10 Mayıs 2014 Cumartesi

Temel Discard İlkeleri

Eğer karşınızdaki öğüt vermeye bayılıyorsa
bilin ki en çok onun öğüde ihtiyacı vardır.
Lord Halifax

****
Tercüme kadına benzer.
Güzelse sadık değildir.
Sadıksa güzel değildir.
Rus Atasözü
****

KADEH 
Burası dalyan kahvesi
Ortalık süt mavisi
Apostol bu ne biçim meyhane
Tabağımda bir bulut
Kadehimde gökyüzü
Oktay Rifat Horozcu
****
ŞİİR ÇEVİRMEK 
Acemi bir balarısı gibi 
konar çiçeğin üstüne, 
incecik sap eğilir,ilerler 
sözlük sayfalarına benzeyen 
yapraklar arasında, 
girmek ister 
kokunun, özün bulunduğu yere, 
soğuk almıştır 
ağzının tadı yoktur 
ama dolaşır durur 
çarpıncaya kadar başı 
sarı göbeğine çiçeğin 
ve biter yolculuk 
yapraklardan girerek 
varılamaz ki 
bir çiçeğin köklerine, 
balarısı çıkar 
kibirlidir 
vızıldar durur artık: 
çiçeğin içine girdim diye. 
İnanmayan çıkarsa 
çiçek tozuyla sapsarı olmuş 
burnunu gösterir.
Zbigniew Herbert - Polonya
****
TEMEL DİSCARD İLKELERİ
Discarding : Kağıt kaçmak, defos, bir rengi boşaltma.
Discards (Defos), elde oynanan renkte kart bulunmaması durumunda  başka bir renkte, koz dışında kart verilmesi durumudur.

1) Spot kart discart sinyalleriniz bir kilise çanı gibi açık ve anlaşılır olmalıdır.
2) Bir onör sekansından (sıralı onör sekansından) discart edeceğiniz zaman bu sekansın en büyük kağıdını discart edin. Bu discart ettiğiniz en büyük onör kart atak yapacağınız kart olsun.
♣ V10987’ den ♣ Valeyi,
DV1092’ den Damı,
♥ RDV105’ den ♥ Ruayı,
♠ ARDV10’ dan ♠ Asını discard edin. 

Bir As discardı ortağın atak renginin yanlış olduğunu anlatır.
* Hatırlayın: AR’ dan R atağı 5 seviyesinde veya daha yüksek seviyedeki kontratlara karşı yapılır.
3) Yerin kuvvetli renginde bir discard yapacaksanız sayı verin.
4) Ortağın atak ettiği renkte discard etmeye karar verdiyseniz döneceğiniz kartı discard edin.
5) Discard yaparken 11 kuralını kullanın.
6 ) Kayıplarınızı atın kazanacaklarınızı tutun.
7) Sanzatuyu kontratına karşı defans yaparken eğer sizde görünürde (muhtemel) bir yan renkte antre olabilecekse ortağın renginin son kartını discart etmeyin.
8) Ortağa bir antre yaratmak için ümitsizce çabaladığınız zaman bir As veya Rua discart edebilirsiniz.
9) Deklerana onun bildiği bir bilgiden fazlasını anlatmayın.
10) Rakiplerin bilinen bir kuvvetli renginde bir iki veya üç küçük kart discart etmekten kaçının.
11) Yerde küçük bir onör kart olduğu zaman bu renkten kuvvet göstermek için bir onör kart discard etmekten kaçının.
12) Yerin uzun rengiyle elinizin uzun rengini eşit uzunlukta tutun.
13) Yerde bir renk kısa olduğu zaman ve dekleran bu renge bir veya iki kere yerden çaktıktan sonra (veya hiç çakmazsa) yerin bütün kozlarını çekerse bu renk emniyetle discart edilecek bir renk olur.
14) İstemediğiniz bir renkte negatif discard yaparken:
a) Dönülmesini istediğiniz renkte bir discard yapmamalısınız.
b) Ortağınızdan korkarak bu rengi atak edeceksiniz ve ortağınızdan diğer bir renk isteyin.
16) Bir renk atak ettikten sonra bu renkteki ilk discardınız mevcut ( şimdiki ) sayı discardı olmalıdır.
17) Üçüncü elde bir rengi oynadıktan sonra, bu renkteki ilk discardınız şimdiki sayı discardı olmalıdır.
'EddieKantar, Modern Briç Defansı'

Hiç yorum yok: