21 Şubat 2011 Pazartesi

Kontrol Cue Bid KonuşmalarıS. Rachmaninov - V. Gryaznov. Italian Polka
*****
YALNIZCA KANATLARINA GÜVEN
Aşkımız bir gün uçup giderse aramızdan sevgilim,
sırt çantalı bir duman gibi,
bir melekle çarpışan kelebeğin kanadından dökülen toz,
bir çağlayanda sürüklenen bir dal parçası gibi,
istemediğimiz yerlere giderse aşkımız,
sevgilim,
yalnızca kanatlarına güven..

Kendi yarattığımız boşluğun ucunda,
sıkı sıkı tuttuğumuz bir kapı koludur yaşam
ve aşk, en derin kuyumuza düşen keman.
Yürüdüğümüz yollar daralırken,
çökerken altımızdaki merdivenler,
sevgilim,
yalnızca kanatlarına güven..

Sevdalılar bilir,
bir kuş yağmurudur ilkbahar,
sevmeyi beceremeyenlerin koyduğu yasaklar
çözülüp gider çocuk gölgelerinde yazın
ve ağzımızın içinde dağılır aşk.
Sapsarı bir şeker gibi erirken sonbahar,
bitmeyen bir kıştan söz açılırsa sevgilim,
sevgilim,
yalnızca kanatlarına güven..

Elimi uzattığımda sana gemileri göstermek için,
dümende kan kokusuyla bayılmış bir kaptan,
ateşin yüreğine sürüklenen bir ülke ufukta
ve çekirge sürüleri yolcu bavullarından çıkan,
sevgilim,
dökülürken tüyleri
savaş uçaklarına çarpan güvercinlerin,
her gün değişen atlasların içinde tara saçlarını
ve yalnızca kanatlarına güven..

Götürürlerse bir gün beni ellerim iplerle bağlı
şiirlerimin bilmediği yerlere ve hiç kimsenin,
alnımdan fırlayacak göçmen bir kuş gibi dur
dünyanın paslanmış sırtında
ve bensizliğe havalanırken,
korkma sevgilim,
sevgilim,
yalnızca kanatlarına güven...
Akgün Akova
****
KONTROL (CUE BİD) KONUŞMALARI
Bir koz fiti bulunduktan sonra, şilem ihtimali olan ellerle önce kontrol cue bid’leri başlatılır. Bu aynı zamanda şilem ilgisi gösterir. Kontrol cue bid’lerinin de değişik kullanım şekilleri vardır. Biz, okunan renkten üst üste 2 löve kaybedilmediğini gösteren ‘’Blue Cue Bid’’i kullanıyoruz. Şilem konuşmalarına başlarken oyuncular, koz rengi dışındaki diğer renklerde kontrolleri olup olmadığını kontrol etmelidirler. Çünkü şilem yapmak için en fazla 1 löve kaybedilecektir. Şilem için yeterli puan ve 5 key karttan 4’ü varken bile bir renkten 2 löve verip batabiliriz. Bu nedenle, rakip bir renkten A ve K’yı çekip 2 löve alabiliyor mu araştırmasını yapmamız gerekir. Bir renk, oyuncunun elinde şu dört durumdan biriyse:
A (ilk tur kontrolü var),
Şikan renk (ilk tur kontrolü var),
K (ikinci tur kontrolü var),
Singleton (ikinci tur kontrolü var),

Şilem oynamak için bu rengi birinci veya ikinci turda durduruyorum demektir. Ortaklar sıradaki renkten başlayarak cue bid konuşmalarına başlarlar ve okunan renkte kontrol gösterirler. Atlanan renkte ise kontrol olmadığını bildirirler. Biz kontrol konuşmalarına 4 seviyesinde başlıyoruz ancak,  koz fitinde tutuşmuş isek 3♠ de kontrol konuşmasıdır. 
AÇICI                                                            CEVAPÇI
1                   ...                                             1
3  (fit bulundu)   ...                                      3♠: (şilem isteği ve ♠ kontrolü)      
4♦ (konrolü var, ♣ kontrolü yok)    .. ..     4: (sign off. ♣kontrolü bende de yok)    
Ortaklık fitinde buluştuktan sonra artık oynanacak kontrat © kontratıdır. Bundan sonra tutuşulan majör rengin 3 seviyesinin üzerindeki konuşmalar kontrol gösterir ve şilem ilgisidir. Burada cevapçı 3♠ diyerek (sıradaki ilk renk) şilem isteği ve ♠ kontrolü göstermiştir.
Açıcı ise 4diyerek renginden kontrolü olduğunu gösterdi. Ancak sıradaki ♣ rengini atladığından bu renkten kontrolünün olmadığını da bildirmiş oldu.
Bir oyuncu, sırası gelen rengi atlayarak, atladığı renkte kontrolü olmadığını gösterdiğinde, sorumluluk bir sonraki oyuncuya geçer. Eğer diğer oyuncunun da aynı renkte kontrolü yoksa zon söylenerek konuşmalar sonlandırılır. Burada cevapçıda da ♣ kontrolü olmadığından zon söyleyerek konuşmaları bitirdi.
Cevapçıda ♠ kontrolü ile birlikte ♣ kontrolü de olsaydı, key kartları sorarak şilem araştırmasına devam ederdi. Aksi halde neden şilem konuşmalarına devam etsin ki?

AÇICI                                                 CEVAPÇI
1♣           ...                                             1
3 (fit bulundu)   .....                            4: (şilem isteği ve  kontrolü)
Buradaki kontrol konuşmaları sırası ile 3♠, 4♣ ve 4 ‘dur. Oyuncular 4‘e kadar sıra ile varsa, rengi söyleyerek kontrollerini göstereceklerdir. Eğer sıradaki renkte kontrolünüz yoksa o rengi atlayarak kontrolünüz olan renge kadar ilerleyeceksiniz.
Yukarıdaki örnekte, cevapçı şilem daveti yapmış ve‘dan kontrol göstermiştir. Ancak ♠ ve ♣ renklerini atlayarak bu renklerden kontrolünün olmadığını bildirmiştir.
Bundan sonra açıcının şilem davetini kabul edebilmesi ve key kartları sorabilmesi için kalan iki rengin (♠ve ♣) her ikisinde de kontrolünün olması gerekir. Bir renkten kontrol yoksa zaten şilem araştırmasına son verilir.

AÇICI                                                CEVAPÇI
1♣                   ...                                    1
3(fit bulundu)    ...                             4♣: (♣kontrolü var, ♠kontrolü yok)
4    ?
Açıcı, cevapçıda pik kontrolü olmadığını bile bile neden 4♦ cue-bid’i ile şilem araştırmasına devam ediyor? Açıcıda da ♠ kontrolü yoksa zon söyleyerek konuşmaları sonlandırması gerekir. Açıcıda ♠ kontrolü var ki konuşmalara devam ediyor. Açıcıda kontrolü de varsa kontroller tamam olacağından doğrudan key kartları sorması gerekirken neden 4 cue-bid’i yapıyor, bununla karo kontrolünün de olduğunu mu söylüyor? Hayır, açıcı, pik kontrolünün olduğunu ancak karo kontrolünün olmadığını ortağına bildiriyor ve cevapçıda karo kontrolü varsa keykartları sormasını istiyor. Bir oyuncu, bir rengi atlayarak diğer bir renkten kontrol gösterince, diğer oyuncu kalan iki renkte kontrolü varsa artık cue bid yapmaz key kartları sorar. Son rengi cue bid etmesi ise ortağının atladığı renkte kontrolü olduğunu, fakat söylediği renkte kontrolünün olmadığını gösterir.

AÇICI                                             CEVAPÇI
1♣       ...                                              1♦
2NT      ...                                            3♠
4♣(♠ tutuşu, cue bid)
Açıcının, ♠ tutuşu dışında 3NT’yu geçmesi için ne sebep olabilir? 4♠ diyerek konuşma aralığını harcamamış ve cevapçının kuvvetli eli olması ihtimaline karşı şilem konuşmalarını önceden başlatarak yardımcı olmak istemektedir. Cevapçı şilem için konuşmayacaksa, 4♠ diyerek sign-off yapar. Şilem ilgisi varsa cue bid’lere devam eder.

AÇICI          RAKİP         CEVAPÇI
1 ...              3♠       ...          5
Rakip preemptif overcall yaptıktan sonra, açıcının majör rengini gereksiz yere 5 seviyesine yükseltmek, rakip renkte kontrol varsa şilem davetidir. Cevapçı rakip renkte kontrolü olmadığını ve şilem için başka problemin bulunmadığını ifade ederek, açıcıdan rakip renkte kontrolü varsa şilem demesini beklemektedir.
Bundan sonra açıcı şu şekilde konuşabilir:
PAS    : Kontrol yok.
5♠        :Şikan (1. tur kontrol).
5NT     :A var (1. tur kontrol).
6       :K veya singleton var (2. tur kontrol).

2açışından sonra tutuşu takiben cue bid’ler başladığında, ilk cue bid’i yapan oyuncu, gücü çok yüksek olan 2♣ açışını yapan oyuncu ise, sırasındaki bir rengi atlaması o renkte kontrolü olmadığı anlamına gelmez. Ortağına, okuduğu rengin bir üst renginde kontrolü olup olmadığını Soran Cue-Bid’dir ve kontrolü varsa o rengi cue bid etmesini ister.
AÇICI                CEVAPÇI                  
2♣     ...                     2♦                              
2       ...                   3       
4♣ (♠ kontrolü yok dememektedir, okuduğu rengin bir üstündeki ¨konrolünü soruyor.)
Neden ‘’Blue Cue Bid’’ değil de ‘’Soran Cue Bid’’?
Sırasıyla cue bid edilseydi açıcı, cevapçıda   konrolü olup olmadığını öğrenemeyebilirdi.
AÇICI                                                        CEVAPÇI                   
2♣ ...                                                                 2♦                              
2  ...                                                                3      
3♠  (sırası ile ♠ kontrolü gösterilirse).......   4♣ (♣ kontrolü var)
??
Cevapçıda konrolü olup olmadığını öğrenemiyoruz.
Başka bir örnek:
                         AÇICI        CEVAPÇI      
♠AKQxxx ...      2♣ ...             2♦    ...         ♠xxx
Qx          ...       2    ...           3♠  ...          Kxxx
A            ...       4♣    ...           4♦    ...         ♦Kxxx            
♣AKQJ    ...      4♠   ...            ??     ...       ♣xx     

Bu kadar kötü konuşulabilir. Açıcı ‘’kör kontrolüm yok’’ demiş oldu. Kör kontrolü ve 6 puanı olan bu zayıf el mi key kartları sorup şilemi söylemeli?  Halbuki kör kontrolünden başka hiçbir bilgiye ihtiyacı olmayan açıcı, ortağından kör kontrolünü sorduğunda, kör kontrolü varsa doğrudan şilemi ilan edebilecektir. Kör kontrolünü bulamadığında zaten zonu söyleyecektir.
“Ergun Cuhadar”

Hiç yorum yok: