14 Ocak 2017 Cumartesi

Viyana Darbesi

Birinin kötü olduğu hissi uyanırsa, onu terk etme.
Onu sözlerinle uyandır, hareketlerinle cesaretlendir, onun verdiği zarara nezaketle karşılık ver.
İnsanı terk etme, onun kötülüğünü terk et
Tao Te Ching
*****

- Deniziniz çok güzelmiş hanımefendi.
+Kendim diktim. Teşekkür ederim.
- Terzi misiniz acaba?
+ Hayır. Ben maviyim.
- Memnun oldum. Ben de sessizlik
+Bir sessizliğe göre fazla konuşkansınız.
- Susmaya değecek bir şeyler elbet bulur insan. Ama konuşmaya değecek güzellik her zaman bulunmuyor.
Tagore
*****
GENÇLİK
Gençliğin bakış açısından bakıldığında hayat sonsuz derecede uzun bir yolculuktur: yaşlılıktan bakınca çok kısa bir geçmişe benzer. Gemiyle uzaklaştığınızda kıyıdaki nesneler daha küçük, tanınması ve ayırt edilmesi daha zor hale gelirler.  Aynı şekilde olaylar ve etkinliklerle dolu geçmiş yıllarınızı da tanıyamazsınız.
Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar,  Arthur Schopenhauer

*****
KIYIYA VURAN İÇİN SONE

Beni sev denizkızı, beni gözle, tanı,
kurgula, kendine çevir ve aç, bir de
beni ıslat, düğümlerimden çöz, bırak
uzaklaşayım açıklara doğru, bana ulaş

ve dokun, bana dik dalgaların verebileceği
özgürlüğü ver, içine al, içinde tut ve sal,
el değmemiş bir kıyı bulursam, kimsenin
ayak basmadığı bir ada, döner seslenirim.

Ben ve sen: Bir ten karmaşası kuralım,
tuzundan kaskatı kesilsin dilim,
hızımdan tutuş ve alevlerin ucundan uç,

gece gökyüzünde bir anlığına ağalım,
sessizliğimizden tiz bir boşluk kalsın:
Beni sev deniz kızı, beni bağla, bağışla.
Enis  BATUR
*****
SQUEEZE (skuiz / sıkıştırma)

VİYANA DARBESİ 
Doğunun sıkıştırılacağını varsayalım. Tehditler ister istemez ayrı ayrı ellerde olmalıdır. Skuize ulaşıldığı zaman kuzeyin işe yaramayan bir kâğıdı kalmış olmalıdır, yoksa kuzey doğudan önce sıkışır.
Örnek (a)


(a) örneğinde pikleri hemen oynarsanız, ikincisine kuzey karo 4’lüsünü ya da trefl 5’lisini atmak zorunda kalır ve her iki halde de doğu karo veya trefl keserini terk edebilir. Doğu trefl ruasını tek bırakabilir, çünkü güneyin tehdidi artık blokedir. Bu akıbete uğramamanın çaresi kolayca bulunabilir: trefl asınızı çeker ve pikle ele geçerek rakibinizi dağıtırsınız. Kuzeyin trefl 5’lisi şimdi işe yaramayan bir kâğıttır ve doğu çaresizdir. İşte bu oyuna Viyana Darbesi denilmektedir.
Viyana Darbesi, dekleranın tehdit renklerinden birindeki bütün alıcı lövelerini, tehditin bloke kalmasını önlemek için, skuiz kâğıdından önce çektiği bir oyundur. Diğer bir deyişle, viyana darbesi dekleranı kendi kendini skuize getirmekten kurtarır.

Şimdi de (b) örneğine bir bakın: aynı durum, yalnız sıkıştırılacak olan rakip batı… Burada kuzey batıdan önce kâğıt yediğine göre, pikler şimdiden çekilse de skuiz gerçekleşir; ama batının hileli defosları hangi tehdidin sağlandığını kestirmeyi imkânsız kılabilir. Çare yine aynıdır: kuzeyin güneyin rengindeki alıcı lövelerini skuiz kâğıdından önce çekin. Bu oyuna yalancı viyana darbesi denilebilir.
AYRINTI İÇİN

Hiç yorum yok: