2 Şubat 2013 Cumartesi

Trap Pas

Polkkasikermä Vanhoja hyviä polkkia
*****
Ne yapılacağını sormayanlar için hiçbir şey yapamam.
Konfüçyüs
*****
SORU
Aspro  Nedir?
Konvansiyon. Terence Reese tarafından Astro konvansiyonu üzerine geliştirilmiştir. Trefl Landy’ye benzer, ancak 5 parça rengi ikinci konuşmasında 2. oyuncu deklare eder, amaç puanı olan eli yere açtırmamak. 1NT açanın solundaki (2.) oyuncu 2Trefl ile müdahale eder. Bu deklaresi ile en az 5-4 majör gösterir. Cevapçısı (4. oyuncu) 2 Karo deklare ederek ortağından elini açıklamasını ister. 2. oyuncu 2. turda beş kartlı majörünü okur. Ortağı desteklemezse diğer majörü deklare eder.
“celal haznedaroglu”
*****
AZTEK KADINI
Yürür ırmak kıyısında, çıplak, sağlıklı, yeni yıkanmış, yeni
doğmuş geceden. Yazdan derlenmiş mücevherler yanar
göğsünde. Yanardağın ağzında büyür mavi, neredeyse kara
ot, kurumuş ot, örterek dişiliğini. Karnında kanatlarını açar
bir kartal, iki bayrak sarılır birbirine ve su, dinlenir. Çok
uzaklardan gelir, o nemli ülkeden. Çok az kimse gördü onu.
Gizini açıklıyorum size: Gündüzleri, bir taştır yolun
kıyısında; geceleri, bir ırmak, akar erkeğin yanında.
Octavia Paz- Çeviren: Ali Cengizkan
*****
TRAPPASS ve YENİDEN AÇIŞ KONTURU

TRAPPASS (Tuzak Pası)
Oyun bir renk ile açıldığında, ikinci pozisyondaki rakip başka bir renk ile araya girdiği zaman, rakibin müdahale rengi cevapçıda kuvvetli olabilir. Bu durumda Cevapçı skor hesabı yapmalıdır. Rakibi batırmak daha avantajlı ise Pas geçerek tuzak kurmalı, avantajlı değilse ve mümkünse NT cevabı vermeli, NT cevabı veremediği takdirde başka bir cevap vermelidir. Her iki durumda da NegX atmak doğru değildir.
*
A- Açıcı Multi veya Pre-emptive açış yapmış ise Trappass yapılmaz. Cevapçı bu durumda rakibi cezalandırmak isterse DBL atar. Bu kontur negatif değildir, ceza amaçlıdır. Ancak rakip Pre-emtive  ile araya girerse Cevapçı Trappass yapabilir.

B- Trappass yapan oyuncunun elinde ortağının açış rengine fit yoktur.

C- Cevapçı Tuzak pası kurarken, elindeki kartların ancak rakipler oyun oynadığı zaman daha değerli olup olmayacağına dikkat etmelidir. Elindeki kartlar zaten değerli ise Trappass yapmağa gerek yoktur.
Örneğin oyun 1 KÖR ile açılıp ta ikinci pozisyondaki rakip 2 KARO ile araya girdiği zaman, Cevapçıda ARDx şeklinde karolar varsa cevapçının eli değerlidir ve Trappass yapmağa lüzum yoktur.

Ancak cevapçının Karoları RVTxx şeklinde ve verecek başka bir cevabı yoksa Trappass öncelikle düşünülmelidir. Rakip rengin cevapçıdaki kabuk puanları değil, ara puanları ve rengin uzunluğu önemlidir. Cevapçı bu şekilde karolara sahip ise ve rakipler Karoyu koz yaparak oynarlarsa cevapçının elinin değeri artar. Fakat yinede NT yahut başka bir deklere verme imkanı varsa Trappass yapılmamalı ve NegX atılmamalıdır.

ÖRNEKLER:
Cevapçının eli:
PİK     : x
KÖR  : RVTxx
KARO: Rxx
TREFL: xxxx
Oyun 1 PİK ile açılıyor, Müdahaleci 2 KÖR ile araya giriyor. Cevapçıda ortağın açış rengine fit yok. NegX atamaz, gösterecek başka bir rengi yok. Pik tek olduğu için NT cevabı veremiyor. Oyunu kendiler oynadıkları takdirde Kör puanları muhtemelen işe yaramayacak. Rakipler Körü koz yaparak oynarlarsa el değerlenecek. Burada pas geçerek tuzak kurmak ve ortağınızdan yeniden açış konturu beklemek doğru olur.

Cevapçının eli:
PİK     : ADTxx
KÖR   : x
KARO: xxx –
TREFL: AVxx
Oyun 1 KARO ile açılıyor. İkinci pozisyondaki rakip 1 PİK ile müdahale ediyor. Cevapçıda açış rengine fit yok, gösterebilecek başka bir rengi de yok, NegX atamaz. Kör tek olduğu için NT cevabı veremez. Bu durumda Tuzak pası geçmek gerekir.
**

YENİDEN AÇIŞ KONTURU (Re Opening Double)
Açıcı oyunu açtıktan sonra, ikinci pozisyondaki rakibin renkle müdahalesi halinde Cevapçı ve Yükselten pas geçerse açıcının atacağı kontur negatiftir, iyice bir el gösterir ve yeniden açış konturu olarak adlandırılır.

Açıcı oyunu açtıktan sonra ikinci pozisyondaki rakip ile Cevapçı pas geçerse, dördüncü pozisyondaki rakibin renkle müdahalesi halinde açıcının konturu yine yeniden açış konturudur. Ancak her iki konturun şartları birbirinden biraz farklıdır.

 İki pas tan sonra dördüncü oyuncunun müdahalesi halinde Açıcının yapacağı muhakeme basittir. Ortağı zayıftır, eğer 5+ puanı olsaydı mutlaka konuşurdu. Bu durumda Açıcı pas geçebilir. Ancak eli kuvvetli ise ve ortağından gelebilecek birkaç puanla bir şeyler yapabileceğine inanıyorsa yahut rakipleri 1 seviyesinde oynatmaktansa daha az skor vermek amacı ile batara razı olarak konuşmayı sürdürebilir veya ortağını konuşturmak için DBL atabilir. Bu kontur yeniden açış konturudur ve negatiftir, ikinci pozisyondaki rakip konuşmazsa ve rakip renk kendisinde çok kuvvetli olmadıkça Cevapçı pas geçemez. Ancak her durumda yani ister DBL atsın isterse konuşmayı sürdürsün, Açıcının elinde en az 17 OP olmalıdır. (İyi 16 olabilir.)

İkinci oyuncunu müdahalesinden sonra Cevapçının ve Yükseltenin pas geçmesi halinde durum biraz daha karmaşıktır. Cevapçı gerçekten zayıf olduğu için pas geçmiştir yahut Tuzak kurmuş olabilir.

Açıcı cevapçının zayıf olduğunu düşünüyorsa konuşmayı sürdürmek veya Yeniden Açış Konturu atmak için aynen dördüncü pozisyondaki rakibin müdahalesi halindeki şartlara sahip olmalıdır. (17 OP).

Açıcı, Cevapçının Trappass yaptığını düşünebilir. Bu durumda defansta kalmak istiyorsa iyi dağılımlı ve normal açar puanlı eller ile Yeniden Açış Konturu atar. Eli defans yapmağa uygun değilse başka bir şeyler söyler.

Açıcı, Cevapçının Tuzak kurup kurmadığını anlamak için bazı kriterler kullanır.
A- Rakip müdahale rengi Açıcıda 4 kart ise Cevapçı kesinlikle zayıftır, Tuzak kurmuş olamaz.
B- Rakip renk Açıcıda 3 kartlı ve onörlü ise Cevapçı yine kesinlikle zayıftır, Trappass yapmış olamaz. Hatta onörsüz olsa bile Cevapçının Tuzak kurmuş olma ihtimali zayıftır.
C-nRakip renk Açıcıda 2 kartlı ise Cevapçının Tuzak kurma ihtimali yüksektir. Yeniden Açış Konturu için en iyi dağılım rakip rengin 2 Kartlı olmasıdır. Normal açar puanla DBL atılabilir.
D- Rakip müdahale rengi Açıcıda tek kart ise, Cevapçının Tuzak kurma ihtimali biraz daha yüksektir. Açıcının DBL atması halinde Cevapçı bunu cezaya çevirirse tehlikeli olabilir. Bu nedenle açıcının eli biraz daha iyi olmalıdır. (15-16 OP)
E- Rakip müdahale rengi açıcıda hiç yoksa, Cevapçının Yeniden Açış Konturunu cezaya çevirmesi daha da tehlikeli olacağından Açıcıda en azından 17 OP olmalıdır.
F- Açıcının eli tek renkli ve yan renklerden defans lövesi yoksa Yeniden Açış Konturu atılmaz.
G -Yeniden Açış Konturu atılmayacak durumlarda, Açıcı elindeki puan ve dağılım durumuna göre konuşmaya devam edebilir, NT rebid edebilir veya pas geçebilir.
H- Cevapçı Trappass yapmamışsa, Yeniden Açış Konturuna pas geçemez.

Örnek 1: Açıcının eli
PİK     : Rxx
KÖR   : xx
KARO: AVx
TREFL: RDxxx     13 OP (14 ODP)
Açıcı            Müdahaleci           Cevapçı.         Yükselten
1 TREFL           1 KÖR                PAS                PAS
Rakip renk Açıcıda 2 kart, Yükseltenin Pas geçmiş olması Cevapçının Tuzak kurmuş olma ihtimalini yükseltiyor. Bu el DBL atabilir.

Örnek 2: Açıcının eli
PİK     : xx
KÖR   : Dxx
KARO: AVxxx
TREFL: Arx    14 OP. (15 ODP)
Açıcı              Müdahaleci          Cevapçı          Yükselten
1 KARO.          1 KÖR.                 PAS                PAS
Açıcıda 14 OP var, fakat rakibin rengi kendisinde 3 kart ve onörlü, Cevapçı Tuzak pası kurmuş olamaz. Öyle görünüyor ki rakiplerde Pik fiti de var ancak henüz bulamadılar. Açıcı bu el ile konuşmayı sürdürürse veya DBL atarsa rakipler Pik fitini bulabilir. Belki de ortağı 4 kart Pik ile 1 PİK cevabı verebilir, kendisinde Pik fiti olmadığı için durum daha da kötü olur. Böyle bir el ile en doğru hareket Pas geçmektir.

Örnek 3: Açıcının eli
PİK      :xx
KÖR   : DVx
KARO: ARDV
TREFL: RDxx       18 OP.
Böyle bir el ile Açıcı her durumda Yeniden Açış Konturu atmalıdır.
Not: Trappasa siz düşerseniz, sekanslı bir renginiz varsa ona kaçın, yoksa boşuna seviyeyi yükseltmeyin. Müdahaleci, Açıcının Yeniden Açış Konturuna RD atarsa bu Sürkontr S.O.S değildir, Müdahalecinin elinin sağlam olduğunu gösterir.   
“mehmetözyeşilbaş” a teşekkürler.

3 yorum:

A. Murat Özhan dedi ki...

Bir kadın, olanca doğallığıyla şiirsel bir bağlamda bu kadar güzel yansıtılabilir.

Octavia Paz'a selam olsun ülkemizden.

Şiir her daim...

Mehmet Osman Çağlar dedi ki...

Uzunca bir aradan sonra bu güzel postla tekrar merhaba. dostlukla

E S M İ R dedi ki...

Octavia Paz nasıl naif bir duygu ile anlatmış Aztek Kadını'nı!. Sanatçı ruhun, insana başka bir derinlikte bakan ve kelimelere yansıyan farklılığı bu!..Çok güzel bir şiir..Teşekkürler Ali Bey..