4 Mart 2015 Çarşamba

İki Trefl Açışı ve Cevapları

En kusursuz cinayet
yaşam sevincini öldürmektir.
P. Cuelho
*****
Mutsuz olmak
ama her şeyi bilmek,
mutlu olup aptalca yaşamaktan daha iyidir.

Dostoyevski
*****


TOUSSAİNT L’OUVERTURE
Tatlı karmaşıklığından fırlatıyor
dokunaklı çiçeklerini Haiti,
bakımlı bahçelerini, ihtişamın
binalarını; denizi,
karanlık bir ata gibi beşikleri
tenden ve yerden oluşan onurunu.
Toussaint L’Ouverture bağlıyor
bitkilerin mutlak hükümdarlığını,
zincire vurulmuş o majestelerini,
davulların tok seslerini,
ve saldırıya geçiyor, yolları kesiyor, tırmanıyor,
emrediyor, kovuyor düşmanı ve davet ediyor inadına
doğuştan hükümdar gibi,
ta düşene dek O karanlık
ağa ve götürülene dek denizler ötesine,
yerlerde sürünmüş ve ayaklar altında ezilmiş
geri dönen halkı gibi,
fırlatıldı soğuk depolara ve mahzenlerin
saklı ölümüne.
Ne ki Ada’da kayıyor kayalar,
konuşuyor saklanmış dallar,
umutlar gönderiliyor,
yükseliyor kalenin duvarları.
özgürlük senin ormanın,
benim kara kardeşim, saklıyor
senin sonsuz acının anısını:
geçmişin kahramanları
senin sihirli köpüğünü korusun.
Pablo Neruda
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

*****
2 TREFL AÇIŞI VE GELİŞİMİ
2♣ açarken bazen kararsız kalınabiliyor. Acaba 2♣ mi yoksa 1 seviyesinde mi açsam?
2♣ açışındaki esas zorluk, oyuncuların 2♣ açış kriterlerini bilmemeleri veya yanlış bilmelerinden kaynaklanmaktadır.
2♣ açmak için ne gereklidir? Dağılım ve puan durumu ne olmalıdır?
Dengeli 23+ ile 2♣ açılmalıdır.
Dengesiz 22+ ile kesinlikle 2♣ açılmalıdır.
Uzun renginiz majörse 9 löve, minörse 10 löve alabilecek eliniz olmalıdır.
En az 4 defansif löve potansiyeli olmalıdır.
Hızlı löve kazanma sayısının, kayıp sayısından fazla olmalıdır.
Zon kaçırma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
2♣ açışından sonra elinizi tarif etme konusunda sıkıntı çekip çekmeyeceğiniz

HIZLI LÖVE    : AR,  RD, AD’lar

-                                  Hızlı löve = 2
xx                               Kayıp löve= 4 Hızlı löve az olduğu için 2♣ açılmamalıdır.
ARDV109xxx
xx
***
x                                 AR = 2 Hızlı löve  
ARx                            RD = 1 Hızlı löve
RDVxxxxx                 
x                                 pikten 1, körden1, karodan 1, treflden 1 = Toplam 4 kayıp löve
                                  2♣ açılmalıdır.16-18 onör puan gücü olmalıdır ama her zaman da                                    kurallara uymak zorunda değiliz. Ortaktaki çok az puan bile uygun yerdeyse zon yapmamızı sağlayabilir
***
iki renkli eller
İki renkli özellikle minör elleriyle 2♣ açışı sonrası sıkıntılıdır.
Elinizi tarif etmekte zorlanabilirsiniz

minör tek renkli  eller
1)  ............................2)
ARDVxxxx              x     
x                               ARx
ARx                         ARDVxxx
 Rx                           Rx

1. Elle 2♣ açabilirsiniz majör hazır. 2. elle ise ARx körünüz var ve ortakta kör fiti bulma ihtimaliniz olabilir. Bu yüzden 1♦ açabilirsiniz.

üç renkli eller
2♣ açışında 4441 eller problemdir.  El 22 puana kadar 1 açışlarıyla veya multi 2♦ ile açılabilir.(4441, 18-22)
Ama 23+ ile 2♣ açıp 2NT diyerek problemin birazını çözebilirsiniz.
ARVx              2♣ açıp ekonomik 4 kart rengi söyleyip eli anlatabilirsiniz.
Vx                   Böyle ellerin gelme ihtimali düşüktür.
x
ARDx
***
2♣ AÇIŞA CEVAPLAR
2♣                   2♦ :  bekleme /röle 0–7 veya puanlı ifade edilemeyen el
                        2♥ :  8+ puan 2 tepe onörlü 5+ renk
                        2♠ :  8+ puan 2 tepe onörlü 5+ renk         
                        3♣ : 8+ puan 2 tepe onörlü 5+ renk                     
                        3♦  : 8+ puan 2 tepe onörlü 5+ renk                      
                        2NT :  4333 el. As yok, 8-9 p
                        3NT :  4333    el. As yok 10-11p
                        3♥,3♠ : 6’lı iyi renk yanda başka puan yok yoksa 2 majör diye başlarız.

Cevapçının NT demesi, açıcının rengini 2 seviyesinde söylemesine engel olduğu ve deklerasyonun sıkışmasına neden olduğu için çok özel durumlar hariç NT konuşmayacağız.
Her neyse 3’lü tutuş 4333 dağılım 8–9 veya 10–11 puanla ve As yokken NT diyeceğiz.

1) 2♦    Bekleme konuşması
Her türlü 0-7 puan ile veya diğer cevaplara uymayan 8+ puanlık ellerle de 2♦ diyeceğiz.
Açana konuşma alanı bırakacağız.

2) Basit Renk Cevapları
İki tepe onörlü ve 8+ puanla yapacağız. 2♥,2♠,3♣,3♦
Daha zayıf ellerle ise 2♦, ancak kalitesiz renk fakat puanı çok ellerle de renk söyleyeceğiz özellikle majörse. 3♣,3♦ cevapları ise daha tutucu olmalıdır.

3) NT Cevapları
Acaba gerçekten 2NT / 3NT cevapları oynanmalı mı?
Açana hiç yer kalmıyor. Konuşmalar sıkışıyor.
Ama diğer taraftan açan kesinlikle ortağında:
4333 el 8-9 veya 10-11 puan olduğunu biliyor.
Her rengine en az 3 kart tutuş olduğunu da biliyor.NT cevaplarının gelişimi bilinirse oynanmasında sakınca yokmuş gibi duruyor.
Şilemin çok yakında durduğunu biliyor.

açanin    rebidleri

2♣                   2♦
2♥        : 5+ kör
2♠        : 5+ pik
3♣       : 5/6 + trefl
3♦        : 5/6 + karo
3♥        : koz kör
3♠        : koz pik
Dengesiz ellerle kozunu söyler.
Dengeli ellerle NT söyler seviyesini puana göre belirler
2NT = 23-24
3NT = 25-27
4NT = 28-29
5NT = 30-31
2♥,2♠ = 5+ dengesiz el
3♣,3♦ = 6’lı ya da 5’li yanında 4’lü majör elleri
NT ellerinde denge vardır 5’li majör olabilir
Sıçrayarak renk söylendiğinde koz artık bellidir.
3♥, 3♠, 4♣, 4♦  cevapçı cue bid’e başlar.
4♥ ,4♠ uzun renge dayalı 9–10 lövelik bir el gösterir. Cevapçı açanda çok fazla onör kuvveti beklememelidir.
Örnekler:
ADV                            ADx                            ADx                            ADx
AVxxx                         AD10xxx                    ADV10xxx                  ARDVxxx
RDx                            ADV                            AR                              AR
AD                              A                                 A                                 x

açan  nt  rebid ederse
2♣                   2♦
2NT                3♣ :  Puppet Stayman, 5’li veya 4’lü majör sorusu
                        3♦ :  Transfer
3♥ :  Transfer
3♠ :  Minör staymanı
3NT : Sign-off
4♣ : Gerber As sorusu
4♦ : Teksas Transfer
4♥ : Teksas transfer               
                        4NT :  Kantitatif 9 puan
*
2♣                   2♦
3NT                4♣ :  Stayman’dır yer kalmadığı için Puppet değildir
                        4♦ :  Jacoby transfer
4♥ : Jacoby transfer
                        4♠ :  Minör Stayman’ı
                        4NT :  Kantitatif 6 puan
                        5♣ :  Süper Gerber As sorusu
Seviye yükseldiği için yer kalmamıştır.
Şilem aramıyorsanız pas geçin.
Majör transferi 6 kartla yapılmalıdır ya da çok iyi 5 kartla
4♣ Stayman’dır. Dikkat Puppet değil.

cevapçı pozitif cevap verirse

2♣                   2♥                                           2♣                   2♥
2NT     : dengeli, tutuş yok                         2♠                    3♥
2♠        : naturel                                            4♣                   4♦ :  trefl tutuşu
3♣       : naturel                                                                    4♥ : trefl tutuşu
3♦        : naturel                                                                    4♠ : tercih
3♥        : kör tutuşu                                                              4NT : tutuş yok
3♠        : Koz pik                                                                   5♣ : tercih
4♣       : Koz trefl
4♦        : Koz karo
3NT     : 4441 el, 22-24, cevapçının rengi kısa
4NT     : RKCB kör
Tutuş olsa bile pozitif cevap üzerine NT söylenebilir.

cevapçının ikinci konuşması
2♣                   2♦
2♥                   3♣ : 2. Negatif = 0–4 puan. İkinci negetifi açanın söylediği rengin bir üst rengiyle de söyleyerek oynayanlar vardır. 2♠ burada 2. negatiftir.

2♣                   2♦
2♠                    2NT : 5+ / 2. negatif
                        3♦ : naturel kaliteli değil
3♥ :                  //
                        3♠ : pik tutuşu, en az bir renkte kontrol cue bid edebilecek bir renk var.
                        4♣ : Splinter
                        4♦ : Splinter
                        4♠ : sign - off hiçbir renkte Damdan fazla kontrol yok. As veya Ruam yok demektir. Kontroller As veya Rua olarak veriliyor.
                        4NT : 4+ fit ve bir şikan var

2♣                   2♦
3♣                   3♦ : 2. neg.
                        3♥ : 4’lü olabilir 4–4 majör bulmak için
                        3♠ : 4’lü olabilir 4–4 majör bulmak için     
                        3NT : diğer renklerde keser
4♣ : tutuş ve en az bir renkte kontrol
4♦ : Splinter 3+ tutuş 4–7 puan
4♥ : Splinter 3+ tutuş 4–7 puan
4♠ : Splinter 3+ tutuş 4–7 puan

2♣                    2♦
3Majör            3NT : As yok Rua’lar veya tek olmalı
                        4M :  Minimum el kontrol yok
                        4 x : As veya 1. tur kontrol
                        4NT : 3+ tutuş şikan var
5♣ :  şikan ne?
                        5♦ : karo şikan
                        5♥ : trefl şikan
                        5♠ : pik şikan

2♣                   2♦
3♥                   4NT
5♣ :  soru şikan ne?
                        5♦ : karo şikan
                        5♥ : trefl şikan
                        5♠ :pik şikan
5♥ :  Pikin şikansa 5♥ oynamak istiyorum

İstisna:
2♣                   2♦
2♥                   3♠ : 4+ tutuş kötü el herhangi bir tek / şikan
3NT : Soru     4♣ : trefl tek
                        4♦ : karo tek
                        4♥ : kör tek

Koz pikse ortakla anlaşmak lazım gelir yoksa kötü yerlere gelinebilir.
Açan 2 pik dedi biz de 3 kör dedik şimdi bu tutuş ve tek mi var yoksa sadece körler anlamına mı geliyor?

rakipler araya girerse
Rakipler konuşmaları güçleştirmek için araya dalarlar, psişik yaparlar, baraj yaparlar renginizi buldurmamaya çalışırlar.2Trefl açtığımıza göre eli % 100 biz oynamalıyız ama rakibin canı kontur istiyorsa biz de elimizden geleni yapmalıyız. Psişik yaptıysa ardına bile bakmadan kaçacaktır.
Rakipler araya girerse cevapçı:
Yeni renk       söylerse etkilenmemiş gibi kural devam eder.
Cue bid          8+ puan 4441 dağılım veya 5440 el overcall yapılan renkte kısalık
Pas     herhangi bir yarı pozitif el 2 Dam ve fazlası
Dbl      Direkt kontur 2 Damdan daha az
Genellikle gelen eller pas elleridir.

2♣       2♥        P         P        
?
Açıcı:
- Renk           Tek renkli el sıçrayarak söylerse önceki gibi
- 2NT              2 renkli take-out eli. Cevapçı kalan renklerden oynamak istediğinin ucuzunu seçer.
- Cue bid        3♥ kendi rengi ve natureldir
- Dbl               Ya kuvvetli dengeli el ya da rakip renkte kısalık;          
                        Bu genellikle dengeli bir el göstermek için kullanılır.
                        Ancak rakip renkte stoper garanti etmez.
                        Cevapçı pas geçebilir ya da 2NT oyun açılmiş kabul edip devameder.

2♣       2♠        P         P
Dbl      P         ?
                        2NT / 3NT kontratın açan tarafından oynanması için NT dememelidir.
                        3♣       : Stayman
                        3♦        : Transfer
                        3♥        : Transfer                 
                        3♠        : cue bid stoper var

2♣       P         2♦        2♠                               2♣       P         2♦        2♠
?                                                                    3♣       3♠        ?
Cue bid  : keser var                        Dbl      : ceza
Dbl      : ceza                                    Pas     :iyi el
Pas     : dengeli el                           Diğer  : Naturel
2NT     : naturel
*
2♣       2♥        P         3♥                               2♣       2♥        P         3♣
?                                                                     ?
Pas:  forsing                                     Pas : Forsing, take out
4♥ : kuvvetli 2 renkli                        Renk : Naturel
Dbl : Kuvvetli dengeli                     Dbl : Kuvvetli dengeli

Hiç yorum yok: