24 Nisan 2014 Perşembe

Bir Seviyesinde Renk Açışları

ÇİNGENE
Ben bir çingeneyim. Bizanslılar 1000 yıl önce benim insanlarıma athinganoi adını verdiler. Bu dokunulmaz demekti. Bundan sonra her gittiğimiz ülkede insanlar bizi böyle çağırdı. Zigeuner, cigani veya çingene...

Bizlere dokunulmaz dediler... Korktular bizden. Farklıydık. Daha yoksulduk. Daha özgürdük. Ama insandık. Tıpkı onlar gibi. Onlar bunun farkında değildi. Bizimle çalışmak, bizimle yaşamak, bizimle konuşmak istemediler.
Atalarım, bu haksızlıklardan kurtulmak için her yolu denediler... Haykırarak baktılar insanların gözlerine; "biz çingene değiliz insanız." Çingenelerin konuştuğu dillerden birinde insan Rom demekti. Onlarda insanlara biz romanız dediler yani sizden bir farkımız yok. Bizi kabul edin. Lütfen!

Bugüne kadar kimse onları dinlemedi. Ben atalarım gibi umutsuzca yalvarmayacağım. Biliyorum ki gerçekten de biz farklıyız! Özgür, hırçın, dayanıklı, güçlü, insancıl, ve yaratıcıyız. Tarihin en barışçı insanlarıyız. Bu yüzden utanmam gerekmiyor. Ben olduğum şeyle gurur duyuyorum. Herkes bilsin! Ben bir çingeneyim.
(Bernarda Alba)- ‘sorgulayan’
****
DÜZELTME
Kollar masa üstünde
Bakıp duruyorlar yağmurda
Bardaklar boşalmış
Bakıp duruyorlar
Kımıldamadan
Konuşmadan
Öyle çok oturdular ki böyle
Her ikisinin yüzü
Yağmurun rengine büründü
Bırak otursunlar
Aynı masada içtiler şaraplarını
Şimdi sessizliği paylaşırlar, yorgunluğu
Ve bütün bildikleri bu
Birbirleri hakkında
Yağmur yağıyor
Astrid Tollefsen (1897-1973, Norveç) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
****
BİR SEVİYESİNDE RENK (KOZ) AÇIŞLARI

1. Bir  renk açışı (13-19) ODP (Onör Dağılım Puanı)  ile yapılır. Bir kez daha hatırlatalım ODP= Onör Puanları (OP)+ Uzunluk Puanları (UP). Örneğin elinizde 12 OP ve 5 kartlı bir renginiz varsa 1 uzunluk puanı eklenerek, elinizin değeri 13 ODP olur.
Bazen sadece 12 OP veya 12 ODP ile oyun açmak mümkün olabilir. Ancak bunun iyi bir 12 olması gerekir. Kötü 12 ile oyunu açmayın.

2. 12 Puan ile oyunu açmak için (20) kuralı size rehberlik edebilir. Majör kartlarınızın toplam sayısı ile Oonör puanlarınızın toplamı 20 oluyorsa, oyunu 1 seviyesinde açabilirsiniz. Örneğin majörleriniz (4-4) ve 12 Puan var ise (4+4+12=20) oyunu açın.
(4-4) Majörleri +1 olarak kabul edebilirsiniz.

3. Gövde kartları (9-10) elinizde bolsa, sekanslı kartlarınız varsa +1 değer olarak düşünüp yine 12 Puan ile açabilirsiniz.

4. Elinizde sağlam iki kesin el (Quick Tricks-Löve) varsa yine 12 Puan ile açabilirsiniz.

5. Elinizde çıplak üç adet as varsa 12 OP ile oyunu her zaman açın. (Üç kesin Löve)

6. Elinizde 5 Kartlı bir renk as ve rua lı ise ve yanda bir as varsa (11 OP-12 ODP) oyunu açın. (Üç kesin Löve)

7. 4-3-3-3 gibi dengeli bir dağılımla elinizde aynı renkten as ve rua, yan renklerden birinde bir as ile üç kesin Löve olmasına rağmen oyunu açmayın.

8. Elinizdeki sek (R) veya korunmamış ikincil onörler (DV, Dx, Vx gibi) elinizin değerini düşürür. Bu tip elleri 12 ODP ile açmayın.

9. Marjinal oyun elleri (5-5; 6-4; 6-5 v.s dağılım) ile çok daha düşük puanlarla oyunu 1 seviyesinde renkle açabilirsiniz. Örneğin (6-5) dağılımınız majör ise (20) Kuralını uygularsak sadece 9 OP ile oyunu açabileceğimizi görürüz (6+5+9 =20). Dağılımın her ikisi majör değilse, bu sefer uzunluk puanlarını dikkate alırsak 10 OP ile oyunu 1 seviyesinde açmak mümkün olabilir (3+10=13 ODP). Bu tip eller ile oyun açarken, elin şekli, onörlerin durumu, majörlerin dağılımı iyi değerlendirilmelidir. Buradaki öneriler rehber niteliğindedir, kendi el değerlendirme yöntemlerinizi kendiniz oluşturmalısınız.

10. Majör renk açışları (1 Kör/1 Pik) her zaman 5+ kartla yapılır. 5+ kartlı majör renk yoksa oyun Minör renk ile açılır.   

11. Renk açılışları (12-17), (15-17), (18-19) ODP bölgelerine göre farklılıklar gösterir.
(12-17) ODP ile elinizde eşit uzunlukta iki renk varsa (4-4), (5-5) her zaman pahalısı ile açın. (6-5) şeklinde eşitsizlikte, 5 kartlı olan diğerinden pahalı ise yine pahalı renkle açın.

12. (15-17) OP ile eliniz dengeli ve 5 kartlı majör yoksa 1 NT ile açın, 5+ kart majör varsa, Majör renk ile açın. El dengesiz ve 5+ kart Majör yoksa Minör Renk ile açın.
13. (18-19) ODP ile Ters açılış (Reverse) yapın. Yani ucuz renk ile açın, sonra pahalı renginizi gösterin.

REVERSE: Bir oyuncunun ucuz bir renk ile oyun açıp, rebidinde pahalı bir renk okuması ters dekleredir. Açıcının ortağı ilk açılış rengine dönmek isterse 3 seviyesine çıkmak zorunda kalır. Bu durum (18-19) Puan gösterir.
Örneğin, açıcı oyunu (1 Karo) ile açıp, ortağının (1 NT) cevabından sonra (2 Kör) demesi ters dekleredir. Cevapçı karo tutuşu göstermek isterse (3 Karo) demek zorunda kalır.
*
MİNÖR RENK AÇIŞINA İLİŞKİN KURALLAR
(12-17) ODP İle oyunu açarken;
A- Minörler farklı uzunlukta ise (2-3), (3-4), (4-5) v.b. daima uzun minörle açın.
B- Eşit uzunlukta (4-4) veya daha fazla eşitlik halinde, daima 1 Karo ile açın.
C- (3-3) eşitlik halinde, her zaman 1 Trefl  ile açın.
D- (18-19) ODP ile Ters açılış yapın.
NOT: Bazı oyuncular minörlerin (2-3) eşitsizliği halinde, oyunu her zaman 1 Trefl  ile açarlar. Bu oyuncular karo açılışını, karolar 4 karttan daha az olursa yapmazlar. Avantajları da var, dezavantajları da. Ortağınızla anlaşmanıza bağlı olarak, isterseniz  uygulayabilirsiniz. Bu yöntemi benimserseniz, trefl açılışlarınız, zaman zaman 2 kartlı olacağından (Alert) etmeniz gerekir. Çünkü Standart Briçte minör açılışı 3 Karttan az olamaz.
*
MAJÖR RENK AÇIŞINA İLİŞKİN KURALLAR
Oyunu majör bir renkle (Kör/Pik) açabilmeniz için en az 5 kartlı majör renginiz olmalıdır.  (12-17) ODP ile oyunu açarken;
A- Eşit sayıda majör ile oyunu 1 Pik ile açın. Hatta körler daha uzun olsa bile.
B- Eşit sayıda majör ve minörle, oyunu majör ile açın. Minörler daha uzun olsa bile.
C- (18-19) ODP ile Ters açılış yapın.
*
3. ve 4. POZİSYONDA OYUN AÇIŞLARI
Yukarıda bahsedilen açış kuralları 1. ve 2. Pozisyondaki oyuncular için kesin olup, disiplinli bir oyuncu tarafından taviz verilmeden uygulanır. Ancak 3. ve 4. Pozisyonlar farklı konumlar olup, disiplinsiz açışlar yapılabilir. Aslında 3. ve 4. Pozisyonlarında kendilerine özgü disiplinleri vardır. Burada kullanılan ‘’disiplinsiz’’ kelimesi bu açılışların 1. ve 2. Pozisyonlardaki açılışlardan farklı olabileceğini vurgulamak için kullanılmıştır. İki ‘’Pas’’ tan sonra konuşma sırası gelen oyuncu 3. Pozisyon, üç ‘’Pas’’ tan sonra konuşma sırası gelen oyuncu 4. Pozisyondadır. Bu pozisyonlarda bulunan oyuncuların ortakları ‘’Pas’’ geçerek ellerini limitlemişlerdir.
a. Pas geçmiş ortağın elinde iyi 12 puan yoktur. Maksimum kötü 12 OP olabilir.
b. Pas geçmiş ortağın elinde zayıf açılış yapabilecek (5-5) kartlı iki renkli el yoktur.   
c. Pas geçmiş ortağın elinde zayıf açılış yapabilecek 6+ kartlı (majör) tek renkli el yoktur.
d. Pas geçmiş ortağın elinde Preemtive açış yapabilecek 7+ kartlı tek renkli el yoktur.
e. Pas geçmiş ortağın elinde Gambling açılışlar yapabilecek el yoktur.
f. Pas geçmiş ortağın elinde Namyats açışlar yapabilecek el yoktur.
3. ve 4. Pozisyonda oyunu açacak oyuncu, oyun açma kararı verirken yukarıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Her iki pozisyonunda oyun açış şartları birbirinden farklıdır.
*
3. POZİSYONDA OYUN AÇIŞLARI
Bu pozisyonda ortak ve rakiplerden biri pas geçmiş durumdadır. Dördüncü pozisyonda bulunan rakibin durumu henüz belli değildir, oyunu açabilir. Oyunu sizin açmış olmanız pozisyon avantajı sağlayabilir. Bu nedenle oyunu açmak için mevcut imkânlar zorlanmalıdır.
a. Pas geçmiş ortağınız, açışa çok yakın bir puanla kararsız kalarak oyunu açmamış olabilir. Böyle bir durumu yakalarsanız kazançlı çıkabilirsiniz.
b. Eğer yarışmayı rakipleriniz kazanırsa, ortağınıza atak rengi göstermiş olursunuz.
c. Rakiplerin işlerini güçleştirir, onları gereğinden yüksek seviyede konuşmaya zorlamış olursunuz.
d. Baraj yaparak, onların kazanabileceği skordan daha az bir skor vererek kazançlı çıkabilirsiniz.
e. 3. pozisyonda, Kötü 12 puan ile oyun açışı yapılabilir.
f. 15 ve 20 kuralları yumuşatılarak 14 ve 19 olarak uygulanabilir. İki uzun renginizin kart toplamı ile (Majör veya Minör) onör puanlarının birlikte toplamı 19 oluyorsa oyunu açın.
g. Minör açışları genelde tam açış eli vaat eder. Fakat majörleriniz (4-4) ise 11 OP ile hafif minör açışı yapabilirsiniz. (dağılımdan gelen +1 puan ile 12 ODP olur).
h. 4-3-3-3 gibi dengeli bir dağılım ile aynı renkten bir as ve bir rua ile yan renklerden birinden bir as ile 11 OP ile hafif minör açışı yapılabilir. (1 ve 2. Pozisyonlarda açılmaz).
ı. Minörden Light açış halinde elinizde en az iki savunma Lövesi olmalıdır. Ayrıca ortağa iyi bir atak rengi göstermiş olmak gerekir. Bu kurallara uyulduğu takdirde hafif minör açılışları, tam açış olarak kabul edilir.
j. Zayıf 2, Preemtive, Gambling, Namyats açılışların hepsi yapılabilir. (El değerlendirme tecrübeniz arttıktan sonra bu açışların şartlarını da yumuşatabilirsiniz). Cevapçı bu açışların hepsine 1. ve 2. Pozisyondaki açılışlara verilen cevapları verir
k. 3. pozisyondaki oyuncu kaliteli olmak kaydı ile 4 kartlı majörle oyun açabilir. Ya da kalitesiz 5+ uzunlukta bir majör ile 10+ OP ile oyun açabilir. (Light-hafif açış)
l. 3. pozisyondaki oyuncunun majör açışı halinde cevapçı temkinli davranmalıdır. Ortağı tam açılış yapmış olabileceği gibi hafif açılışta yapmış olabilir. Ortağın nasıl bir açış yaptığını öğrenmek için DRURY Konvansiyonunun uygulanması tavsiye olunur.   
*
 4. POZİSYONDA OYUN AÇIŞ
a. Buradaki değerlendirmeniz 3. Pozisyona göre biraz farklı olmalıdır. Diğer üç oyuncu pas geçmiştir, puanlar taraflara eşit dağılmış olabilir. Bu durumda majörlere, özellikle piklere hâkim olan taraf daha avantajlıdır. (Pikler Teorisi).
b. 4. pozisyonda, ortaklığın mutlaka kazançlı çıkmasını sağlayacak renklere, dağılıma ve oyun gücüne sahip olmadan oyun açılmaz.
c. Minörlerden hafif açış yapılmaz. Minör açışları 1. Ve 2. Pozisyonların aynısıdır.
d. Zayıf 2 ve zayıf 3 açışları yapılamaz. Gambling veya Namyats açışlar olabilir.
e. Majörlerden hafif açış için 15 kuralı (Piersion Kuralı) uygulanmalıdır. Eldeki pik adedi ile onör puanlarının toplamı 15 ediyorsa,  oyun pik veya kör ile açılabilir.
Bu pozisyonda piklere hâkim olmadan, körden hafif açış yapılmaz. Hafif kör açışı halinde, rakipler pik oynarlarsa, sizin pikleriniz rakipleri batırabilecek ya da en azından tehdit edebilecek sayıda veya güçte olmalıdır.
“Mehmet Özyeşilbaş” a teşekkürler

2 yorum:

Adsız dedi ki...

Rom... Dokunulmaz... Bilmiyordum hiç bunları. Sevindim öğrendiğime , ne güzel...

Çınar dedi ki...


Çingeneler gerçekten de, nasıl güzel, nasıl renkli ve neşeli insanlar... Çanakkale'de kaldığım süre içinde fark ettim farklı özelliklerini. Gerçi çocukluğumdan beri çingenelerin yaşamlarına hep ilgi duydum. Sanırım isyankar, özgür ruhum hep gıpta etti onların çayır çimen üstündeki yokluk içinde ama özgür yaşamlarına.
Çanakkale'de birkaç kez sokakta yaptıkları düğünlerine süzüldüm davetsizce. Neşelerini, coşkularını ahh hele o, başkası giyse çok itici duracak ama onların üstünde inanılmaz bir renk armonisi yaratan giysileri içinde kıvrak danslarını ve onları izlemekten aldığım hazzı anlatamam. Fotoğraf çekmek istemiştim ama incitebilirim endişesiyle vazgeçmiştim. Çanakkale'ye yolum düşerse yine bir roman düğünü izlemeden dönmeyeceğim. :)
Paylaşım için teşekkürler

Sevgiler