22 Şubat 2011 Salı

Two Way Trial Bid

Zeki Müren / Ey büt-i nev eda olmuşum müptelâ
*****
Latife Tekin
Akşam Kitap’taki söyleşisi
Kötü olduğunu hissettiğim şeyi söylemezsem beni zehirleyecek zannediyorum!  
Bu tamamen temiz ve duru kalmak için yaptığım kişisel bir şey.

*****
EYLÜL’E YAZDIM 
Nasıl koşmuştum 
kış günleriydi 
ağaçlarla üşümüştüm 
kuşlarla düştüm 
yağmurlar yürüdü 
kulağıma fısıldadı rüzgârlar 
kalk bahar geldi 
müjdeledi kırlangıçlar 
kıpırdayamadım 
yazları sevmedim 
halbuki o zamanlar temizdi denizlerim 
küçük göçmen çocukların ölüleriyle 
yüzmüyordu insanlar 
zalimlerin kalıntıları 
mazlumlara yağıyordu 
bıçağım yüreğime saplanmıştı 
unutmuştum 
kıpırdayamadım 
Eylül’e yazdım. 
A. KADRİ ERGİN  

*****

TWO WAY  TRİAL BİD  (yardım) deklaresi:

Oyunu bir majör renkle açtınız ve ortağınız iki seviyesinde basit tutuş verdi,
Siz                 Ortak    
1SP                   2SP             
?                    
Ortağınızdan aldığınız bu bilgi sizin için yeterli ise doğrudan zon söyleyebilirsiniz (ya da şilem araştırması yapmaya karar verebilirsiniz). Ancak zon söylemek (veya şilem araştırması yapmak) ile part score’a oynamak arasında kararsız kaldığınız durumlar vardır. Bunlar ya koz dışındaki uzun renginizden 3 löve kaybettiğinizde zonu yapamam kuşkusu ya da kısalığınız olan bir renkte ortağınızın çöpe giden puanları varsa yine zonu yapamam kuşkularınızdır.

Tersinden söylersek, uzun renginizden 3 löve kaybetmiyorsam zonu yaparım veya kısa rengimden ortağımın çöpe giden puanları yoksa zonu yaparım düşüncelerinizdir. Bu durumda ortağınızdan iki farklı beklentiniz bulunmaktadır. Bu yüzden iki farklı deklerasyon gelişimi oynamak gerekir.

Trial-bid, bir majör renkte fit bulunduğu için diğer renkleri (3♠’in altında) söyleyerek elin biçimini anlatma şekli ile kararsızlık durumunuzu ortağınıza belirtmek ve ortağın uygunluk bildirmesi durumunda istediğiniz kontrata ulaşma çabasıdır.

Kozu 3 seviyesine yükseltmeniz eliniz hakkında bilgi vermediğinden, bunu davet değil kompetisyon olarak oynamak gerekir. Diğer renkleri söyleyerek nasıl bilgiler verdiğiniz ortaklık anlaşmalarıdır.
Uzun Trial-bid: Bir majör renkte tutuştuktan sonra koz dışındaki uzun renginizden 3 löve kaybedip kaybetmediğinizin araştırılmasıdır.  
Kısa Trial-bid: Bir majör renkte tutuştuktan sonra, kısa renginizde ortağınızın puanları yoksa en az zon oynamak isteğinizi bildirir. Uzun try’da oldu gibi röle deklaresi yoktur ve kısa renginizi (3♠’in altında) kısa yoldan bidirirsiniz. Uzun try ile kısa try arasında tercih yapma durumunda kaldığınızda daima kısa try’ı tercih etmelisiniz.
“Ergun Çuhadar”
******
TRİAL BİD
Trial bid, 1 majör açışına cevapçının 2 seviyesinde basit destek verdiğinde 3 pikin altında başka bir renkten yardım isteyip zona davet etmesidir. 6 Kayıplı el ile yapılır.
Trial bid;
a)  Cevapçısının basit desteğinden sonra açıcı tarafından yapıldığı gibi cevapçının rengine açıcının tutuşundan sonra cevapçı tarafından da yapılabilir.
b)  Ortağın basit desteğinden sonra en fazla kayıp olan uzun renk rebid edilerek ortaktan o renk için yardım istenir.
c)  Araya giriş varsa da uygulanır.
Kayıp Sayma Yöntemine Göre Trial Bid: Açıcı, ortağın basit desteğinden sonra elindeki kayıpları sayar; 7 kayıp ile pas der, 6 kayıp ile trial bid yapar ve 5 kayıp ile 4 Majör söyler.
Dikkat Ediniz:
1)     Ortağın basit desteğinden sonra trial bid yapıldığından açıcının renginin 3 seviyesinde tekrarlaması zon için davet değil; 6 kartlı koz, dengesiz ve zayıf el olduğunu gösterir. Rakibin müdahalesini zorlaştırmak ve kompetisyon amacıyla yapılır. Yarışsal olarak söylenen 3 Majör de davet değildir.
2)     1 Majör açışına 2 seviyesinde basit destek veren cevapçıdan sonraki rakibin yaptığı overcall, açıcının trial bid yapmasına yer bırakmıyorsa açıcının atacağı “kontr” trial bid anlamındadır. Trial bid yapmaya yer kalıyorsa atılan kontr trial bid değil, “ceza” olur.
3)     Kayıp Sayma Yöntemine Göre Trial Bid: Açıcı, ortağın basit desteğinden sonra elindeki kayıpları sayar; 7 kayıp ile pas der, 6 kayıp ile trial bid yapar ve 5 kayıp ile 4 Majör söyler.
“başka bir kaynaktan” 

Hiç yorum yok: