21 Kasım 2016 Pazartesi

Guillemard Manevrası

Shostakovich Violin Concerto No. 1 Op. 99
*****
Sana nasıl davranmalarını istersen,
sen de başkalarına öyle davran.
Fakat ilk iyi davranışı sen yap.
David Hume
*****
Güç,
fiziki kapasiteden değil,
boyun eğmeyen iradeden gelir.
Gandhi
*****
HAVAİ  FİŞEK  İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINI TEHDİT  EDİYOR

Yapılan araştırmalar; düğün, sevinç, yıl dönümü kutlamalarında atılan havai fişeklerin insanları ve hayvanları ciddi manada etkilediğini ortaya çıkardı. Fişek dumanındaki metalik parçacıklar ve kimyasallar astım hastalarının durumunu kötüleştiriyor. Hammaddeleri nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıyan havai fişekler, sesi ve ışığıyla da kuşların ve balıkların dengesini bozuyor.

IDAEA-CSIC (Çevre İnceleme ve Su Araştırmaları Enstitüsü) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, havai fişek dumanındaki metalik parçacıklar özellikle astım hastaları için bir sağlık riski teşkil ediyor. Havai fişekler sadece insanların değil hayvanların da doğal dengesini bozuyor.

Araştırmayı yürüten Çevre İnceleme ve Su Araştırmaları Enstitüsü ekibinin başı Teresa Moreno, toksikoloji araştırması sonucu havai fişeklerin dumanındaki metalik parçacıkların pek çoğunun biyoreaktif olduğunu ve insan sağlığını etkileyebileceğini tespit ettiklerini belirtiyor. Havai fişeklerin farklı renk ve efektleri, baruta metal ekleyerek elde ediliyor. Havai fişekler fırlatıldığında yoğun bir duman çıkarıyor ve akciğere solunabilecek kadar küçük metalik parçacıkları serbest bırakıyor. Moreno, bunun bir sağlık riski oluşturduğunu ve astım ya da kalp-damar sorunları olan kişiler için etkisinin çok daha şiddetli olabileceğini belirtiyor. Bunların sağlıklı insanlar üzerindeki etkisi ise henüz bilinmiyor fakat bu dumanda yer alan yüksek seviyede metalik parçacıkların solunumunun yılda sadece birkaç kez maruz kalınsa bile sağlık açısından tehlikeli olduğu kabul ediliyor.

Moreno, şehirlerde yaşayanların, egzoz, baca ve sigara dumanından yayılan zehirli parçacıklardan önemli miktarda soluduğunu ve havai fişeklerin sebep olduğu yoğun dumanın durumu daha da kötüleştirdiğini belirtiyor. Araştırmacılara göre bu durum, sigara dumanının solunmasına benziyor. Ne kadar az dumana maruz kalırsanız sağlığınıza etkisi de o kadar oluyor. En iyi çözüm ise dumanı solumaktan özellikle kaçınmak.
HAVAİ FİŞEĞİN HAMMADDELERİ  CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ TAŞIYOR
Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ali Erdoğan, Araştırma Görevlisi Hakan Karaardıç, Mustafa Yavuz ve Leyla Özkan Karaardıç'ın havai fişeklerin etkileri üzerine yaptığı araştırmaya göre ise, havai fişekler potasyum nitrat, potasyum klorat, potasyum perklorat, sülfür, manganez, demir tozları, strontiyum nitrat ve baryum nitrat gibi kimyasallar içeriyor. Havai fişek kullanılmasıyla çevre kirliliğine yol açan sülfür dioksit, karbondioksit, karbon monoksit, asılı
partiküller gibi maddeler ile alüminyum, manganez ve kadmiyum gibi bazı metaller serbest kalıyor. Bu maddeler ise ciddi sağlık riskleri ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte, renkli havai fişeklerin kullanılması güçlü ve zararlı oksitlenme ajanı olan ozonu yer seviyesinde meydana getirebiliyor.
KURT ULUMASI 30 DESİBEL, HAVAİ FİŞEK 170 DESİBEL
Havai fişeklerin hava kirliliğine ve insan sağlığına olumsuz etkileriyle birlikte diğer canlılar üzerine de farklı etkilerinin olduğunu söyleyen Prof Ali Erdoğan, "Doğada her şey ve her durum birbiriyle bağlantılı bir uyum içerisindedir. Bir ormanda bir kurt ulurken diğer memeliler susarlar, bir şahin veya bir kartal uçup çığlıklar atmaya başlayınca ormanı bir sessizlik kaplar. Böylelikle doğal ormanlarda ortalama gürültü 20-30 dB seviyesindedir. Oysa bir havai fişek patladığında ortalama 120-170 dB
gürültü oluşmaktadır. Bu en gürültülü doğal ekosistemler için bile oldukça yüksek bir değerdir. Özellikle göçmen kuşlar bu aktivitelerden belirgin bir şekilde etkilenmektedir. Göçmen kuşların büyük çoğunluğu göç hareketini gece gerçekleştirmektedirler." dedi.
"KUŞLAR GÖÇ YOLLARINI ŞAŞIRIYOR"
Havai fişek aktiviteleri ile meydana gelen patlamaların ve farklı ışıkların bu alanlardan geçen kuşları önemli oranda şaşırttığının altını çizen Ali Erdoğan, "Patlamalarda açığa çıkan yüksek ses, davranış değişiklikleri meydana getirerek rotalarından sapmalarına neden olabilir. Yine patlamalarda açığa çıkan olağandışı ışıklar da benzer şekillerde rota değişikliklerine neden olabilir. Bu değişiklikler, kışlama alanlarına ya da üreme alanlarına ulaşmalarını engelleyecektir. Ayrıca, stresli göç hareketi
esnasında karşılaştıkları bu anormal olaylar hayvanlara aşırı stres yükleyecektir. Metabolik aktivitelerin çok yüksek olduğu göç hareketi esnasında karşılaştıkları bu anormal streslenme ani ölümlere neden olabilir. Diğer yandan patlamalarda açığa çıkan farklı ve şiddetli ışıklar geçici görme kaybına ya da ani yön değişikliklerine de neden olacaktır. Bundan dolayı da karşılarına çıkacak engelleri göremeyeceklerinden çarpmalara ve ölümlere neden olabilir. Bununla birlikte, üreyen türler de bu
aktivitelerden benzer şekilde etkilenecektir. Üreme, eş seçimi, kur davranışları, yuva yapımı, yumurtlama, kuluçkaya yatma, yavru çıkışları, yavru beslenmesi, yavru uçuşları olayları dizinidir ve uzun bir süreçte gerçekleşmektedir." diye konuştu.
"FAZLA IŞIK BALIKLARI DA ŞAŞIRTIYOR"
Ali Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Havai fişek patlamalarıyla ortaya çıkan gürültünün yanında, en önemli yan etkilerinden biri de gecenin anlamlı karanlığını aniden bozan yüksek ışık demetleridir. Canlılığın gelişimi süresince belirli bir periyotta ışıklı ve karanlık zamanlar birbirini izlemiş ve dolayısıyla yaşam buna adapte olmuştur. Birçok tür yüksek ışık şiddetinden önemli oranda etkilenmektedir. Levrek, kefal gibi balıkların larvaları ışık görmemeleri gereken dönemde yoğun ışığa maruz kalırlarsa strese girer. Yüksek ışık, balık yavrularında gelişim bozukluklarından ölümlere kadar varan bulguların en önemli nedenleri arasındadır."
Editör:Nilüfer Çelik
*****
AYDAKİ PALYAÇO

Gözyaşlarım sessiz sürüklenmeleri gibidir
Bir kaç büyülü gülden petallerin,
Ve bütün kederlerim yarığından akar
Hatırlanmayan karların ve göklerin.

Sanırım, değmiş olsaydım yeryüzüne,
Parçalanacaktı;
O kadar acıklı ve güzeldir,
O kadar ürkek bir rüyâ gibi.
Dylan Thomas

*****
GUİLLEMARD  MANEVRASI
Bir rengin dördüncü turuna yerden ancak küçük çakabiliyorsanız :
1. O rengin ilk kağıdı bağışlanır,
2. Sonra iki tur koz çekilir,
3. Daha sonra yan rengi kısa olan tarafta koz kalmadığını umarak AR çekilir,
4. Dördüncü kağıda çakılır. Buna “Guillemard  Manevrası” denir.

Nasıl Oynamalı?
Zonda
Dağıtan: Güney
Atak: Karo rua
Güney    Batı      Kuzey     Doğu
1♠            Pas       1NT         Pas
3♥            Pas       3♠            Pas
4♠            Pas       Pas         Pas
Batı karo ruasını çıkar, karo ası ve karo onlusuyla devam eder. Doğu uyar.
İki karo verdiniz diğer kayıplarınız kördendir.  Körler 3-3 ise sorun yoktur, 4-2 dağılımı varsaymalı dördüncü körü bir yere kaçamayacağınıza göre yere çaktırmayı düşünmelisiniz. Ancak bir sorun vardır, yerdeki kozlar küçüktür ve biri üste çakabilir.

Çözüm şudur: Bir rengin dördüncü turuna yerden ancak küçük çakabiliyorsanız, o rengin ilk kağıdını bağışlamak, sonra iki tur koz çekmek ve daha sonra da yan rengi kısa olan tarafta koz kalmadığını umarak AR çekmek, sonunda da dördüncü kağıda çakmak gerekir.  (Guillemard Manevrası)
“Edwin B. Kantar, Bricinizi Sınayınız”

Hiç yorum yok: