14 Mart 2015 Cumartesi

Minör Transferi

FAZIL SAY YENİ BİR GÜLNİHAL (Jazz variations)
http://www.youtube.com/watch?v=vic4koaQrL0
*****
Su gibi olmalıyız.
Her şeyden aşağıda 
ama kayadan bile kuvvetli.
Siyu (Su) Kabilesi
*****
DÜĞÜN
Kızla oğlanı evlendirmek için düğün dernek yaparak ortalığı birbirine katmanın gerekçesi ne?
Eskiden bu törenin bir anlamı varmış.
Davul zurnayla ilan ediliyormuş ki “ ey ahali, bu iki insan artık birbirinindir, sakın kıza göz koymayın, o artık dünya evine girdi, doğacak çocuklar da yasaldır."
İletişim devriminde, ortaçağın ilkel düğününü beş yıldızlı otellere taşımanın anlamı ne?

*****
ARKADAŞ
 
Bugünlerde bir akşam,
şehrin aynalı gazinosuna ve aynaların içine
Selim-i salis gibi oturacağım.
Önümde rakı, dışarda akşam. akıntı, kayıklar ve gelip geçen,
Meyhanenin kapısından, iki elini gözüne siper edip bakan birisi
Bu herif aşık, diyecek.
Saçları perişan, dudakları mürekkepli,
hali bencileyin serseri bir kızı
Büyük bir sandal
Akıntının içinden çekip
Rakı kadehimle benim arama bırakacak.
*
Diyeceğim:
Bu akşam değil, bir başka akşam,
seni alıp bir kocaman şehre götüreceğim,
O şehirde toprak çoktan patlamıştır
Yıkılmıştır bildiklerim
Kocaman cepheleriyle borsalar, saraylar,
Kim bilir belki de mahkemeler, zindanlar..
Masaldır artık
Onların kahramanlığı, onların merhameti, onların fazileti.
Ezanlar, mevlütler, harpler, taburlarla kahramanlar.
Kafam alkolsüz, ellerim kelepçesiz,
Seni bir akşamüstü, Sotiraki nin gazinosundan
Rakı kadehimle benim aramdan alıp
Altın akşamların sarı çocukların tırmandığı
Kuşların öttüğü ve yemişlerin yendiği
Hudutsuz ve çitsiz,
Perisiz ve cinsiz,
Kümessiz ve evsiz
Hasılı numarasız
Bir memlekete götüreceğim.
*
İstasyondan iner inmez
Seni metrolar başka beni başka tarafa götürsün. Zararı yok!
Yalnız yine böyle kumral akşamüstleri
Yapayalnız kaldığım kasım akşamları
Buruşuk manton, dağınık saçların, mürekkepli ağzın ve hemşire çehrenle
Ayaklarını bir sandalyeye dayayıp
Bana iki satır bir şey söyleyeceksin,
Bugün ne yaptın, çalıştın mı?
İstersen sonra kalkar, gezmeye gidersin
Bensiz,
Sen bilirsin...
Sait Faik Abasıyanık
*****
MİNÖR TRANSFERLERİ
Minör renk transferleri ile tek renkli (6+ kartlı) minör elleri tanımlanmaktadır. Minör oyunları modern briç sistemlerinde en son tercih olduğu için, cevapçı ya çok zayıf (0-5) OP. Eller ile, yada şlem ihtimali olan kuvvetli eller ile minör transferi yapar (10+) OP. Davet değerleri olan veya sadece zon değerleri olan eller ile minör transferi yapılmaz. Örneğin aşağıdaki el minör transferi için uygun değildir.
PİK   : Dx             KÖR: xx          KARO: RVTxxx            TREFL: Rxx     Toplam= 9 OP.

Trefl transferi 2 NT dekleresi ile yapılır, Karo transferi doğrudan yapılmaz.
Eğer cevapçıda uzun (6+) kart karolar varsa, Açıcının 3 Trefl rebidinden sonra cevapçının 3 Karo cevabı Sign-Off olur. Transferlerin kabulü mecburidir.
Cevapçı 3 Karo yerine (3Kör/3Pik) derse okunan renk kısadır, uzun minör kırık onörlü (RVxxxxx, ADTxxx gibi) olmasına rağmen el kuvvetlidir. Açıcı kısa rengi kontrol edebiliyorsa 3 NT rebid eder, kontrol edemiyorsa minimum el ile 4 TREFL, maksimum el ile 5 TREFL der. Cevapçının rengi TREFL ise Pas geçer, değilse Karolara düzeltir.
Daha kuvvetli ve kapalı yahut kapalı kabul edilebilecek eller ile Trefl transferi 3 Kör,
Karo transferi 3 Pik dekleresi ile yapılır. bu tip ellerde tercihen yan renklerden birinde bir (As) olması istenir. Eğer cevapçının elinde 7 kesin löve varsa yan renklerden birinde As bulunmasına gerek yoktur. Bu tip transferler çok kuvvetli şlem arzusu gösterir.
Zayıf el                             Zayıf el                               Kuvvetli şlem arzusu
PİK   : x                              PİK  : xxx                            PİK  : xxx
KÖR  : xx                           KÖR : xx                             KÖR: x
KARO: xxx                        KARO: RVTxxx                 KARO: ATx
TREFL: VTxxxxx             TREFL: xx                           TREFL: ARDVxx
2 NT ile Trefli ye               2 NTile Trefliye                  3 Kör ile Trefli ye Transfer
transfer, sonra Pas.         transfer, sonra 3 Karo      sonra As cevabı/ Kontrol 
Cevapçı zayıf Trefl ile transferden sonra pas geçer, zayıf Karolar ile 3 Karo der.
açıcı                                     cevapçı
1 NT---------------------------     2 NT (Trefliye transfer)
3 TREFL---------------------     PASS (6+ kart Trefl. Zayıf el)
                                               3 KARO  (6+ kart Karo. Zayıf el)-Açıcı Pas geçer.

Cevapçıda kesin 7+ Löve varsa;
Cevapçı uzun minöre dayalı kuvvetli eller ile Trefl transferini 3 Kör ile, Karo transferini ise 3 Pik ile yapar. Cevapçıda 7+ kesin löve vardır. Burada Şlemden fazlası da düşünülmelidir. Açıcı sorgulama sonucunda isterse koz, isterse NT Şlemi/Grandşlemi oynar.

Açıcı 3 NT diyerek transferi kabul etmeyebilir. Transferi kabul ederse şlem araştırmalarını başlatabilir. Karoya transfer halinde açıcı 4 karo diyerek transferi alırsa bu aynı zamanda şlem sorgulaması olur (minörwood). 4 karo yerine 4 trefli diyerek sorgulamayı başlatmak konuşma yerlerinin daha ekonomik kullanımını sağladığından tercih edilmektedir. Ancak bu durumda açıcının elinin yere açılma ihtimali vardır.

açıcı                                         cevapçı
1 NT----------------------------------3 KÖR (Trefliye transfer ve şlem teklifi)
3 NT (Şlem olmaz-Sign-Off)
4 TREFL (Şlem teklifi Kabul-sorgulama)
veya;
1 NT----------------------------------3 PİK (Karoya transfer ve şlem teklifi)
3 NT(Sign-Off) 
4 TREFL (Şlem teklifi kabul-sorgulama)
4 KARO (Şlem teklifi kabul-Minörwood)
4 trefl ile sorgulama:
Normalde NT ile oyun açışlarda 4 Trefl dekleresi Gerber As sorgulama tekniğidir. Bu sorgulama ya karşı as adedi basamaklarla (Step) gösterilir. Ancak koz fiti bulunduğu durumlarda koz papazına da ihtiyaç duyulduğundan cevaplar 5 kilit kart üzerinden (RKBC) tarzında gösterilecektir.

4 trefl--------------------------------4 karo     (0-3) key kart
…………………………………..4 kör       (1-4) key kart    
…………………………………..4 pik       (2)  key kart
…………………………………. 4 nt         (2) key kart+ koz kızı
…………………………………..5 trefl      (2) key kart+ (1) çaka
…………………………………. 5 karo     (1-3) key kart+ (1) çaka    
“Mehmet Özyeşilbaş”   a teşekkürler

Hiç yorum yok: