31 Mart 2013 Pazar

Multy İki Karo

görsel. flickr     
*****   
Vivaldi – Spring
*****                               
Olumlu olmak dikkatimizi tek bir noktada yoğunlaştırmak ise,
olumsuz olmak sahip olduğumuz enerjiyi çarçur ederek harcamaktır. 
Yanılsamalarımızın çoğundan bizi kurtararak içtenlik ve dürüstlükle çalışmamıza hizmet eden ve bizi böylece kendimize getiren her şey iyi diye nitelendirilmelidir. Ralph Waldo Emerson
*****
OVADA
Eve dönmekte sarışın sesler tarlanın üzerinden
Tek bir ağaç toplamış gökteki kuşları
Paslanmış, dünyayı bölen bıçak
*
İri çıngıraklarını çalıyor bir at
Ürküntüyle geceye karşı.
Erik Stinus, çeviren: Murat Alpar
*****
MULTY 2 KARO

I. ÜÇ SEÇENEKLİ MULTI 2 KARO AÇIŞI
Bu açış üç farklı anlam taşır. Açıcı 2 Karo ile oyunu açtıktan sonra ikinci konuşmasında (Rebidinde) nasıl açtığını belirtir. Bu konvansiyonu kullanmak isteyenlerin öncelikle partneri ile anlaşmış olması gerekir.
Üç seçeneğin anlamları:
A.  4-11 OP, 6+ kartlı Kör veya Pik.
B. 20-21 OP, ortaklık anlaşmasına bağlı olarak dengeli ya da dengesiz dağılım.
C. 20-21 OP, üç renkli el, (4-4-4-1) veya (5-4-4-0) dağılım.
Oyunun 2 Karo ile açılması üzerine cevapçı, açıcının oyunu Preemptive olarak açmış olduğunu kabul edecek diğer seçenekleri göz önüne almayacaktır. Cevapçı sadece üç şekilde cevap verebilir. 2 Kör, 2 Pik, 2 NT cevapçının verebileceği başka bir deklere yoktur. Bu cevapların anlamları iki seçenekli Multi 2 Karo cevapları ile aynıdır.
*
Cevapçı 2 Kör demişse
‘ Körlere dayalı zayıf açış yaptıysan zon görmüyorum pas geç, Piklere dayalı zayıf açış yaptıysan 2 Pik deklaresi ver’ demektedir.
Açıcı körlere dayalı zayıf açış yapmışsa PAS geçer, Piklere dayalı zayıf açış yapmışsa düzelterek 2 PİK der, cevapçı PAS geçer. Bazen Açıcının 2 Pik demesinden sonra cevapçının eli değerlenmiş ve zon ihtimali doğmuş olabilir. Bu durumda cevapçı 2 NT diyerek açıcının kozunun büyük onör adetlerini ve elinin gücünü öğrenmek isteyebilir. Açıcı ortaklık anlaşması çerçevesinde cevap verir. Tavsiye edilen şekil Ogüst konvansiyonudur.
Açıcının cevapları:
a- 3 TREFL (4-7) OP, uzun renk 1 büyük onörlü.
b- 3 KARO (4-7) OP, uzun renk 2 büyük onörlü.
c- 3 KÖR (8-11) OP, uzun renk 1 büyük onörlü.
d- 3 PİK (8-11) OP, uzun renk 2 büyük onörlü.
e- 3 NT (8-11) OP, uzun renk 3 büyük onörlü.

Açıcı (20-21) OP ve dengeli el ile açış yapmışsa cevapçının 2 Kör deklaresinden sonra 2 NT diyerek gücünü belirtir. Bundan sonraki konuşmalar oyun 2 NT ile açılmış gibi devam eder. Cevapçının 3 Trefl deklaresi STAYMANDIR, diğer tüm konuşmalar TRANSFERDİR. Cevapçı oyunu 3 NT oynatmak isterse önce 3 Trefl ile yalancı Stayman yapacak sonra 3 NT diyecektir. Cevapçının doğrudan 3 NT deklaresi 4 Trefliye transferdir.

Ortaklar bu açışın dengesiz el olduğu hususunda anlaşma yapmışlarsa tavsiye edilen konuşma PUPPET STAYMAN dır. Ancak ortaklıklar isterse başka bir konuşma şekli üzerinde anlaşma yapabilirler.

Cevapçının 2 KÖR deklaresinden sonra açıcı yukarıdaki cevapları vermeyip 3 seviyesinde bir renk okursa (4-4-4-1) veya (5-4-4-0) dağılımlı üç renkli el ile (20-21) OP gösteriyordur. Açıcının 3 seviyesinde okuduğu renk kısa rengin bir altındaki renktir. Örneğin açıcı 3 Karo demişse Kör rengi kısadır.

Cevapçı zayıf bir el ile açıcının okuduğu rengi tutuyorsa pas geçer, tutmuyorsa elindeki en iyi rengi sıçramasız olarak okur, Açıcı pas geçer. Cevapçı vasat bir el ile zon ilan edebilir, Kısa rengi kontrol edebiliyorsa 3 NT diyebilir. Açıcı pas geçer.
Açıcının kısalığı karşısında cevapçıda çaka fiti oluşuyorsa, Açıcının kısa rengini okuyarak kontrol kartlarının kaç adet olduğunu sorgulayabilir. Örneğin açıcı 3 Trefl demişse Karo rengi kısadır. Cevapçı 3 Karo diyerek açıcıya kaç adet kontrol kartın var diye sorar. Bütün as ve rualar kontrol kartıdır. Açıcı bunların toplamını basamaklar halinde gösterir. Birinci basamak (0-3) kontrol, ikinci basamak 4 kontrol, üçüncü basamak 5 kontrol, dördüncü 6 kontrol.
Örnek:
cevapçı 3 Karo diyerek sorguyu başlatmışsa cevapçı:
3 Kör--------------(0-3) Kontrol.
3 Pik------------------4 Kontrol.
3NT-------------------5 Kontrol.
4 Trefl----------------6 Kontrol.
Kısa renk çaka ise kontrol toplamına katılır. Sek rua kontrol sayılmaz, ayrıca oyun açış puanına da dâhil edilmez. Zaten oyun açılırken as dışındaki bütün sek onörler sıfır puan olarak kabul edilirler. Bazı ortaklıklar üç renkli el açışları için puan limitlerini aşağıya çekiyorlar. Biz 20 puandan daha azı ile üç renkli el açışı yapmıyoruz. Aksi takdirde ortağın çok zayıf ve uygunsuz bir dağılıma sahip olması halinde sonuç felaket olur.
açıcı                                                              cevapçı                              
2 Karo (üç ihtimalli el)--------------------------2 Kör, elim zayıf, 14 OP yok, Zon yok
Pas 4-11 OP, Uzun rengim kör.
2 Pik 4-11 OP, Uzun rengim pik.-----------Pas. (özel durum oluşursa 2 NT).
2 NT 20-21 OP, Dengeli el.
3 Trefl 20-21 OP, üç renkli el, Karo kısa.
3 Karo 20-21 OP, üç renkli el, Kör kısa.
3 Kör 20-21 OP, üç renkli el, Pik kısa.
3 Pik 20-21 OP, üç renkli el, Trefl kısa.
*
Cevapçı 2 PİK demişse
‘ Uzun rengin Pik ise pas geç, kör ise 4 Kör oynayabilirsin’ demektedir.
Açıcı (4-11) OP ile Piklere dayalı Preemptive açış yapmış ise Pas geçer, uzun rengi Kör ise 4 Kör der. Cevapçı pas geçer. (Dikkat Açıcı zayıf el ile 3 Kör diyemiyor)
Açıcı (20-21) OP ve dengeli el ile 2 Karo açışı yapmış ise 2 NT rebid eder. Bundan sonraki konuşmalar oyun 2NT ile açılmış gibi devam eder.
Açıcı (20-21) OP ve üç renkli el ile 2 Karo açışı yapmış ise kısa olan renginin bir altındaki rengini okur. Bundan sonraki gelişmeler aynen yukarıda anlatıldığı gibidir.
*
Cevapçı 2 NT demişse
Açıcıya 'elimde 14+ OP var, sen elini tarif et’ demektedir.
Açıcı (4-11) OP ile uzun majöre dayalı Preemptive açış yapmış ise;
3 Trefl 4-7 OP, uzun rengim Kör.
3 Karo 4-7 OP, uzun rengim Pik.
3 Kör 8-11 OP, uzun rengim Kör.
3 Pik 8-11 OP, uzun rengim Pik, Diyerek elini tarif eder.
Açıcı (20-21) OP ve dengeli bir el ile açış yapmışsa 3 NT rebid eder. Bu durumda şilem kesinleşmiştir, Grand Şilem araştırılmalıdır. Stayman ve transfer geçerlidir.
Açıcı (20-21) OP ve üç renkli bir el ile oyunu açmışsa kısa rengin bir altındaki rengini 4 seviyesinde gösterir. Burada da şilem kesinleşmiştir, Grand Şilem araştırılmalıdır.

4 Trefl 20-21 OP, üç renkli el, Karo kısa.
4 Karo (20-21) OP, üç renkli el, Kör kısa,
4 Kör (20-21) OP, üç renkli el, Pik kısa.
4 Pik (20-21) OP, üç renkli el, Trefl kısa.
Cevapçı açıcının kısa rengini okuyarak kontrol kart adedini sorgulayabilir. Açıcı as ve rua toplam adedini basamaklı olarak (0-3), 4, 5, 6… şeklinde gösterir. Kısa renk çaka ise kontrol olarak as ve rua toplamına dâhil edilir.  Cevapçı kaptandır, açıcının diğer renklerini ve dağılımını bilmektedir son kararı verir.
Bu konvansiyonu sadece sürekli ortaklıkları kullanabilir. Geçici ortaklıklar iki seçenekli olanı kullanmalıdır.  
Üç seçenekli Multi 2 Karo açışına karşı müdahale ve müdahaleye karşı yarışma kuralları, iki seçenekli Multi 2 Karo açışına karşı yarışma kurallarının aynısıdır.
“Mehmet Özyeşilbaş” a teşekkürler.
***
II. DÖRT SEÇENEKLİ MULTI 2 KARO AÇIŞI
Bu açış sadece sürekliliği olan tecrübeli ortaklıklara mahsustur. Açıcının 2 Karo açışı ile cevapçıya sunmuş olduğu seçenekler:
-1. Seçenek (4-11) OP, 6+ Kart kör veya pik.
-2. Seçenek (20-21) OP, dengesiz (5-4-3-1) dağılım.
-3. Seçenek (20-21) OP, üç renkli el (4-4-4-1) veya (5-4-4-0) dağılım.
-4. seçenek (20-21) OP veya 3/4 kayıplı (5+/5+) minör dağılımlı 2 renkli el.
Oyunun 2 Karo ile açılması halinde aynen 3 seçeneklide olduğu gibi cevapçının sadece 2 Kör, 2 Pik ve 2 NT deme hakkı vardır başka türlü cevap veremez. Bu cevapların anlamları 2 ve 3 ihtimalli olanlarla aynıdır.

Cevapçı 2 Kör veya 2 Pik demişse, Açıcının rebidleri ilk üç seçenek için, üç ihtimalli olanla aynıdır. (Cevapçı 2 Pik demişse açıcının rengi pik ise ‘Pas’ geçer.  Değilse minimumsa 3 Kör, maksimumsa 4 Kör demelidir). Açıcı 4. seçeneği tanımlamak için bunlara ek olarak 3 NT rebid ederek (20-21) OP veya 3/4 kayıplı (5+/5+) minör dağılımlı 2 renkli el gösterir.
Örnek konuşma tablosu:
açıcı                                                                 cevapçı                                                                     
2 Karo (4 seçenekli el)---------------------------2 KÖR/2 PİK (Zayıf isen zon ihtimali yok).
Pas/ 2 PİK (4-11) OP, uzun majör.
2 NT (20-21) OP, dengesiz el.
3 Renk (20-21)OP, üç renkli el, okunan rengin bir üstündeki kısa.
3 NT (20-21) OP veya 3/4 kayıplı (5+/5+) Minör dağılımlı 2 renkli el.
Cevapçının rebidleri veya açıcıyı sorgulaması ilk üç seçenek için, 3 ihtimalli Multi 2 Karo ile aynıdır.
Açıcı 3 NT diyerek dördüncü seçeneği göstermiş ise, cevapçı:
a- Çok zayıf ise 4 Trefl veya 4 Karo diyerek basit tercih yapar, Açıcı ‘Pas’ geçer.
b- Zon ihtimali varsa 5 Trefl/ 5 Karo  ile zon ilan eder, açıcı ‘Pas’ geçmelidir.
c- Majörlerden yeterli durdurucuları varsa ‘Pas’ geçerek açıcıyı 3 NT oynatır.
d- Şilem ihtimali varsa 4 Kör ile Trefli, 4 Pik ile Karo tutuşu gösterir. Açıcı şilem araştırmalarını başlatır.   
Cevapçı 2NT diyerek 14+ OP göstermiş ise açıcı elini tarif eder.
açıcı                                                                 cevapçı                                                                     
2 Karo (4 ihtimalli el)----------------------------2 NT (14+ OP, elini tarif et).
3 Trefl (4-7) OP, uzun rengim Kör.
3 Karo (4-7) OP, uzun rengim Pik.
3 Kör (8-11) OP, uzun rengim Kör.
3 Pik (8-11) OP, uzun rengim Pik.
3 NT (20-21) OP, dengesiz dağılım.
4 Trefl (20-21) OP, üç renkli el, Karo kısa.
4 Karo (20-21) OP, üç renkli el, Kör kısa.
4 Kör (20-21) OP, üç renkli el, Pik kısa.
4 Pik (20-21) OP, üç renkli el, Trefl kısa.
4 NT (20-21) OP veya maksimum 3/4 kayıplı (5+/5+) Minör dağılımlı el.
Açıcı 3 seviyesinde renk okuyarak uzun rengini ve puanını göstermişse cevapçı nihai kontratı ilan eder, Açıcı ‘ Pas’ geçer.
Açıcının 3 NT veya daha yukarı seviyede cevap vermesi halinde ortaklığın toplam puanı en az 34 olmaktadır, Şilem oynamak kesinleşmiştir Grand Şilem araştırması yapılmalıdır.
*
DİKKAT!
Çok seçenekli Multi 2 karo açışları birçok yerde tartışmalara neden olduğundan bazı kulüpler tarafından yasaklanmıştır. Bu nedenle Alert edilirken ‘’ Zayıf 6+ kartlı Majör veya yüksek puanlı (20-21) OP her türlü dengesiz el’’ şeklinde iki seçenekli gibi alert edilmelidir. Briç oyuncusuna yalan söylemek yakışmaz. Alertimizi bu şekilde yaparken yalan söylemiyoruz. (4-4-4-1), (5-4-4-0), (5-5-2-1), (5-5-3-0), (6-5-1-1), (6-5-2-0), (5-4-3-1) gibi dağılımlar dengesiz dağılımlardır.
3 NT veya daha yukarı deklarelerin Alert edilmesi gerekmez, ancak rakipler soru sorarsa fazla detaya girmeden onları bilgilendirebiliriz.
“Mehmet Özyeşilbaş” a teşekkürler

30 Mart 2013 Cumartesi

Sistem ve Stil

Görünen gerçek olsaydı, 
bilime gerek kalmazdı.
Karl Marks                                                 
****
UYUYAN AŞK
Orda dinleniyordu aşk, orada
Gül yanaklarında al al bir elma
Gördüm ormanda bir dala asmıştı
Asmıştı yayını ve sadağını
Bir gülün üzerinde uyuyordu.
Ağzı yavaşça aralanıyordu
Bir gülüşe. Ve o kızıl dudaklar
Bal kovanıydı arılar için bal.
Andre Chenier  (Çev:Tozan Alkan)
****
görsel: fineartamerica

SİSTEM NE? STİL NE?
Briç dünyasında pek çok kişiyle sistem konuşuruz. Hocam hangi sistemi oynarsınız? Soru sorarlar, benimle oynayacak öğrencilerin bazıları kendi alışık olduğu sistemi söylerler.  Kimisi 2/1, kimisi SAYC, kimisi ACOL ister. Arada bazıları precision oynar mıyız, bize onun detaylarını verir misiniz derler.
*
Gerçekte briçte sistemin ne olduğu çok bilinmiyor. Sistem aslında kullanılan alfabedir, yani karşılıklı yazışıyorsak hangi harfleri kullanıyoruz? Latin alfabesi mi, Kiril alfabesi mi, Arap harfleri mi kullanılacaktır. Önce kullanacağımız harfleri belirlememiz gerekir. Ben Arap harflerini, ortağım Rus harflerini kullanıyorsa işimiz oldukça zor değil mi? Ancak Latin alfabesi kullanacağız, desek iş tamam değil ki. Hangi dili kullanacağınız daha da önemli olur. Örneğin siz İngilizce yazarken, ortak Almanca veya Fransızca yazarsa ne olacak? Türkiye’de ortaklar arasındaki sıkıntı buradan oluşmaktadır. Bir tarafın stili İngilizce bir cümle yazmak iken, ortağı aynı Latin alfabesini kullanarak İspanyolca yazmaktadır. O yüzden birbirlerini anlamakta zorluk çekmektedirler. Hatta biraz daha derine inersek, diyelim ki Latin alfabesi kullanalım ve İngilizce yazalım diye anlaştılar ama bir elde, ortaklardan birisi kurduğu İngilizce cümlenin içine kendisine anlamı iyi gelen Fransızca bir kelime ekler. Ortağı üzerinde anlaşmış oldukları İngilizce sözlüğü açar, bu kelimenin ne anlama geldiğini bulmaya çalışır ama sözlüğünde bu Fransızca kelime yoktur. Bazıları bu Fransızca kelimenin İngilizce olduğunu düşünür, bazıları kelimenin Fransızca olduğunu anlar ama anlamını yanlış plase eder, kimileri de Fransızca kelimeyi bilir ama kullanım yerinin burası olamayacağını düşünür. Sonuçta güzel bir manzarası olan tepeyi tarif eden ortağın yazdığı cümle ulaşılacak yeri kişiye farklı göstererek onu çamurlu bir çukura yöneltir.
*
Kişiler arasında doğru iletişimi kurmak için kullanılacak kelime sayısının da oldukça fazla olması gerekir. Örneğin ülkemizin gazetelerinde çok  kullanılan kelime sayısı 600 – 800 kadar, Cumhuriyet gazetesinde kullanılan kelime sayısı 1000 - 1400 kadarken Amerikan gazetesi Washington Post’da kullanılan kelime sayısı 3000 üzerindedir. Ne kadar çok kelime kullanılır ve insanların kelime bilgisi ne kadar fazla olursa anlatılan konu o kadar net anlaşılır.
07 Şubat 2010 Faik Falay, Cumhuriyet

29 Mart 2013 Cuma

Kurallar

Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye devlet adamı denir.
Ulusun kendisine hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet adamına ise siyasetçi.
George Pompidou
****
GÜN DOĞUYOR
 
Dili çözülüyor gecelerin ..
Gölgeler kaçışıyor derine
Alıp sihrini bilmecelerin :
Gün doğuyor şehrin üzerine .
 *
Korkarak şeklalıyor bacalar,
Gün doğuyor şehrin üzerine;
Dalıyorlar günün gözlerine
Gözleri uykulu atmacalar.
 *
Sallayarak dallarını kavak
Yükseliyor her günkü yerine,
Gün doğuyor şehrin üzerine
Mavi bir ışıkla ağararak.
 *
Gün doğuyor şehrin üzerine,
Renk renk hacimle doluyor her yer.
Bakıyor dağınık yüzlü evler
Hala yanan sokak fenerine.
 *
Toprak kımıldıyor yavaş yavaş,
Gün doğuyor şehrin üzerine,
Bembeyaz gece çiçeklerine
Sabahla düşüyor bir damla yaş.
 *
Ve bir deniz hücumu halinde
Gün doğuyor şehrin üzerinde...
Orhan Veli Kanık   

****
KURALLAR
Zon pirimi
Ortağınız ile ellerinizin kuvveti ve dağılımı hakkında karşılıklı bilgi alışverişini nasıl yapacağınıza girmeden önce deklarasyondaki hedeflerinizi gözden geçirelim. Bir zon deklare edip yapmak size prim kazandırır. Bu hedefi, çoğunlukla çiftlerden biri gerçekleştirebilir. Ortaklığınız için zon primi imkanı olup olmadığını araştırmak birinci önceliğiniz olmalıdır. Zon kontratı yapabilmek için ellerde toplam kaç puan olmalıdır? Tecrübelere göre şu limitler geçerli olmaktadır:

5 Karo veya 5 Trefl (minör renkler)          29 toplam puan
4 Pik veya 4 Kör (majör renkler)               25 toplam puan
3SA                                                               25 toplam puan

Majör renklerde 10 lövelik kontratı yapmak için 25 puana ihtiyacınız olunca, 3SA’da dokuz lövelik kontrat için niye 25 puana ihtiyacınız olduğunu merak edebilirsiniz. Koz renginin gücünden dolayı, aynı kuvvetteki ellerde koz kontratında, genellikle bir fazla yapmak mümkün olmaktadır. 5D veya 5C yapmak için ise, 11 löve almanız gerektiği için (3SA kontratından iki fazla löve) toplam 29 puana ihtiyacınız vardır.

Altın Fit
Bir deklarede iki bölüm vardır: seviye ve renk. Seviyeyi genellikle ortaklığın ellerindeki puanların tamamı belirler. Renk, kozda mı sanzatuda mı oynamayı seçmenize bağlıdır. Bu da her renkte ortakların elinde bulunan toplam kart sayısına dayalı olarak kararlaştırılır.
*
Bir rengi koz yapmak için ortağınız ile birlikte o renkteki kartların sağlam bir çoğunluğuna sahip olmanız gerekir. Her renkte 13 kart vardır. Altıdan az kartınız varsa çoğunluk rakiplerde olur. Böyle bir renk iyi koz olmaz. Yedi kartınız varsa az bir fark ile çoğunluk sizdedir. Yeterli olabilir ama çok sınırda sayılır. Sekiz veya daha fazla kartınız varsa rahatlıkla çoğunluğa sahip olursunuz, zira rakiplerde beş veya daha az kart vardır.
*
Bir renkte ortağınız ile birlikte en az sekiz kartınız olunca bunu altın fit olarak düşünün. Bir renkte koz olarak oynayacaksanız, altın fit olan renkte oynamak istersiniz. Herhangi bir renkte sekiz veya daha fazla kartınız yoksa, genellikle sanzatuda oynamayı tercih edersiniz.
*
Partskorlar ve Altın Fit
Toplam olarak 25 ten az puanınız varsa, zon için yeterli kuvvetiniz yoktur. En iyi partskor kontratında oynamak istersiniz. Altın fitiniz varsa, bu renkte mümkün olan en düşük seviyede oynayın.
 *
Zonlar ve Altın Fit
25 veya daha fazla puanınız olunca zon primini kazanmayı denersiniz. Kör veya pikte fitiniz varsa, 4H veya 4S deklare edersiniz.
Farz edelim 25 ile 28 arasında puanınız var ama yegane altın fitiniz trefliler veya karoda: O zaman ne olacak?

Zor bir tercih ile karşı karşıya kalırsınız. Altın fitinizde partskor oynayabilirsiniz. Bu emniyetli olur ama zon priminden vazgeçmiş olursunuz. Altın fitinizde zon oynamayı deneyebilirsiniz. 5C veya 5D yapmak için 29 puan gerektiği için bu çoğunlukla riskli olur. Üçüncü alternatif de minör renkte altın fitiniz olmasına rağmen 3SA oynamaktır. Puan değeri olarak bu doğru olur ama altın fitte oynama prensibine aykırı hareket etmiş olursunuz.
*
Tecrübelere göre uzun vadede, üçüncü alternatifi tercih etmenin daha karlı olduğu ortaya çıkmıştır.25 veya daha fazla puanınız olunca, minör renkte altın fitiniz olsa bile, 3SA oynayın. Minör renkte partskor veya zon yapabileceğinize rağmen sanzatuda zon yapamayacağınız zamanlar olacaktır. Ancak 3SA oynamanın karlı olduğu durumlar bunu çok fazlası ile kompanse edecektir. En iyi deklare, çoğunlukla başarılı olan deklaredir. Her zaman başarılı olan ideal deklare yoktur!
 *
O bakımdan iki elde toplam 25 veya daha fazla puan olunca, çiftler zon kontratı bulmaya gayret etmelidirler. Kör veya pikte altın fit olunca 4 kör veya 4 pik oynamalı; yoksa 3SA deklare etmelidir.

Üç zon kontratı altın sayılır:
                        4S                   )
                        4H                   ) ALTIN ZONLAR
                        3SA                 )
           
Çok ender olarak 5C veya 5D oynamalısınız.
“zafer ulusakarya”
görsel: deviantart

28 Mart 2013 Perşembe

Yatırma ve Eliminasyon

Johann Strauss II - Pizzicato Polka
http://www.youtube.com/watch?v=xsOwumN3utE
*****
Dünya,
görünüşe göre hüküm verir. Goethe
****
DOKU
Bilmeyi bilmek yetmez
Onu dokumak gerek
Kimi ipek dokur, kimi bez
Kimi yavaş dokur, kimi tez
*
İster ipek olsun, ister bez
İster yavaş olsun, ister tez
Bilgiyi eyleme dökmektir hüner
Yeter ki  dokunsun bir kez
Yusuf Kökdamar

****

YATIRMA ve ELİMİNASYON

Birçok elde renklerin rakip tarafından oynanmasını beklersiniz. Böylece onörlerinizi ezdirmemiş olur ve löve üretme şansını yakalarsınız. Rakiplerin böyle bir hata yapmasını beklemek yerine onları buna mecbur bırakmak bize “Yatırma” tekniğini tanımlayabilir.
  *         
Koz kontratlarında rakiplerin her iki elden de çakabileceğiniz (el çaka yer çaka) bir rengi oynamaları da dekleran olarak sizi fazlasıyla mutlu eden bir hatadır. Böylece kısa kozlu taraftan çakarak temel eldeki bir kaybınızdan kurtulma şansı yakalarsınız. Yine Yatırma tekniği ile koz kontratlarında hem rakibe istediğiniz bir rengi oynatabilir hem de el çaka yer çaka gelmesini sağlayabilirsiniz.
 *         
Rakibinizin sizin lehinize olacak bu hamleleri yapmaya mecbur kalabilmesi için diğer renklerin bitmiş olması gerekir. Aksi takdirde rakibin sizin lehinize olacak renkleri oynamasını beklemek sadece hayaldir. İşte rakiplerdeki bazı renkleri bitirme işine “Eliminasyon” ve sizin istediğiniz renkleri oynamalarını mecbur tutmaya da “Yatırma” adı verilir.
*         
Eliminasyon işleminin tamamlanabilmesi için rakip tarafından oynanmasını istediğiniz rengin ya da renklerin dışında renkleri onların elinde bitirmeniz gerekir. Bu işlemi yaparken bütün lövelerin sizin tarafınızdan alınması gerekmez. Bu işlem bittikten sonra Yatırma işlemi gerçekleşir. Eli rakibe verirsiniz ve onların sizin istediğiniz rengi ya da renkleri oynamalarını beklersiniz. Bu işlemi iki rakibe birden yapmak mümkün olabildiği gibi tek bir rakibe karşı da yapabilirsiniz. Eğer bir oyuncuyu yatıracaksanız eliminasyonu sadece o oyuncu için gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bu tekniğin iki ana parçası vardır. Birincisi eliminasyon ki bunun için rakibin ellerini iyi tahmin etmeniz gerekir, ikincisi ise eli rakibe vererek yatırma işlemi. Burada eli rakibe hangi renk ile ve hangi aşamada vereceğinizi iyi bilmeniz gerekir. Eliminasyon tamamlanmadan eli rakibe verirseniz herşey altüst olur. Birkaç örnek vermeden önce hangi renklerin rakip tarafından oynanmasının karlı olduğu hakkında konuşalım.

♠ AD9             
♠ 762              
Eliminasyonu tamamladıktan sonra elden oynayıp yerden 9’lu koyarak defansın AD’a doğru oynaması sağlanabilir. Böylece empas geçmese de 2 löve alınabilir.

♥ R104
♥ 853
Rua uçmasa bile aynı şekilde eliminasyon ile yerden 10’lu koyarak defansın Rx’e doğru oynaması sağlanabilir.

♦ D62
♦ V43
Eliminasyonu tamamladıktan sonra eli başka bir renk ile rakibe verip bu rengi oynatırsak bir löve kazanacağımız kesindir.

♣ A54
♣ V83
Bu örnekte RD’ın aynı oyuncuda olduğunu hayal etmeniz gerekir. Bu rengi sizin oynamanız gerekirse Valeye doğru küçük oynayıp RD’ın sağda olmasını ummalısınız.
Ama renge rakip başlamak zorunda kalırsa soldaki oyuncuda da RD varsa başarılı olursunuz.
*
Batı 4 Pik kontratına küçük koz çıkıyor. Üç Karo ve bir Trefl kayıbı var. Dam ve Vale Karo yardımı ile bir löve alabilirseniz kontratınız batmaz. Rengi siz oynadığında defans iki onörünüzü birden ezebilir ama Karoyu rakibe oynatmayı başarırsanız bir löve garanti olur. Eliminasyonu tamamlamak için kozları, Körleri ve Treflleri bitirmeniz gerekir. Bu işlemden sonra da eli rakibe vermeniz. Yatırma işlemi (rakibe el verme) Trefl ile olmalı. Bu yüzden eliminasyonu tamamlarken iki tur koz oynayın, As ve Rua Körü çekip üçüncü Köre temel elden çakın. Artık Trefl As çekip Trefl oynayarak hem Trefli bitirmiş olur hem de Yatırma işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Eli alan defans oyuncusu ya Karo rengini oynayacaktır ya da el çaka yer çaka Kör veya Trefl gelecektir. Her durumda üç Karo kayıbı ikiye iner.

Mekanizma dekleranın Trefli Ax değil AD olsa da aynı şekilde işler. Yalnız bu durumda birçok oyuncu empasın büyüsüne kapılarak eliminasyon oyununu bir tarafa bırakır. Halbuki eliminasyon oyununun bu elde sizi %100 başarıya götürdüğü açıktır.


6Pik kontratına Dam Kör atak geliyor. Kozlar partajsa ya da Karo empası geçiyorsa şeklinde bir plan çok yüksek ihtimalli olsa da kesin çözüm değil. Halbuki neredeyse kesin çözüm var. Kör Rua alın. Pik Rua çekin. As Kör çekip Köre 8’li ile çakın. AR Trefl çekip Trefle 9’lu ile çakın. Şimdi Kör ve Trefl elimine olmuş durumdadır. Şimdi Rua Karo yere geçin ve koza empas yapın. Eğer 2-2 koz varsa ve Dama kaybederseniz eli alan Batı AV’ye doğru Karo oynamak veya el çaka yer çaka Kör veya Trefl oynamak zorunda kalır. Her durumda Karo vermezsiniz.

Yan renklerden birini tam olarak elimine edemeseniz bile bir defans oyuncusuna yatırma işlemi yapabilirsiniz.

Batı 3 Trefl açtıktan sonra 6 Kör kontratına geldiniz. Minör renklerden birer kaybınız var ve kurtuluşu yok gibi. Trefl Rua atağını As ile alıp kozları bitirin. AR Pik çekip Pike çakın ve rengi elimine edin. Şimdi Batı’da 3 Pik ve 1 Kör gördünüz. Açışından 7’li Trefli olduğunu biliyorsunuz. Demek ki Karosu 2 tanedir. AR Karoyu çekince Batı’da sadece Trefller kalır. Trefl ile eli ona verin ve onun el çaka yer çaka Trefl oynamasını seyredin. Artık yerden çakıp elden Karo defos ederek Karo kaybından kurtulmuş olursunuz. Bu oyuna “Kısmi eliminasyon” adı verilir.
*
Yatırma oyunu çok sık karşılaşılan bir oyun türüdür. Dekleranın bu tür oyunları tercih ettiği renkleri elimine etmesi sırasında anlaşılır. Oyun sonunda başına neler gelebileceğini anlayan defans oyuncuları bazen bu kötü sondan kendilerini koruyabilir. Bunun için alıcısından vazgeçerek löveyi ortağının almasını sağlamak, dekleranın el çaka yer çaka oynayınca aslında bir kar sağlamadığını onun elini tam olarak sayarak öğrenmek, dekleranın kararsız kalmasını sağlamak için bitişik onör varmış gibi onör oynamak yapılabilecek bazı hamlelerdir.
“erdinc erbil”

26 Mart 2013 Salı

Bir Renk Açışına Cevaplar

Moliendo café / Mika Agematsu
*****
ŞİİRİN ALTIN PORTAKALI SAİRİNİ BULDU
17. Altın Portakal Şiir Ödülü, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Ahmet İnam, Hüseyin Ferhad ve Mahmut Temizyürek’ten oluşan Seçici Kurul tarafından 2012 yılı Mayıs ayında Kırmızı Kedi Yayınları arasında çıkan ve 3 baskı yapan Şükrü Erbaş’ın “Bağbozumu Şarkıları adlı eserine verildi.

Veriliş gerekçesini “Şükrü Erbaş’ın şiiri, zamanın ruhunun birey ve toplum üzerine tahakkümüne karşı direniş şiiridir. diye açıklayan kurul “Onun şiirinin dokusunda, halk şiirinin derin köklerini ve yaşayan gölgesini bulabildiğimiz gibi, modern şiirin büyük ustalarının gözettiği, Türkçeye içkin duyarlığı, vicdanı ve bilinci de şiirsel zarafet içinde bulabilmişizdir.” dedi.

ŞÜKRÜ ERBAŞ KİMDİR?
1953’te Yozgat’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini bu kentte yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler bölümünü bitirdi. İlk şiiri Varlık dergisinde yayımlandı (1978). 1972 yılında girdiği TMO Genel Müdürlüğü’nden 1998 yılında emekli oldu. Ceyhun Atuf Kansu (1987), Orhon Murat Arıburnu (1996), Ahmed Arif (2002), Dil Derneği Ömer Asım Aksoy (2005) Şiir Ödülleri ve Homeros Emek Ödülü (2004) sahibi. 1985-1988 yılları arasında Yarın dergisinin yazı kurulunda, 1993-1999 yılları arasında Edebiyatçılar Derneği’nin yönetiminde görev yaptı.
Oda tv 26 Mart 2013
**
DENİZİN AYRICALIĞI
Kül uzun sürer, demiştim
Yenilgisini kutsayan bir sesle
Yalnız benim gördüğüm bir uzaklığa bakarak.
İstanbul'u insanın evi yapan
Bir yakınlıktı gövden ve sözlerin
Ihlamur yapraklarından gamzeler alan
Ellerin binlerce göldü masada.
*
Gölgesi uzun bir yoldan gelmiştim.
Polis çemberinde kaybolmuş caddeler
Yalnız kendi suretini soluyan odalar...
Ne suların aktığı yer, ne rüzgârın ülkesi
Herkes bir yerinden örtüyordu güneşi.
Sesinde denizin büyük ayrıcalığı
Sen bir başka uzaklığa bakarak konuşuyordun:
"Düşü olmayanın yenilgisi de olmaz
Yaşadığı her şey dokurken ömrünü
Pişmanlık insanın kendine kötü bir oyunu."
*
Gözlerin mi düşlerim mi bilmiyorum
Masmavi büyüyor bozkır geldiğimden beri...
Şükrü Erbaş
**
KAR YAĞIŞI
Yalnızlığın sesinden bir resim yaptım
Karanlık kalabalıklardan süzdüm ışığını.
Akşamüstleriyle boyadım vazgeçen ağzını
Parmaklarını uzattım gece suları gibi ıssız
Salkımsöğütlerden bir beden çizdim usul
Hiçbir rüzgârın duruşunu bozamadığı
Bütün yağmurları topladım yapraklarına.
Sonra tüm yolcuların silindiği bir ufuk
Örttüm kâkülleriyle alnının üşümesini.
Puhu kuşlarının avazını yerleştirdim
                                        dudaklarına
Uzanıp uzanıp öptüm sonra acıyla.
Gözlerini kapalı çizdim görmesinler diye
                                                  kimseyi
Madem görmeyecekler bundan sonra beni.
Astım saçlarından odamın boşluğuna...
 *
Uzun sustum, ey durmadan konuşanlar
Geçmedi üşümem
Ben bir aşkın kar yağışından geliyorum...
Şükrü Erbaş

**
BİR RENK AÇIŞINA CEVAP
Oyunun 1 seviyesinde renk ile açılması üzerine, cevapçı (5+) OP veya (6+) ODP ile cevap vermek mecburiyetindedir. Daha az puanla (-5 OP) marjinal bir dağılım olmadıkça PAS geçilmelidir.

Cevapçının öncelikli görevi elinde oyun gücü olup olmadığını göstermektir. Cevapçının oyun gücü iyi 12 ODP veya daha fazla puana sahip olması demektir. Cevapçının oyun gücü yoksa öncelikli görev, Majör fiti bulmak amacı ile araştırma yapmak olur. Majör fiti bulunamıyorsa NT oyunu araştırılır. Minör oyunları en son tercihtir.

Oyun minör bir renk ile açıldığında, oynanabilir majör araştırmasını cevapçı başlatmalı ve (6-12) ODP ile kaliteye bakmaksızın 4 kartlı majörünü göstermelidir. Aksi halde cevapçıyı yanlış yönlendirir. Cevapçının majörü 5 kartlı ve sekanslı olursa 4+ OP ile de cevap verebilir.

Cevapçıda 4 kart majör yanında 5 kart minör varsa (6-12) ODP arasında öncelikle 4 kartlı Majör gösterilir. 12+ ODP ve daha fazlası ile önce 5 kart minör okunur sonraki turda Majör gösterilir.
Cevapçıda oyun açabilecek kalitede bir el (12+ ODP) var ise 4+ kartlı majör rengini bir sonraki turda göstermek üzere önce oyun gücünü göstermelidir. Bu şekildeki bir konuşma ise zon forsingi olur ve zon bulunmadan ortaklar pas geçemezler. (istisnalar hariç)

1 üzeri 2 Oyun Forsingi Sistemi (Two Over One Game Forsing-2/1) adını cevapçının  1 seviyesinde açılan bir oyuna sıçramasız olarak 2 seviyesinde başka bir renk ile cevap vermesinden almıştır. Bu cevap rakip müdahalesi yok ise her zaman ‘’oyun gücü’’ anlamını taşır ve Cevapçının en azından oyun açabilecek kalitede bir ele sahip olduğunu gösterir.

Standart Beşli majör sistemlerinde 1 üzeri 2 cevabı, bir konuşma daha vaat eden ve sadece 2NT seviyesine kadar zorlayıcı olan bir cevaptır. Bu cevap standart sistemde 5+ kart uzunlukta bir renk ve 11+ ODP gösterir.
Oyun Forsingi Sisteminde ise 1 üzeri 2 cevabı her zaman oyun açabilecek kalitede bir el (12+ …) ODP gösterir ve rakip müdahalesi yok ise Zon Forsingidir, istisnalar haricinde zondan önce durulmaz. Amaç oyun gücü göstermek olduğundan 2 seviyesinde okunan rengin 5 kartlı olmasına gerek yoktur. İki sistem arasındaki başlıca fark budur.

Oyun açışına rakip müdahale ederse cevapçının 1 üzeri 2 cevabı Zon forsingi olmaktan çıkar, sadece bir tur için forsing olur ve (10-11) ODP ile 1 üzeri 2 cevabı verilebilir.

1 üzeri 2 Oyun Forsingi Sistemi, Standart Beşli Amerikan Majörü sisteminin temel felsefesi üzerine oturtulmuştur. Oyun Forsingi sisteminde işin asıl yükü cevapçıya düşer. Cevapçı elini çok iyi bir şekilde değerlendirerek, oyun gücüne sahip olup olmadığını en seri bir şekilde açıcıya göstermelidir. Oyun Gücü 12+ ODP demek olduğundan, oyuncuların iyi ve kötü puanları birbirinden ayırt edebilme yeteneğinin gelişmiş olması sistemin can damarını oluşturur. 

Herhangi bir renkte fit bulunduktan sonra ortaklar ellerini yeniden değerlendirir ve bundan sonraki konuşmalarını (Destek Puanı) DK ile yaparlar. Oyunun renk ile açılması ODP ile yapılır. ODP (Onör Dağılım puanı), Onör puanları ile uzunluk puanlarının toplamıdır. Fit bulunduktan sonra bunlara kısalık puanı (KP) eklenerek destek puanı (DK) bulunur. (DK= OP+ UP+ KP)
1 Renk ile oyun açışları (12-19) ODP gibi geniş bir aralığa sahip oldukları için, cevapçı oyun seviyesi hakkında hemen bir karar veremez. Açıcının puanı maksimum olabileceği gibi minimumda olabilir, elinin dengeli yahut dengesiz olduğu da belli değildir. Bu nedenle cevapçı 5+ OP ile bir cevap vererek Açıcının ikinci konuşmasını bekler. Rakip oyun açışına müdahale etmedikçe (Araya girmedikçe) cevapçı için
mümkün olabilecek üç cevap vardır.
-Renk değiştirmek.
-Desteklemek.
-NT. Cevabı vermek.
Oyun açışına rakip müdahalesi halinde, müdahale türü cevapçının normal konuşmalarını etkilemiyorsa yine yukarıdaki üç cevaptan biri verilir.
Standart Beşli Majör ile Oyun Forsingi sisteminin bir farkı da konvansiyonların kullanımı ile ilgilidir. Aşağıdaki konvansiyonların standart briçte kullanımları isteğe bağlıdır. Ortaklar aralarında yapacakları anlaşmaya bağlı olarak ister kullanır, isterlerse kullanmazlar. Ancak Oyun Forsingi Sistemini oynamayı kararlaştırmış ortaklıkların bu konvansiyonları kullanmama yetkileri yoktur. Sistem yapısına dâhil edilen ve cevapçının ilk konuşmalarında kullanacağı konvansiyonlar şunlardır.
-Inverted Minör.
-Forsing 1NT.
-Splinterler.
-Jacoby 2 NT.
-Majörde yükseltme sınırlaması.
-Drury. (Not: Sadece 3. ve 4. Pozisyonda Hafif açış yapan ortaklıklar için.)
 Mehmet Özyeşilbaş' a teşekkürler

25 Mart 2013 Pazartesi

Briç ve Yaşam

Water Waltz
http://www.youtube.com/watch?feature=share&v=lE8lBox5U_0&app=desktop
***
Çok şeyi olan değil, çok veren zengindir. 
Bir şeyi yitirmekten korkan istifçi ne kadar çok şeyi olursa olsun, 
ruhbilim dilinde yoksul ve yoksun bir kişidir. 
Ancak kendinden bir şeyler verebilen kişi zengindir.
Erich Fromm - Sevme Sanatı
***
SIR
içimin Babil Kulesi yıkıldı
sır kapılarından geçtik
alacakaranlığın şehirleriydi
gölgelerin yıldızı ışıktı, aşktı, yaşamdı

keşke en büyük savaş
rahmini öperek vedalaşıp teninle
-ganimeti süt, sevgi, kucak ve şefkat-
bilinmezliğin dünyasından nefes almak olsaydı anne

ailem dedim o sararmış resimden baktım geçmişe
ikiniz yan yanasınız, kucağınızda kırılgan çocukluğum
babam genç bir gülüşle süslemiş yüzünü
sen, ciddi duruşla bezgin bakış arasında med cezir
bölünen evlilik, çatlayan evren, sızan sır

sönmüş dünyaların sözlerini kutsadı zaman
seslerimiz öpüştü, sislerimiz karıştı birbirine
gözlerimin ünlü hüznü geri çekildi
soyunduk yıldırımlardan, suya yazıldı öfke

içdenizlerinde yüzme çocuk
hayallerin boğulur dedim de kendime
dile geldi eski bir soru
gelincikler büyüyünce gelin mi olur anne?
Aslı Durak   
****    
OLASILIKLAR
Dam eksikse 8 ve daha az kart ile empas yapılır.
9+ kart ile as ve rua çekilir.
Rua eksikse 10 ve daha az kart ile empas yapılır.
11 kart ile as oynanır.
***
BRİÇ VE YAŞAM
Briç, sadece bir oyun değil hayatın ta kendisidir. Sokratın ’kendini bil’ felsefesine dayanarak kurgulanmış olup yaşamın nasıl matematiksel zeka, duygusal zeka ve soysal zeka denge üçgeninin üstünde durduğunun ispatıdır.
*
Masadaki tavrın, gerçek hayatındaki davranışlarının aynadaki yansımasıdır. Bir ortaklık anlaşması gibi görünen oyun gerçekte insanlara saygı duymayı, empati yapmayı ve sevmeyi öğretir. Briçte seni üstün kılan ne güzelliğin, ne paran, ne hiyerarşi, ne kaba kuvvetin vardır. Hayatta seni asıl asil kılan bütün değerler papazlar ve kızlarla kartların içine gizlenmiştir. Başkalarına saygıyla yaklaşabilmeyi, sinirlerine sahip çıkabilmeyi, konsantrasyonu, düşünerek hareket etmeyi yani ‘kendini bil’meyi öğretir. Empati yapmak gerçek hayatta ne kadar ‘insan’ yapar seni, biliyor musun? Ortağın senin rakibin değildir ki, ortaklık ayna gibidir nasıl bakarsan yansıması ışıldayarak döner sana, her türlü birliktelikte olduğu gibi evlilik, iş, ebeveyn farkı yoktur, briç ortaklığı daha da zordur hataya hep açıktır, hep kontrolu, hep düşünmeyi, hep kendini ve nerde durulacağını bilerek başarıya ulaşılır. Başarı nedir ki, hayatta evde tozunu devamlı almak zorunda olduğun kupalar mı yoksa gerçek insan olabilmek mi? Birilerine bir şeyler öğretip faydalı olmanın getirdiği gururu mu görmek, yoksa kaç kişinin omzuna basıp geldiğin kendi yansımanla böbürlenmek mi kupaların üstündeki yüzde gördüğün?
*
Yaptığın hesaplar seni ya başarıya taşır ya da kaybetmeye. Hayatla poker oynamak mı istiyorsun briç mi? Kendini bilip doğru sayarsan sayılarını, fizibiliteni yaparsan oyuna başlamadan önce işinde iflasa gitmezsin. Aklından geçeni değil kartların ne söylediğini dinlersen boş hayallere kapılıp yatırım yapmazsın.  Planını yapmadan oyuna başlamazsın.Sen kendini kontrol edip durabiliyor musun oyuna başlamadan önce? Sonuç arkadan gelir deyip paldur küldür girişiyorsan hayata, tesadüflerin sonuçlarına katlanıp çekirge misali yok olup gidersin. Güvenini kaybettiğin gün iş hayatında, bir hata cv ne yazılmıştır, zordur çivinin söküldüğü yerdeki izleri silmek hem özgeçmişinden hem ortağının hem rakiplerinin yüreğinden..
*
Hırslarımızı  raflara kaldırırsak ve hayatta her tür yanlışın insanlar için olduğunu bilirsek daha keyifli, neşeli ve başarılı bir briç veya hayata sahip oluruz.
“Anber  HACIRAİFOĞLU, 24 ARALIK 2010, egebric” e teşekkürler.