1 Ocak 2017 Pazar

İki Karo Üzerine Defans

Müzik
Müzik temelde bizde belli bir oranda güç kazanan yaşam duygusunun özünde gizli olan acıyı anlatır; müziğin verdiği heyecanın yapısında da bu acıdan uzaklaşıp onu uzaktan izleme düşüncesi vardır.
Nietzche
*****
BAŞARI
Saçımı Tararken Yalnız Saçımı Düşünürüm
Çok eski zamanlarda, bir adam krala gidip, kötü düşüncelerden kendini nasıl arındıracağını sordu.

Kral ona ağzına dek zeytinyağıyla dolu bir fıçı verdi, bu fıçıyı kentin bir kapısından öteki kapısına dek bir damla yağ dökmeden taşımasını emretti:
“Eğer bir damla yağ dökersen başın kesilecek!”
Adama iki kılıçlı asker refakat edecekti, bunlar bir damla yağ dökülür dökülmez başını uçuracaklardı.

Bir pazar günüydü, kentin her yanı satıcı tezgâhlarıyla, insanlarla doluydu, adam fıçıyı taşıyarak yürüdü. Hem de ne dikkatle… Bir damla yağ dökülmedi.

Saraya döndükleri zaman kral “Peki, kentte ne var ne yok, kimleri gördün?” diye sordu.
Adam bu soru karşısında çok şaşırdı ve “Hiçbir şey görmedim efendim,” dedi. “Aklım fikrim yağdaydı.”

Kral bu cevap karşısında kötü düşüncelerden arınmak isteyen adama şu yanıtı verdi:
“Şimdi kötü düşüncelerden arınmanın çaresini buldun işte,” dedi. “Düşüncelerine de fıçıdaki yağa baktığın dikkatle bak. O zaman hiçbir şey seni kötü düşünce sahibi yapamaz.”
*
Beyninizden aynı anda iki işi yapmasını beklemeyin. 
Fransa’nın eski başbakanlarından Climencau’ya başarısının sırrı sorulduğunda Saçımı Tararken Yalnız Saçımı Düşünürüm.” demiştir. Siz de o anda ne yapıyorsanız bütün dikkatinizi sadece o işe yoğunlaştırmaya gayret edin.
*
New York’un fakir göçmen mahallelerinde çektiği fotoğraflarla ünlenen Jacob Riss çalışma sürekliliğinin önemini şöyle ifade etmektedir: 
“Çaresiz kaldığım zamanlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra birden, yüz birinci vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki; taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir."
*****
ÇİNGENEM
Kim bilir ne zamandan beri yürümekteyiz
Siyah çadırlarımızla şu dünya üzerinde
Ve niçin yürümekteyiz bir ucundan
Diğer ucuna arabalarımızla şu dünyanın
Kim bilir bizi sonu gelmez yollarda
*
Koşmaya zorlayan kadere de inanmayız biz
Ve inanmayız ne uğura ne fala
Ama gene de bir şey vardır biliriz
İter bizi durmadan yada ardından sürür
Hayata inanırız ve bize zehirdir hayat
Aşka inanırız ve aşk bizi öldürür

zaharia stancu ( bilgi yayınevi ceviri: atilla tokatlı) 
***                                                
üzgünsen ey çingene
neşeli bir türkü tuttur.
peki ya neşeliysem?
aynı türküyü tuttur gene...
zaharia stancu / şatra
***
ZAHARİA STANCU KİMDİR?
(1902 - 1974)
Romence nesir yazarı, romancı, şair ve filozof
*****
2 KARO MULTI ÜZERİNE BİRKAÇ DEFANS

2 Karo MULTİ açışı
Kökenini, ünlü İtalyan sistemi olan Blue Club ‘ı oluşturan Roman Club / Napolitian Club’dan alan Multi aşağıdaki  olasılıkları kapsar.

Multi 2 Karo Açışı

1. Majörlerden herhangi birinde zayıf 2 açışı yapacak eller,
2. Dengeli dağılımda Kuvvetli muhteşem eller,
3. 4441 dağılımda 17-24 arası eller
4. İngiliz Acol sisteminde uygulanan kuvvetli 2 Renk açışlarına uygun el ( prensipte
    8 / 8,5 oyun lövelik el içinde 2 / 2,5 defans lövesi bulunan bir kuvvet )

Günümüzde ise genellikle zayıf 2 Majör açışını göstermekte kullanılan Multi, işlerliğini daha değişik şekiller altında sürdürmekte özellikle Milli takım seviyelerinde ya oynanmaz olmuş ya da  çok daha  komplike elleri anlatmakta kullanılır hale gelmiştir.
Geliştirilen defans deklareleri Multi’yi , Oyuncuların başına gelen belalardan ötürü giderek daha az oynanır hale sokmaktadır.                                                                                                                                                     
Danny Kleinman tarafından geliştirilen defans deklareleri

2. Pozisyonda  
a) KONTR                 : Rakip zayıf 2 Kör açmış kabul edilerek Konuşma Kontr’u
b) 2 Kör                     : Kör  + 1 Minör renk
c) 2 Pik                       : Pik + 1 Minör renk
d) 2NT                                    : Rakip zayıf 2 Pik  açmış kabul edilerek Konuşma Kontr’u
e) 3 Trefl                    : Natürel Trefl rengi
f)  3 Karo                   : Natürel Karo rengi
g) 3 Kör                     : Natürel ve kuvvetli el, Kör rengi
h) 3 Pik                      : Natürel ve kuvvetli el, Pik rengi
i)  3 NT                       : Natürel oynamak için genelde Bir minördeki alıcılara dayalı el
k) 4 Trefl                    : Michael ( Trefl + Kör ), el kuvvetli
l) 4 Karo                     : Michael ( Karo + Pik ), el kuvvetli

Bu sistem benimsendiğinde
4. pozisyonda deklareler şu şekilde önerilmektedir.

a) Kontr                     : Kuvvetli dengeli el
b) 2 Pik / 2 NT           : Minörler
c) 3 Trefl                    : Trefl + diğer majör 4’lü
d) 3 Karo                   : Karo + diğer majör 4’lü
e) 3 Kör                      : Natürel
f) 3 Pik                       : Natürel
g) 4 Trefl                    : Michael ( Trefl + Kör ), el kuvvetli
H) 4 Karo                   : Michael ( Karo + Pik ), el kuvvetli

MULTİ üzerine diğer bir defans

a) X                 =1 NT açan elim var, cezaya da eğilim gösterebilir  (Tüm NT
                        konvansiyonları geçerlidir )
b) 3Trefl         = Konuşma Kontr’u
c) 2NT            = Minörlerim var
d) 2H              = NATÜREL
e) 2S               = NATÜREL
f) 3D               = NATÜREL

Uzun yıllar İngiltere Milli takımında yer almış, World Master, yazar, teorisyen 
Eric  Crowhurst ise “Acol in competition “ kitabında durumu 2nci, 4ncü, 6ncı ve 8nci pozisyonlarda ayrı ayrı değerlendirmiş ve genel olarak

- 2 NT             = Kör ve Pik hakimiyeti yanında uzun bir minöre dayalı löveleri
- 3 NT             = 2 NT deklaresinden biraz daha iyi bir el ifade etmeyi,
- 3 Trefl/ 3 Karo deklarelerini. Natürel, Kompetitif
- X                   = Dengeli ve kuvvetli, özellikle Zonda olan Rakibi, ilk  tercihlerinden  sonra cezalandırmayı da düşünebilecek bir dağılım  yanında bir de kendi rengi olan el  tipleri,
- 3 Majör araya girişlerini ise seviyesine göre kuvvetli renk veya kompetitif olarak
yorumlamaktadır.
http://www.politikbric.com/

Hiç yorum yok: