4 Ocak 2017 Çarşamba

Raptor 1NT

İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.
Voltaire
*****
Saint-Saëns, Camille Introduction + Rondo Capriccioso op. 28 violin & orchestra
*****
ŞARKI SÖYLE, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİN GÜÇLENSİN
Uzmanlar şarkı söylemenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini tespit ettiler. Frankfurt'taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde görevli bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, 60 dakika şarkı söylemek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bilim adamları Hans Günther Bastian ve Gunter Kreutz, antikor türü olan immunoglobulin A düzeyinin bağışıklık sisteminin durumu hakkında bilgi verdiğini belirttiler.

Frankfurt Kilise Korosu'nun bir saatlik provasından önce ve sonra koro üyelerinin kanını alan bilim adamları, şarkı söyleyen üyelerin immunoglobulin A değerlerinin yükseldiğini, şarkı söylemeyenlerin değerlerinin değişmediğini tespit ettiler.

Bilim adamları, şarkı söylemenin olumlu etkisinin nasıl oluştuğunu ve ne kadar sürdüğünü araştıracaklarını belirttiler.
Beethovenlives.net
*****
ŞİİR ÜZERİNE KÜÇÜK NOT
Faiz Cebiroglu
Şiir nedir? Tüm şairlerin, tüm şiir yazanların üzerinde odaklaştığı bu soruya, ”geneli bağlar” bir biçimde cevap verilmemesi, anlayışla karşılanmalıdır. Tüm verilen tanımlara saygımız olmakla birlikte, şiiri, şiir yapan; şiiri düz yazıdan ayıran elementler vardır., diyorum. Bu elementlerden kalkarak, şiir üzerine, ben de, küçük bir not yazmak istiyorum. Kolay mı, değil. Ama denemekte yarar vardır.

Şiir, sözcük olarak Arapçadır; his, sezgi ve ilham oluyor. Bu anlamda şiir, bir duyguyu, bir olayı, sahip olduğumuz ve savunduğumuz bir tutumu, bir değeri, estetiksel bir şekilde, kelime sanatı ile ifade etmek oluyor.
Örnek:
UMUT FIRINI
Antakya’da sıcak var
Yoksulları yakıyor
Su oldum
Söndürücü su
Aktım
Sıcağı unutmuşum
Nehir olmuşum
Asi nehri
Asilerin nehri..
Antakya’da sıcak var
Fırın gibi yakıyor
Piştim
Ekmek oldum
Halk ekmeği
Sıcağı unutmuşum
Kendim fırın olmuşum
Halk fırını
Umut fırını. ( F. Cebiroğlu / Antakya )

Şiir mi, bir kelime sanatıdır.
Kelime sanatı mı, metafordur!
Kelime sanatı olan şiir, belirli elementlere dayanıyor. Bu elementlerin en basiti şudur: Tam tekerlemeler, yarı-tekerlemeler, ses yinelenmesi, ritim ve metafordur. Metefor, simgesel, resimli dil anlatımıdır.
Şiir, edebiyat branşında, bana göre, lirik bölümüne geçiyor. Lirik mi, ”lyra”, ”lyre” den adını alan telli bir sazdır. Yunan edebiyatında, ozanlar şiirlerini bu telli saz aracılığı ile seslendirirlerdi. Bu anlamda ve bağlamda lirik, ozanın duygularını en içten dile getirmek ve seslendirmek oluyor.

Anadolu’da da şiir budur: Liriktir!..
Değişik şiir türleri vardır. Geleneksel şiir türleri vardır. Serbest şiir türleri vardır. Ama şiir hangi türde yazılırsa yazılsın, önemli olan şiirin, şiir olması, yani, kelime sanatı olmasıdır.
Görülüyor, şiirin temel özellikleri vardır. Bu temel özelliklerden en önemlisi, şiirin, günlük olarak kullandığımız sözlü ve yazılı dilden ayrılmasıdır. Bu bağlamda temel özellikler, simgesel anlatım ile dil tekniği oluyor. Bu mu, şudur: Kelime ve kavramları birleştirmek ve resim dili ile iletmek, şiir yazmak oluyor.

Şiir, kelime sanatıdır.
Kelime sanatı olan şiir, bir duyguyu, bir tutumu estetiksel bir şekilde tasvir etmek oluyor.
Şiir, simgesel anlatımın öz-bilinci oluyor; ritim oluyor, kafiye oluyor, müzik oluyor.
Şiir, kelime sanatı oluyor!
“insanokur.org’ dan alınmıştır.
*****
RAPTOR 1NT
Raptor is an artificial 1NT overcall that shows a two-suited hand. It tends to be preemptive, unlike a traditional strong 1NT overcall.

Over 1C / 1D, 1NT shows 5-6 cards in the unbid minor and exactly 4 cards in an unspecified major.

Over 1H / 1S, 1NT shows exactly 4 cards in the unbid major and 5-6 cards in an unspecified minor.

The 1NT range is 10-15  HCP. Stronger hands can overcall directly (and reverse, if necessary) or make a  takeout double.
***
[Rakip Renge 1NT ile Müdahale: RAPTOR  1 NT

Rakibin 1 renk açışı üzerine 1NT araya girişin dörtlü majör ve 5+ minör gösterdiği   konvansiyon.

Konvansiyonun orijini tam olarak bilinmemekle beraber Ulf Nilsson konvansiyonun 1980'lerin ortalarında İsveçli Magnus Lindkvist ve o dönem ortağı olan llenius tarafından oynandığını belirtir. Bununla beraber Konvansiyonla ilgili Tomas  kozlecki, Konrad Ciboroswski ve başkaları tarafından farklı kaynaklar da gösterilmiştir.

RAPTOR   "yırtıcı kuş" anlamındadır, ancak Konvansiyonun ismi birToronto briç dergisinde  konvansiyonu yayınlanan Ron Sutherland tarafından "wrap around Toronto" tabirinin kısaltmasına dayanarak verilmiştir. Bazı kaynaklarda "Polish 1 NT Overcall" olarakta geçer.

Şu şekilde kullanılır:

Rakiplerin   1  Trefl   açışı üzerine      1 NT :    Dörtlü bir majör ve 5+ Karo

Rakiplerin   1   Karo   açışı üzerine     1NT :     Dörtlü bir majör ve 5+ Trefl

Rakiplerin   1   Kör    açışı üzerine      1NT :    Dörtlü  Pik  ve 5+ minör,

Rakiplerin   1   Pik     açışı üzerine      1NT :     Dörtlü  Kör  ve 5+ minör.

Rakiplerden birinin minör açışına diğerinin majör cevabı üzerine kullanılırsa diğer majörden dörtlü ve diğer minörden 5+ bir el gösterir.

Rakiplerin birinin 1 trefl açışına diğerinin 1 karo cevabı üzerine kullanılırsa dörtlü pik ve 5 + kör gösterir.


Puan aralığı 10-15 HCP olup, daha güçlü ellerle doğrudan renk gösterilmeli ve gerkiyorsa reverse yapılmalı ya da takeout double atılmalıdır.]
Examples
SP. J
H. KQJ5
D. AT983
C. 532

RHO
1C

You
1NT (1)
(1) Raptor, showing 5-6 diamonds and a 4-card major.
***
SP. AJ32
H. -
D. KT73
C. AT983

RHO
1D

You
1NT (1)
(1) Raptor, showing 5-6 clubs and a 4-card major.
***
SP. AJ43
H. 76
D. AT953
C. A5

RHO
1H

You
1NT (1)
(1) Raptor, showing 4 spades and a 5-6 card minor.
***
SP. Q32
H. KQJ5
D. 9
C. AT983

RHO
1SP

You
1NT (1)
(1) Raptor, showing 4 hearts and a 5-6 card minor.
***
Responses to (1Trefl -C) 1NT
Response
Meaning
2C
asks for partner's major suit. Partner can bid his major suit to show 
4-5 shape, or he can bid 2D to show a 4-6 hand.
2D
is natural, 5+ diamonds, nonforcing.
2H
is natural, 5+ hearts, nonforcing.
2SP
is natural, 5+ spades, nonforcing.
2NT
is artificial, asking for partner's major suit. This shows 12+ points 
and a good hand.
***
Responses to (1Karo - D) 1NT
Same as above, except that 2C is natural, and 2D asks for partner's major suit.
***
Responses to (1Kör- H) 1NT
Response
Meaning
2C
asks partner to pass with clubs or correct to 2D. It shows (near-)equal 
length in the minors, and no interest in and no interest in spades.
2D
is natural, 5+ diamonds, nonforcing.
2H
is a limit raise or better in spades. 10+ points and 4+ spades. Forcing.
2SP
is a signoff.
2NT
is artificial, asking for partner's minor suit. This shows 12+ points 
and a good hand.
***
Responses to (1Pik -SP) 1NT
Same as above, except that 2H is the signoff, and 2SP is the limit raise or better in hearts.

Other Considerations
Raptor is useful when holding a 4-5 hand with enough values to bid, but the wrong shape for a takeout double. Another subtlety is that a 2C or 2D overcall usually denies a 4-card major.
The drawback to Raptor is that it gives up the strong 15-18 1NT overcall. With this hand you must start with a takeout double and plan to rebid 1NT. This in turn means you can no longer make a takeout double and then rebid 1NT to show 18-20 points... but this hand is rare.
Raptor is only used as a direct overcall. It is off in balancing position.
AYRINTI İÇİN

Hiç yorum yok: