21 Eylül 2014 Pazar

Briçte Başarı

Ebene Quartet
*****
Düşmanlarınızla oturup kalkan 
sizin dostunuz olamaz.
Sadi Şirazi
*****
GÜVENİLİR OLMAK
Bir insanın hayatta erişebileceği en yüksek mertebe güvenilir olmaktır. 
Güvenilir olmak, 
çok zor kazanılan ama çok kolay yitirilen bir özelliktir: Çünkü güven duygusu, bütün bir ilişki boyunca yaşananlara dayalıdır...
Tek bir tutarsızlık bile, 
bütün bir yaşam boyunca yaratılmış olan güveni bir anda sıfırlayabilir.
Emre Kongar
*****
BALONLAR
Noel’den bu yana bizimle yaşadılar,
Saf ve temiz,
Oval ruh hayvanları,
Uzamın yarısını kaplar,
Kımıldar ve sürtünür ipeğe

Görünmez hava çekimleri,
Saldırıldıklarında çığlık atıp
Patlarlar, sonra dinlenmeye giderler, hafif titreyerek.
Sarı kedi başı, mavi balık –
Amma da tuhaf aylarla yaşıyoruz

Ölü mobilyalar yerine!
Saman paspaslar, beyaz duvarlar
Ve seyrek havanın
Bu gezgin küreleri, kırmızı, yeşil,
Yıldızlı metallerle dövülmüş

Bir tüyle eski toprağı
Kutsayan özgür tavuslar
Ya da arzular misali
Zevk verir yüreğe.
Senin küçük

Biraderin balonunu
Viyaklatıyor bir kedi misali.
Eğlenceli pembe bir dünyayı
Öbür tarafından yiyeceğini görüyor gibi,
Isırır,

Sonra yaslanır
Geri, su gibi berrak
Tasarlayarak dünyayı dolgun testi.
Kırmızı bir parçacık
Küçük yumruğunda.
Sylvia Plath (1932-1963, ABD)  - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
*****
BRİÇTE BAŞARI
1. DEKLAREDE BAŞARILI OLANLAR SİSTEMLERİN KÖLESİ OLMAYANLARDIR
Konvansiyonlarınızı belirlerken ‘çok katı’ ve ‘çok gevşek’ arasında hassas bir çizgi vardır. Bir deklareye ne kadar çok sınırlama getirirseniz o kadar seyrek kullanma imkanı olur o bakımdan katılık ve sıklık arasında iyi bir denge kurmak gerekir.
Zayıf iki açışlarına fazla sınırlama koymak
Zayıf iki açışları da başlangıçtaki sınırlamaları azalttıkça daha yararlı hale gelmiştir.Eskiden kabul edilebilir bir zayıf iki açışının tarifinde,  iki tepe onörü olan altı kart, şikanı, dört kartlı majörü ve dışarıda bir as veya ruadan fazla puanı olmayacak şartı vardı. Bazı fanatikler üç kartlı majör olmama şartını  bile koydular.
Günümüzün oyuncuları bu ideal eli bekleyecek kadar sabırlı değiller. Birçok çift birinci veya ikinci durumda yapıcı olma şartını arıyor ama diğer şartları gevşettikleri için bu açışı kullanma imkanı daha çok oluyor. Ellerini, zon durumunu -hatta rakiplerini-  değerlendirerek eskiden konulmuş kuralları gevşetiyor veya tamamen unutabiliyorlar.
Modern yaklaşıma göre,  elin diğer yapısı uygunsa zayıf ikide şikan veya dört kart majör hatta ikisi birden olabilir.
♠DV10963 ♥V865  ♦-  ♣R83 gibi bir el bugün hemen herkes 2♠ açıyor.
İki kademeli Michaels
Birçok çift iki kademeli Michaels oynar, buna göre cue-bid ya zayıf veya kuvvetli eller için kullanılır. Ara kademede puan olunca (11-16 puan)  bir renk söyleyerek araya girerler, diğer rengi de daha sonra belirtmeyi planlarlar.
Cue-bid sekansı puanlarınızı daha doğru olarak belirtir. Ancak işin kötü tarafı, ara kademedeki eliniz olunca diğer renginizi belirtme imkanınız olmayabilir. İki kademeli Michaels kullanırken sağınız bir kör açınca elinizde
♠D10865  ♥3  ♦R4  ♣ARV83
varsa 1♠ deklare edersiniz.
Fakat rakipler 3♥ veya 4♥ deklare ederse, diğer renginizi emniyetli bir şekilde gösteremezsiniz. Ortağınızda trefli barajı ( hatta zonu) yapmak için uygun bir el olabilir ama elinizin oyun gücü hakkında bir fikri olmadığı için karara iştirak edemez.
Kompetisyonda dağılımınız hakkındaki bilgi ortağınıza, puanınız hakkındaki bilgiden daha yararlı olur. Eğer iki kademeli Michaels oynamayı seviyorsanız, bunu bir kılavuz olarak kullanın ama yukarıdaki gibi zor ara ellerde de kullanabilecek bir esnekliğiniz olsun.  Konuşacak oyuncunun, natürel bir üste konuşmanın mı yoksa hemen iki renkli eli belirtmenin mi daha yararlı olacağına karar verme esnekliği bulunsun.
Splinterlere sınırlama
Splinter -yeni bir renkte iki sıçramak-  ortağınıza tutuşunuzu çok iyi belirten bir yoldur. Şilem denemesi yapacak değerler, belirli bir renkte tek kart veya şikan ve kuvvetli koz desteği göstererek ortağın sizin kısalığınızdaki durumunu değerlendirmesine sağlar.
Bazı çiftler, bu tarife 13-15 toplam puan ile sınırlandırma da koyarlar. Bu sınırlandırma bazı durumlarda yararlı olsa da elinizde daha fazla puan olunca, sizi zor durumda bırakabilir.  Limitli splinter oynuyorsanız ve ortağınız 1♠ açarsa, şu el ile:
♠D1062  ♥AV103 ♦ARV6 ♣3
4♣ deklare edemezsiniz. 2♦ ile başlarsanız, kozlarınızın bu kadar uzun ve treflilerinizin bu kadar kısa olduğuna ortağınızı ikna edemezsiniz. Buna karşılık  Jacoby 2SA derseniz ortağınızdaki  kısalığı tespit edebilirsiniz ama bu da pek işinize yaramaz. Eğer ortağınız karo kısalığı gösterirse, onörlerinin treflide mi yoksa körde mi olduğunu bilemezsiniz.
Splinter çok faydalı bir silah olduğundan, bir çok çift onun kullanımını sınırlandıracak şartlar koymakta tereddüt ederler. Sınırlı veya sınırsız splinter de oynuyor olsanız,  tariflerinize biraz esneklik bırakın. Eğer splinter elinizin değerini ve oyun gücünü en iyi tarif edecek en iyi yol ise- ve daha sonraki gelişmeleri nasıl idare edeceğinizi biliyorsanız-  sisteminiz, muhakemenizi kullanıp ortağınıza elinizi en iyi tarif edecek deklareye izin vermelidir.
*
2. DEKLAREDE BAŞARILI OLANLAR SİSTEMLERİN KÖLESİ OLMAYANLARDIR
Bir konvansiyonun değerinin ölçülerinden biri onun kullanım frekansıdır. Konvansiyonel deklarelerinize ne kadar esneklik bırakırsanız o kadar sıklıkla kullanma şansınız olur ve ne zaman kullanacağınız konusunda muhakeme yürütebilirsiniz.
Bir konvansiyonu kullanmama kararını verirken muhakemenizi kullanmak önemlidir.  Başarılı çiftler, anlaşmalarına, ‘daima’ veya ‘asla’ kuralları koymamaya dikkat ederler. Konvansiyon kartlarında var diye onu kullanmak zorunda hissetmezler kendilerini.
Destek kontrları
Çok fazla kullanılan bir konvansiyon da destek kontrudur.  Bu konvansiyon cevapçının majör rengine üç kart desteği gösterir. Örneğin:
Siz                  Solunuz         Ortak              Sağınız
1♣                   pas                 1♥                   1♠
Kontr
Sağınızdaki rakip kontr atarsa da sürkontr aynı anlama gelir. Açanın direkt tutuşu dört kart gösterir ve başka herhangi bir deklare de renginde iki veya daha az kart gösterir.
Birçok oyuncu, açanın elinde üç kart destek olunca mutlaka kontr atması gerektiğine inanır ve açanın diğer deklarelerinin üç kart desteği ‘inkar’ ettiğini belirtirler. Daha uygun bir yaklaşım, açana biraz esneklik vermek ve kontr veya sürkontr atmamasının üç kart desteği olmadığı anlamına gelebileceğini kararlaştırmaktır.
Destek kontrunun bir hatası elinizin yalnız bir özelliğini ifade etmesidir. Bu kadar az bilgisi olunca cevapçı dört kartlı rengini tekrar etmek zorunda kalabilir. Bu da diğer kontratları değerlendirmeyi zorlaştırır, daha iyi bir alternatifiniz varsa onu belirtmek kontra göre öncelik kazanmalıdır.
Açanın eli kuvvetli olunca bu bilhassa önemli olur. Yukarıdaki sekansta eliniz
♠3  ♥R103  ♦ADV4  ♣ARD87 ise.
Fazla değerlerinizi 2♦ deklare ederek gösterin. Bir sonraki turda ortağa desteğinizi göstererek elinizin tam kuvvetini ve dağılımını ifade edersiniz.
Şöyle bir el ile:  ♠AD9  ♥D86  ♦D104  ♣ARV7 kuvvetinizi ve dengeli dağılımınız belirtmek için iki sanzatuya sıçrayın.  Eğer ortağınızda beş tane kör varsa, üç kart desteğiniz için check back yapabilir.
Daha zayıf elle bile bazen destek kontru yerine daha doğru olan natürel bir deklare vermeniz iyi olur. Yukarıdaki sekansta eliniz de
♠2  ♥V102  ♦RD  ♣AD108765 varsa; 2♣ deklare edin. Destek kontru elinizin en önemli özelliğini gizler ve ortağınızın ceza için pas geçme riski vardır.
♠AD10  ♥D65  ♦R92  ♣DV106
1SA deklare edin. Bu el  sanzatu için ideal ve bunu önermeniz için son şansınız. Bu el 4-3 fit ile kör oynamaya uygun değildir, ama kontr atarsanız  neticede kör kontratında bulursunuz kendinizi.
Michaels ve Alışılmamış sanzatu
Seneler içinde bir çok deklaran rakiplerinin, iki renkli el gösteren, bu konvansiyonları körü körüne kullanmasından faydalanmıştır. Şartlar ve eliniz doğru olunca çok yararlı olabilirler ama aleyhinize de kullanılabilirler.
Eğer renkleriniz zayıfsa, zon durumu aleyhinize ise ve renklerinizden biri pik değilse, dikkatli olmalısınız. İşte size tehlikeli bir el:
♠3  ♥R9742  ♦D10  ♣D10543
İki taraf da zonsuzken sağınız 1♠ açtı. Sizde zayıf Michaels (2♠ deklaresi körler ve bir minör gösterir) yapmak için uygun puan ve dağılım var. Birçok oyuncu cue-bid etmeye yeltenir. Konuşmamanız gereken nedenleri düşünürseniz pas geçmek çok kolaydır.
En açık hata, renk kalitesidir. Renkleriniz o kadar zayıf ki üç seviyesinde bile felaketle karşılaşabilirsiniz ve ortaktan duymak istediğiniz en son deklare de beş seviyesinde barajdır.
Konuşmamanız için en kuvvetli neden de; çok iyi bir fitiniz olsa bile kontratın size kalmayacağıdır. Eğer rakiplerinizde zon varsa onlara mani olamazsınız. Yoksa da part skorda sizi daima geçerler (isterlerse ceza kontru atarlar). O bakımdan konuşmanızın en önemli sonucu, rakibe eli nasıl oynaması gerektiğini belirtmeniz olacaktır.
Toplam Löve Kuralı
800 cezayı yedikten sonra, ‘ortak bu Toplam löve kuralına uygun bir konuşmaydı’ diyen kaç kişiyi görmüşsünüzdür.
*
3. DEKLAREDE  BAŞARILI OLANLAR SİSTEMLERİN KÖLESİ OLMAYANLARDIR
Bir seferinde, konvansiyon kartlarında Genel Yaklaşım kısmında ‘Toplam Löve Kuralı’ yazan bir çifte karşı oynuyordum. Onlar kurala bağlılıklarını,  biri zonda üç kör açınca diğeri üç kör ve küçük onörleri olan dengeli bir el ile dört kör diyerek gösterdiler.
Açan alert ederek, ortağında üç tane kör varsa puanına bakmadan dört kör demesinin mecburi olduğunu söyledi. Kontr atılıp da 800 verince, ‘arada fireler olsa da biz toplam löve kuralından vazgeçmeyiz’ dediler.
Toplam Löve Kuralı
Sistemlerinin kaynağı, 1992 de Larry Cohen’in 1992 de yazdığı kitapta teorisini açıkladığı Toplam Löve Kuralı idi. Basite indirgendiğinde kural, ‘kaç kozunuz varsa o seviyede deklare verin’ der.
Cohen’in kitabı kompetisyonda devrim yarattı. Bir çok briç cinayeti bu kural adına işlenir oldu.
Kural, deklarasyona yardımcı olan bir değerlendirme aracıdır, sistem değildir. 
Aynen, puan saymak ve diğer el değerlendirme metotları gibi, kompetisyon kararları verirken size yardımcı olur ama muhakemenizin yerine geçemez.
Başarılı çiftler kuraldan çok yararlanır ama bunu otomatik olarak uygulamazlar. 
Diğer faktörleri de göz önünde tutarak ilkeleri ne zaman uygulayacaklarına dikkatlice karar verirler.
Puanlar eşit dağıldığında kuralın çok doğru sonuçlar verdiği görülüyor. Part skor deklarelerinde, elinizdeki koz adedi seviyesine kadar çıkmak doğru oluyor. Örneğin sekiz kartlı bir fitiniz varsa iki seviyesi sizin için emniyetli oluyor ama üç seviyesi değil.
Emniyetli demek sizin kontratınızın mutlaka yapılacağı anlamına gelmiyor. O seviyede baraj yapmanın de karlı olabileceği anlamına gelir ama başka faktörler de kararınızı etkiler. Bunlar zon durumu, kozlarınızın gücü ve rakip renkteki onörleriniz olabilir. Bu artı ve eksileri değerlendirerek kuralın belirttiği seviyenin altında durmak veya daha yukarı çıkmak doğru olabilir.
Otomatik Yükseltme
Deklarasyon stratejilerinin çoğu, rakiplerin sizi zorlamasına imkan vermeden, doğrudan sizin kuralın belirttiği seviyeye çıkmanızı sağlar. Bunlardan biri, ortağınız zayıf iki açınca üç kart destek ile  otomatik olarak hemen üçe yükseltmektir. Eğer ortak zonda 2♠ açarsa, kurala körü körüne uyanlar, şu el ile;
♠V73  ♥D964  ♦R842  ♣D3  hemen 3♠ deklare ederler.
Onların mantığına göre, dokuz koz ile üç seviyesi emniyetli olmalıdır, bu elde rakiplerde fazla puan olduğuna göre çıtayı hemen yükseltmek gerekir.
Daha iyi düşünen oyuncular pas geçerler. İkincil onörleri olduğu ve çaka ihtimali bulunmadığı için ellerini beğenmezler. Ortakta olabilecek eli gözlerinde canlandırır ve alıcı ile kayıplarını sayarlar. Kuraldan öteye bakıp bu eli özel olarak değerlendirirler.
Pas geçenler, zon durumundan etkilenebilirler. Kural sizin kontr edilme ihtimalinizi size bırakır. Burada 3♠ iki içeri girebilir ve kontr edilmese bile bu sizin için kötü olur. Elinizdeki defans lövelerine göre rakiplerde yalnız part skor olabilir, ortağın iki açışı onların ideal kontratlarını bulmalarını zorlaştırmış olabilir bile.
Tecrübe kazandıkça, acemilikte öğrendiğimiz, ‘daima’ ve ‘asla’ kurallarını ne zaman ihmal etmemiz gerektiğini öğreniriz. Herhangi bir metoda körü körüne itaat etmek, yalnız kaybetmenize yol açmaz aynı zamanda briçten zevk almanıza da engel olur. Eğer elinizi değerlendirip masadaki ipuçlarına göre karar verme özgürlüğünüz olmazsa, briçten ancak bir bilgisayarın aldığı kadar zevk alabilirsiniz.
*
4. DEKLAREDE BAŞARILI OLANLAR SİSTEMLERİN KÖLESİ OLMAYANLARDIR
Kompetisyondaki kararlarını Toplam Löve Kuralına göre verenler, Kurala uyan konvansiyonları seçme eğiliminde oluyorlar. Diğer Kural deklarelerinde olduğu gibi hiçbir şey otomatik değildir. Başarılı çiftler, konvansiyonlarını opsiyonel olarak kabul eder ve karar vermeden önce kuralın maddelerini ve ruhunu dikkate alırlar.
Bergen tutuşları
Kurala en uygun konvansiyon Marty Bergen’in majör renk tutuşlarıdır. Sizi hemen elinizdeki koz sayısının belirttiği maksimum kural seviyesine götürür. 
Ortağınız bir majör renk açınca, dört tane kozunuz varsa, üç seviyesinde verebileceğiniz, zon forsing olmayan, üç deklare vardır: 3♣ (yapıcı tutuş, 8-10 toplam puan) 3♦ (limit) ve majörünüzün üçü (blokatif).
Üç kart destek de ikiye yükselterek gösterilir, bir çok çift bunu yapıcı olarak kullanıyor. Daha zayıf veya daha kuvvetli üç kart destek olunca da 1SA forsingten geçerler.
Ortağı desteklemenin altı yolu yeterli gibi görünebilir ama bazı eller bu yapıya uymayabilir. Ortağınız 1♠ açtı ve elinizde
♠8763  ♥RV3  ♦1062 ♣D84 var.
Bu Bergen tutuşları için problemli bir eldir. Dokuz kart fit normal olarak üç seviyesinde konuşmayı gerektirir, ama bu elde ortağın 3♠’ten bekleyeceğinden daha fazla puan ve daha az oyun gücü vardır, 3♣ için de yeterli puan yoktur. Kuralın müritleri, üç seviyesinden aşağıda konuşmayı akıllarının ucundan bile geçirmezler. O bakımdan, ya masanın altına girip 3♠ deklare ederler ya da ellerini abartıp 3♣.
Bergen tutuşlarının başarılı olmasının nedeni, dördüncü koz oyun gücünü arttırdığı için üç seviyesinin genellikle emniyetli olmasıdır. Ancak bu elde, dördüncü kozun yararını ortadan kaldıracak olumsuzluklar vardır. Dengeli dağılım zayıf kozlar, yan renklerdeki onörlerin küçük olması, kuralın değerlendirilmesinde göze alınacak negatif unsurlardır.
Bir çözüm, iki seviyesine yükseltecek elleri tarifte biraz daha elastikiyet. 1♠-2♠ deklaresini yapıcı üç kart destek veya yukarıdaki bir el (üç kartlı destek kadar oyun gücü olan dört kart)  olarak tarif etmek.
İnverted Minör
İnverted minör de zayıf tutuşlarında Kural’ın prensiplerine uyan bir konvansiyondur. 
1♣ veya 1♦ açışın ikiye yükseltmek davet veya daha kuvvetli değer gösterir; üçe yükseltmek blokatiftir.
Standard oynayanların bir trefliyi ikiye yükseltecekleri eller ile problem çıkar. İnverted minör oynarken ortağınız 1♣ açınca şu el ile
♠D4  ♥642  ♦RV4  ♣DV752  ile sıkıntı çekersiniz.  Ortakta çoğunlukla (%80) dört tane trefli olacağı için dokuz kart fitiniz olma ihtimali fazladır. Tutuşunuzu göstermek için doğru bir deklare yoktur, zira blokatif konuşmak için fazla, davet etmek için de az puanınız vardır. 2♣ cevabınızı dokuz puanı da ihtiva etmek üzere biraz zayıflatmış olsanız bile bu el davet için yeterli değildir.
1♣-1SA sekansını 8-10 puan olarak oynayanlar da şöyle eller ile
♠643  ♥V62  ♦A2  ♣D8765  sıkıntıya düşerler.
Bazıları 1♦ derler, bazıları da 3♣ derken inşallah zon kaçmamıştır diye dua ederler.
Bu tip problem ellerde elde ettiğiniz neticeleri daha iyileştirmek için bazı puan aralıklarını değiştirebilir ve cevapçıya inverted tutuş yapmama konusunda daha fazla insiyatif verebilirsiniz.
Ortağınızla konuşabileceğiniz bazı konular şunlardır:
a. Cevap puanlarınızı değerlendirme şekline göre ayarlayın-ikili turnuvada daha serbest, takım maçında daha yapıcı konuşun.
b. Blokatif konuşmada bazı değerler vaat etmiş olun; bilhassa IMP de. Eğer minimumunuz (bazılarının oynadığı gibi sıfır değil de) dört puan olursa, açan kuvvetli eli olduğunda daha iyi karar verebilir. Zonda iseniz puanlarınız maksimuma yakın olsun.
c. Pas geçmiş ellerde ve kompetisyonda inverted tutuşu kaldırın. Kontr veya araya girmeden sonra kuvvetli tutuş için sürkontr veya cue-bid kullanın.
d. Yarı dengeli 6-10 puanlık eller ile 1SA deyin. 1SA’ya defans yapmak genellikle zordur ve ideal kontratınız değilse bile fazla yükselmemiş olursunuz. 1SA cevabı, eğer ortağınız üç kart minör ile açmış ise Kurala göre yükselmeniz gereken seviyeyi geçmemiş olursunuz.
*
5. DEKLAREDE BAŞARILI OLANLAR SİSTEMLERİN KÖLESİ OLMAYANLARDIR
Doğru mu yanlış mı?
* Üç seviyesinde baraj açışı  7 kart vaat eder.
* Rakiplerin rengini cue-bid etmek o renkte kontrol gösterir.
* Rakibin majör rengine minimum puan ile konuş kontru atmak diğer majörde dört kart gösterir.
Yıllar önce, bu ilkeler herkesin sisteminde olan özelliklerdi. Bugün de bu ilkeler ideal elleri belirtiyor ama günümüzde çok az oyuncu yukarıdaki ifadeler için kayıtsız şartsız doğrudur der.  Modern görüşe göre, ideal eller çok nadir gelir, o bakımdan yukarıdaki kuralları biraz gevşeterek daha geniş bir yelpazeyi kapsamasını sağladık.
Günümüzün ustaları,  bu deklarasyon kurallarını gözden geçiriyorlar. Diğer sistem anlaşmaları gibi temel deklarasyon kuralları da fazla sınırlayıcı olunca ve körü körüne uyulursa aleyhinize çalışır. Bunları emir değil de tavsiye olarak kabul eder ve istisnalara açık olursanız size çok yararlı olabilirler.
Bazı eski kurallar ve bunlara karşı yeni görüşler:
Eski: Düşük puan ile konuş kontru atınca konuşulmamış renklerin hepsinde en az üç kart vaat edilir.
Yeni: Kimse dağılımı uygun olmayan eller ile sadece puan göstermek için kontr atılmasını tavsiye etmiyor. Ancak, bazı durumlarda bir renkte kısalığı olan eller ile düşük puan ile de konuş kontru atılabiliyor.
Aynı seviyede düzeltme (ElC- Equal Level Conversion) ustalar arasında kabul edilmiş bir standarttır ve kontrlarınıza biraz esneklik kazandırır. 1♥ veya 1♠ açışına treflileriniz kısa olduğu zaman da kontr atmanıza imkan verir. Sağınızdan 1♥ açıldığında   ♠R1093  ♥A3  ♦AD974  ♣82  ile kontr atabilirsiniz.
Eğer ortağınız 2♣ derse ve siz 2♦’ya düzeltirseniz bu ELC yani aynı seviyede düzeltmedir. Ortağınıza düşük puanınız, trefli kısalığınız ve beş veya daha fazla karo ile dört tane pikiniz olduğunu belirtir.
ELC’nin yalnız trefliyi karoya düzeltmek için kullanıldığına dikkatinizi çekmek isterim. Eğer kontr atıp daha sonra trefli, kör veya pik deklare ederseniz kuvvetli eliniz olduğunu ifade etmiş olursunuz.
Dağılımı uygun olmayan ellerle kontr atmanın iyi bir strateji olabileceği başka durumlar da vardır. Sağınız 1♦ açınca
♠AV84  ♥RD65 ♦754  ♣R7
Kontr atma riskine girebilirsiniz. Ortağınız 2♣ derse pas geçmek durumunda kalırsınız ve treflileri yalnız dört tane çıkarsa kumarınız başarılı olmamış olur. Fakat kontr atmak genellikle iyidir, elinizin gücünü belirtir ve diğer kontratlara açık olduğunuzu ifade eder. Eğer 4-2 fit ile oynamak sizi tedirgin ediyorsa, ortağınız 2♣ dediği zaman çoğunlukla beş tane treflisi olacağını düşünün. Kör ve piki atladığına göre majörlerde kısa olmalı. Treflilerinin uzun olma ihtimali fazladır.
Eski: 4-3-3-3 dağılım ile asla konuş kontru atmayın.
Yeni:  Atak oyuncular bile bu dağılım ile sanzatu diyemezlerse araya girmekten hoşlanmazlar. Ustaların çoğu, eğer eliniz ortağın beklediği diğer şartları karşılıyorsa dengeli dağılımı pek büyük bir kusur saymıyor.
Sağınız 1♣ açınca, ♠RD6  ♥A108  ♦AV65  ♣743 ile kontr atmak genellikle iyi netice verir. Klasik bir el değil ama diğer şartlara uygun – açış puanı ve konuşulmayan her renkte 3+ kart var. Dağılımın kötülüğünü puanlarınızın fazlalığı kompanse ediyor ve kontrun iki büyük avantajından faydalana-biliyorsunuz: değerlerinizi düşük bir seviyede gösterdiniz ve bütün diğer kararları ortağınıza bıraktınız.
Pas geçmenin lehine söylenecek şey de; rakipler düşük seviyede dururlarsa ortağınız sizde puan olduğunu anlar ve uyandırır. Fakat; sizde 14 puan ve onun renginde iki tepe onör olacağı onun aklından geçer mi? Eğer rakipler 1♣-1♠-1SA-pas derse ortağınız ♠V54  ♥V9432  ♦R102  ♣82 ile pas geçecektir ve siz  artı 110 veya 140 yerine eksi 90 yazarsınız.
Dengeli eller ile kontr atmak için rakibin 1♣ açması ideal durumdur zira ortağınız bir seviyesinde konuşabilir.  Eğer yeterli puanınız ve konuşulmamış renklerde onörleriniz varsa diğer açışlarda da faydalı olabilir. 1♦ açılış üzerine ♠ARV  ♥V107  ♦654  ♣RD103 ile kontr atmak mantıklı olur. Hatta cesur oyuncular için ♠ AR6  ♥D107  ♦6542  ♣AD5 bile…
*
6. DEKLAREDE BAŞARILI OLANLAR SİSTEMLERİN KÖLESİ OLMAYANLARDIR
Sisteminiz ne kadar kompleks olursa olsun mutlaka herkesin kabul ettiği genel prensiplere uyar. Zamanla teoriler değişir, eskiden doğru kabul edilen bazı fikirler günümüzde demode olabilir.  Zamanımızda briççiler eski kuralları sadece tavsiye olarak kabul edip ne zaman istisnaları uygulama konusunda muhakemelerini kullanıyorlar.
Mecburi’ uyandırma konturu
Yeni tavsiye: negatif kontur konvansiyonların en yararlılarından biridir, ortak bunu kullanmadığı takdirde komplikasyonlar olabilir. Ortağın pas geçmesinin, üste konuşmayı cezalandırma arzusuna dayandığı şüphesini taşırsınız. Genel kabul gören bir görüşe göre, bu ihtimali düşünerek ‘mümkünse’ kontrla uyandırmalısınız.
Bazılarına göre bu ‘mümkünse’nin manası, konuşulan renkte kısalık ve konuşulmamış renklere destektir. Diğerleri konturu, konuşulan renkte kısalık olunca diğer renklerdeki dağılıma bakmaksızın ‘mecburi’ olarak kabul ederler.
Çok rastlanan yanlış bir düşünce de, sanki ortak daima defans yapmak isteyecekmiş gibi ‘onun yerine’ kontur atmanızdır. Tabii onun elinde koz yığılmış olabilir ve sizin elinizde ne olursa olsun cezalandırmak isteyebilir. Fakat çoğunlukla, ortağınız sizden daha fazla bilgi almak istemektedir. Kuvvetli kozları bile olsa, sizin eliniz defansa uygun değilse bir seviyesinde konturlu oynamak istemeyebilir.
Uyandırma konturu sizde o tip bir el olduğunu belirtmelidir. İdeal şekilde 2,5 defans lövesi ve diğer renklerde üç veya daha fazla kart olmalıdır- şöyle bir el:
♠RV64  ♥10  ♦AV872  ♣A103
Tabii her zaman ideal eliniz olmayabilir, o bakımdan ortağınızın uyandıran elde beklediğine ne kadar yakın bir eliniz olduğuna karar vermelisiniz. Aşağıdaki ellerden hangisi  1♦-1♥-pas-pas  dan sonra kontur atma standardınıza uygun olur?
♠RD105  ♥-  ♦AV872  ♣RD73
Bu yukarıdakinden daha kuvvetli bir eldir ama kontura uygun değildir. Genel olarak kozda şikan ile defans yapmak istememelisiniz, bilhassa bir seviyesinde. Şikan ve diğer renklerdeki uzunluk bu elin oynamaya daha yatkın olduğuna bir işarettir o bakımdan 1♠ deyin.
Kontur atmamanız için başka bir neden de defansta yardımcı olamayacağınızdır. Eğer ortak kontura pas geçerse genellikle deklaranın altından koz oynamak önemlidir. Siz koz oynayamayınca ortağınızı kozda yatırabilir.
♠1072  ♥3  ♦RDV1065  ♣ADV
Bu elde uyandırma konturu için bazı oyuncuların tavsiye ettiği ‘mümkünse’nin bütün şarları var, ayrıca oynamak için bir kozunuz da var. Kuralları unutup bütün elinizi değerlendirirseniz, biz oynayalım mesajı göndermeye karar verirsiniz.
Bu eldeki puanlarınız uzun renginizde, onun için defansta değeri çok azdır. Uzun ve ası olmayan renginiz ofansa çok yatkındı o bakımdan 2♦ deyin. Ortağınızda öldürücü kozlar varsa sizin konuşmanız pek hoşuna gitmez ama elinizi görünce hak verir.
♠DV62  ♥V2  ♦AV104  ♣A97
İki defans lövesi ve bir sürü vale, fakat kontur atmaktan başka ne yapabilirsiniz? Pas geçmek çok korkaklık olur, 1♠ ise renklerinizde dokuz kartı olan ofansa yatkın eliniz olduğunu ifade eder.
Daha yüksek seviyede araya girişler:  üste konuşmanın seviyesi sizin kararınıza tesir eder. İki seviyesinde araya girişe kontur atmak daha fazla ceza almanıza yol açabilir o bakımdan uyandırma konturu atarken riske girmeye değer. Şikan ve uzun renkler,  rakip bir seviye yukarıda olduğu için, daha az risklidir. Konuşulmamış renklere destek azlığı burada daha büyük risktir. Bir çok elde ortağınızın tuzak pas geçmemiş olabileceğini unutmayın. Sadece çok zayıftır, sonradan elinizi açarken ‘kusura bakma ortak’ diyeceğiniz eller ile kontur atmamaya dikkat edin.
*
7. DEKLAREDE BAŞARILI OLANLAR SİSTEMLERİN KÖLESİ OLMAYANLARDIR
Herkesin sisteminde standard deklarelerin ne anlama geldiğine dair yazılı olmayan kurallar vardır. Bunlar acemiyken öğrendiğimiz ve herkes tarafından kabul edildiği için konuşulmasına dahi gerek görülmeyen ilkelerdir.
Sanzatu açışı için gerekli şartlar bunların arasında sayılır. Seneler önce, elinizde durdurulmayan bir renk veya beş kartlı majör varsa sanzatu açmak riskli sayılırdı. Modern görüşe göre, sanzatu açmak o kadar avantajlıdır ki bunu kullanabilmek için şartları biraz gevşetmekte yarar vardır.
Sanzatu açışları hakkında ortağınızla görüşmeniz gereken bazı konular:
♠RD5  ♥AV742  ♦AD6  ♣93
Sanzatu açın. Bazı ustalar, belirli puan aralığında her 5-3-3-2 dağılımlı el ile sanzatu açılmasını tavsiye ediyorlar. Diğerleri majörü deklare etmeyi tercih ediyorlar. Trefli renginin durdurulmamış olması esas kusur değildir, 1♥ açtığınız takdirde ikinci turda konuşması çekersiniz.
Eğer ortağınız natürel 1SA cevabı verirse bu el ikiye yükseltmek için yeterli puana sahip değildir. Forsing sanzatu cevabı üzerine 2♦ dersiniz, fakat ortağınız iki kart ile 2♥ derse, 5-2  fite oynamak için renginiz uygun değildir.
♠RD6  ♥A8  ♦1085  ♣ARV105
1♣ açın ve gelen cevaba 2SA deyin. Bu el standart sanzatu açışına göre fazla kuvvetlidir. Kuvvetli trefli rengi ve yanındaki hazır löveler  17 puanlık bu elin 18-19 puan gibi oynamasına yeter.
♠DV8  ♥AD2  ♦RDV104  ♣A10
2SA. Puan sayıcılar bunu 1♦ açıp ikinci turda 2SA derler. Yukarıdakine benzer sebepler ile bu elin bir çok 18-19 puanlık ellere göre çok kuvvetli olduğunu gösteriyor o bakımdan 20 puan kabul edin.
♠AD  ♥R10  ♦A962  ♣DV863
1SA. Alternatif olarak 1♣ açıp ikinci turda 2♦ deklare edebilirsiniz. Bu tip konuşma için eliniz minimumda (hatta minimum altında) ama asıl problem o şekilde konuşursanız ortağınız sanzatu dışında bir kontrat arayacaktır elinize göre en iyi kontrat sanzatudur. Reverse yapınca ortağınız 5-4 dağılım ve puanlarınızın renklerinde yoğunlaştığı ve teki olan bir eliniz olduğunu zanneder. Kısa renkleriniz 2-2 olunca ve puanlarınızın yarısı bu renklerde olunca ortağınıza vermek istediğiniz mesaj bu değildir.
♠AD  ♥A1082  ♦RV1094  ♣R7
1♦. Bu elde reverse için uygun kuvvet ve renk kalitesi vardır ama gene de sanzatu elidir ve 1SA açılışlarına göre fazla kuvvetlidir. Ortağınız 1♠ derse 2Sa diyerek elinizin gücünü ve dengeli dağılımını bir deklarede belirtin. Kör fitiniz varsa gene bulabilirsiniz.
♠A106  ♥RD  ♦D5  ♣RD8543
1SA. Puanlarınız 1♣ açıp 3♣ diyecek sınırlar içinde ama renginizin kalitesi ortağın bekleyeceğine göre zayıf. Renginizi sıçrayarak tekrar etmek bir renkte kısalık olduğu manasına da gelir. O bakımdan ortağınız diğer üç rengi de kesmiyorsa sanzatu deklare etmeye çekinir.
İki parça damın büyük bir kusur olmadığını belirtmek isterim, eğer ortakta as veya rua varsa sizin deklaran olmanız daha iyidir, onun için sanzatuyu ortağınız kapmadan siz söyleyin.
♠A95  ♥A643  ♦RD1054  ♣R
1SA. ‘tek kartla asla sanzatu açma’ sözcüğünü hepimiz milyon kere duymuşuzdur ama bazı eller kuralları çiğnemek için haykırır. Bu da onlardan biridir. Bu elin genel kuvveti ve onörlerin yeri reverse ters geliyor. 1♦ açarsanız ve ortağınız 1♠ veya 1SA derse konuşmakta zorlanırsınız.
Tek trefliniz hakkında hala endişeniz varsa, ortağınızın trefli kontratında ısrar etme ihtimalinin az olduğunu düşünün, ayrıca ortağınızda trefli onörü olmasa bile ruanız durdurucu olabilir. Bütün bu avantajlar 1SA açışını cazip kılar.
*
8. DEKLAREDE BAŞARILI OLANLAR SİSTEMLERİN KÖLESİ OLMAYANLARDIR
Briçi yeni öğrendiğimde herkesin şu kurallara uyduğu söylenmişti:
1.     Minörler 4-4 olunca önce karo aç sonra trefliyi göster.
2.     Tek kartla asla sanzatu deklare etme.
Bunlar diğer üç ana prensiple çeliştiği için benim aklımı karıştırmıştı.
3.     Daima uzun minörünü aç.
4.     Beş kartlı minörü tekrar etme.
5.     Dengeli dağılımın olunca ikinci turda sanzatu deklare et.
Bu çelişkileri önlemek için kuralları emir değil de tavsiye olarak kabul etmek daha iyi olur. Herhangi bir elde hangi kuralı uygulayacağınız konusunda elastikiyetiniz olur.  Onun için elinizi değerlendirmeli, konuşmaların nasıl gelişeceğini tahmin etmeli ve ikinci konuşmanızı planlamalısınız.
Dengeli 4-4 ve 4-5 eller
Şöyle dengeli elleriniz olunca birinci kuralı görmezden gelmek kolaydır:
♠RV  ♥V72  ♦D972  ♣AD106
veya
♠A8  ♥RD  ♦V843  ♣RV1052
İki renkli el göstermek istemiyorsanız 1♦ açmak gereksizdir, bu iki el ile de o tip bir mesaj vermek istemezsiniz. Her ikisi de sanzatuya yatkındır o bakımdan 3-4 ve 5 numaralı kurallar geçerli olmalıdır. 1♣ açıp ikinci turda 1SA dersiniz, karo renginizin uzun(ca) olduğunu unutmakta sakınca yoktur.
Dengesiz 4-5 eller
Bu tip ellerde konuşmaları planlamak daha zordur. Örneğin:
♠10  ♥DV6  ♦AV72  ♣RD1054
 Tecrübeli oyuncular bu dağılımın nasıl konuşulması gerektiği konusunda uzun senelerden beri konuşuyorlar ama hala bir anlaşma sağlanamadı. Bir kısmı 1 ve 2’inci kurallara sadık kalıyor: 1♦ açıp ortaktan 1♠ cevabı gelince 2♣ deklare ediyorlar. Trefliler kuvvetli ve karolar zayıf olursa da trefli açıp ikinci turda da trefliyi tekrar ediyorlar.
Diğer çiftler, 3, 4 ve 5 numaralı kuralları uyguluyorlar. 1♣ açıp 1♠ cevabı üzerine de yanlış dağılıma rağmen 1SA deklare ediyorlar.
1♣ de açsanız 1♦ da, ikinci konuşmanız ortağınızı yanıltacaktır o bakımdan hangi kuralı görmezden geleceğinize peşinen karar verin. 1♣ açarsanız ikinci konuşmanız mutlaka bir yalan söyleyecektir. Ortağınız 1♠ derse 2♣ için bir trefliniz eksiktir, 1SA için de bir pikiniz. Eğer 1♥ cevabı verirse de 2♥ demek için bir körünüz eksiktir.
1♦ açılışı ise iki yalana sebep olur. Eğer 2♣ derseniz ortağınız 5-4 olduğunuzu düşünür, o bakımdan onu hem bir trefli hem de bir karo sayısında yanıltmış olursunuz. Minimum puan ile ortağınız ilk renginize döner ve 4-2 dağılımla oynamak mecburiyetinde kalırsınız.
3, 4 ve 5 numaralı kurallara uyanlar bu dağılımla daha az sorun yaşarlar. 1♣ açarlar ve ortakları 1♥ derse bu elin 4-3 oynamaya uygun olduğunu düşünüp 2♥ derler. Ortağın cevabı 1♠ ise  puanları 1SA demeye uygun gelir.
1-4-4-4 dağılımlı eller
Bu eller ile düşünceleriniz biraz farklıdır. Ortağınız 1♠ derse aynı problemler ile karşılaşırsınız ama minörlerde yalnız sekiz kartınız olunca renk kontratında ısrar etmenize gerek yoktur.
Puanlarınızın hangi renklerde olduğuna bağlı olarak elinizin sanzatu mu yoksa renk kontratına mı daha yatkın olduğuna karar verirsiniz. Sağlam bir açış ve puanlarınız minörlerde yoğunlaşmışsa:
♠3  ♥R974  ♦RD106  ♣AR94
1♦ açıp 1♠ cevabı üzerine ikinci turda 2♦ deyin. Bu konuşmada 16-17 puanınız bile olabilir, o bakımdan ortağınız konuşmaları açık tutmaya gayret eder ve varsa zonu bulma şansınız olur.
Daha zayıf eller ve puanlarınız majörlerde ise:
♠D  ♥AV92  ♦V654  ♣RD103
Elinizin limitini belli etmek için ortağın 1♠ cevabına 1SA deyin. 1♦ yerine 1♣ açarsanız bütün kontratlara hazırlıklı olursunuz, 1♠’i ortak değil de rakipler deklare ederse doğru atağı da göstermiş olursunuz.
Hiçbir strateji her el için uygun olamaz ama düşüncelerinizi ortağınızla paylaşırsanız iyi olur. 1-3-4-5 dağılımlı el ile 1♦ açıp sonra 2♣ deme eğiliminde iseniz, ortağınız iki kart ile karoya tercih verirken daha dikkatli olur. Yok 1♣ açıp sonra 1SA demeyi doğru buluyorsanız, ortağınız beş katlı pikinde ısrar etmemelidir.
*
9. DEKLAREDE BAŞARILI OLANLAR SİSTEMLERİN KÖLESİ OLMAYANLARDIR
Deklarasyonda  listenin başındaki ‘Ortağına daima güven’ talimatının hemen altında
Dört Kartlı Majör Rengi Asla Saklamayın
yazardı. ‘Daima’ ve ‘asla’ kurallarından nefret edenler bile bundan şaşmazlar. Majör renkte fit bulmak o kadar önemlidir ki düşük seviyedeki cevaplarda ve açanın ikinci konuşmalarında, dört kart majörü göstermek birinci öncelik taşır.
Briç kurallarının çoğunda olduğu gibi bunun da istisnaları vardır. Cevapçının majör rengi saklamasının en başarılı strateji olacağı muhtelif durumlar vardır.
Bir seviyesinde cevaplar
Bir seviyesinde cevapçının dört kartlı renklerini sıra ile göstermesi standart olarak kabul edilmişti. Daha sonra, bilhassa zayıf ellerde karoları atlayarak majör renkleri göstermek moda oldu.
Bazı ender ellerde, majör rengi atlamak da cazip olabilir. Ortağınız 1♣ açınca:
♠10654  ♥RV4  ♦R103 ♣V102
ile 1SA cevabı vermeyi tercih edebilirsiniz.
Bu iyi briç mi yoksa sanzatuyu ortaktan önce kapmak mı sayılır?  Düz dağılım, diğer renklerdeki furşetler ve zayıf pikler sanzatu  kontratı için haykırıyor, o bakımdan bu seçimde sağlam bir mantık vardır. Ortağınızda 4-3-3-3 dağılım varsa kahraman olursunuz. Fakat ortağınızda dört tane pik varsa ve bir renkte de kısalığı bulunuyorsa suçlu duruma düşersiniz, o bakımdan riskleri düşünerek karar verin.
Ellerin % 60’ında ortağın dağılımı 4-4-3-2, 5-3-3-2, 5-4-3-1, 5-4-2-2 olacaktır. Yalnız % 10’unda dağılımı 4-3-3-3 olur. Ortağınızda dört pik olmayan ellerde kararınızın pek ehemmiyeti olmaz ama ihtimallerin aleyhinize olduğunu bilmelisiniz.
Dört kartlı bir majörü atlamanın doğru olabileceği bir durum varsa o da budur, fakat doğru çıkmazsa şanssız olduğunuzu söyleyemezsiniz.
Stayman kararları
Ortağınız 1SA açınca, şunun gibi düz eller ile Stayman yapıp yapmamaya karar vermek durumunda kalırsınız:
♠AV95  ♥R105  ♦D76  ♣1092
Sizin dağılımınız 4-3-3-3 ama ortağınızınki olmayabilir, o bakımdan eğer pik fitiniz varsa onun bir renkte çaka lövesi olabilir. Bu durumlarda en iyi prensip puanınız 12 veya daha fazla olunca Staymandan vazgeçmektir. 10 puanlık eller ile koz renginin güvencesini aramak iyidir, onun için 2♣ deklare edin.
Eli biraz değiştirirseniz:
♠A954  ♥RV5  ♦DV7  ♣D109
Bununla doğrudan 3SA’ya yükseltmek doğru olur. Eliniz daha kuvvetli pikleriniz daha zayıf ve her renkte onörleriniz var.
Kompetisyon kararları
Kompetisyonda, daha fazla bilgiye sahip olduğunuz için,  majör rengi atlamaya daha sık rastlanır ve haklı da görülebilir. Ortağınız 1♣ açtıktan sonra sağınız 1♠ deyince şu el ile:
♠RV83  ♥R654  ♦1064  ♣D3
negatif kontr atabilirsiniz ama 1SA daha iyi bir alternatiftir. Elinizdeki pik durdurucuları dört kartlı körden daha baskın özellik olarak göze çarpıyor. Tereddütte olunca nihai kontratı önerin.
Ortağın konuş konturuna cevap verirken de aynı mantık geçerlidir. 1♦-kontur-pas sekansından sonra şu el ile:
♠D653  ♥RV7  ♦DV92  ♣106
kararsız kalırsınız. Dokuz puanınız olunca 1♠ cevabı az gelir, ama çalışan yalnız 6 puan ve zayıf pikler ile 2♠ demek de fazla olacaktır. 1SA sizin kuvvetinizi tam olarak ifade eden ve karo onörlerinizin yararlı olacağı yegane cevaptır.
Majör rengi atlamanızı haklı çıkaracak tek gerekçe sanzatunun cazibesi değildir. Farz edelim ortağınız 1♦ açtı ve sağınız 1♥ dedi elinizde de şunlar var:
♠9864  ♥5  ♦RV742  ♣D105
Kitaba göre zayıf bir negatif kontur atacak eliniz var. Fakat burada ancak bir kere konuşabilirsiniz bunu da ortağınıza en yararlı olacak şekilde kullanmalısınız. Hemen blokatif olarak 3♦’ya sıçramak elinizin en önemli özelliğini belirtir, nihai kontratı önerir ve bütün kararları vermeyi ortağınıza bırakır.
*
10. DEKLAREDE BAŞARILI OLANLAR SİSTEMLERİN KÖLESİ OLMAYANLARDIR
Açanın  -geçici veya tamamen- majör rengini saklamayacağı haller olabilir, bazı durumlarda bu en iyi strateji olacaktır.
Kuvvetli dengeli eller
En kolay konuşmalar, açanın elinin limitini belli edip kararları cevapçıya bıraktığı hallerdir. Bu sebeple açanda dengeli 18-19 puan olunca dört kartlı majörü –hatta iki majörü- atlaması standart hale gelmiştir.
Şöyle bir el ile 1♣ açtıktan sonra ortağınızdan 1♥ cevabı gelince
♠AV104  ♥R5  ♦RV3  ♣AR75
2SA demeniz tavsiye edilir. Dengeli elinizi ve puan limitinizi bir seferde göstererek ortağınıza en iyi kontratı bulma şansını verirsiniz. 4-4 pik fitinizi kaybetme ihtimali yoktur zira ortağınıza üç seviyesinde araştırma yapma imkanı bırakmış olursunuz. Dört piki ve/veya beş körü varsa 3♦ deklare ederek majör fiti bulmaya çalışır. Buna mukabil 19 puanınızla 1♠ deklare ederseniz muhtelif sıkıntılı durumla karşılaşabilirsiniz. Ortağınız 1SA deklare edebilir, sizin zon deklare etmek probleminiz olmaz ama kontrat zayıf el tarafından oynanır. Eğer ortağınız ekstra değerleri olan bir deklare verirse -2♦ yeni minör forsing veya 3SA- bu kadar gücünüzü belirtmek imkanınız olmaz ve muhtemel bir şilemi kaçırabilirsiniz.
Minimum dengeli eller
Daha zayıf bir açışınız olunca sanzatuyu hemen kapmak doğru olur mu?
Walsh stili cevapları kullananlar 1♣-1♦ sekansından sonra majörleri göstermiyorlar. 
Walsh stilinde 1♦ cevabı iki tip elden birini gösterir: majörü olmayan ve zon görmeyen bir el veya zonu garanti gören beş karo ve muhtemelen bir majörde dört kartı olan bir el. Kuvvetli el ile cevapçı ikinci turda majörünü deklare eder o bakımdan açan dengeli minimum elini belirtmek için ikinci turda 1SA der.
Bir çok ustanın kullandığı bir stil de 1♣ açıp sonra 1♠ deyince en az dört tane trefliniz olduğunu belirtmiş olursunuz. 4-3-3-3 dağılımla ortaktan 1♦ veya 1♥ cevabı gelince, minimum puan ile piki unutup 1SA deklare etmelisiniz.
Bu anlaşmanın çeşitli avantajları vardır. 1SA deklaresi puan limitini hemen belli eder. Dengeli dağılımlı minimum açışınız olduğunu belirterek ortağınızı frenler. 1SA üzerine ortağınızın karar vermesi, 1♠ üzerine olandan, daha kolaydır. Dengeli minimum eliniz olduğunu bildiği için nihai kontratı, kendi renginde, treflilerde veya sanzatuda deklare edebilir.
1♣ açıp ikinci turda 1♠ deyince, gerçek trefli renginiz olduğunu ve kırmızı renklerden birinde çaka löveniz bulunduğunu, ifade edersiniz. Minimum cevap eli varsa ortağınız 1SA ile 2♣ arasında daha bilinçli olarak seçim yapabilir. Dağılımınızın bu şekilde belirtilmiş olması, kritik ellerde zon deklare etmede veya zon daveti yapmada ona daha fazla yardımcı olur.
Bu anlaşmanın kötü tarafı, bazen açan 1SA deklare edince cevapçının minimum puanı olunca 4-4 pik fitini kaçırmanızdır. Gerçi bu nadiren felaket olur, hatta bazen karlı bile çıkabilir; açanın dengeli eli 1SA’nun iki pikten daha iyi oynanmasına yol açabilir.
Cevapçının ekstra değerleri olunca doğru kontratı bulmak zor olmamalıdır. 1♣-1♥-1SA’dan sonra cevapçı majör fiti araştırmak için (yeni minör forsing olarak) 2♦ demelidir. (Kısaltılmıştır)