30 Nisan 2012 Pazartesi

Kadın Erkek Farklılığı


Tarihten aldığımız ders, 
tarihten ders almadığımızdır.
Hegel
**
ANSIZIN
ay düşünce denize
seni hatırlarım
*
ay düşünce denize
kalbim çarpar, telaşlı
bir kuş olur, siyahlar
içinde bir kadın
ve yakasında ipiri
kırmızı bir gül
seni hatırlarım.
*
ay düşünce denize
söylenmemiş sessiz
bir şarkıydım, tozup
giden bir ilk kar
solgun begonya
kalkmak üzere bir tren
seni hatırlarım.
Behçet Aysan
**
KADIN ERKEK FARKLILIĞI
İnsanoğlunun ilk zamanlarında erkek ve kadın fiziksel güçlerindeki farklılık nedeniyle şöyle bir iş bölümü yapmışlardı: Erkek dışarıda avlanacak ve eve (mağaraya) yiyecek getirecek, kadın da evden ve çocuklardan sorumlu olacaktı. Kadının bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için pek çok alana aynı anda odaklanabilmesi gerekiyordu. Bir yandan çocuklara sahip olurken bir yandan mağaranın güvenliğini kontrol altında bulundurması, yemek konusunu çözerken düzen konusunu da göz ardı etmemesi şarttı. Bu işbölümü kadının birden çok alana odaklanabilme yeteneğini geliştirdi.
*
Erkek ise ava odaklanmalı, avı kaçırmadan, kendini tehlikeye atmadan ailenin yemek ihtiyacını karşılamalıydı. Bunun için de erkek tek noktaya yüksek odaklanabilme yeteneğini geliştirdi. Bu düzen, erkek ve kadında farklı konsantrasyon seviyeleri ve becerileri geliştirdi. Alfa beyin dalgaları erkeklerde kadınlara göre çok daha çabuk harekete geçirilir ve yüksek noktada tutulabilirken, Beta dalga boyu kadınların yaşamlarında daha önemli bir yer tutmaya başladı. Tabii istisnalar olmakla beraber bugün bir briç oyununda yandaki masaya kimin gelip kimin gittiğini, o masada oturan kadının bugün hangi yüzüğü taktığını kadınlar rahatlıkla algılarlarken, erkekler masaya gelip kendilerine selam veren dostlarını bile neden sonra fark edebiliyorlar. 

Bu formasyon farklılığı kadınlarda kimi zaman bir tarafın oynanan renge uymadığının fark edilmemesi şeklinde görünen konsantrasyon kaybının da izahı bence. Ancak bu konu, genetik atalarımızı suçlamak yerine, önce nedenin fark edilmesi (tek noktaya konsantrasyon eksikliği) sonra bu eksikliğin özel bir dikkat ile yükseltilmesiyle giderilebilir.
13 Kasım 2005
Faik Falay, Cumhuriyet

29 Nisan 2012 Pazar

Brozel

Segovia Plays Danza in G (Granados)
*****
Düşünme
arzu et sade
bak, 

böcekler de öyle yapıyor.
Orhan Veli
*****
IRMAK
Geceleri at sürerken
taşıyorsun kara sırtında
korkunun yaşayan tohumunu.
*
Kendini ötelere taşıyan bir ırmaksın sen
ve fırlıyorum öteye geçerken
üzerimden ve altından köprünün.

Elisabeth Hazin (d.1951, Brezilya)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
*****
BROZEL
Rakiplerin 1 NT açışı üzerine rekabet konuşmasıdır. Kontr tek renkli el gösterir. Ortak savunmada kalmak isterse 2 trefl deklare eder. Kontr atan, kozu trefl ise pas geçer değilse rengini söyler.
Rakibin 1 NT konuşması üzerine:
X          : Tek renkli el
2 Trefl : trefl ve karolar
2 Karo : karo ve körler
2 Kör   : kör ve pikler
2 Pik    : pik ve bir minör (minörü bulmak için 2 NT cevabı kullanılır)
2 NT    : trefl ve karolar
3Trefl/3karo/3 kör/3 pik: Üç renkli el, konuşulan renk boş ya da tek (bir çok oyuncu bu konuşmayı naturel oynamayı tercih eder)
“albabridge.net”
görsel: flickr

28 Nisan 2012 Cumartesi

Ataklar

                                                           flickr
Borusan Quartet - Karahisar Kalesi
*****
Soru sorarsanız bir kaç dakika aptal görünürsünüz.
Sormazsanız ömür boyu.
Çin sözü
*****
YİTİKÇİ
Hadi git azıcık İstanbul iste,
Kosunlar o denizi bir çanağa,
Bir çıkına elesinler o günlerimi,
O yazdan, Üsküdar'dan, ne kaldıysa Elif'ten,
Doldur ceplerine.
Onlarda yoksa, komşularında vardır,
Tanırlar, sevinirler,
Beni bay Metin gönderdi de...
Metin Eloğlu   1927 - 1985
*****
ATAKLAR ÇIKIŞLAR
Defans nasıl bricin yarısıysa atak da defansın yarısıdır. Bricin en zor kısmıdır. Kağıtlar hakkında bilginiz yoktur. İstatistiklere göre briçte oynanan kontratların büyük bölümünün kaderi ataktan çizilir. Gelişmekte olan briçcilerin en fazla zorlandıkları konu, partnerliklerin yıkılmasına sebep olan bölüm ataklardır. Defansınız iyiyse, bu konuda özel olarak çalışmışsanız  turnuvaya baştan avantajlı başlarsınız.
Normal standart atak edilmelidir. Herkes  bu elden ne çıkar, diye düşünülüp ona göre çıkılmalıdır.
Koz veya NT kontratlarına kısa olan renkten çıkarken iyi düşünülmelidir. Deklarasyon analiz edilip ona göre pasif veya agresif çıkılır.
1, 2 ve 6NT kontratlarına genelde pasif çıkılmalı çıkış yapılan renk kontratı yaptırmamalıdır.
*
Şlem ve grand şlem kontratlarına çıkarken iyi düşünülür. Çıkış yaparken her türlü bilgileri iyice analiz etmek gerekir. Ortak niye araya girmedi? Puan güçleri ne kadar? Rakipler dengeli mi, iki renkli mi gibi... Şleme karşı yapılacak savunmalarda herhangi bir belirti yoksa kayıpsız atak yapılacaktır.
Partner bir renk konuşmuşsa atak yaparken öncelikle Partnerin konuştuğu  renk atak edilecektir. Eğer partnerin konuştuğu renkten yerde onör olduğu  düşünülüyorsa veya bizde hiç onör yoksa rengin en büyüğü atak edilecektir. Böylece rakip kartını kolay değerlendirebilecektir. Sekans  varsa sekanstan atak yapılacaktır. Aynı mantıkla ortağın bir renge apel vermesi durumunda da yerde onör var ise eldeki en büyük kartın oynanması ortağı rahatlatacaktır. Ortağın rengine fit verdiysek onör var/yok şeklinde atak edilir. Onör varsa küçük yoksa en büyük kart atak edilir. Ortağa fit vermediysek sayısıyla atak edilir.
*
Özellikle koz kontratlarında, ortaktan herhangi bir deklare gelmemişse iki adet karttan atak yapılmayacaktır. Eğer yapılmışsa (1. veya 2. tur koz kontrolü var demektir) diğer ortak bunu hissetmişse 1. atağı almayacaktır. (Tabii ki elinde sadece As varsa)
Oyunun herhangi bir aşamasında kontratın batmayacağı anlaşılmışsa alacağımız löveler badem olmadan toplanacaktır.
Sekans çıkışları tam sekans veya kırık sekans olmadıkça yapılmaz. Kırık sekans 9-8-6, yada R-Q-T lu gibi renklerdir.Tam sekansta ise sıralı 3 kart vardır.
T (10’lu ) veya 9’lu çıkışlarında tam ya da kırık sekans olup olmadığı değerlendirilir ve üzerinde 0 veya 2 büyük kartın varlığı hesaplanır. Yani T veya 9 çıkan ortakta T veya 9 un üzerinde 0 veya 2 büyük kart olabilir.
Ortağın ilk atağına biz sekans oluşturan onörlerden küçüğünü koyarız. Ancak rakip de alırken sekansının en büyüğüyle alır. Böylece bir onör gizli kalabilir. (Atak yapan için) Ortağı bu konuda  bilgilendirmemiz gerekir. Bunun için rakibin ilk hamlesine vereceğimiz marka önemlidir. Eğer anlamsız, ancak lazım olmayan büyükçe bir marka verirsek gizli onör kartın bizde olduğunu anlatmış oluruz.
*
NT açılışlarına 2/4 üncüden çıkış yapılır.
Koz oyunlarına 1/3/5 inciden çıkış yapılır.
Rua çıkışlarında (2’liden çıkış değilse) eldeki en büyük renk debloke olmamak için atılabilir. Keza KQ’dan Dam çıkışlarında da vale debloke olmamak için atılmalıdır.
Sanzatu oyunlarında dekleranın uzun bir rengi ve defansın kart yeme sorunu varken, herhangi bir renkten ilk kartı yiyen oyuncu, ortağına ben bu rengi terk ediyorum, sende bu renkten kart varsa bekle der.
Ortağın eline doğru atak yaparken ortağa dönüş de bildirilecektir. Küçük markayla gitmek, kalan renklerin küçüğüyle gelmesini; büyükçe bir markayla gitmek, kalan renklerin büyüğüyle dönmesini istemek anlamına gelir.      
Yapılan çıkış rengi ortakça alınırsa ortağın aynı rengi döndüğünde o renkten ortağın doğuştan kaç tane olduğunu anlayabiliriz. Ortağın dönüş kartının tek ya da çift sayıda olması o renkten elinde tek ya da çift sayıda olduğunu gösterir.
*
1. SMİTH ECHO: Ortağın küçük bir kart çıkıp, hamlenin rakip tarafından alındığı durumlarda, rakibin oynadığı ilk renge uyarken; (sayı apelinin önemli olmadığı durumlarda) büyük veya küçük kart vererek, atak renginin beğenilip (büyük kartla) beğenilmediği (küçük kartla) belli edilir.
Aynı durum atak eden için de geçerlidir. Dekleranın eli aldıktan sonra oynadığı ilk renge, atak edenin büyük bir marka atması ‘’atak rengimde ısrarlıyım, el tutunca atak rengimi gel’’ demektir.
Özellikle NT kontratlarında çok yararlıdır.
2. ATTITUDE ATAK: Renkteki durumu, gücü gösteren ataktır.
Küçük kart atak etmek o renkte ümit gösterir, ‘’elinde ve yerde, bu rengin dönüşünde bir sıkıntı yoksa, defansı bu rengin üzerine kuralım, bana dönersen iyi olur’’ der.
Kuvvet göstermeyen çıkışlarda ise:
9 7 5                3 boştan büyüğü atak edilir, sonra küçüğü verilir.
8 6 2
9 7 3 2             4 boştan büyüğünün bir altı (2.büyük) atak edilir, sonra büyük verilir.
Büyük kart renkte güç göstermediğinden, ortak yeni bir atak rengi bulmaya çalışır.
Eğer, 4 üncüden sayı ile çıkılıyorsa (11 kuralı) ortakta kaç tane olduğu bilinir. Ancak, renkte güç olup olmadığı anlaşılmaz. Ayrıca, ortak otomatik olarak aynı rengi geri döner. Oyunda sorulursa ‘’sayı çıkmıyoruz’’ denir.
3.Kantar Atak: 1 ayrık + 2 yapışık onör varken,  yapışık onörlerin küçüğü atak edilir. Partner de atak edilen onörün üzerinde 2 onörün bulunduğunu düşünür. (veya sekans başıdır) Hem koz hem de sanzatu kontratlarında yapılır. Ayrıca oyunun her aşamasında yapılabilir. Ancak ortakla iyi anlaşmak gerekir.
A J T x
A T 9 x
K J T x
K T 9 x
Q T 9 x
T 9 8  veya A J T veya K J T ‘dan 10’lu çıkılır. (iç sekans)
Kantar 10’lu atağı bir üstü olan J’yi  gösterip,  iki üstü olan Q’yi reddeder. Kantar 9’lu atağı bir üstü olan 10’luyu garanti eder, iki üstü olan J’yi reddeder.
Bu durumda 9 veya 10’lu atakları ya kantar ataktır ya da sekans başıdır.
Ancak J atağı, üstündeki onörü reddeder. J sadece sekans  başı olarak çıkılır.
Kantar atak, hem ortağa hem de rakibe bilgi verir.
4.  11 Kuralı (4. Büyükten Atak): Sanzatu oyunlarında defans yaparken; iddiası olan rengin veya sırasız uzun rengin dördüncü büyüğünden çıkış yapılıyorsa 11 KURALI uygulanır.
                     Yer
                     10 8

→6                              DV4

Ortak 6’lıyı çıktığında 11-6=5 kuralı kullanılarak, diğer 3 eldeki 6’lıdan büyük
 markaların sayısı bulunur. Burada 6’lıdan büyük 5 adet marka var: 10 ve 8 olmak  üzere iki tanesi yerde, D ve V olmak üzere iki tane bende, geriye 6’lıdan büyük bir  tane marka dekleranda kalıyor. Sekansın küçüğü V konulur. Dekleran K ile alıyor, bir  tane büyük olduğuna göre A’nın da ortakda olduğu anlaşılır. Demek ki ortak: A 9 7 6  2 den dördüncü büyük olan 6’lıyı atak etmiş.
11 kuralı size bilgi verdiği gibi deklerana da bilgi verir.
(Üçüncüden çıkışlarda 12, beşinciden çıkışlarda 10 kuralını kullanabilirsiniz. Yani kaçıncıdan çıkılıyorsa 15’den çıkarınız: 15-4=11, 15-3=12, 15-5=10 kuralları)
5.Sanzatu kontratına kontr atılmışsa yerin rengi ya da pik atak edilir.
6.3/5 Atakları, koz kontratlarına çıkışlar: Sırasız uzun bir renk varsa ( sekans yok) üçüncü veya beşinci atak edilir. 3kart varsa üçüncü, 4kart varsa yine üçüncü, 5kart varsa beşinci, 6+kart varsa yine beşinci atak edilir. Ancak sekans varsa, 3/5 değil sekansın büyüğü atak edilir. 987; 876; 8765 gibi sıralı küçük kağıtlarda da 3.çıkılır. Yalnız 10'lu ile başlayan sıralı kağıtlarda 10'lu çıkılır. 109 iki adet ise 9'lu çıkılır. (veya ortaklar anlaşarak ATTITUDE atak da yapabilirler). 11 kuralı, 3/5 için: 3.den 12, 5.den 10 olarak uygulanır.
2'li kağıtlarda büyük çıkılır.
Onör çıkışları: Sekans veya iç sekans başı çıkılır.
AR'dan  A çıkılır. (ancak AR sek veya R çıkıp yeni renk oynamak, singleton gösterdiği için R çıkılır)
Koz kontratlarında daima sayı verilir.
A çıkısına yer 3 boş ise gel/gelme oynanır.
Çıkış yapılan renge, sekanslı onörlerin küçüğü verilir.
Dekleranın oynadığı renge sekansın büyüğü verilir.
Çıkış yapılan renge onör atılması: R veya D =daima altında onör var. J =tek veya 2 adet.
“Mehmet Aydın”

İnsanın Kirlenmesi

                                                                                                       flickr
Hepimiz, değişik derecelerde kaynarız.
Ralph Waldo Emerson
*****
BİLMEM GECEYİ ARTIK
Bilmem geceyi artık, ölümün müthiş belirsizliğini
Bir yıldız filosu atar çapasını yüreğimin limanına
Ah nöbetçi Hesperos, kayalıklı tepelerinden
Şafağı bildirirken beni düşleyen bir adada
Gök mavisi bir esintinin yanında parlayabilesin diye
Yüreğimin gerçek yıldızıyla sarmaş dolaş
Yelkenlerini açar ikiz gözlerim: bilmem geceyi artık
Beni yadsıyan bir dünyanın adlarını bilmem artık
Okurum deniz kabuklarını, yaprakları ve yıldızları apaçık
Beni yeniden gözleyen bir düş değilse şayet
Nefretim gereksiz göğün yollarında
Ölümsüzlük denizi boyunca yürümüşken ağlayarak
Ey Hesperos, altın ateşinin takı altında
Bilmem yalnızca gece olan geceyi artık.
 *
Odisseus Elitis (1911-1996, Yunanistan)
(1979 Nobel Edebiyat Ödülü)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
 *
Çevirenin notu:
Hesperos: Yunan Mitolojisi’nde,Akşam Yıldızı. Atlas’ın oğludur. Yıldızlara bakmak için dağa çıktığında fırtına kopmuş ve Hesperos kaybolmuştur. İyiliksever bir genç olduğu için Tanrılar onu Akşam Yıldızı’na çevirmişler. Hesperos insanlara yol göstermeyi sürdürerek, iyilikseverliğini de sürdürmektedir.
*****
İNSANIN KİRLENMESİ
Çevre kirliliği sadece doğanın kirlenmesi değildir. Umutlar kirleniyor, sevinçler kirleniyor, insan insana duyarsız. İnsanın kirlenmesi çağımızın sorunlarının başında geliyor ve biz farkında bile değiliz. Evet, insan kirleniyor, insanın duyguları, düşünceleri kirleniyor.
*
İnsan kirleniyor ve yaşama sevinci duyamıyor. İnsan insana güvenemiyor, geleceğe güvenemiyor, mutluluğu bulamıyor. Dünyayı saran asıl kirlilik budur. Yaşama sevincimiz çıkarcılıkla kirletiliyor. Dünya, herkesin kendi çıkarının peşinde koştuğu bir yaşama kavgasıyla kirletiliyor. Herkesin kendi çıkarını düşündüğünü gören insana da kendi çıkarını düşünmekten başka bir yol kalmıyor. Sürekli olarak kendini korumak zorunda kalan insanın yaşama sevinci azalıyor, yok oluyor.
*
Düşüncelerimiz şartlandırmalarla, baskılarla kirletiliyor. İlk insanların yiyecek peşinde koşmaktan hiç bir iş yapamadıkları dönemlerdeki gibiyiz. İnsanı insan yapan düşünce ufuklarını artık göremiyoruz. Düşüncelerimiz gelecek korkusuyla kirletiliyor. Duygularımız önyargılarla, baskılarla, korkularla kirletiliyor.
*
İnsanlara başkalarının mutlu olmasından rahatsız olmaları gerektiği öğretiliyor. İnsanlar, başka insanların da mutsuz olduğunu görerek rahatlıyor.
İnsan kirletiliyor. Çevre kirliliği asıl burada!
Erdal Atabek (kısaltıldı)

Giorgio DuboinWalker Percy:
Bu yeryüzünde aynı kadının başka bir erkeğe bir zamanlar sana baktığı gibi baktığını görmek kadar büyük bir acı yok.
**
GİTMİYOR
Sen olmadan gitmiyor
taptığım yalnızlık bile.
*
Sen olmayınca gitmiyor
yenilerini tanıdığım acılar bile.
*
Sen olmadan gitmiyor
bıktığım, usandığım ölümler bile.
*
Sen olmadan gitmiyor
sokağa atılmış bir köpeğin hüznü bile.
*
Sen olmadan gitmiyor
nar ağacının altına çekilmek bile...
Süreyya BERFE

**
GIORGIO DUBOIN
Vikipedi
Dünya Briç Federasyonu, başarı sıralamasında, kazandığı ustalık puanları açısından üçüncü sırada bulunan "World Grand Master".  
Dünya Büyük Usta payesine erişmiş, halen İtalyan Milli takımının değişmez üyelerinden biridir.
Giorgio Duboin  30 Eylül 1959 yılında İtalya, Torino’da doğdu Profesyonel briç oyuncusu. Altı kez Avrupa şampiyonluğu, dört kez Dünya Takımlar Şampiyonluğu kazandı. Uzun yıllar Norberto Bocchi ile düzenli ortak oldu. Şimdi Antonio Sementa ile oynuyor.
*
Briç başarıları
A.Onur
Sidney H. Lazard Jr Sportmenlik Ödülü 2008
B.Ödülleri
C & R Motors Ödülü (Yılın En İyi Oynanan El) 2008
Gidwani Aile Güven Ödülü (Yılın En İyi Savunma) 2007
 *
Bermuda Bowl: 2005
Dünya Açık Takım Olimpiyatları: 2000, 2004
Dünya Zihin Sporları Oyunları: 2008 - dört yılda bir Olimpiyat halefi
Rosenblum Kupası: 2002
Vanderbilt:  2004
Açık İkili:  2007
Avrupa Şampiyonası (10)
Açık Takımlar: 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010
EBL Şampiyonlar Kupası (1) 2002
Karışık Takımlar (1) 2002
Yeni Çiftler (1) 1980
Avrupa Birliği / Avrupa Topluluğu Briç Ligi (5)
Açık Takımlar (1) 1983
Açık İkili (3) 1985, 1987, 1996
Yeni Takımlar (1) 1979
İtalyan Şampiyonası (22)

27 Nisan 2012 Cuma

Dans

                                                                         flickr
İnsanların bu kadar kötü olduğunu görmek beni şaşırtmıyor ama 
bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.
Goethe
****
SU
Kalbinden kalbime akan bir sesti
Akşam gölgesinde çağlayan o su…
Sesini en tatlı yerinde kesti
Bizi sonsuzluğa bağlayan o su.
*
O su, bir sır gibi mırıldanırdı;
Göğsünde bir sarı ay yıkanırdı;
Bizi Leyla ile Mecnun sanırdı
Gamlı yolumuzda ağlayan o su…
*
Sessiz ruhumuzu o bestelerdi,
Bize “Unutalım dünyayı” derdi…
Bir aldı sonunda verdi bin derdi,
Bizi bizden fazla anlayan o su.
*
Şimdi ne akşam var, ne ses ne dere;
Yolumuz ayrıldı başka ellere;
Benzetti bizi bir kırık mermere
Ruha zehir gibi damlayan o su.
*
Kalbinden kalbime akan bir sesti
Akşam gölgesinde çağlıyan o su;
Sesini en tatlı yerinde kesti,
Bizi sonsuzluğa bağlayan o su.
Şükûfe Nihal Başar
****
İNSANIN TEMEL KAYGILARININ İFADESİ OLARAK DANS
İnsanoğlu, olayların önünü almak ve belli amacı gerçekleştirmek için genellikle taklit yolunu tutar. Tanrıları memnun etmek için yapılan büyü dansının hedefi, avcılara bol av hayvanı, savaşçılara düşmana karşı zafer, çiftçilere elverişli bir tarım dönemi sağlamayı güvence altına almaktır. Tören hemen her zaman topluca yapılır, dansçıların özel yeteneği daha sonra, sıra büyülü dansa geldiğinde gerekecektir. 
     
Av dansları bütün kıtalarda yaygındır ve çok değişiktir. Avcılar, hayvanları gözlemeyi öğrenirler. Hayvanların görüntü ve davranışlarını taklit ederek, post, boynuz ve kuyruklarını takarak avın başarısını güvence altına almaya çalışırlar. Avustralya'daki Aborjinlerin  kanguru, Orta Amerika yerlilerinin yaban hindisi, Kuzey Amerikalıların bizon dansları gibi.
     
Savaşçı topluluklar çatışmadan önce savaşçılarını yüreklendirmeye, isteklendirmeye, güven vermeye yönelik olarak savaş dansları yaparlar. Zaferden sonra da yiğitliklerini vurgulayan şükran dansı yaparlar. 
     
Tarım topluluklarında danslar, ürünlere bağlı olarak çoğalır ve çeşitlenir. Tohum ekme etkinlikleri, cinsel çağrışımlı danslara elverişlidir; insan ve tarım üretkenliklerini iç içe işleyerek toprağın verimliliğini arttırmayı amaçlar. (Asya'daki pirinç dansları, Amerika yerlilerinin yeşil mısır dansı, kuraklık halinde yağmur dansları, ateşe tapma dansları...)
Natalia Lecomte

BlackwoodVIVALDI Concerto a minor for two violins
*****
Yalnızca ateşli bir sabır,
ulaştırır bizi muhteşem bir mutluluğun kapısına.
Pablo Neruda ‘piktobet’
*****
SENİ SEVDİM

Seni sevdim, seni birdenbire değil usul usul sevdim
"Uyandım bir sabah" gibi değil, öyle değil
Nasıl yürür özsu dal uçlarına
Ve günışığı sislerden düşsel ovalara
*
Susuzdu, suya değdi dudaklarım seni sevdim
Mevsim kirazlardan eriklerden geçti yaza döndü
Yitik ceren arayı arayı anasını buldu
Adın ölmezlendi bir ağız da benden geçerek
Soludum, üfledim,yaprak pırpırlandı Ağustos dindi
Seni sevdim, sevgilerim senden geçerek bütünlendi
*
Seni sevdim, küçük yuvarlak adamlar
Ve onların yoğun boyunlu kadınları
Düz gitmeden önce ülkeyi bir baştan bir başa
Yalana yaslanmış bir çeşit erk kurulmadan önce
Köprüler ve yollar tahviller senetler hükmünde
Dışa açılmadan önce içe açılmadan önce kapanmadan önce
Nehirlerimiz ve dağlarımız ve başka başka nelerimiz
Senet senet satılmadan önce
Şirketler vakıflar ocaklar kutsal kılınıp
Tanrı parsellenip kapatılmadan önce
Seni sevdim. Artık tek mümkünüm sensin
Gülten  AKIN
*****
BLACKWOOD HAKKINDA
a. Elinizde konuşulmamış renkte 2 kayıp varken, Blackwood kullanmayın.
b. Eğer ortaktan gelecek cevap, sizi zorunlu olarak 6 seviyesine çıkarıyorsa,
Blackwood kullanmayın. (Yani trefl koz olacaksa en az 2 tane, ya da karo koz olacaksa en az 1 tane asınız olsun.)
c. Ortağın son konuşması 1 NT, 2 NT veya 3 NT ise, sizin son konuşmanız 3 NT ise veya daha önce majör kozda anlaşmanız yoksa 4 NT Blackwood değildir.
d. Stayman ve Jacoby’den hemen sonra 4 NT Blackwood değildir.
e.  Eğer ortak hiçbir zaman konuşmadıysa ve kontr atmadıysa, 4 NT Blackwood değildir.
f. “Bir briççinin yetenekleri Blackwood’u kullanma sıklığı ile ters orantılıdır.” görüşünde doğruluk payı vardır. Deneyimsiz oyuncular tüm şlem denemeleri için Blackwood’u kullanma alışkanlığı geliştirirler. Blackwood sadece elde ettiğiniz bilgi ile oynayacağınız kontratı güvenli bir şekilde bulmak için kullanılır.
g. Hangi koz renginde oynayacağına emin değilsen,
h. Sizin tarafınızın 12 el almak için yeterli gücü tuttuğundan emin değilsen,
ı. Elinizde şikan bir renk varken, Blackwood kullanmayın.
Erhan Yamut

Hangi Konturlar Ceza Ağırlıklıdır?

                                                                                                              flickr
Basit yaşa ki herkes yaşayabilsin!
Gandhi
**
DORUKLARIN UYKULARIN ÜSTÜNDE YÜKSELDİĞİ YER
Büyük kayalar bana dedi ki aramıza geliyorsun ama 
Seni saran bu yürek yok mu hiç yeryüzünde
Başımı salladım ve öldü diye yanıtladım
Dilsiz koca kayalar diz çöktü önümde.
Louis Aragon
**
HANGİ KONTURLAR CEZA AĞIRLIKLIDIR?
Bizim sistemimizde Rakibin 4 Karoya kadar overcallarına atılan bütün kontrlar ilke olarak çağrı = take-out konturudur. Ortaklardan birisi limite olup elini, dağılımını ve gücünü anlatmışsa ondan sonra atılan konturlar cezadır. Bunun dışında 4 Karoya kadar ceza kontru kullanmıyoruz. Cezalandırmak istiyorsak Trappass yapıyoruz. Ancak bizim atacağımız ceza konturu dışındaki konturları (Take out, Negatif, Responsive, üçlü fit konturu v.s.) Partner cezaya çevirebilir. Deklereasyonun gidişinden rakibin konturlu oynamasının daha kârlı olacağı açık olarak belli ise Partner cezaya çevirebilir. Ya da daha üst düzeye çıkmak bize daha pahalıya mal olacak diye değerlendirilerek pass geçilebilir. Bu nedenle take-out, negatif gibi konturları atarken Partnerin pas geçebilme ihtimalini de düşünmeliyiz.
Aşağıdaki bütün konturlar cezadır.
Ortaklık limite olduktan sonra atılan bütün konturlar cezadır.
İster ortaklığın isterse rakiplerin deklerelerin içinde Natürel Sanzatu dekleresi varsa  ondan soraki bütün natürel deklerelere atılan Konturlar cezadır.
Partnerin Takeout, Responsive veya Negatif Konturlarından sonra rakiplerin yeni renklerine atılan konturlar Bir seviyesinde dahi olsa cezadır.
Ortaklardan biri daha önce ceza koturu atmışsa ya da çağrı konturunu cezaya çevirmişse daha sonra atılan konturlar cezadır.
Ortaklardan biri daha önce çıkış gösteren kontr ya da sürkontr atmışsa daha sonra atılan bütün konturlar cezadır.
Ortaklardan biri daha önce Pre-empetive konuşma yapmışsa daha sonra atılan bütün konturlar cezadır.
Ortaklardan biri daha önce suni bir konuşmaya atak gösteren kontr atmışssa daha sonra atılan bütün konturlar cezadır.
Konuşulmamış renk kalmamışsa artık atılan bütün konturlar cezadır.
Biz önceden -alt düzeyde- fit bulmuşsak (Yani rakibin biz basit destek verdikten sonra üste konuşması ya da balancing yaptıktan sonraki) bundan sonraki konturlarımız cezadır.
*
Opsiyonel konturları da yine Partner değerlendirecektir. Opsiyonel Kontrun take out ile Ceza Konturunun arası olduğunu söylemiştik. Konturcunun ortağı eline bakıp kararı verecektir. Opsiyonel kontur genellikle Rakibin 4 Kör veya 4 Pik açışlarına karşı yapılır. Açıcı tekle veya zayıf 2 ile açıp cevapçısı 4 Kör/4Pik dediği zaman da atılan Kontr opsiyoneldir. Ya da direk 4 Kör/4 Pik açışlarına atılan konturlar opsiyoneldir.
*
Böyle bir konturu atabilmek için yaklaşık 3,5 löveniz olacak. Diğer renklere açık, dengeli el olacak. Çünkü Partner opsiyonel zanneder kaldırırsa sonuç felaket olur. Opsiyonel Kontr atanın ortağı Konturu kaldırırken veya tutarken iyi yorum yapmalı, dengeli ellerle ve 4’lü kozlarla Konturu kaldırmamalıdır.
“muglabric”

26 Nisan 2012 Perşembe

Bağlılık ve Bağımlılık

                                                                                                                 corbis            
Birileri arkanızdan konuşuyorsa,  
onlardan öndesiniz demektir. 
Cehov    (isbasaro'dan)
****
ŞARKI SÖYLERİM     
Bir şarkı var olduğu için söylerim
Ve hayatım karışık değildir çünkü bilirim.
Mutlu değilim, üzgün değilim.
Ben şairim.
*
Erkek kardeşi çabuk geçen şeylerin,
Ne sevinç duyarım, ne tamir edecek yanlışlar yaparım,
Dolanarak arasından geçerim gecelerin ve gündüzlerin
İçinde rüzgarın.
*
Yok edip tekrar mı yapacağım?
Bütün mü kalacağım yoksa yıkılacak mıyım?
- Bilmiyorum, bilmiyorum. Kalacak mıyım?
Ayrılacak mıyım?
-
Evet ben şarkı söylerim. Her şeydir benim için Şarkı.
Hiç bitmeyen kanı ve dizemli kanadı vardır süzülüp yükselmek için.
Ve biliyorum bir gün sessiz ve sakin olacağım
- Ve artık söylemeyeceğim.
Cecilia Meireles, çeviri: Vehbi Taşar
****
BAĞLILIK VE BAĞIMLILIK
Hep briç yaşamın parçasıdır,  briçte yaşadıklarımız, yaşamda karşılaştıklarımızın benzeridir, briç bize yaşamda nasıl davranmamız gerektiğini gösteren bir yaşam oyunudur diyorum ya, geçenlerde arkadaşlarla sohbette yine briçten örnek verdim, sizlerle de paylaşayım istedim.
-
Briç biz briççiler için önemli bir yaşam penceresidir. Burada yaşadıklarımız, başarılarımız, hatta başarısızlıklarımız, bizlerin briçe olan tutkumuzu derinleştirir sevgimizi arttırır. Ancak bazılarımızda bu tutku terse işlemeye başlar, konuya olan açlığımızı bir türlü doyuramaz, büyük bir bağımlılık duygusu yaratır. Aslında bağlılık ile bağımlılığı karıştırmamak gerekir. Bağlılık olumlu bir duygudur, göstermeye çalışmasak da başarımızı, çıkarlarımızı ve yaşamsal mutluluğumuzu en az bizim kadar kollayan ve önemseyen birisinin varlığını arzu ederiz. Bu kişi briçte partnerimiz, yaşamda ise birlikte olduğumuz kişidir. Ama çoğumuz için bu duygular yaşamımızı yöneten, varlığımıza egemen olma boyutunda değildir. Eğer bu duygular yaşamımızı yönetmeye başlamış ve varlığımızı nasıl sürdüreceğimizi belirlemeye başlamışsa o zaman bağlılık duygularından öteye bir durum söz konusudur. 

*
Kadın erkek ilişkilerindeki açmazlardan birisi de bu noktadır. Bağlılık kavramı yerini bağımlılık boyutuna bırakırsa, yani briç sizin yaşam pencerelerinizi teker teker kapatmaya başlarsa, birlikte olduğunuz kişinin yalnızca size odaklanmasını bekleyip, bunun dışındaki ilgi alanlarını kapatmasını isterseniz, yaşamınızı tek boyutlu hale getirmekte olduğunuzun farkına varın.
*
Var olmak için tek bir objeyi seçmek insanın kendi bütünlüğünü hissedememesi ve işlevlerini yerine getirmekten kaçışı demektir. Gerek briç gerekse gerçek yaşam bir sürü küçük büyük tatlı detaylardan oluşur. Bu küçük olumlu tarafları göz ardı etmediğiniz zaman yaşamınız renklenir, zenginleşir, içinizdeki boşluğun dolmakta olduğunu hissedersiniz. Bu detayları önemsemezseniz yaşamınızın ne kadar olumlu geçtiğini düşünseniz de içinizdeki boşluğu doldurmanız mümkün değildir, zaman zaman hep bir şeylerin eksikliğini hissedersiniz
20 Nisan 2008 Faik Falay, Cumhuriyet

Charles Goren


Mozart - Violin Concerto No. 4
*****
Gandhi:
İnsanın 
kendi meşru ihtiyaçlarının 
çok ötesinde servet sahibi olması 
hırsızlıktır.
*****
BEŞ GÜL
Sizin için tuttum beş gül getirdim Sevgili,
durup dururken beş kırmızı gül getirdim, kan.
Beş beyaz gül süt, beş sarı gül altın yaprak,
tuttum beş pembe gül getirdim Sevgili, tan.
*
Başka bir el koparmış onları, benim elim
bunca korkak: Bir dikmeyi bilirim, bir de
dokunmayı: Tepeden tırnağa teniniz yangın
beldem, sizin için beş siyah gül parmaklarım.
*
kömür. Toprak, temas, sahi bir de ak kâğıt,
seçtiğim kelimelerin arasında nedense mağrur,
ilerlerim karda bıraktığım izler birer ağıt,
ayırdım dikenleri: Sizin için bu beş arı gül.
Enis Batur
*****
CHARLES GOREN
Charles Henry Goren (4 Mart 1901 - 3 Nisan 1991)
Goren briç sisteminin yaratıcısı ünlü Amerikalı briç ustası.
Hukuk öğrencisiyken briç öğrendi.
Briç oyunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli katkılarda bulunan dünya şampiyonu Amerikalı briç oyuncusu ve çok satan yazar.
Goren hızlı bir eğitmen ve konuşmacı olarak popüler oldu. Briç oyununa katkıları onu briç tarihinin en önemli figürlerinden biri haline getirmiştir.
1950 yılında Bermuda Bowl, dünya şampiyonu oldu. Goren kitapları milyonlarca sattı.
***

25 Nisan 2012 Çarşamba

Yaşamı Ele Geçirme

                                                                                                        fineartamerica                                    İpucu:
Briçte, eli limite olmuş oyuncuların karar verme yetkisi yoktur. 
Kararı daima eşi verir.
Relay Bid : Ortağın elini açıklaması amacıyla yapılan, el hakkında bilgi vermeyen  deklare.
Rebid : Bir oyuncunun ikinci konuşması.
Quantitative : Kantitatif, nicelikle ilgili, sayısal. forsing olmayan, limitli.
**
YÜKSELEN GÜLLER
Altın gözlerle, fildişinden vücudunla esmerim,
Kehribar rengin senin
Parlak yansılar bıraktı içinde odanın
Üzerinde bahçenin.
*
Açık gökyüzü gece yarısının, benim kapalı gözkapaklarımın altında,
Hâla parlar… Sarhoşum bu kadar çok gülden
Daha kırmızı şaraptan.
*
Bırakırken onların bahçelerini güller peşimden geldiler benim…
Onların kısa soluğunu içerim, onların ömrünü koklarım.
Hepsi buradadır onların.
*
O bir mucizedir… Yıldızlar yükseldiler,
Çabucak, boydan boya geniş camlardan
Erimiş altının döküldüğü.
*
Şimdi, arasında güllerin ve yıldızların,
Sen, burada odamda benim, kaftanını çözüyorsun,
Ve çıplaklığın pırıl pırıl
*
Sözle ifade edilemeyen bakışın gözlerimin üzerinde dinlenir…
Yıldızlar olmaksızın ve çiçekler olmaksızın, olanaksız olanı düşlerim
İçinde soğuk gecenin.
Renée Vivien (1877-1909)
Çeviren: Vehbi Taşar
**
YAŞAMI ELE GEÇİRME
"Gönülden Bilime,  Ahmet İnam"
İnsan, çağımızda sürekli alarm halinde, kendini korumaya, yaşamın üstesinden gelmeye çalışıyor. Yaşamı bir rakip olarak görmek, bir sorunlar yumağı olarak algılamak nereye götürüyor insanı? Bilimin, teknolojinin ardına düştüğü, yaşamı denetleme, onu "yenerek" ele geçirme çabaları yaşamı büyük ölçüde etkiliyor. 
*
Yaşamı ele geçirilme tutkusu yaşama korkusundan kaynaklanır. Yaşamdan korktukça gerilir, gerildikçe denetlemeye çabalar, yarattığı daracık dünyasına sıkıştıkça sıkışır. Uzaya gemiler gönderir, genlerle oynar ama bunları neden yaptığı  üzerinde gerginliğinden arınarak düşünemez.
  *      
Yaşam meydan okumadır. Bu meydan okumada "benimle nasıl dost olacaksın?" sorusu vardır. Devraldığımız geleneği yeni gözlerle göremeyip, yorumlayamazsak, hayatın meydan okuyuşu karşısında ezilir gideriz.

Jacoby 2NT


                                                                                                       deviantart
Vivaldi - Concerto for Mandolin in C Major RV425
*****
Dostlarımızdan şüphelenmek, 
onların ihanetinden çok daha utanç vericidir.
Duc Francois de La Rochefoucauld
*****
İLK ATLAS
Neler var bir düşün ikimizin arasında;
Senle ben varız önce katı sınırlarımızla.
Aç da bak sabırla, iyice ara
Bir çocuğun kanayan ilk atlasında
Kaçılacak yer yoktur bulanmadan acıya.
'Mutlu aşk yoktur dünyada'
Seninle benim aşkımız bile olsa...
Metin Altıok
**
JACOBY 2NT
1Majör              2NT
2NT’de olması gereken özellikler:
4+ koz tutuşu
12+ puan
Dengeli bir el
İyi 5 kartlı bir renk olmamalı
Ne açan, ne de cevapçı, zondan önce durmayacaktır.
2NT’yi dengesiz olarak oynayanlar da vardır. Ama buna gerek yoktur. Çünkü BERGEN, SPLİNTER ve 2/1 sekansları bunları çözmektedir.
*
Açanın Rebidleri
Açanın ikinci bir 5 kart rengi varsa,(ARxxx) (ADxxx),(RDxxx) : yani üç onörden ikisi olan elle 4seviyesinde bu rengi okur.
Sigleton veya şikan rengini 3 seviyesinde göstermelidir.
Singleton veya şikan yok,15–17 dengeli el var ise 3NT demelidir.
Bunun dışındaki 16+ puanlı ellerle, açış rengini 3 seviyesinde söylemelidir.
12–14 puanlık pek özelliği olmayan ellerle 4 majör söylemelidir.
 *
1Majör                2NT
3x        > Sigleton/Şikan
3NT     > 15–17 dengeli
4M       > 12–14 kötü el (kontrolsüz
4x        > 5’li yan renk
*
Açan Kısalık Gösterdikten Sonra
Cevapçının Cue bid ettiği renkler As ya da Rua’dır. Sigleton veya şikan olamaz.2NT Jacoby dengeli el ifade eder.
*
1♠                    2NT
3♣                   3♦        > cue bid (Trefl tekini beğendi)
3♥        > cue bid                                                                                                                                                                 4♣       > cue bid (Trefl As kısalığa karşı Rua cue bid edilmez)
4NT                5♣       > 1–4
5♦        > Dam sorusu
                        6♦        > koz damı var, yanı sıra, Karo ruası veya diğer iki rua var
*
Uzunluktan Sonra
Açanda 5’li majörün yanı sıra 5’li bir yan rengin daha olması diğer renklerde kısalık olduğunu gösterir. Yan renk 6’lı değilse bir sigleton bir de doubleton rengi var demektir.
             
1♥                   2NT     Rxx                             1♠                    2NT                Rxxx
4♦                    ?          RVxx                          4♥                   4NT                Axx
                                   Dx                                                                              Ax
                                   RVxx                                                                         Axxx
*
Yer kalmadığı için 4NT key card sorusu olarak geçer.( Bana göre;pekala 5 seviyesinde söyleyeceğimiz renk 3 boş 4 boş olabilir.Ortak bu renkten tek kağıdı varsa şilem vb konuşmalar yapabilir.)
*
Puan Gösteren Rebidden Sonra
Cevapçı, açanın iyi el rebidinden sonar cue bid’lere başlayacaktır.
15-17 dengeli 3NT rebidinden sonar ise şilem puanına ulaşamıyorsa 4 Majör diyecektir.
*
1♥                   2NT                xx
3♥                   4♣                   RDxx
                                               Dxx
                                               ARVx
*
4♣ diyerek pik kontrolünü atlamış fakat şilem ilgisi olduğunu da belirtmiştir.
(Bana göre: Açan cevapçının elinde pik kontrolü olmadığını, en az 2 boş pik olduğunu biliyor fakat cevapçıda 3 boş hatta 4 boş pik de olabilir pekâlâ.’4 boş olmasın’
Açan, cevapçının elinin dengeli olduğunu, pik kayıplarının oyunun batmasına neden olabileceğini bildiği için pik durumunu öğrenmek için 4♦ ; ortak bende pik keser var ama tek sendeki boş durumu nedir 2 boş mu 3 boş mu?
Cevapçı ise bu durumu bilerek 3 boş ise 4♥  , 2 boş ise 4♠ diyerek açanın keycard sormasını sağlayacak nitekim kendi eli dengeli olup açanın eli hakkında pek fazla bilgi sahibi değildir.
*
1♠                    2NT                Rxx
3NT                4♥                   Axxx
                                               Dxxx
                                               Rx
Bu elle, dengeli 15-17 ortağa karşılık şilemle ilgilenmeniz nerdeyse mümkün değildir.Zon yeterlidir.
*
Açan Minumum Gösteriyorsa
1♠                    2NT
4♠        > 12–14, 5332 KÖTÜ EL
Şilem istiyorsanız; limitleri biliyorsunuz boş yere hayale kapılmayın. Şilem kaçıyor korkusuna ise hiç kapılmayın. Çünkü birçok oyuncu, uçmayı seviyor ya da sınırları zorlamayı diyelim işte bu nedenle, 4Majör oynayıp yapabilecekken 5M’de kalıp (mecburiyetten) veya 5M’e çıkıp batarak ortağa ve ayaklara hesap vermek zorunda kalıyor daha doğrusu hesap veremiyor.
“çanakkalebriç.com”