10 Mayıs 2014 Cumartesi

Sinyaller

Her şeye baş kaldırıyorum.
Başka insanların kendilerini üzerimde yetke saymalarına,
başkaları tarafından eğitilmeye,
başkalarının bildiklerini bana kabul ettirmeye çalışmalarına baş kaldırıyorum.
Kendim bulmadıkça hiçbir şeyi doğru kabul etmiyorum. Başkalarının benden farklı düşünmesine karşı değilim, ama onların bana düşüncelerini, yaşamla ilgili görüşlerini zorla kabul ettirmeye çalışmalarına katlanamıyorum.
Daha küçük bir çocukken de baş kaldırıyordum. 
Dinliyor, izliyor, ama bir yandan da sözlerin yanılsamasının ardındaki gerçeği arıyordum.
J. Krishnamurti, Felsefe Kulübü
****
EY DENİZ
Yorulmadın mı?
Bir ileri salınıyorsun, bir geri,
ne istiyorsun?
Nereye gidiyorsun, dur durak bilmeden?
Sanki sen de benim gibi
iki kalplisin; köle ve özgür.
Biri kaçmak istiyor diğerinden,
ama kaçmak imkansız!
Söyle ey deniz!
Sende hem iyilik
hem de kötülük mü var?
 *
Sükunetinde güven mi var?
Dalgalarında ürkeklik mi?
Yayılışın kolay; çekilişin zor mu?
Alçalışın zillet, yükselişin övünç mü?
Sessizliğinde hüzün, coşkunda müjde mi var ?
Söyle ey deniz!
Sende hem iyilik,
hem de kötülük mü var?
 *
Durdum, gece kapkaranlık.
Deniz, bir ileri, bir geri.
Ne deniz verdi bana yanıt,
ne toprak.
Gece ağarmaya başladığında
ve tan ufku sürmelediğinde,
bir ırmağı işittim mırıldanan;
Kainat, dürülme ve açılmadır.
İnsanlar içinde iyiler de var, kötüler de,
denizde de med ve cezir!
Mihail Nuayme
****
SİNYALLER
SAYI  SİNYALLERİ (Count Signals)
Sayı Sinyalleri ve Renk Tercih Sinyalleri, iyi savunma için çok önemlidir. Koz renginde de sayı sinyali verilebilir.
Sayı Sinyali, elinizde, oynanan renkten  tek (1, 3, 5) ya da çift (2, 4, 6) sayıda kart olduğunu bildiren simyaldir. Koz dışındaki bir renkte Sayı Sinyali verirken:
1) TEK ADET bildirmek için, ÖNCE KÜÇÜK, SONRA BÜYÜK (LOW-HIGH),
2) ÇİFT ADET bildirmek için ÖNCE BÜYÜK, SONRA KÜÇÜK (HIGH-LOW) oynanır.
Burada, önce verilecek büyük kartın, ileride değer kazanma ihtimali olmayan bir kart olmasına dikkat edilmesi gerekliliğini tekrar hatırlatmak yararlı olur.
Koz renginde sayı sinyali verirken:
3) Yukarıdakilerin tam tersi yapılır. Koz renginde tek adet bildirmek için ÖNCE BÜYÜK, SONRA KÜÇÜK, çift adet bildirmek için ÖNCE KÜÇÜK, SONRA BÜYÜK oynanır. Buna Koz Ekosu - Trump Echo denir.
*
Tavır, Sayı ve Renk Tercih sinyallerini birbirlerinden nasıl ayırt edilir?
1.  Sinyaller arasında BİRİNCİ ÖNCELİK TAVIR SİNYALİNDEDİR. Tavır Sinyali geçerli ve gerekli bir anlam ifade edecek ise, Tavır (Attitude) bilgisi birinci önceliktedir.
Tavır Sinyali:
a. Açılışı ortak yaptığında (siz üçüncü elsiniz),
b. Ortağın ya da dekleranın açıldığı bir renge uyamayıp, kart boşaltırken (discard-défausse) verilir.
2.  Sayı Sinyalleri, açılışı dekleran yaptığında (siz ikinci ya da dördüncü elsiniz) ve ortağa Tavır Sinyali vermenin gereksiz olduğu hallerde verilir. Ortağın ya da dekleranın oynadığı bir renkteki Tavır (attitude) durumunuz belirgin ise, diğer bir deyiş ile Tavır sinyali vermeniz ANLAMSIZ VE GEREKSİZ ise, bu durumlarda Sayı Sinyali vermelisiniz.
3.  Koz renginde Sayı Sinyalleri, koz oynandığı her durumda, yani koza uyarken, çakarken, ya da siz koz açılırken verilebilir.
4.  Renk Tercih Sinyalleri her iki ortak da, Tavır Sinyali ve Sayı Sinyali vermenin yararı olmadığını bildiği durumlarda;
a. Bir rengi açılırken,
b. Bir renge uyarken,
c. Bir renge uyamayıp kart boşaltırken verilir.
“emin yaykın, ozur ortak”
görsel: deviantart

Hiç yorum yok: