A karo K yı çeker = A ya da D sende mi?
B küçük verir       =  bu bende tek sayıda

Burada bir iletişim sorunu vardır..Sağlıklı bir iletişim için kaynaktan çıkan ileti ile alıcının aldığı ve cevapladığı ileti aynı olmalıdır.  İyi bir partnerliğin bu tür“iletişim kazaları” yaşamaması gerekir.
Ortak bir renk çıktığında ya da rakip bir rengi oynarken ortağa bilgi olarak verebileceğimiz 3 temel ileti vardır;
1 – Cesaret
2 – Sayı
3 – Preferans
Ancak yaşamda olduğu gibi briçte de öncelikler vardır. Ortak bir rengi çıktığında önceliğimiz o renge ait sorunları çözmektir  à  CESARET (vermek ya da kırmak)
a. Sekans çıkışında sekansı tamamlayan alt yada üst bir onör varsa (Ortak D çıktı ise K yada V ile )
b. Çaka durumu varsa
c.  Herhangi bir nedenle (isteyecek daha cazip bir renk yoksa vs.) rengin oynanması isteniyorsa CESARET verilir.
Cesaretin anlamı yoksa:
Bu renk bende tek ya da çift sayıda…  SAYI

Eğer deklerasyondan yada yer açıldığında yerdeki kartların sayı ve onör dağılımından ortağın  bu soruların cevabını gördüğünü düşünüyorsak, o zaman gündemimize yeni bir renge ait bilgilendirmeyi alabiliriz     PREFERANS
                 
KURALLAR
1 – Partnerin bir renkten ilk oynadığı karta cesaret verici ya da kırıcı apel verilir.

DİKKAT: Cesaret kırmanın anlamı bende bu renkten alıcı yok demek değildir. Parnerin o an bizim için daha cazip bir kartı oynaması için de cesaret kırabiliriz.

2 – Bir rengi ilk oynayan rakip ise SAYI verilir. Eğer herhangi bir nedenle (Onör oynadığımızdan vs.) o rengin sayısını verememişsek 2. turda kalanın sayısı verilir.
Önce küçük sonra büyük = TEK SAYIDA
Önce büyük sonra küçük = ÇİFT SAYIDA
DİKKAT: Eğer 2 den fazla ve çift sayıda karta sahipsek verebileceğimiz en büyük kartı vermeliyiz ki ortak net olarak çift kart olduğunu görebilsin.

3- Defoslarda ROMEN defosu kullanıyoruz...
                        TEK sayılı kart yenirse                 = O rengin kendisini istiyor
                        KÜÇÜK ÇİFT sayılı kart yenirse  =  Dışarıda kalan renklerin küçüğü
                        BÜYÜK ÇİFT sayılı kart yenirse  =  Dışarıda kalan renklerin büyüğü
DİKKAT: Büyüklük, küçüklük izafidir.

4 – Kozda ters sayı veriyoruz...
                        Önce küçük sonra büyük = ÇİFT SAYIDA
                        Önce büyük sonra küçük = TEK SAYIDA

5- Rakip NT oynarken ortak bir onör çıktığında 3. oyuncu sayı değil ilgi belirtir..
Eğer yerde o rengin üstündeki onörler varsa ilginin anlamı kalmadığından Sayı verilir.
Örneğin: Ortak D çıktı, yerde o rengin  AK sı varsa ilgi değil sayı veriyoruz.

DEFANSTA UYULMASI GEREKEN 3 KESİN KURAL VARDIR.
1.    Deklaranın dağılımını saymak ve bundan sonuç çıkarmak.
2.    Deklaranın lövesini saymak ve bundan sonuç çıkarmak.
3.    Deklaranın puanlarını saymak ve bundan sonuç çıkarmak.

Savunmada geliştirmemiz gereken en önemli alışkanlık deklaranın elini gözümüzün önünde canlandırmaktır. Bu işe artırma biter bitmez başlayıp, oyunun gelişmesiyle de tahminleri yönlendirmeliyiz.
http://www.politikbric.com/

Hiç yorum yok: