5 Ocak 2017 Perşembe

Asking Bid (Kontrol Konuşmaları)

görsel: pinterest
*
BÜYÜK YOL
Kapıyla girilmez Büyük Yola;
ona bin tane keçi yolu gider.
Engeli geçerseniz eğer,
evreni tek başınıza yürürsünüz.
Wu Men
Çeviren: Vehbi Taşar
*****
SÜRÜLEŞME
Ergen yaştaki gençlerde görülen bir toplumsal etki var:
‘Balık sürüsü davranışı’.
Birileri bir şey yaptığı zaman hepsinin onu yapmaya koşuştuğu bir davranış kalıgbı.
Bu davranışı en iyi keşfedenler pazarlamacılardır.
Gençleri sürü davranışına iten şifreleri çözerler.

Bir ayakkabı markası.
Bir kahve.
Bir cep telefonu.
Facebook.
Toplu gidilen bir mekan.
Bir içecek.
Bunlardan birisi bir gençlik tutkusu oluverir, gençler de ‘balık sürüsü’ etkisiyle oraya koşarlar.
O, artık neyse bir ürün değildir, bir ‘kimlik’tir.
Pazarlamacı da bundan yararlanır.
Sürüleşme etkisi yalnız gençlere özgü değildir.
Kimi zaman toplumlar da sürüleşir.
Neden mi?
* * *
Sürüleşme ‘ortak kimlik’ kazandırır.
Ortak kimlik, kişiyi bireysel sorumluluktan kurtarır.
Bireysel sorumluluk, taşınması zor bir süreçtir.

Sorgulamaya dayanan zorlu bir süreci göze alacaksınız.
Soracaksınız.
Duraksamadan soracaksınız.
Tabularınız olmayacak.
Sorularınıza kişisel yanıtlar vereceksiniz.
Onaylanmamayı göze alacaksınız.
Bu yanıtların sorumluluğunu üzerinize alacaksınız.
Bu sorumluluğun gereklerini yapacaksınız.
Bedeli varsa -ki her zaman vardır- ödeyeceksiniz.
Kazancınız ‘özgürlüğünüz’ olacaktır.
Özgürlüğün bedeli budur.
Oysa, sürünün özgürlüğü yoktur.
Ama sürünün kendi başına ödediği bir bedel de yoktur.
Elle gelen düğün bayramdır.
Bireysel özgürlüğünü isteyenler,
sürüleşmeye karşı çıkarlar,
bedelini de öderler.
Birey olmanın ya da sürüden biri olmanın ayrımı budur.
* **
Toplumlar ne zaman sürüleşir?
Soru sormaktan korktukları zaman.
Soru sormaktan vazgeçtikleri zaman.
Kendi olmanın bedeli ağırlaştığı zaman.
Ortak kimlikleri bireysel kimliklerinden daha güçlü olduğu zaman.
Bilincin yerine inancı koydukları zaman.
Bireysel sorumluluktan vazgeçtikleri zaman.
Günümüze bakalım.
Toplumların sürüleşme sürecine bakalım.
* * *
Kapitalist pazar ekonomisi toplumları sürüleştirir.
Uluslararası markalar.
Uluslararası ürünler.
Aynı standartta hizmet biçimleri.
Tek tipleşme.
İnsanları sürüye katma yöntemleridir.
Birey sürüye katılır.
Toplum da sürüleşir.
Korkuya dayalı yönetimler de toplumu sürüleştirir.
Nazi Almanya’sı sıradan insanları böyle nazi yapmıştır.
Mussolini İtalya’sı sıradan İtalyanı böyle faşist yapmıştır.
Stalin Rusya’sı insanları birbirinin ihbarcısı yapmıştır.
İdeolojisi inanca dayalı sistemler toplumu sürüleştirir.
Onlara ortak kimlik kazandırır.
Onları kitlesel gücün bilinçsiz bir parçası yapar.
Bütün çağların büyük tehlikesi budur.
* * *
Çözüm mü?
Bilinçli yetkin birey.
Bilince dayalı örgütlü toplum.
Birey sorumluluğuna dayalı, ortak değerler demokrasisi.
Bilime dayalı toplum yönetimi.
Dünya ne yazık ki kapitalist küreselleşmeyi göremiyor.
Çeşitli eksenlerde inanç toplumları yaratılıyor.
Biz görebiliyor muyuz?
Hiç sanmıyorum…
“Erdal Atabek- 4 Şubat 2013
*****
UNUT GECE BİTİNCE

Hadi son türkünü de söyle
Söyle son türkünü de gidelim
"Gece bitti" de - unut her şeyi
unut bunu da gece bitince.

Ben kimi sarmak isterim öyle kollarımla
Hangi düşler onlar
Tutsak edilmeyen hangi?

İşte o onmaz tutkuda ellerim
Yüreğime boşluğunu bastırıyor
Çürük çarık göğsüm bağrım

Sensiz.

Rabindranath TAGORE
Çeviren: Tarık Dursun K.
*****
WALSH ASKİNG BİD

Ortağın belirli bir renkteki kontrolü ile Şilem yapabilecek eller olacaktır.
Bunları sorup araştıracak sistemlerden biri de Asking Bid’dir.

 Asking Bid olan konuşmalar:

1. Zayıf 2 veya Zayıf 3 açışlarına sıçrayarak cevap vermek.
2. 4 majör açışlarına yeni renk cevabı.
3. 4 Trefl− 4 Karo  Namyats açışlarına beklenen 4 Kör  − 4 Pik cevapları yerine cevapçının  yeni rengi.
4. 2 Trefl açışlarına verilecek 2 Karo  pozitif cevabından sonra açıcının 3 seviyesinde majör göstermesi; kapalı renge dayalı olduğunu gösterir ve cevapçıdan kontrollerini göstermesini ister. Cevapçı, eğer varsa As’ı olan rengini 4 seviyesinde  gösterir. Eğer birden fazla As’ı varsa en yakındakini gösterir. As’ı olmayıp diğer kontrolleri Rua veya ruaları  olduğunda bunu 3NT ile söyleyecektir. Açıcının bunlardan sonraki her hangi bir renkteki konuşmaları Asking Bid’dir.

Asking Bid konuşmalara cevaplar:

1. En yakın Sanzatu cevabı, Asking Bid renginin Rua’sını en az doubelton olarak vadeder. Nihaî kontrat Sanzatu’da olduğunda bu Rua, o renkteki tek durdurucu olabilir ve bu Sanzatu cevabı ile açılışın kendisine doğru yapılmasını sağlayarak onu korumuş olur.
2. En yakın Sanzatu dışındaki cevaplarda ise
a) 1. Step: Hiç kontrol göstermez.
b) 2. Step: İkinci tur kontrol gösterir. Bunun anlamı; en az iki koz ile bir singleton renk ya da Rua ve Dam olmasıdır.
c) 3. Step: Birinci tur kontrol gösterir. Bunun anlamı; As ya da en az bir koz ile şikan bir renk olmasıdır.
d) 4. Step: Mutlak kontrol gösterir. Bunun anlamı; As ve Rua ya da en az iki koz ile şikan bir renk olmasıdır.

Asking Bid’i kullanmak için başlıca sebep birinci ve ikinci tur kontrolleri bulmak olsa da üçüncü tur kontrole ihtiyaç duyulacak zamanlar da olacaktır. Birinci ve ikinci tur kontroller reddedildiğinde eğer Asking Bid kullanılmışsa, üçüncü tur kontrol aranıyordur.
Cevapçı Asking Bid’e aşağıdaki cevapları verir:

A) 1. Step: Üçüncü tur kontrolü reddeder.
B) 2. Step: Üçüncü tur kontrolü doubleton olarak gösterir.
C) 3. Step: Üçüncü tur kontrolü Dam olarak gösterir.AYRINTI İÇİN
Zafer Ulusakarya’ya teşekkürler

Hiç yorum yok: