31 Ocak 2011 Pazartesi

Gambling 3NT

Ezginin Günlüğü - Dut Ağacı
*****
Cahilin tek kılavuzu babasından gördüğüdür.
İngiliz Atasözü
*****
DANS EDER MAYIS RÜZGARLARI DENİZDE
                                                        
Dans eder Mayıs rüzgârları denizde
Dolanırken beyaz dalgaların üstünde,
Gezinir kıyıdan kıyıya yüzeyde
Köpürür sonra denizle birlikte,
Süzülerek gümüş iplikler gibi havada.
Söyleyin, gördünüz mü benim canımın canânını?
Kutlu gün! Kutlu gün!
Mayıs rüzgârıyla giden!
Aşk acı verir aşkı yitirirsen!
James Joyce
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
“Chamber Music”den (1907)
*****
GAMBLİNG 3 NT
Acol sisteminde yaratılmış konvansiyonlardan biridir, ama bir çok sistem tarafından uygulanır. Yedi parça kesiksiz bir minör ve diğer iki renkte birer durdurucu ile uygulanan bir açış konuşmasıdır. 2 Trefl kuvvetli açışına yetmeyen bir puanla, ortağın Pas geçmesi olasılığıyla oyun kaçırmamak için uygulanır. Aşağıdaki örnek 3 Sanzatu açışı yapabilecek bir el gösteriyor.
♠ R 7               ♥  A 10              ♦ 8 3                  ♣ A R V 7 4 3 2
Bu konvansiyon bazı oyuncular tarafından sadece kesiksiz 7 parça bir minörle uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu durumda diğer renklerde keser ortaktan beklenmektedir. Konvansiyonun nasıl uygulanacağı ortaklık anlaşmasına bağlıdır, ancak cevaplar her iki uygulamada da aynıdır.
Gambling 3 Sanzatu oynayanlarda cevaplar;
Pas           :    Oyuna razıdır.
4 Trefl      :    3 SA yerine uzun minörü oynamayı tercih eder, el zayıftır.
4 Karo      :    Minörlere destek vardır, şlem teklifidir.
4 Kör, Pik :    Uzun majörle manş ilanıdır, açıcıya Pas demek düşer.
5 Trefl      :    Minör manşı oynamayı tercih eder.
“duralbridge”
***
GAMBLİNG 3NT
Kapalı yedi kartlı veya As - Rua - Vale sekiz kartlı minör renklerle yapılan bu açış konuşmasında amaç elbette ki rakipleri bloke etmekle birlikte olası bir 3Nt hatta bir şilem kontratını da kaybetmemektir.
3Nt ile açış yapan oyuncunun elinde kapalı minör renge ilave olarak yan renklerden birinde As ya da Rx gibi bir defans lövesi olmamalıdır. Singleton rua olabilir veya herhangi bir dam bulunabilir. 3Nt ile açış yapıldıktan sonra cevapçı ortağının elini tam olarak bildiği için 3Nt kontratını gerçekleştirebileceklerine inanıyorsa pas geçerek kontratı oynatır. Aksi takdirde 4 Trefl diyerek açıcıdan rengi trefl ise pas demesini, renk karo ise 4 karoya düzeltmesini ister. Cevapçının 3Nt açısından sonra 4 karo demesi cevapçının renginden şilem oynama isteği belirtir ve açana singleton sorar. Açıcının 4 karo üzerine 4 kör demesi Kör singleton, 4 pik Demesi Pik singleton demektir . 4Nt deklaresi singleton olmadığını (7-2-2-2 dağılım) 5trefl demesi rengim trefl, karo singleton ve 5karo demesi rengim karo ve trefl singleton bilgisini verir. Cevapçının bundan sonra tekrar açanın singleton rengini söylemesi bu renk sigan ise grand şilem oynamak istiyorum demektir. Singleton soran cevapçı aldığı cevaba göre kontratı belirler.
*
Açan  ...       Cevapçı
3NT    ...       Pas: Oynamak için
           ...       4 Trefl: Pas geç, ya da düzelt
           ...       4 Karo: Singleton var mı?
Açan  ...       Cevapçı
3NT    ...      4Trefl
Pas (rengi  trefl)
4 Karo (rengi karo)
Açan ...      Cevapçı
3NT   ....      4Karo
4Kör (Kör tek)
4Pik  (Pik tek)
4NT (singleton yok)
5 Trefl (Karo tek)
5 Trefl (Trefl tek)
***
Şilem oynama arzusunda olan cevapçı singleton sorusu sorduktan sonra açıcının singleton rengini beğenmezse ya da  açıcı 4Nt (singleton yok) demişse cevapçı pas diyebilir ya da açıcının rengini 5 seviyesinde konuşarak ondan pas geçmesini ister. Cevapçı; açıcının singleton olarak söylediği rengi tekrar ederse, "bu singleton olarak söylediğin renk sigan ise rengini yedi düzeyinde değilse 6 düzeyinde söyle" anlamına gelmektedir.
“albabridge.net”

***
orfoz:

Hiç yorum yok: