9 Şubat 2015 Pazartesi

Oyun Planı

Gerçek bir dostluğun sesi kadar insanın yüreğini etkileyen hiçbir şey yoktur.
Mülkiyet denen şeytan dokunduğu her şeyi bozar. 
Jean-Jacques Rousseau 
*****
Bir kutupta servet birikimi, 
diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, aklî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur.
Karl Marx 
*****

AŞK TÜRKÜSÜ
 
Bir barut fıçısı gibi çöker üstümüze
betondan bir yapı, kocaman.
Yüreklerimizde savaşın homurtusu,
İçimizde isyan, ateş ve kan.

Görürüm bu isyanı şimdi de
fabrikaların bacalarında,
gün batısındaki kızıllıkta,
dingin, mavi gökyüzünde.

Daralırken buralarda korkunç çember,
yanaş bana, gel söyleyiver,
suç mudur bu benim yaptığım:
Ayırdığım yüreğimde aşka bir yer?

Suç mudur yoksa, gel söyleyiver,
gürültülerle çalkalanırken fabrikalar,
mitralyözle taranıp biçilirken ortalık,
suç mudur "seni seviyorum" demek?

Aşkımızın dünyası çok daraldı,
ne yapalım, sevgilim, bu bir gerçek!
Bu türkücüğü bunun için yollarım sana
gözlerimde pırıl pırıl bir gelecek!
Nikola Vaptsarov -  Çeviri : A. Kadir - A. Tanış - G. Santoro

*****
PLAN

Oyuncuların çoğu için briçin en heyecanlı tarafı kartları oynamaktır. Ortakla aranızda deklarasyon vasıtasıyla bilgi alışverişinde bulundunuz ve en iyi olduğuna inandığınız kontrata ulaştınız. Şimdi ortaklığın bir üyesi, deklaran, gerekli sayıda löveyi almaya çalışmalıdır. Deklaran olunca, kontratı yapmak için çoğunlukla şansınıza ihtiyacınız olur. Kart oyunu hakkında ne kadar çok şey öğrenirseniz şansınız size o kadar yardımcı olur.

Deklaran olarak, plan yapmadan oynamak cazip gelebilir. Hemen alınabilecek birkaç löve görürsünüz, herkesin gözünün sizin üzerinizde olduğunu hissedersiniz – bir şeyler yapmanızı bekliyorlardır. Plan yapmadan oynamaya başlarsanız, oyunun yarısında bir elde sağ löveler varken sizin o ele antreniz olmadığının farkına varırsınız. Yahut, oyun bittikten sonra kontratı nasıl yapacağınızı anlarsınız. Her elin başında plan yapmak için biraz zaman harcama alışkanlığını edinin; buna değer.

PLANLAMA  ETAPLARI
İster birini aya göndermeyi hedefleyin ister briçte bir kontratı yapmaya çalışın; plan yaparken dört temel etap vardır.

1.
 Hedefinizi belirleyin. 

Ne yapmak istediğinize karar verin. Birini aya gönderirken hedefiniz, astronotu aya indirmek ve daha sonra onu sağ salim dünyaya döndürmektir. Briç elini oynarken hedefiniz kontratınızı gerçekleştirmektir.

2.
 Hedefe ne kadar yakın olduğunuzu kararlaştırın. 
Mevcut durumu değerlendirirken hedefe varmak için ne kadar gitmeniz gerektiğini görün. Dünyada iseniz, aya varmak için 240 000 mil uçmanız gerekir. Dokuz löve almanız gereken bir kontrat oynuyorsanız ve sizin sadece yedi sağlam löveniz varsa, kontratınızı yapmak için iki löve daha bulmanız gerekir.

3. Mevcut imkanları araştırın. 
Hedefinizi gerçekleştirmek için ne yapmanız gerektiğini bilince, elinizdeki imkanları iyice bir inceleyin. İlave bir löve sağlamak için, empas yapabilirsiniz, promosyon veya uzunlukla löve sağlayabilirsiniz.

4. Genel stratejiyi kararlaştırın.
Muhtelif alternatifler arasından en iyisini seçin. Uygun sırada oynamayı planlayın, bir durum ortaya çıktığında ne yapacağınıza karar verin.
**
BİRİNCİ ETAP – HEDEF
Planın birinci etabı hedefi tespit etmektir. Briçte ilk elinizi oynarken de dünya şampiyonu olsanız da daima hedefinizi tespit etmelisiniz. Tecrübeli bir oyuncu bunu otomatik olarak yapar ama daima yapar. Hedefinizi tespit etmek kaç löve almanız gerektiğini hatırlatmaktan başka bir şey değildir.  Ancak, deklaran olarak koz kontratı mı yoksa sanzatu kontratı mı oynadığınıza bağlı olarak dikkat edeceğiniz hususlar farklıdır.

Sanzatu Kontratında Hedef
Sanzatu kontratında hedefinizi kaç löve almanız gerektiğine yoğunlaşarak tespit edersiniz. 1SA kontratında yedi löve almanız gerekir 6+1; 7SA kontratında ise 13 lövenin hepsini almanız gerekir, 6+7.

Koz Kontratında Hedef
Koz kontratındaki hedefinizi tespit ederken perdanlarınızı (kayıp lövelerinizi) düşünmelisiniz. 4♠ kontratında üç perdanınız olabilir. Rakipleriniz 13 lövenin 3’ünü alırlarsa size 10 löve kalır yine. 6♥ kontratında yalnız bir löve kaybedebilirsiniz. Bir löve kaybettikten sonra kalan 12 löveyi alarak kontratınızı yapabilirsiniz.

Alıcılar mı Perdanlar mı?
Yalnız alıcıları yahut perdanları saymak ve kontratın sanzatu mu yoksa koz mu olduğuna bakmamak daha basit görünebilir. Sanzatuda alıcıları daha kolay tahmin edebilirsiniz zira rakipler onlara çakamaz. Ancak kayıp lövelerinizi tespit etmek o kadar kolay olmaz, zira koz olmadığı için rakiplerin alıcılarını durdurma imkanınız yoktur, kaş löve alacakları onların renklerinin uzunluğuna bağlıdır.

Koz kontratında kozlar, perdanlarınızı tespit etmeyi kolaylaştırır. Koz rengi, sanzatuda alacakları lövelere çakmanıza imkan sağlar. Perdanlarınızdan yere çaktırarak veya ekstra alıcılara kaçarak kurtulabilirsiniz.

Alıcı veya perdanları saymak tamamen bakış açısına bağlıdır. Sanzatu kontratında eğer rakiplere el verecek iseniz kaybedebileceğiniz löveleri de hesaplamanız gerekebilir. Koz kontratında da löve kaynağına da bakmanız gerekebilir. Planınızı kullnmaya başlarken, sanzatu kontratında alıcılarınızı, koz kontratında da perdanlarınızı sayın.

İKİNCİ ETAP – ALICILARI SAYMAK
Planda ikinci adım alıcı ve perdanlarınızı saymaktır. Bunu yaparak ve neticeyi ilk etapta tespit etmiş olduğunuz hedefiniz ile karşılaştırarak, ne kadar daha fazla löve geliştirmek mecburiyetinde olduğunuzu görebilirsiniz.

Sanzatu kontratında sağlam löveleri (rakibe el vermeden alınabilecek) sayarak işe başlarsınız. Eğer hedefiniz dokuz löve ise ve yedi sağlam löve sayabiliyorsanız, fazladan iki löve sağlamanız gerekir.

Renk Kontratında Sağlam Löveleri Saymak
Alıcılarınızı nasıl sayarsınız? İki ele (deklaranın ve yerin eline) bakarak her renkteki sağlam löveleri sayarsınız. Sonra dört renkteki sağlam lövelerinizi toplarsınız.

Bir Eldeki Alıcıları Saymak
Bir eldeki sağlam löveleri saymayı deneyelim. Kontrat 3SA’dur.
Hedefiniz dokuz löve almaktır. Kaç sağlam löveniz var?

yer                              Pikte sağlam löve yoktur ama as çıktıktan sonra fazla
♠987                           löve sağlama imkanı vardır. O bakımdan şimdi sağlam
♥ARD                         löve yok kabul edin. Körde üç sağlam löve var: ♥A,
♦DV642                      ♥R, ve ♥D; karoda beş sağlam löve var: ♦A, ♦R, ♦D,
♣98                             ♦V ve küçük bir karo (rakiplerde dört karo var siz alıcı
                                   kartlarınızı çekince son kalan kartınız alıcı olur;
deklaran                    treflide bir sağlam löve: ♣A. Toplam dokuz löve olur.
♠RDV10                     Kontratınızı yapmaya yetecek kadar sağlam löveniz
♥763                           var.
♦AR53
♣A7

ÜÇÜNCÜ ETAP – PERDANLARI SAYMAK
Koz kontratında perdanları sayarak işe başlayın – rakiplere vermek mecburiyetinde kalacağınız löveler. Eğer hedefiniz 4♠ yapmak ise ve dört perdanınız varsa, kontratınızı yapmak için bunlardan birinden kurtulmanın yolunu araştırmalısınız.

Bir Renkteki Perdanları Saymak
Perdanları nasıl sayarsınız? Perdanları saymak, alıcıları saymaktan daha zordur. Sıra ile her renge bakın. Renkte, elinizdeki (deklaran) kartlara bakın ama yere de göz atıp yardımcı olabilecek onör kartı olup olmadığını görmeye çalışın. Daha sonra her renkteki perdanları toplayın.

Şu örneklere bakın, deklaranın kartlarına dikkat edin:

yer         :       D4         Deklaranın elinde bir perdan var: 3’lü. Yerde
deklaran:      AR3       yardımcı olabilecek kart var mı? Evet, dam
                                    3’lünün çaresine bakar, o bakımdan perdan yok.
Yer         :      754        Deklaranın elinde alıcı yok, yerin de yardımı
Deklaran:      V63       yok. Bu renkte üç perdan var. Rakipler bu renkte üç löve alabilirler zira rengi bir daha oynarlarsa siz koz ile çakarsınız.

Yan renkteki (koz dışındaki renk) perdanlar en fazla deklaranın o renkte olan kartları kadardır. Zira rakipler o renge devam ederlerse deklaran çakacaktır. Gerçi sonunda deklaranın kozları bitebilir ama bu, oyunu planlarken dikkate alınmaz. Bölüm 7’de bu problem ayrıca anlatılacaktır.

Deklaranda yerdekinden fazla kart varsa durum farklıdır. Şu örnekleri mukayese edin.

Yer         :      8754      Deklaranın elinde iki kart vardır – yerden yardım
deklaran:      32          olmayınca. Deklaran renkte iki perdan sayar.

Yer        :       32         Dört perdan vardır. Yerde yalnız iki kart
deklaran:      8754     olmasına rağmen, deklaranın eli hesaplanır.

Sekanslar

İki eldeki kartlar bir veya daha fazla onör kartı dışında sekans oluşturuyorsa, perdanları eksik olan büyük kartlar kadar hesap edin.

Yer         :      RDV      As yok, bir perdan sayın.
deklaran:      942

yer         :       D104     Rengin ası ve ruası yok, iki perdan sayın.
deklaran:      V63

yer         :       V843     As, rua ve dam yok. Üç perdan hesaplayın.
deklaran:      10972

Sağlam löveleri ve perdanları sayarken sekans olduğunda ortaya çıkan farka dikkat edin. Bir renkte rua, dam ve valeniz varsa bir perdan sayarsınız ama sağlam löve hesaplarken hiç yokmuş gibi başlarsınız. Sağlam löve (alıcı) dışarı el vermeden alacağınız lövelerdir. İki durumda da renkteki kartların aynı olduğunu unutmayın. Bakış açısındaki değişiklik problem çözmeyi kolaylaştırır. Rua, dam ve vale olan bir sekansı bir perdan olarak saymak kolaydır ama as çıkıncaya kadar onların hepsi perdan olarak addedilir.

Desteksiz Onör Kartları
Elinizde yalnız bir büyük kart varsa ve rakiplerde bir veya daha fazla büyük kart varsa bunu perdan olarak hesaba katın. Büyük kartınız bir löve kazanabilir ama başlangıçta plan yaparken bunu perdan kabul edin. Mesela:

Yer         :      R3              Deklaranın elinde iki perdan var. Yerde rua var
deklaran:      86               bu, asın kimde olduğuna bağlı olarak belki bir
                                         löve alabilir. Başlangıçta iki perdan sayın.

yer         :      
873             Bunu da üç perdan olarak kabullenin. Gerçi
deklaran:     D62             dam bir löve alabilir, ancak bu rua ve asın nerede
                                        olduğuna bağlıdır. Tedbirli olmakta fayda var.

Kırık Sekanslar
Bazen onör kartları kırık sekans halinde olabilirler – bir veya daha çok büyük kart dışarıda olabilir. Perdanları (kayıp löveleri) hesap ederken bu renklere dikkat edin. Şu örneklere bakın:

Yer         :       972          Yalnız bir perdanınız var: rua. Bu perdanı daha
deklaran:      ADV          sonra göreceğiniz gibi yok edebilirsiniz. Ama
                                        başlangıçta bir perdan kabul edin.

Yer         :      RV10       Tepedeki beş büyük karttan ikisi, as ve dam
deklaran:      875           dışarıda. İki perdan sayın.

 
yer         :      RV4          Beş tepe karttan üçü dışarıda – as, dam ve 10.
deklaran:      632          Üç löveyi de kaybetmek mümkündür. Üç sayın.

Yer        :       AD10       As bir löve alır ama rua ve vale dışarıda. İki
deklaran:      742          perdan hesaplayın.

Diğer Kombinasyonlar
Bazen hem büyük kartları hem de rengin uzunluğunu hesaba katmanız gerekir. Şu örneğe bir bakın:

yer         :        RD76      As, vale ve 10, 9, 8 dışarıda. Kaç perdanınız
deklaran:       5432        olacağı asın kimde oluşuna ve dışarıdaki  kartların nasıl
                                       dağıldığına bağlıdır. 3-2 dağılmışlarsa, en fazla iki löve
                                       kaybedersiniz, hatta bir löve ile de kurtulabilirsiniz.
4-1 dağılmışlarsa, iki veya üç löve kaybedersiniz. Muhafazakar bir tutum ile iki perdan kabullenmek gerekir, ileriki etaplarda bunlardan birinden kurtulmanın yollarını ararsınız.

İlk zamanlarda, briçe yeni başlarken, bu tip kombinasyonları tahmin etmekte zorluk çekebilirsiniz. Tecrübe kazandıkça, bu tip kombinasyonlar için kullanacağınız teknikleri öğrendikçe, perdanları hesaplamanız daha kolay olacaktır.

Bir Eldeki Perdanları Saymak
Bir eldeki bütün perdanları sayalım. Kontrat 4♠ o bakımdan üç löve kaybedebilirsiniz. Kaç perdanınız var?

yer                         
♠R43                       
♥AD2                   
♦6432                     
♣V107                    
Pikte bir perdanınız var, ♠A. Körde elde iki küçük var, yerde as          
bunlardan birini kurtarır. Yerde ♥D da var ama kör ruaya el vermeyi      
önleyemeyebilir. Bir perdan kabul edin. Karoda hiç perdan yoktur; 
deklaranın elinde iki kart karo as ve rua var. Bunlar alındıktan sonra
defans karo oynarsa deklaran çakar.  treflide as ve rua dışarıda 
olduğundan iki kayıp var. Toplam 4. istediğinizden bir fazla
                                
deklaran                    
♠DV10876                  
♥63                              
♦AR
♣D43

Hızlı ve Yavaş Perdanlar
Siz planınızı geliştirirken iki tip perdan arasındaki fark önemli olur: hızlı ve yavaş perdanlar. Hızlı perdan, rakipler el tutunca hemen alabilecekleri lövelerdir. Yavaş perdan, sizin sağlam löveniz (durdurucunuz) olduğu için hemen alamayacakları ama sonunda alabilecekleri lövelerdir.

Yukarıdaki elde, pik ve trefli perdanları hızlı perdandır. Rakipler atak ederken ♠A, ♣A ve ♣R’yı hemen alabilirler. Kör perdanını yavaştır. ♥A sizde olduğu için, rakipler ♥R’yı hemen alamazlar.

Çok fazla hızlı perdanınız varsa, eli kaybetmek istemezsiniz zira rakipler sizi batıracak löveleri hemen alabilirler. Perdanlarınız yavaş cinsinden ise el kaybetmekten korkmazsınız zira rakipler sizi batıracak kadar löve almadan önce el tutarsınız. İleriki Bölümlerde göreceğiniz üzere, hızlı ve yavaş perdanlarınız arasındaki fark, eli nasıl onayacağınızı planlamanıza tesir eder. Bazı örnekler de aşağıdadır:

Yer         :      RDV         Bu renkte bir perdan var ama bu hızlı perdandır.
deklaran:      432          Rakipler el tutar tutmaz ası alabilirler.

Yer        :       A32         Bu renkteki iki perdan da yavaştır, zira rakipler
deklaran:      874          bu rengi oynarsa ilk löveyi as ile kazanabilirsiniz.
                                               
DÖRDÜNCÜ ETAP – ALTERNATİFLER
Planın bu etabı size “mevcut imkanları araştırma” görevi verir.

Sanzatu Kontratında Alternatifler
Sanzatu kontratı oynarken ekstra löveleri sağlamak için kullanabileceğiniz muhtelif teknikler vardır:
a.  Büyük kartları promasyonla sağlamak.
b. Uzun renleri sağlamak
c.  Empas (büyük karta doğru oynamak)
Alternatifleri değerlendirirken, her renkte iki eldeki kartları inceleyip hangi tekniğin ekstra löveleri sağlamaya yarayabileceğine bakın.

Koz Kontratında Alternatifler
Sanzatuda kullanılan teknikler, koz kontratında da fazla perdanlardan kurtulmak için kullanılabilir. Koz renginin gücü dolayısı ile perdanları elimine etmek için iki ilave metot daha kullanılmaktadır.
a. Perdanları yere çaktırmak
b. Perdanları defos etmek ( yerin kartlarına kaçmak)

GENEL STRATEJİ
Planın son etabı “Genel Stratejiyi Kararlaştırmak” tır. Fazla löveleri sağlamak veya perdanlardan kurtulmak için birden fazla alternatifiniz olabilir. En iyi alternatifi seçin veya imkan olduğu takdirde muhtelif yolları birlikte deneyin. Löveleriniz hazır bile olsa dikkat edilmesi gereken tuzaklar çıkabilir. İleriki bölümlerde iki el arasındaki antrelere dikkat etmeyi ve rakiplerin neler yaptıklarını takip etmeyi öğreneceksiniz.

Bütün löveleriniz hazır bile olsa, dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır.

Tahriklere Kapılmamak
Bazen, kendinizi ihtiyacınız olandan fazla löve yapmaya çalışırken bulabilirsiniz. Şu örneğe bir bakın. Kontrat 3SA ve atak ♣5.

yer                           İlk löveyi yerin ♣D’ı ile kazanmayı düşünebilirsiniz.
♠RD4                       Fazladan bir löve almak için iyi bir fırsat gibi görünür.
♥752                        Bunun iyi mi kötü mü olacağını nereden bileceksiniz.
♦RV10                     Bir renkte nasıl oynanacağına karar vermeden plan yapın. 
♣AD76                     İlk etap  size hedefinizi belirlemenizi  söylüyor.
                  
dekleran                Kontratınızı yapmak için dokuz löve almanız
♠A32                       gerekiyor. İkinci etap Alıcılarınızı ve perdanlarınızı
♥R86                       saymanızı söylüyor. Sağlam lövelerinizi sayın: üç pik,
♦AD753                  beş karo ve bir trefli- toplam dokuz löve. Üçüncü etap
♣32                         mevcut imkanları araştırmak, burada gereksiz zira hedefinizi gerçekleştirmek için lüzumlu löveler zaten var. Dördüncü etap “genel strateji”ye geçin ve dokuz sağlam lövenizi almaya bakın.

Planınız, ilk lövede yerden ♣D oynamadan kontratınızı yapabileceğinizi gösteriyor. Planı unutup, ilk lövede şeytana uyup yerden ♣D’ını oynarsanız ne olabilir? Eğer ♣D sağınızdaki rakibin ♣R’sı ile alınırsa, o kör oynayabilir. Sizin ♥R’nız makasa alınabilir. Dört veya daha fazla kör lövesi kaybedebilirsiniz ve trefli lövesi ile birlikte kabak kontratınız batar.

Daima plan yapın. Gerekli bütün löveler var ise bir arıza olmadan onları alın.

Bir Rengi Antresiz Bırakmayın

Bazen lövelerinizi hangi sıra ile aldığınıza dikkat etmeniz gerekir. Şu dağılıma bir bakın:

Yer         :     ADV2       Alıcıları sayınca, sizin deklaran olarak dört
deklaran:      R3           sağlam löveniz var: as, rua, dam ve vale. Renk
                                      dengesiz dağılınca, alıcılarınızı hangi sıra ile çekeceğinizi planlamanız gerekir. Farz edelim yerin asını çekerek başladınız, elden de üçlüyü verdiniz. Sonra yerin ikilisini oynayıp elden rua ile alırsınız. İki löve aldınız ama problemle karşı karşıya kalırsınız. Dam ve vale yerde kaldı, Elden oynayacaksınız ama renkte kartınız kalmadı. Bazen başka bir renkten yere geçebilirsiniz ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. İşin sırrı kısa taraftaki büyük kartı çekerek başlamaktır. İlk löveyi elinizdeki rua ile kazanın, sonra üçlüyü yerin asına oynayın. Şimdi doğru eldesiniz ve dam ile valeyi de çekebilirsiniz.

Örnekler:

yer:              V102          Beş alıcıyı çekmek için ilk iki löveyi yerin vale
deklaran:    ARD43       ve onlusu ile alın. Sonra yerin 2’lisini oynayıp
                                      As ile ele geçin, rua ve damı çekin.
yer:              AR3           İlk löveyi kısa tarafın onörü, dam ile alın. Sonra
deklaran:     D2            2’liyi oynayıp yerin as ve ruasına gidin.

Rakiplerin Sizin Alıcılarınıza Çakmasını Önleyin
Koz kontratında deklaran olarak oynuyorsanız, rakiplerden biri sizin alıcılarınıza koz oynarsa fazladan bir löve kaybedersiniz. Yan renginizdeki alıcıları oynamadan önce kozları çekerseniz bunu önlersiniz. Rakiplerde koz kalmayıncaya kadar koz oynayın.

Kozları ne zaman çekmek konusu ileride ayrıca incelenecektir. Şimdilik, verebileceğinizden fazla perdanınız yoksa, rakiplerin kozlarını çekerek işe başlayın.

DEFANS PRENSİPLERİ
Bu kitap deklaran olarak kart oyunu hakkındadır ama, daha sık defansta kalırsınız. Defansın en önemli hamlesi, yeri görmeden oynamak mecburiyetinde olduğunuz atak kartıdır. Sanzatu kontratına karşı atağınızı seçerken uygulayacağınız bazı prensipler aşağıda verilmiştir.

Sanzatu Kontratında Atak Edilecek Rengi Seçmek
Sanzatu kontratında koz olmadığı için, defans oyuncusu olarak, sağlanmış alıcılarınız olunca el tutarsanız onların hepsini çekersiniz. Deklaran sizi durdurmak için bir şey yapamaz.  Defans oyuncusunun hedefi, kontratı batıracak kadar löve sağlamak, el tutup bunları çekmektir. Her ne kadar onör kartlar löve kaynağı olurlarsa da uzun renklerdeki küçük kartlar da löve alırlar. Normal olarak elinizde kontratı hemen batırmaya yetecek kadar onör kart olmaz, o bakımdan küçük kartlarınızı sağlamaya çalışmalısınız ve onörleri de el tutmak için kullanmalısınız.

Atak avantajınız olduğu için, defansı ortağınızla birlikte en uzun olan renginizi oynayarak başlatmak istersiniz- renk ne kadar uzun ise küçük kartların sağlanma ihtimali o kadar fazladır. Maalesef, atak kartınızı seçerken, ortağınızın elini göremezsiniz, o bakımdan en uzun renginizin hangisi olduğunu tahmin etmeye çalışmalısınız.

Ortağınız bir renk deklare etmişse, el hakkında biraz bilginiz olur. Yapacak çok daha iyi bir şeyiniz yoksa ortağınızın rengini atak edin. Rakiplerin deklare ettiği rengi atak etmemeye gayret edin. Başka bir ipucu olmayınca da elinizdeki en uzun rengi seçin. Birden fazla renginiz varsa en kuvvetli olanı seçin.

Şu el ile 3SA’ya atak edeceksiniz:

♠V10987             Size kalırsa, en uzun renginizi seçer ve pik atak edersiniz.
♥AR                    Ümidiniz, sizde el tutacak onörler varken piklerin bir kısmını
♦V109                 alıcı olarak sağlamaktır. Ortağınız karo deklare etmişse, karo
♣842                   atak edersiniz. Daima hedefinizi aklınızda tutun. Kontrat 6SA ise,
onu batırmak için yalnız iki löveye ihtiyacınız vardır. ♥A ve ♥R’yı çekerek başlarsınız.

Sanzatu Kontratına Atak Edilecek Kartı Seçmek
Renge karar verince hangi kartı atak edeceğinizi kararlaştırın.
Büyük kartlardan (A, R,D, V veya 10) bitişik üç veya daha uzun sekans varsa
(örneğin: RDV74 veya DV107 gibi) tepe kartını atak edin.
Tepe kartını atak edince ortağınıza bir alttaki kartın sizde olduğunu ama
bir üstteki kartın olmadığını söylemiş olursunuz.

Genellikle olduğu gibi sekans kartlarınız yoksa küçük bir kart atak edin. Henüz sebebini izah etmeyeceğiz ama, genel kural dört kartlı veya daha uzun renginiz varsa (RV75 veya D10863) dördüncü büyük kartı atak etmektir. Sanzatu kontratına en uzun renginizi atak ettiğiniz için (seçim durumu varsa kuvvetli olanı) briç oyuncularının atasözü gibi “en uzun ve en kuvvetli renkten dördüncü kartı atak et” dediklerini duyarsınız. Daha iyi bir ipucu yoksa bu iyi bir prensiptir.

3SA’ya atak seçme konusunda bazı örnekler aşağıdadır.

♠A3                     En uzun renginizi seçin: körler. Bitişik üç kart olunca tepe
♥DV1063            kartı oynayın.
♦953
♣V63

♠RV63                 Aynı uzunlukta iki renk olunca daha kuvvetli olanı seçin: pik.
♥73                      Onör sekansı olmayınca küçük oynayın ♠3.
♦V942
♣D65

♠2                        En uzun rengi seçin: karolar. Kural olarak dördüncü büyük
♥D4                     kartı ♦7 oynayacaksınız. Bu aşamada ♦4 veya ♦2 atak etseniz
♦R108742           de fark etmez.
♣AV63

KONUŞMALARI HATIRLAMAK
el değerlendirme
Onör Puanları                                              Dağılım puanları
As                 4 puan                                     Beş kartlı renk           1 puan
Rua              3 puan                                      Altı kartlı renk           2 puan
Dam             2 puan                                      Yedi kartlı renk          3 puan
Vale             1 puan                                      Sekiz kartlı renk        4 puan

1SA veya bir Renk ile Oyun Açmak
Toplam 13’ten az puanın olunca pas geç.
16-18 puan ve dengeli el ile 1SA deklare et.
13-21 puan ile:
a. Beş kart veya daha uzun rengin varsa:
En uzun rengini deklare et.
Beş kartlı veya altı kartlı iki rengin varsa büyüğünü deklare et.
b. Beş kartlı rengin yoksa:
Uzun minörünü deklare et.
c. Minörlerin ikisi de dört kartlı ise karoyu, üç kartlı ise trefliyi deklare et.

1SA Açışa Cevaplar
0-7   
Beş kartlı veya daha uzun renkle 2♦, 2♥, 2♠ deklare et.        
(2♣* Staymana ayrılmıştır.)
Aksi takdirde pas geç.

8-9
2SA deklare et. (8 kart fit bulmak için Stayman* kullanılabilir.)

10-14
Altı kartlı veya daha uzun renk ile 4♥/4♠ deklare et.
Beş kartlı renk ile 3♥/3♠ deklare et.
Aksi takdirde 3SA de. (8 kart fit için Stayman* kullanılabilir.)

Bir Renk Açışına Cevaplar
a. 0-5     Pas geç.

b. 6-10  Majör renge cevaplar
Üç kart destek ile iki seviyesine yükselt
Bir seviyesinde yeni renk söyle
1SA deklare et.

Minör renge cevaplar
Bir seviyesinde yeni renk deklare et
Beş kart destek ile iki seviyesine yükselt
1SA deklare et.

c. 11-12 Majör renge cevaplar 
Üç kart destek ile üçe yükselt
Yeni bir renk deklare et

Minör renge cevaplar
Yeni bir renk deklare et
Beş kart veya daha uzun destek ile üçe yükselt

d. 13+ Majör renge cevaplar
Dengeli el ile 2SA’ya sıçra
Yeni bir renk deklare et

Minör renge cevaplar
Yeni bir renk deklare et
Dengeli el ile 2SA’ya sıçra

ÖZET
Deklaran olunca, yerden ilk kartı vermeden plan yap.
Hedefi belirle
Alıcı ve perdanları say
Alternatifleri değerlendir
Genel stratejiyi belirle

Hedefinizi belirlerken, kontratınızı yapmak için almanız gereken löveleri veya verebileceğiniz maksimum perdanları tespit edin. Sanzatu kontratında alıcılarınızı sayın. Koz kontratında perdanlarınızı sayın. İlave löve sağlamanız veya perdanlardan kurtulmanız gerekiyorsa, mevcut alternatifleri belirlemek için her rengi inceleyin. Genel stratejiyi belirlerken, kontratınızı yapmak için yeterli löveniz varsa bunları hemen alın. Onör kartları önce kısa taraftan çekmeye başlayın; koz kontratında oynuyorsanız kozları çekin.

Sanzatuya defans yapıyorsanız, atağı seçerken “en uzun ve en kuvvetli renkten dördüncü büyük kartı” oynayın.
Zafer Ulusakarya ya teşekkürler

Hiç yorum yok: