12 Şubat 2013 Salı

Bir Majör Açışına Cevaplar

                                                                                                   fineartamerica
Martti Koskinen - ILTATUULEN VIESTI
*****
ATAKLAR
En sağlam temellere dayanan ataklar bile bazen yanlış seçim olabilir.
Ataklar borsaya benzer.
Bir an için borsada en sağlam hisse senetlerine yatırım yaptığınızı düşünün.
Kazanırsınız ama her zaman değil.
Ataklar da böyledir.
Siz elinizden gelenin en iyisini yapın da, arada bir kaybettikleriniz de olsun.
Mike Lawrence
*****
YOLA ÇIKMAK! YİTİRMEK ÜLKELERİ

Yola çıkmak! Yitirmek ülkeleri!
Bir başkası olmak süresiz,
Yalnız görmek için yaşamaktır
Köksüz bir ruhu olmak!

Kimseye ait olmamak, kendime bile!
Durmadan gitmek, sonu olmayan
Bir yokluğun peşinde
Ve ona ulaşma isteği içinde!

Böyle yola çıkmaktır yolculuk.
Ama ben açık bir yol düşünden öte,
Bir şeye gerek duymuyorum yolculuğumda.
Gerisi sadece gök ve toprak.
Fernando Pessoa, Türkçesi: Cevat Çapan
*****
BİR MAJÖR AÇIŞINA CEVAPLAR   (2/1 Konuşmaları)

A. 1PİK AÇIŞINA CEVAPÇININ İLK DEKLARELERİ:
1♠ ---   3H: 4+ tutuş 13-15 OP  sıçramalı ters majör. Herhangi bir renk tek ya da boş
1♠ ---   4C/4D/4H: 4+ tutuş 10-12 OP splinters. Okunan renk tek/şikan. 
1♠ ---   3♠:       4+ tutuş 0~5 OP Blokatif, kısalık şarttır (dengeli ise PAS). Yanda                              herhangi bir 5’li renk varken 4’lü tutuş ve 5422 dağılımla da diyebiliriz.
1♠ ---   2NT:   4+ tutuş 13-15 OP ile zon forsing. 5’li yan renk yok, dengeli. J2NT
1♠ ---   3C:     4+ tutuş, 6-10 OP ve dengeli/dengesiz dağılım. Bergen.
1♠ ---   3D:      4+ tutuş, 11-12 OP ve dengeli Bergen.
1♠ ---   4♠ :      5+ tutuş, 6-8 OP aralığında 6’lı bir yan renk varken veya overcall                               kalitesinde 5’li bir yan renk ile bir kısalık varken diyebiliriz.

1♠ ---   2♠ :      3’lü fit, 8-10 OP ve 2♠ diyecek basit tutuşun iyisi.
1♠ ---   3NT:   2 boş ♠ ile 16-17 OP. 5’li rengi olmayan dengeli dağılım gösterir.      
1♠ ---   2C:     Natürel 2+ kart trefl ile oyun açacak güçte el gösterir. En az zona kadar                     forsing, 2/1GF. (3’lü tutuş 13+ OP veya 4’lü 16+ OP olabilir.)
1♠ ---   2D:      Natürel 4+ kart karo ile oyun açacak güçte el gösterir. En az zona kadar                   forsing, 2/1GF. (3’lü tutuş 13+ OP veya 4’lü 16+ OP olabilir.) 
1♠ ---   2H:      Natürel 5+ kart kör ile oyun açacak güçte el gösterir. En az zona kadar                     forsing, 2/1GF. (3’lü tutuş 13+ OP veya 4’lü 16+ OP olabilir.) 
1♠ ---   4NT:   Roman Key Card Blackwood. RKCB
1♠ ---   5x:       Exclusion (voidwood).
1♠ ---   1NT:   SemiForcingNT: Yukarıdaki konuşmaların yapılamadığı 5~12 OP’lik el                       gösterir ve 1 tur forsingdir.

1H --- 1NT Forsing Sanzatu Deklaresinden Sonra Açıcı ve Cevapçının Rebidleri:

1♠---    1NT: SemiForcingNT. 5-12 OP’lik el gösterir ve 1 tur forsingdir . Cevapçıda 4’lü koz tutuşu yoktur ve aşağıdaki ellerden biri vardır;

5-7 OP ve 3’lü koz tutuşu olan eli olabilir.
11-12 OP ve 3’lü koz tutuşu olabilir.
6-10 OP ve 2’li koz tutuşu olabilir.
11-12 OP ve 2’li koz tutuşu olabilir.
açıcı     rakip       cevapçı
1♠        PAS          1NT : SemiForcingNT
2C, 2D:                      2x (2D, 2H,2♠)
2NT: 15-17 OP ve 5332 dağılım vardır. Majör 5’li olmasaydı 1NT açacak el gösterir.

açıcı     rakip       cevapçı
1♠         PAS         1NT : SemiForcingNT
3C, 3D, 3H:  18-19 OP ve 3 seviyesine sıçranarak okunan renk 5’li. En az 5–5 iki renkli
                           3♠ :  11-12 OP ve 3’lü♠ tutuşu  (açıcı 2x deseydi,  3♠‘e    sıçrayacak el).
                           4♠ :  5-7 OP ve 3’lü♠ tutuşu var (açıcı 2x deseydi, 2♠ diyecek zayıf el).,
açıcı     rakip       cevapçı                                                     
 1♠         PAS        1NT ►SemiForcingNT
2NT :  18~19 OP. 5’li yan rengi olmayan, 5332 dışındaki dağılımlar. Elin dengeli olması                gerekmez. 5422, 5431, 5440 dağılımlar ile 6’lı ♠’i olan 6430, 6331, 6322  dağılımlar.
                         3♠ : 11-12 OP ve 3’lü♠ tutuşu var (açıcı 2x deseydi, 3♠‘e sıçrayacak el).
                         4♠ : 5~7 OP ve 3’lü♠ tutuşu var (açıcı 2x deseydi, 2♠ diyecek zayıf el).
                         3C: El tarifi sorusudur. (Cevapçının 3’lü koz tutuşu olmadığı sürece 3C demesi zorunludur.) Bundan sonra açıcı elini tarif eder:
3Karo →         5/6’lı ♠ ile yanda 4’lü D.
3H      →         5/6’lı ♠ ile yanda 4’lü H.
3NT   →          5/6’lı ♠ ile yanda 4’lü C.
3♠       →         6’lı ♠ var, 4’lü yan renk yok. 6331, 6322 dağılımlar.
***
B. 1KÖR AÇIŞINA CEVAPÇININ İLK DEKLARELERİ:
Kör açışlarında konuşmalar, (1H ► 1♠  sekansı hariç) pik açışındaki konuşmalara benzer.
1H açışına, cevapçının 3’lü 4’lü tutuşu varken aynı zamanda 4+ ♠’i de varsa, kuvvetli olmayan ellerle öncelikle tutuşunu göstermelidir.

1H ---  2♠  : 4+ tutuş 13-15 OP ile sıçramalı ters majör. Herhangi bir renk tek ya da boş
1H ---  3♠/4C/4D: 4+ tutuş 10-12 OP splinters. Okunan renk tek/şikan.
1H ---  3H : 4+ tutuş 0~5 OP Blokatif, kısalık şarttır (dengeli ise PAS). Yanda                                  herhangi bir 5’li renk varken 4’lü tutuş ve 5422 dağılımla da diyebiliriz.
1H ---   2NT: 4+ tutuş 13-15 OP ile zon forsing. 5’li yan renk yok, dengeli. Jacoby2NT
1H ---  3C: 4+ tutuş, 6-10 OP ve dengeli/dengesiz dağılım. Bergen.
1H ---  3D: 4+ tutuş, 11-12 OP ve dengeli Bergen.
1H ---  4H: 5+ tutuş, 6-8 OP aralığında 6’lı bir yan renk varken veya overcall                                   kalitesinde 5’li bir yan renk ile bir kısalık varken diyebiliriz.

1H --- 2H: 3’lü fit, 8~10 OP ve 2H diyecek basit tutuşun iyisi.
1H ---  3NT: 2 boş H ile 16-17 OP. 5’li rengi olmayan dengeli dağılım gösterir.                                (11-12 ve 13-15 OP ile 1NT’den geçiyoruz)
1H ---  2C: Natürel 2+ kart trefl ile oyun açacak güçte el gösterir. En az zona kadar                         forsing, 2/1GF. (3’lü tutuş 13+ OP veya 4’lü 16+ OP olabilir.)
1H ---  2D: Natürel 4+ kart karo ile oyun açacak güçte el gösterir. En az zona kadar                         forsing, 2/1GF. (3’lü tutuş 13+ OP veya 4’lü 16+ OP olabilir.) 
1H ---  4NT: Roman Key Card Blackwood. RKCB
1H ---  5x: Exclusion (voidwood).
1H ---  1♠: 4+♠ ve 6+ HCP (genellikle © tutuşu yoktur)  natürel deklare.
1H--    1NT: SemiForcingNT: Yukarıdaki konuşmaların yapılamadığı 5-12 OP’lik el                           gösterir ve 1tur forsingdir.

1H --- 1NT Forsing Sanzatu Deklaresinden Sonra Açıcı ve Cevapçının Rebidleri:

1H --- 1NT: SemiForcingNT. 5~12 OP’lik el gösterir ve 1tur forsingdir.
Cevapçının 1tur forsing olan 1NT deklaresinden sonra açıcı pas geçemez, konuşmak zorundadır.  Bundan sonra açıcının ikinci konuşmaları 1♠ açışından sonraki cevaplarla benzerdir:
2♠ --- 17+ HCP reverse eli. 4’lü♠.

1H --- 1♠  SEKANSI:
Kör açışlarında konuşmalar, (1H ► 1♠  sekansı hariç) pik açışındaki konuşmalara benzer.
1H açışına, cevapçının 3’lü 4’lü tutuşu varken aynı zamanda 4+ ♠’i de varsa, kuvvetli olmayan ellerle öncelikle tutuşunu göstermelidir. Cevapçı şilem için 4–4 fit bulma ihtimalini düşünerek, iyi 4’lü piki ve kuvvetli bir eli varken, kör tutuşunu hemen göstermeyip 1♠ diyebilir. Ayrıca 3’lü tutuş ve 5~7 puanla da önce 1♠ deklare edilir ve açıcının rebidinden sonra basit destek verilir.  1♠ cevabı veren oyuncuda genellikle tutuş beklenmediğinden, konuşmaların geri kalanını cevapçı kendisi yönlendirmelidir.
1H ---   1♠ : 4+♠ ve 6+ HCP (genellikle H tutuşu yoktur)  natürel deklare.

Cevapçının 1♠ natürel deklaresinden sonra Açıcının ikinci konuşmaları 1♠ ► 1NT’den sonraki konuşmalarla benzerdir:
3C, 3D           :  18-19 OP ve 3 seviyesine sıçranarak (jump) okunan renk 5’li. En az 5–5 iki                       renkli el. (4’lü ♠ fiti yok)

2NT     :  18-19 OP. Dengeli olması gerekmez. Splinter yapacak ♠ tutuşu olan el olabilir.
2♠        :  4’lü ♠ fiti ve 5+H: 12~14 OP ve dengeli.
3♠        :  4’lü ♠ fiti ve 5+H: 12~14 OP ve bir kısalık veya 15~17 OP, dengeli.
4C, 4D  :  4’lü ♠ fiti ve 5+H: 15~17 OP ve okunan renk kısa, splinters.

2H       :   12-14 OP. Kaliteli (renk üzerinde 7+ OP) 4’lü ikinci bir yan rengi yoksa 6’lı                      H'ünü tekrar eder. Değilse kaliteli yan rengini gösterir. Kör  kötüyse 15 puana kadar 2H
3H       :  14 -16 OP. Kaliteli 6’lı H . Kör markaları kötüyse 15 puana kadar 2H               
2C, 2D: 12-17 OP ve okunan minör en az 3’lüdür (4’lü olma zorunluluğu minörlerde       
               yok). Minörler 3–3 ise § okunur (4’lü ♠ fiti yok).
1NT      :  12-14 OP, 5’li H ve dengeli el (4’lü ♠ fiti yok).
“ergun cuhadar”

Hiç yorum yok: