25 Mart 2015 Çarşamba

Kompetisyonda Deklerasyon (Yarışsallık)

Geçmiş dertler için yakınmak, yeni dertler edinmektir.
Shakespeare
***
DEVE İLE GEYİK
Bir zamanlar devenin çok güzel boynuzları vardı. Eğilmiş su içerken onu gören bir geyik devenin güzelliğine hayran kaldı.

Geyik deveye yaklaştı. Ormanlar kralının düzenlediği şölene katılacağı, süslenmesi gerektiğini söyledi. Boynuzlarını ödünç vermesi için deveye yalvardı, istediğini elde edinceye kadar dil döktü.

Deve yumuşak yürekli bir hayvandı. Onun yalvarmalarına dayanamadı ve ona boynuzlarını verdi. Geyik boynuzları  öyle sevdi ki bir daha geri vermek istemedi.

At, geyikten deve ile aralarındaki boynuz alışverişini öğrendi. O da deveden kuyruğunu ve yelesini ödünç aldı. Geyik de at da ödünç aldıklarını geri vermediler.

Derler ki devenin yüzündeki o hüzünlü bakış hep o aldatmanın sonucu imiş.
Bir Uygur Masalı 
***
İSTEME BENDEN
İsteme benden biçimsiz ruhlarımızı
Çevreleyebilecek sözcükleri,
Ateşten harflerle yayınla onu, ve tozlu bir tarlada
Kayıp çiğdem misali bırak parıldamaya.
*
Ah, bak başkalarına ve kendisine dost şu adama
Güvenle yürüyor ve aldırmıyor nasıl da
Gölgesinin dökülen bir duvara
Köpeksi günün güneşi tarafından savrulmasına!
*
İsteme benden sana dünyalar açacak reçeteler:
Kuru dallar misali eğri büğrü heceler
Sahip olduğum tek şey. Şimdi sana söyleyebileceğimdir:
Olmadığımız, istemediğimizdir.
Eugenio Montale (1896 – 1981; İtalya) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
*****
KOMPETİSYONDA DEKLERASYON
Oyunu sizin taraf açınca, pikte, körde veya sanzatuda altın zonu bulmayı ümit edersiniz. Bulamazsanız, altın fitte veya sanzatuda, partskor oynamak istersiniz. Rakiplerin müdahalesi olmadan iyice karşılıklı bilgi alışverişinde bulunursunuz.
Oyunu bir rakip açarsa, altın zon bulma ümidiniz iyice azalır. Rakibinizin açışı en az 13 toplam puan ifade eder. Destede en fazla 40 puan vardır. Açanın puanı minimum bile olsa dışarıda 27 puan kalır. (Bu biraz yuvarlatmadır, zira puan sayarken dağılım puanlarını da hesaba katarlar) Siz ve ortağınızın zon yapması için kalan puanların çoğunun sizde olması gerekir. Bu imkansız değildir ancak kompetisyonda konuşurken esas amacın zon bulmak olmadığını kabul etmek gerekir.
Rakipler de sizi rahat bırakmayacaklardır. Şimdi kompetisyonda konuşma halinde olursunuz. Konuşma merdiveninin bazı seviyelerini rakiplerin deklarasyonlarından dolayı kullanamayacaksınız.
Bu konuşmaları nasıl etkiler? Rakip oyun açınca konuşmaya müdahale etmenin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
*
Kompetisyonda konuşmanın avantajları
Rakip oyun açtıktan sonra konuşmaya müdahalenin avantajları:
a.  Sizin tarafın partskor hatta zon yapmaya yetecek kuvveti olabilir. Elinizi anlatmaya hemen başlamalısınız.
b.  Kontratı yapacak kuvvetiniz olmasa bile rakiplerin konuşmalarına müdahale eder onların ideal kontratlarını bulmalarını zorlaştırırsınız.
c.  Kontratı rakipler oynayacak ise, konuşmanızdan verdiğiniz bilgi daha iyi defans yapmanıza yardımcı olur, ilk atağın da daha iyi olmasını sağlayabilir.
*
Kompetisyonda konuşmanın dezavantajları
Rakip oyun açtıktan sonra araya girmenin riskleri de vardır:
a.  Rakiplerin konuşmalarını zorlaştırmak için müdahale ederseniz ve oynayacak gücünüz yoksa yapamayacağınız bir kontrata gelebilirsiniz.
b.  Ortağınıza eliniz hakkında bilgi verirken rakiplere de bilgi veriyor olacaksınız ve bu, deklarana yardımcı olabilir.
Hiçbir şey mükemmel değildir. Bu bakımdan, kompetisyonda konuşmayı düşünürken avantaj ve dezavantajları dikkate almalısınız.
*
Sırf rakiplerin konuşmalarını zorlaştırmak için araya girmek iyi bir fikir gibi gelebilir. Bir oyuncu, rakiplerin bir kontratı oynamalarını engellemek için onların deklaresinden daha yukarı bir deklare verebilir. Ancak, devreye ilave faktörler girer: zonda olmak ve ceza konturu.

Zon durumu
Her elde siz ya zonda olursunuz veya zonda olmazsınız. Zonda olmak, zon veya şilem deklare ettiğiniz zaman alacağınız primleri etkiler veya battığınızda ödeyeceğiniz cezalara tesir eder. Zonda iken primler de cezalar da daha yüksektir.
*
Zon durumu değerlendirme sistemine göre kararlaştırılır. İkili turnuvada, zon durumu bordun üzerinde yazdığı şekilde önceden belirlenmiştir. Bazen iki taraf da zondadır; bazen iki taraf da zonda değildir; bazen de bir taraf zondadır diğer taraf değildir. İkili turnuvada, ellerin yarısında siz zonda olursunuz. Rober briçte, bir taraf zon yapıncaya kadar zonda değildir. Zon yapınca zona girer ve ondan sonra hep zonda olur. Ekte daha fazla detaylı bilgi vardır. Şimdilik bir elde sizin ya zonda veya zon dışı olduğunu bilmeniz yeterlidir.
*
Zon durumunun  değerlendirmeye etkisi:
a.  Zonda iken zon kontratını yaptığınızda aldığınız prim, zon dışındayken alacağınız primden daha fazladır. (eke bakın)
b.  Zon dışındayken batacağınız her löve için 50 puan ceza vardır, zonda iken batılan her löve için ceza 100 puan olur.
c.  Zonda iken şilem veya gran şilem primi daha fazladır.
Zondayken rakiplerin konuşmasına müdahale etmek, çok yükseğe çıkmak tehlikelidir.
*
Ceza konturu
Bir oyuncunun çok yukarılara çıkmasını önleyen başka bir şey daha vardır: ceza konturu. Rakipleriniz, yapamayacaklarını düşündüğünüz bir kontrata gelirlerse, sıra size geldiğinde “kontur” dersiniz. Kontrata kontur atılırsa ve batarsa ceza artar. Ancak, deklaran kontratı yaptığı takdirde ilave bir prim alır.
*
Ceza konturu atma konusunda birkaç ipucu:
a.  Rakiplerinizin kontratına kontur atarsınız. Ortağınızın deklare ettiği kontratı yapamayacağını düşünüyorsanız, bunu kendinize saklayın.
b.  Yalnız konuşma sırası size geldiğinde kontur atabilirsiniz.
c. Kontur konuşmaları bitirmez: diğer oyuncuların hala konuşma hakkı vardır. Konturdan sonra üç pas geçilirse kontrata kontur atılmış olur. Başka bir deklare verilirse kontur kalkar ve konuşmalar devam eder.
*
Ceza konturu ve zon durumunun cezanın büyüklüğüne etkisi:
a.  Zondışı iken kontur atılmış bir kontratta batmak, ilk löve için 100 puan, ikinci ve üçüncü löveler için 200 puan, daha sonraki löveler için de 300 puandır.
b.  Zonda iken, konturlu bir kontratta batmak, ilk löve için 200 puan ve daha sonraki löveler için de 300 puandır.
*
Herkes konuşmaya başlayınca (özellikle rakiplerin konuşmalarını zorlaştırmak için araya girdiğinizde) zon durumuna dikkat etmeniz ve rakiplerin size kontur atabileceğini düşünmeniz gerekir.
Deklarenize ceza konturu atılabileceği ihtimali, konuşmalara biraz daha heyecan katar ve konuşmanıza etki edebilir. 
"zafer ulusakarya" ya teşekkürler.

24 Mart 2015 Salı

Kart Teknikleri

Bedřich Smetana: Má Vlast Moldau (Vltava)
******
Yalnızca iki şey sonsuzdur:
Evren ve insanların aptallığı.
Ancak ilki hakkında kuşkularım var.
Einstein
*****
TÜRKÇE
Yeni nesillerimiz internet ve özellikle mobil dünyadaki sosyal medya uygulamalarının İngilizce olmasından dolayı Türkçe kullanmamaya alıştılar. Ama giderek artan bu eğilim, toplumumuzu Türkçe’nin yozlaşması ve İngilizce’ nin de iyi bilinmemesi nedeniyle çirkin ve anlaşılmaz bir konuşma ve yazma diline doğru sürüklüyor.
Türkiye’nin gelecekteki konumu, kendi dilini ve kültürünü koruyan ama diğer yabancı dilleri ve kültürleri iyi bilen bir topluma sahip olarak güçlenecektir. Aksi takdirde ikinci sınıf ezilmiş bir toplum olmamız kaçınılmazdır.
Ruşen Yaykın

*****
SÖZCÜKLER

Vuruşlarından sonra ormanı çınlatır
Baltalar,
Ve yankılar!
Atlar gibi yankılar
Merkezden uzaklaşır.

Özsu
Fışkırır gözyaşları gibi, tıpkı
Kaya üstünde
Aynasını yeniden oluşturan
Gayretli su

Düşürür ve döndürür,
Yabani otların kemirdiği
Beyaz bir kurukafayı.
Yıllar sonra
Rastladım onlara yolda –

Kuru ve süvarisiz sözcükler,
Yorulmaz toynak vuruşları.
Bu esnada, su birikintisinin dibinden
Hükmeder bir hayata durağan yıldızlar.
1963 - Sylvia Plath (1932-1963, ABD) - Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

*****
KART TEKNİKLERİ

RAKİPLERE DİKKAT ETMEK
a.  Boşlamak
b.  Tehlikeli Rakipten Sakınmak
c.  Defans Prensipleri
d.  Deklarasyon – Kuvvetli Açışlar
e.  Özet
f.  Alıştırmalar
g.  Örnek Eller

Siz kontratınızı yapmak için ekstra löve sağlamaya çalışırken, defans da sizin başarılı olmanızı önlemeye çalışır. Rakiplerin sizin oyun stratejinizi bozmak için ne yapabileceğini de düşünmelisiniz.

Defans, sizin durdurucularınızı çıkardıktan sonra sağladıkları kartları çekebilirler, sizin büyük kartlarınızı daha büyüğü ile alabilirler ve daha hazır değilken antrelerinizi yıkabilirler. Deklaran olduğunuzda bunlara karşı ne yapabileceğinizi görelim.

BOŞLAMAK
Sanzatu kontratında defans normal olarak deklaranın büyük kartlarını çıkararak uzun renklerini sağlamaya çalışırlar. Defans el tutunca o renkteki alıcılarını çeker. Defansın avantajı, atağı onların yapmasıdır. Hangi rengi oynayacaklarına karar verirler.

Her ne kadar deklaran, elindeki durdurucuları, rakiplerin o rengi oynayarak, çıkarmalarını önleyemezse de el tuttukları zaman sağladıkları kartları çekmelerini zorlaştırabilir. Deklaranın bunu nasıl yapacağını görelim.

Ası Oynamamak

Bir eli oynamada zamanlama çok önemlidir. Bir önceki bölümde, deklaranın rakiplere bir löve vererek (boşlayarak) yere antresini nasıl muhafaza ettiğini görmüştük. Boşlayarak deklaran bir şey kaybetmez. O renkteki alıcıları hala elindedir ve belki daha sonra başka löveler de kaybedecektir. Deklaran ne zaman bir löveyi alacağına karar vererek kazançlı çıkabilir.

Rakipler rengi sağlamak için uğraşırken, löveyi doğru zamanda almaya karar vermek neticeye tesir edebilir.

Şu dağılıma bakalım:
7 5
K Q J 10 9 8 3 2
A 6 4

Batı deklaranı sanzatu kontratına Ruayı atak eder. Deklaranın birinci, ikinci veya üçüncü turda da alsa yalnız bir alıcısı vardır: as. Ancak bunu ne zaman aldığı rakiplerin bu renkte alabileceği lövelere çok tesir eder.
Önce ası ilk lövede aldığını düşünelim. Kalan kartlar şöyledir:

7
Q J 10 9 8 3
6 4

Deklaranın kontratını yapmaya yetecek kadar sağlam lövesi yoksa, fazla löve sağlaması gerekir. Bunun için de rakiplere el verecektir. Hangi rakip el tutarsa rakipler bu renkten dört löve alırlar.

Deklaran ası ikinci turda da alsa netice aynı olur. Doğu el tutunca Batının sağ lövelerine gitmek için küçük bir kartı vardır. Rakipler renkte dört löve alırlar.

Farz edelim, deklaran ası almak için üçüncü tura kadar beklemiş olsun. Şimdi kalan kartlar şöyle olur:
----
10 9 ___
___

Deklaran Batıya el verirse, batı kalan iki alıcısını çeker – rakipler gene bu renkte dört löve alırlar. Ancak, deklaran eli Doğuya verirse, Doğuda ortağına geçirecek küçük kart kalmamış olur. Batı başka şekilde el tutamıyorsa bu alıcılar bloke olur. Rakipler bu renkte dört yerine iki löve almış olurlar.

Deklaran, bir rakipte o renkten kart kalmayıncaya kadar asını almayı geciktirirse rakiplerin o renkte dört löve almasını zorlaştırır. Gerçek hayatta boşlamaya bir örnek aşağıda verilmiştir:

Kontrat: 3NT
Atak: ♥ 4
♠ 10 4
♥ A 7 3
♦ Q J 9 6 3
♣ K 8 2

♠ 9 6 2 ………..♠ J 8 5
♥ K J 9 4 2 …...♥ Q 8 6
♦ 7 5 ………….♦ A 8 2
♣ 10 7 4 ……...♣ 9 6 5

♠ A K 7 3
♥ 10 5
♦ K 10 4
♣ A Q J 3

Deklaranın dokuz löve alması lazım. İki pik, bir kör ve dört tane trefli sağlam lövesi var: toplam yedi ediyor. İki löve daha sağlaması gerekiyor. Rakiplerin asını çıkararak dört karo lövesi sağlanabilir. Bu da kontratı yapmaya fazlası ile yeter. Ancak deklaran genel stratejiyi belirlerken rakiplere de dikkat etmelidir.

Rakipler kör atak etti ve deklaranın kördeki tek alıcısını çıkaracaklar. Eğer körler 5-3 dağılmışsa (ki normali budur) rakiplerde dört kör lövesi olacaktır. Kör löveleri artı ♦A ile kontratı batırmaya yeter.

Deklaranın kontratı yapmak için en iyi yolu boşlamaktır. Deklaran ilk löveye yerden küçük bir kart verir ve Doğu bunu ♥D ile alır. Doğu ortağının rengini dönünce dekaran gene boşlar. Batı bir kör daha oynayarak renkte iki alıcı sağlar, bu defa deklaran yerden ♥A ile alır.

Şanslı olur ümidi ile deklaran ♦R oynar. Doğu kazanır ama Doğuda ortağına el geirecek küçük bir kör kalmamıştır. Doğu ne oynarsa deklaran löveyi kazanır ve bütün alıcılarını çeker. Deklaran bir fazla löve yapmış olur.

Deklaran niye şanslı olur ümidi ile oynamıştır? Eğer ♦A Doğuda değil de Batıda olsaydı Batı bunun ile le tutar ve iki alıcı körünü çeker ve kontratı batırırdı. Bu elde deklaranın şansa ihtiyacı vardı ama şans ile beraber biraz da ustalık gerekiyordu. Eğer deklaran ♥A’ını iki tur boşlamasaydı, ♦A hangi rakipte olursa olsun kontrat batardır. Boşlamak deklarana % 50 şans sağlar.

Rua İle Boşlamak 
Boşlamak, bir löveyi sağlam bir kart ile alabilecek iken rakiplerin almasına müsaade etmeyi ifade eder. Bazen sağlam alıcınız rua iken de boşlanabilir.

Şu duruma bir bakın:
10 4
Q 9 7 6 3 A J 2
K 8 5

Batı 6’yı atak edince Doğu as ile alır ve valeyi oynar. Deklaranın ruası şimdi sağlam bir alıcıdır. Deklaran şimdi küçük bir kart vererek boşlayabilir. Doğu renge devam ederse deklaran rua ile kazanır. Şimdi Doğuda ortağına el geçirecek küçük kart kalmamıştır.

As oynanmayınca, rua sağlam alıcı olmaz – deklaran boşlayamaz.
Şu dağılıma bakın:
10 4
A Q 9 6 3 J 7 2
K 8 5
Batı 6’yı atak edince Doğu valeyi koyar. Deklaran valenin kazanmasına müsaade ederse, Doğu bu renge devam eder ve rua Batının as ve damı arasında makasa alınır. Rakipler ilk beş löveyi alırlar. O bakımdan deklaran hemen ruasını almalıdır.

Rua ile boşlamanın bir örneği aşağıdadır:
Kontrat: 3NT
Atak: ♠ 4
♠ 9 6
♥ K 8 4
♦ K 6 3
♣ K 8 7 5 2

♠ Q 10 7 4 2 ….♠ A 8 5
♥ J 9 5 ………..♥ Q 10 6 3
♦ Q 7 4 2 ….….♦ J 10 5
♣ Q ……………♣ J 10 6
♠ K J 3
♥ A 7 2
♦ A 9 8
♣ A 9 4 3
Batı ♠4 atak eder ve Doğu ♠A ile alır ve ♠8 oynar. Deklaran bu löveyi ♠R ile almalı mıdır? Deklaranın dokuz löveye ihtiyacı vardır. ♠R şimdi sağlam bir alıcıdır, körde, karoda ve treflide ikişer sağlam löveleri vardır. Toplam yedi ediyor. Fazladan iki löve nereden gelecek?

Trefliler ümit vaat ediyor. Deklaranda dokuz trefli var. Dışarıdaki trefliler 2-2 dağılmışsa ♣A ve ♣R aldıktan sonra kalan trefliler alıcı olur. Eğer daha büyük bir ihtimal ile trefliler 3-1 dağılmışsa deklaran treflileri sağlamak için dışarıya bir löve vermek durumunda kalacaktır.

Deklaran bir löve kaybedebileceğine göre, rakiplerin dört pik lövesi de almasını istemez. Deklaran ♠R yerine ♠V oynamalıdır. Bu şekilde Batı ♠D ile löveyi alır ve Batı ♠R’yı çıkarmak için bir pik daha oynar. Boşlamak uygun neticeyi sağlar. Trefliler 3-1 dağılınca deklaran Doğuya bir trefli lövesi verir ama Doğuda ortağına el tutturacak küçük pik kalmamıştır ve deklaran kontratını yapar.

Ne Kadar Boşlamalı

7 5
K Q J 10 9 8 3 2
A 6 4
Rua atak edildiği zaman deklaran iki kere boşlamış ve üçüncü turda ası almıştı. Doğuda bu renkten kart kalmayınca ve Batının başka antresi olmayınca rakipler bu renkten dört löve yerine iki löve almışlardı.

Dışarıdaki kartlar şöyle dağılmış olursa:
7 5
K Q J 10 9 8 3 2
A 6 4
Sekiz kart 4-4 dağılınca deklaranın boşlaması işe yaramaz ama bir zararı da olmaz. Doğuda hala küçük bir kart vardır ve ortaklardan hangisi el tutarsa rakipler bir löve daha alırlar. Renk 4-4 dağıldığı için yalnız üç löve alabilirler.

Ne kadar boşlayacağınızı düşünürken kaç löve kaybetmeye tahammülünüz olduğunu göze alın. 3SA oynuyorsanız, dört löve kaybedebilirsiniz. Eğer başka bir renkte bir löve verecekseniz defansın atak ettiği renkte üç löve kaybetmeye razı olabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte, ası üçüncü tura kadar muhafaza etmekle Batı yerine Doğu el tuttuğu zaman kontratı yapmayı garantilemiş olursunuz. Renk orijinal olarak 5-3 dağılmış olsaydı Doğuda o renkte kart kalmamış olurdur. Renk 4-4 dağılınca da Doğuda bir kart kalır ama yalnız üç löve alabilirler.

Boşlamaya karar verirken, deklaran rakiplerin başka bir renge dönme ihtimalini de dikkate almalıdır. Bu daha tehlikeli olabilir.
örnek
Kontrat: 3NT
Atak: ♠ 5
♠ 8 4 3
♥ K Q
♦ K J 5 3 2
♣ 9 4 2

♠ K J 7 5 ………♠ Q 10 2
♥ 10 6 4 2 ……..♥ 9 7 5 3
♦ 9 ……………..♦ A 7
♣ 7 6 5 3 ………♣ K Q J 10

♠ A 9 6
♥ A J 8
♦ Q 10 8 6 4
♣ A 8
Deklaran sağlam olarak bir pik, üç kör ve bir treli lövesi var. Deklaran kontratı yapmak için gerekli dört löveyi ♦A’ı çıkararak sağlayabilir. ♠5 atak edildi ve Doğu ♠D oynadı. Deklaran boşlamalı mıdır?

Rakiplere ♦A ile el vereceği için boşlamak iyi gibi görünebilir. Ancak deklaranın treflideki kartları da pek sağlam değildir. Deklaran ilk löveyi Doğuya bırakırsa, Doğu trefli oynayabilir. Deklaranın ♣A çıkınca defans kontratı batırmak için yeterli löveyi alır.

O bakımdan deklaran boşlamamalıdır. Onun yerine deklaran ♠A ile alıp gerekli fazla löveleri sağlamak için ♦A’ı çıkartır. Rakipler ♦A ile el tutunca, dışarıdaki piklerin kontratı batırmayacak şekilde dağılmış olmasını ümit eder.

İki Büyük Kart İle Boşlamak
Rakiplerin başka bir renge dönmeleri riski yoksa deklaran bazen iki alıcısı olduğu zaman bile boşlayabilir.
örnek
Kontrat: 3NT
Atak: ♦ 5
♠ K Q 6
♥ 9 4 2
♦ 8 6 3
♣ K Q J 7

♠ 9 7 5 4 ……..♠ J 10 3
♥ A 3 …………♥ 10 8 7 5
♦ Q 10 7 5 2 ….♦ J 9
♣ 6 4 ………….♣ A 10 9 3

♠ A 8 2
♥ K Q J 6
♦ A K 4
♣ 8 5 2

Deklaranın üç pik ve iki de karo sağlam lövesi var. 3SA yapmak için dört löveye daha ihtiyaç var. Trefli de kör de yalnız başına gerekli dört löveyi sağlayamıyor. Deklaran her iki renkteki asları çıkararak löve sağlamak durumunda. Yani deklaran rakiplere iki kere el vermeye mecbur kalacak.

♦5 atak edilince Doğu ♦V koydu. ♦eklaranda ♦A ve ♦R olduğu için boşlamaya gerek yok gibi görünebilir – ama ne olacağını görelim! Farz edelim Güney ilk löveyi ♦R ile alıp yerin ♣V’ine bir küçük trefli oynamış olsun. Doğu ♣A ile alıp bir karo daha oynar. Deklaran ♦A ile boşlamayı düşünür ama artık çok geçtir.

Batı löveyi alıp bir karo daha oynayarak ♦A’ı çıkartır. Deklaranın yeterli lövesi olmadığı için ♥A’ı da çıkartmak durumundadır. Batı ♥A ile alıp sağlanan karo lövelerini çekerek kontratı batırır. Deklaran üç karo ve iki as kaybeder.

Deklaran ilk karo lövesini almazsa, as ve rua ile boşlarsa, ne olacağını görelim. Doğu kazanır ve bir karo daha oynar, deklaran bunu ♦R ile alır. Daha sonra deklaran Doğunun ♣A’ına bir trefli oynar. Şimdi boşlamanın faydası ortaya çıkar. Doğuda başka karo kalmadığı için ♦A’ı çıkaramaz.

Varsayalım Doğu pik oynasın. Deklaran alır ve ♥A’ı çıkarır. Batı kazanır ve ♦A’ı çıkarmak için bir karo daha oynayabilir ama defans için iş işten geçmiştir. Deklaran gerekli sayıda löve sağlamış oldu – kontratı yapmak için lazım olan dokuz löveyi alır. 

Defans Deklaranın Antrelerini Öldürmeye Çalışınca
Boşlamak yalnız deklaranın inhisarında olan bir teknik değildir. Defans ta deklaranın oynadığı rengi hemen almak mecburiyetinde değildir ve defansın boşlaması da deklarana antre problemleri yaratabilir. Önceki bölümde deklarana antrelerine dikkat etmesi gerektiğini anlatmıştık.
örnek
Kontrat: 3NT Atak: ♥ Q
♠ 7 5 3
♥ K 5 2
♦ 9 2
♣ K Q J 10 3

♠ Q 9 ………….♠ K 10 8 6
♥ Q J 10 9 …….♥ 7 6 4 3
♦ J 8 6 5 ………♦ Q 10 3
♣ A 9 4 ………..♣ 7 6

♠ A J 4 2
♥ A 8
♦ A K 7 4
♣ 8 5 2

Deklaranın bir pik, iki kör ve iki karo sağlam lövesi var. Deklaran dört löve daha bulmak mecburiyetinde. Bunlar ♣A’ı çıkararak trefliden alınabilir. Ancak deklaran dikkatli olmalıdır.

Rakipler kör atak etti, o bakımdan önce körde boşlayıp boşlamamayı düşünmelidir. Rakipler yalnız bir kere ♣A ile el tutacağından ve körde iki durdurucusu olduğundan boşlamaya gerek yoktur.

Daha sonra deklaran ilk körü hangi elden almaya karar vermelidir. Rakipler ♣A’ı boşlayabilecekleri için ilk körü ♥A ile alıp yerin ♥R’ını muhafaza etmelidir. Şimdi ♣A’ı çıkarıp dokuz löve almak çocuk oyuncağı olur.

Deklaran rakiplere dikkat etmezse netice farklı olabilir. Farz edelim ilk löveyi yerden ♥R ile alıp ♣A’ı çıkartmak için ♣R oynasın. Batı deklaranın trefli löveleri sağlamaya çalıştığını görünce ♣A ile boşlar ilk löveyi almaz. Deklaran ♣D oynar, Batı bunu da almaz. Batı trefli oynamaya devam ederse Batı üçüncü löveyi almak mecburiyetinde kalır ama şimdi deklaranın elinde trefli kalmamıştır. Yerin sağlanmış treflilerini uzaktan seyreder.

Deklaran her zaman rakiplerin bir renkte boşlamasına engel olamayabilir. Bazen deklaran buna başka tedbir almalıdır. Şu ele bakın:

Kontrat: 3NT Atak: ♠ 6
♠ A
♥ 9 5 2
♦ K Q 10 9 5 4
♣ 7 6 2

♠ Q 10 8 6 2 ……….♠ J 7 4 3
♥ Q 10 7 ……….…..♥ J 6 4 3
♦ 6 ………………….♦ A 7 2
♣ A 9 4 3 ……………♣ 8 5

♠ K 9 5
♥ A K 8
♦ J 8 3
♣ K Q J 10

Batı ♠6 atak etti. İlk löveyi ♠A ile almaktan başka çareniz yok. Yere tel antreniz öldürülmüş oldu. İki sağlam pik, iki kör sağlam löveniz var. Beş löve daha sağlamanız gerekir. Karolar, ♦A çıkarınca yeteri kadar löve sağlama hususunda ümit vaat ediyor.

♠A ile aldıktan sonra, karo oynayıp elden ♦V koyduğunuzu (kısa taraftan büyük kart) ve daha sonra yerin ♦D’ına da küçük bir karo oynadığınızı farz edelim. Doğu ne yapmak istediğiniz anlar ve ♦A’ı almayı ret eder. Ası çıkarmak için bir karo daha oynayacak mısınız?

Bir karo daha oynamanın faydası olmaz. Yerin kalan karolarını sağlarsınız ama onlara antreniz yoktur. Doğu ♦A ile aldıktan sonra pik oynar. Şimdi trefli sağlamaya çalışırsanız Batı alır ve sağlanan piklerini çekerk kontratınızı batırır.

Bunun yerine karoyu bırakıp treflilere dönmeniz gerekir. İki karo lövesi aldınız, o bakımdan yalnız üç trefli lövesine ihtiyacınız vardır. İkinci karoyu aldıktan sonra trefli oynayıp rakiplerin asını çıkarın. İki pik, iki kör, iki karo ve üç trefli alarak kontratınızı yaparsınız.

Doğunun boşlaması sizi taktik değiştirmeye mecbur etti. Karo rengi artık ihtiyacınız olan löveleri sağlayamıyacaktı. Allahtan başka bir imkanınız vardı.
Tabii bazen, rakiplerin defansına karşı alabileceğiniz tedbir olmayabilir. Bu durumda, rakibi süper defans yaptığı için tebrik edip bir sonraki ele geçin. Deklare ettiğiniz her kontratı yapıyorsanız yeteri kadar deklare etmiyorsunuz demektir!

TEHLİKELİ RAKİPTEN SAKINMAK
Bazen, bir rakibe el vermek tehlikeli olabilir. Bu durumlarda tehlikeli rakibe el vermemeye çalışırsınız. Bir löve verecek iseniz, bunu tehlikeli olmayan rakibe vermeye çalışın.

Tehlikeli Rakip
Kimin tehlikeli rakip olduğunu nasıl biliyorsunuz? Daha önce incelediğimiz dağılıma dönelim: :
7 5
K Q J 10 9 8 3 2
A 6 4

Sizin sanzatu kontratınıza Batı ruayı atak eder. Siz boşlarsınız ve ası üçüncü turda alırsınız.
Kalan kartlar:
___

10 9 ___
___

Tehlikeli rakip Batıdır. El tutarsa, sağlanan iki lövesini çeker. Doğu el tutarsa, Doğuda bu renkten kart kalmadığı için tehlikeli değildir.

Tehlikeli rakipler yalnız sanzatu kontratlarında ortaya çıkmazlar. Farz edelim bir rakip, sizin koz kontratınıza, tek kartını atak etti. Atak eden oyuncu bu renge çakmayı ümit ediyordur. Kozlar temizleninceye kadar atak edenin ortağı tehlikeli rakiptir. Yani atak edilen rengi oynayıp ortağına çaktırabilecek kişi.

Tehlikeli Rakipten Sakınmak
Tehlikeli rakibi tespit ettikten sonra, o kişiye elvermeyi nasıl önleyebilirsiniz? Bazen bu mümkün olmayabilir; diğer zamanlarda kaderinize hükmedebilirsiniz.

Şu ele bakalım:
Kontrat: 3NT
Atak: ♠ K
♠ 8 6
♥ K J 10
♦ 9 4 2
♣ A Q J 10 5

♠ K Q J 10 9 ………..♠ 5 3 2
♥ 8 6 2 ………………♥ 9 7 5 4 3
♦ K 6 3 ………………♦ 8 7
♣ 8 7 ……….………..♣ K 6 3

♠ A 7 4
♥ A Q
♦ A Q J 10 5
♣ 9 4 2

Batı ♠R atak etti. Bir tane pik sağlam löveniz var, üç tane kör, bir karo ve bir de trefli; toplamaltı ediyor. Trefli veya karoda isihtiyacınız olan fazla löveleri sağlayabilirsiniz. İki renkte de dışarıdaki ruaya empas yapabilirsiniz. Empas çalışırsa o renkten beş löve alırsınız. Empas kaybetse de, dört löve alırsınız ve kontratınızı yapmaya yeter.

Hangi empası yapmalısınız? Batı pik atak etti. Dışarıdaki pikler 5-3 veya daha kötü dağılmışsa, sizin bu renkte dört löve kaybetme ihtimaliniz vardır. Boşlamayı kullanın ve Doğuda bu rengin bitmesini sağlamaya çalışın. İlk iki piki boşlayın ve üçüncüyü alın. Şimdi Batıda iki tane pik kalmışsa o tehlikeli rakiptir.

Daha sonda trefli empasını deneyin. Doğu tehlikeli olmadığı için, ♣R’ya kaybederseniz üzülmezsiniz. Ortağına el geçirecek piki kalmadığı için Doğunun el tutmasının zararı yoktur.

Doğu ♣R ile eltutup karo oynarsa empas yapmayın. ♦A ile alıp dokuz lövenizi toplayın. Tehlikeli rakip olan Batıya, imkanınız varsa, el vermek istemezsiniz.

Bazen hangi tarafa empas yapacağınızı seçme imkanınız olabilir. Buna iki yönlü empas denir. Empas kaybederse, tehlikeli rakibin el tutamayacağı şekilde oynarsınız.
örnek:
Kontrat: 3NT
Atak: ♥ 6
♠ A 9 3
♥ 7 4 2
♦ K J 6 3
♣ A 10 4

♠ J 7 5 ………....♠ Q 10 8 4
♥ A J 9 6 3 …….♥ 10 8
♦ 8 7 ……………♦ Q 9 2
♣ 8 7 2 …………♣ J 9 6 3

♠ K 6 2
♥ K Q 5
♦ A 10 5 4
♣ K Q 5

Pikte iki, karoda iki ve treflide üç sağlam löve ile başladınız. Körde rua ve dam sizde olduğu için en az bir löve alıacaksınız. 3SA yapmak için lazım olan dokuzuncu löve nereden gelecek?

Karoda dam dışındaki bütün büyük kartlar sizin elinizde. Ası ve ruayı alıp üçüncü defa oynayarak damı çıkardıktan sonra bir löve sağlayabilirsiniz veya dışarıdaki dama empas yapabilirsiniz. ♦D Batıda diye düşünüyorsanız, ♦A ile alıp yere doğru küçük bir karo oynayın. Batı küçük verirse yerden ♦V koyun. ♦D Doğuda diye düşünüyorsanız, ♦R ile alıp daha sonra ele doğru küçük bir karo oynayın ve elden ♦10 koyun. İki tarafa da empas yapmak imkanınız olduğu için buna iki yönlü empas denir.

Karoları nasıl oynayacağınıza karar vermeden önce, bütün el hakkında düşünmeniz gerekir. Batı ♥6 atak edince yerden küçük verdiniz ve Doğu ♥10 oynadı. Bu löveyi ♥D ile aldığınızda hangi rakip tehlikeli olur? Bu durumda Doğu! El tutarsa Doğu kör oyanayabilir ve sizin kalan onörünüz maska alınır. Ancak, Batı el tutarsa ♥R’nız emniyettedir.

Bu bilgi size karoları nasıl oynamanız gerektiğini söyler. İlk löveyi ♥D ile aldıktan sonra küçük bir karo oynayıp yerin ♦R’sı ile alın. Daha sonra yerden küçük bir karo oynayıp ♦10 ile empas yapın. Empas başarılı olursa kontratınızı bir fazla löve ile yaparsınız. Empas kaybederse de emniyettesiniz – Batı sizin ♥R’nıza el vermeden körleri çekemez. Batı başka bir şey oynarsa siz gerekli lövenizi sağlamış olursunuz.

Kartların bu dağılımıda, karoları bu şekilde oynayarak bir fazla löve ile mükafat-landırılmış olursunuz. Diğer yöne empas yapmuş olsaydınız, Doğu ♦D ile el tutar ve kör oynardı. Ruanız makasa alındığından Batı dört tane kör lövesi alarak kontratınızı batırırdı. Tehlikeli rakipten sakınmayı bilmenin faydası.

Koz kontratında rakiplere dikkat edilmesine bir örnek:

Kontrat: 4♠
Atak: ♣5
♠ A Q 8 4
♥ A 10 2
♦ 7 4
♣ K 10 9 6

♠ 7 5 …………….♠ K 3
♥ Q 8 6 4 3 ….….♥ K 9 7
♦ Q 9 8 6 2 ……..♦ K 10 5 3
♣ 5 ………………♣ 8 7 4 2

♠ J 10 9 6 2
♥ J 5
♦ A J
♣ A Q J 3

Batı sizin alıcılarınızın bazılarına çakmak ümidi ile tek treflisini atak etti. Perdanlarınıza bakınca, ♠R dışarıda olduğu için, bir pik, bir kör ve bir de karo görürsünüz. Problem yok gibi; ama dikkatli oynamalısınız.

Pikte empas imkanı var. İlk löveyi elden alıp ♠V oynarsınız. Batı küçük verince siz de yerden küçük verebilirsiniz. ♠R Batıda ise empasınız başarılı olur bir fazla löve yaparsınız. Empas kaybederse, siz zaten bir pik lövesi kaybedeceğinizi hesaba katmıştınız.

Ancak, bu el de pik empası kaybedince Doğu bir trefli oynar. Batı alıcınıza çakar ve bir yerine iki koz kaybeder ve batarsınız – şanssızlık ama önlenebilirdi!

Bir kaz kaybetmeye razısınız ama iki tane kaybetmek istemezseniz, tehlikeli rakibe erken el vermemelisiniz. Empas yapacağınıza ♠A ve ♠R’yı çıkarmak için küçük pik oynayın. Kozları mümkün olan en kısa zamanda temizlemek için. Doğı ♠R ile el tutunca bütünkozlar bitmiş olur ve tehlike kalmaz. Eğer ♠R batıda ise, Batı bununla bir el tutar ama trefli çakası ihtimali kalmaz. Önce emniyet!

Bir sonraki bölümde göreceğiniz gibi, bazı sebeplerden dolayı, her zaman dışarıdaki kozların hepsini çekemeyebilirsiniz. Ancak kozları çekmenizde mahzur yoksa onları en kısa zamanda toplayarak tehlikeli rakibin kontratınızı riske sokmasını önleyin.

İki Rakip de Tehlikeli ise

Bazı ellerde her iki rakip te tehlikeli olduğu için hiç birine el vermeye cesaret edemezsiniz. Bu gibi durumlarda onlara el vermeden kontratı yapmanın yollarını ararsınız.
örnek:

Kontrat: 3NT
Atak: ♥ 4
♠ K 7 4
♥ 9 5
♦ K Q J 8
♣ Q J 6 3

♠ J 9 6 ……………♠ 10 8 3
♥ K 10 7 4 2 …….♥ Q J 6 3
♦ A 5 2 ……….….♦ 7 4 3
♣ 9 5 …………….♣ 8 7 2

♠ A Q 5 2
♥ A 8
♦ 10 9 6
♣ A K 10 4
3SA’da üç tane pik, bir tane kör, dört tanede treflide sağlam löveniz var: toplam sekiz löve. ♦A’ı çıkararak fazla löve sağlamak kolay görünüyor ama rakiplere dikkat etmelisiniz! Batı kör atak etti ve boşlasanız bile ancak bir tur boşlayabiliyorsunuz. Eli dışarı verince dışarıdaki körler 5-4 dağılmış olsa bile rakipler ♦A ile birlikte dört kör lövesi alıp kontratı batırırlar.

♦A’ı çıkarmaktan başka bir yol olabilir mi? Pikte bir ümit ışığı görünüyor. Sizde yedi pik var rakiplerde altı. Pikler 3-3 dağılmış ise, ♠A, ♠R ve ♠D oynadıktan sonra kalan pikiniz alıcı olur. Bu çok az bir ihtimaldir, zira dışarıdaki piklerin 4-2 dağılmış olmalarını bekliyorsunuz; hatta 5-1 veya 6-0 dağılmaları da mümkündür. Ancak tek şansınız bu olunca onu deneyin.

Böyle bir durumda önce dört tane trefli alıcınızı çekmenin bir zararı olmaz. Maksadınızın ne olduğunu anlamayan bir rakibin dört tane pikten, üçüncü veya dördüncü trefliye, bir pik defos etmesi ihtimali vardır. Pikler 4-2 dağılmış olsa bile bu defostan sonra 3-2 dağılmış gibi olurlar. Deklaran uzun rengin kartlarını çekerken defansın hangi kartaları tutacağına karar vermesi kolaydeğildir.

DEFANS PRENSİPLERİ

Oyun esnasında defans oyuncuları birçok karar vermek durumunda kalırlar. Bu löveyi alsınlar mı yoksa boşlasınlar mı? Löveyi alırlarsa sonra ne yapsınlar? Deklaranın tekniklerinin çoğu defansın da işine yarar: boşlamak, antreyi muhafaza etmek için almamak, büyük bir karta doğru oynamak. Defans oyuncuları birbirinin elini göremedikleri için, zorluk bunların ne zaman geçerli olduğunu anlamaktadır. Deklaranın oyun tekniklerinden, daha önce gördüğümüz iki tanesinin defans açısından uygulamasına örnekler aşağıdadır.

Defansta Boşlamak
Boşlamak, yalnız deklaranın inhisarında değildir. Defans oyuncuları da bunu iyi bir şekilde uygularlar.

Sanzatu kontratında aşağıdaki dağılıma bakın:
Q J 10 8 7 5
2
A 9 3
K 6 4
As sizde ise ve yere başka antre yoksa, ası ne zaman alacağınıza karar vermek çok önemlidir. Farz edelim deklaran, ası çıkarıp yerin kartlarını sağlamak için, elinden ruayı (kısa taraftan onör) oynayarak başlamış olsun. Eğer ası alırsanız, deklaranın elinde yere antre olarak kullanabileceği iki küçük kart daha vardır.

Bunun yerine boşlamayı kullanın ve ilk löveyi almayın. Deklaran rengi bir daha oynarsa da gene boşlayın. Deklaranın eline bakmadan elinde küçük kart kaldığını nasıl bileceksiniz? Ortağınız başka bir renk defos edecektir. Yerdeki ve elinizdeki bütün kartları görürsünüz, her renkte 13 kart vardır, o bakımdan deklaranın elinde küçük bir kart kalmış olmalıdır. Deklaran bu rengi bir daha oynarsa as alırsınız. Boşlamanız görevini yapmış oldu. Deklaranın elinde başka kart kalmadı. Deklaran beş löve yerine iki löve kazanmış olur.

Prensip deklaranı boşlaması ile aynıdır. Deklaran bir defans oyuncu el tuttuğunda onda o renkten kart kalmamış olmasını ümit eder. Deklaran dışarıdaki kartların nasıl dağıldığını bilemeyeceği gibi siz de deklaranı elinde kaç kart olduğunu göremezsiniz. Mamafih, yukarıdaki örnekte olduğu gibi çoğunlukla anlayabilirsiniz.

Dağılımı biraz değiştirelim:

Q J 10 8 7 5
6 2
A 9 3
K 4
Burada da deklaran ruayı oynadığında siz boşlarsınız. Bu defa deklaran rengi bir daha oynayınca ortağınız renge uyar. 13 kartın hepsini görebildiğinize göre ikinci turda ası almak emniyetli olur. Deklaran bir löve yapar, dört tane alıcı yerde kalır.

Defansta boşlamayı bir oyunda görelim:

Kontrat: 3NT
Atak: ♠ 7
♠ A 6
♥ 8 6 5
♦ 7 6 4
♣ K Q 10 8 3

♠ J 9 8 7 ………….♠ K 10 3 2
♥ J 9 3 2 ………….♥ Q 10
♦ A 9 2 ……………♦ 8 5 3
♣ 7 4 ………………♣ A 9 6 5

♠ Q 5 4
♥ A K 7 4
♦ K Q J 10
♣ J 2

Ortağınız ♠7 atak etti. Yerden ♠6 verilince siz rua ile alıp pik döndünüz – yerin ası kazandı. Deklaranküçük bir trefli oynayıp elden ♣V koydu. Siz küçük verdiniz. Deklaran yerin ♣R’ına bir trefli daha oynadı. Ne yaparsınız?

Yerde beş trefli, elinizde de dört tane olunca dışarıda yalnız dört trefli var. Deklaranın elinden iki tane gördünüz, ortağınızın elinden de iki tane gördünüz. Deklaranda trefli kalmadığı için buna as ile alın. Yerde üç sağ trefli lövesi var ama onlara erişme imkanı da yok. Şimdi bir pik daha oynarsınız ve deklaranın damını çıkarırsınız. Sonunda deklaran batar. Deklaran iki pik, iki kör, (ortağınızın asını çıkararak)üç karo ve yalnız bir trefli lövesi alır.

İlk trefli lövesini alsanız deklaran dört tane trefli lövesi yapardı. Trefli asını üçüncü tura kadar boşlasaydınız deklaran iki terfli lövesi yapardı. Her iki halde de kontratını gerçekleştirmiş olurdu. İyi müdafaa yaptınız aferin!

Antreyi Muhafaza Etmek için Boşlamak
Daha önceki bir bölümde deklaranın perdanları erken kaybederek bir renkte antreyi nasıl muhafaza ettiğini görmüştük. Defan oyuncuları da bu tekniği kullanabilirler.
Şu dağılıma bakalım:

Q J 8
A 9 7 3 2 K 6 4
10 5
Sanzatu kontratına 3’ü atak ettiniz ve ilk löveyi ortağınız rua ile aldı. Daha sonra ortağınız aynı rengi döndü. İkinci löveyi as ile alır mısınız?

Başka bir renkte sağlam bir antreniz varsa as ile alıp rengi oynamak ve kalan kartlarınız sağlamak doğru olur. Ortağınız daha sonra el tutarsa sizin antrenizin olduğu rengi oynar ve siz de alıcılarınızı çekersiniz.

Ya başka renkte alıcınız yoksa? Eğer ası alıp bir daha oynarsanız diğer kartlarınız sağlarsınız ama bunlar elinizde kalır. Ortağınız el tutunca size ulaşacak bir kartı olmaz. Bunun yerine ikinci löveyi boşlayın, ası antre olarak muhafaza edin. Deklaranın bir löve almaya hakkı var zaten. Ortağınız daha sonra el tutarsa elinde kalan küçük kartı oynar ve siz asını ve iki ekstra alıcınızı çekersiniz.
Bu da deklaranı antrelerine dikkat etmesi gerektiği zaman bu rengi oynama şekline uyar.

Gerçek hayatta  defans oyuncularının bu tekniği nasıl kullandıklarınız görelim:

Kontrat: 3NT
Atak: ♥ 5
♠ A 8 5
♥ Q 7 2
♦ K J 8 3
♣ Q 9 6

♠ 9 4 3 …….…..♠ J 10 7 2
♥ K 9 8 5 4 ……♥ A 6 3
♦ 7 4 …………..♦ A 6 5
♣ 10 4 2 ………♣ 8 5 3

♠ K Q 6
♥ J 10
♦ Q 10 9 2
♣ A K J 7

Siz ♥5 atak ettiniz ve ortağınız ♥A ile alıp kör döndü. Bunu ♥R ile alır mısınız?
Kör alıcılarınıza başka antreniz olmadığı için,ü deklaran da daima bir kör lövesi yapacağı için bu löveyi boşlayın. Deklaraın bu kör lövesine ilaveten, üç pik ve dört te trefli lövesi vardır. Dokuzuncu lövesini sağlamak için eninde sonunda karo oynayacaktır. Ortağınız ♦A ile kazanıp kör oynar. Siz ♥R ve iki kör alarak kontratı batırırsınız.

DEKLARASYON – KUVVETLİ AÇIŞLAR

13-21 puanı olan eller ile bir seviyesinde açış yapılır. Cevapçı 6’dan az puanı olunca, zon ihtimali olmayacağı için, pas geçer. 22 veya daha fazla puanı olan çok kuvvetli eli olunca açan, cevapçının konuşmasını ister. Bu böümde açan ve cevapçının bu elleri nasıl yöneteceğini konuşacağız.

Dengeli eller

22-24 puanı olunca açan 2SA deklare eder. 25-27 puanı olunca açan 3SA deklare eder. (28 puandan fazlası olan dengeli eller çok ender gelir.)

Bazı örnekler aşağıda verilmiştir:
♠ K Q 8 3 …….…Dengeli el ve 22 onör puanı ile 2SA açın.
♥ A Q 3
♦ K Q 8 4
♣ A Q

♠ A Q J …….…. 26 onör puanınız ve beş kartlı renk için de bir uzunluk
♥ K Q                  3 puanınız var. Dengeli el ve 25-27 puanı göstermek üzere 3SA
♦ A K J 8 2         açın.
♣ K Q J

♠ K J 8 ……… .Bu dengeli bir eldir ama yalnız 19 puanınız var. 1SA açmak
♥ A Q J             için çok kuvvetlidir ama 2SA açmak için de yeterli kuvveti
♦ K 10 9 7         yoktur. Onun için 1♦ açın. Ortağınız cevap verirse 2SA’yan
♣ K Q 10          sıçrayarak dengeli el ve 19-21 puan göstereceksiniz.

2SA Açışa Cevap Vermek
Ortağınız 2SA açınca siz kaptan olursunuz ve hangi seviyede ve nerede oynamaya karar vermek sizin sorumluluğunuzda olur. Şu prensipleri kullanın:
a. Altı kartlı majör renginiz olunca 4♥ veya 4♠ deklare edin.
b.  Beş kartlı majör renk ile, 3♥ veya 3♠ deklare edin. Bu forsingtir ve açana üç kartlı fiti varsa majörünüzü dörde yükseltmesini, yoksa 3SA deklare etmesini söyler.
c. Bir veya iki tane dört kartlı majör renginiz varsa 3♣ deklare edin. Bu Stayman konvansiyonudur. Açana varsa dört kartlı majörünü deklare etmesini söyler; aksi takdirde açan 3♦ der.
d.  Majör renk ile ilgilenmediğiniz zaman 3 veya daha fazla puan ile 3SA deklare edin.
e. 0-2 puan ile pas geçin; zon ihtimali çok azdır.

Ortağınız 2SA açtığında bazı örnekler şunlardır:

♠ 10 9 6 4 3 2…….3 onör puanı artı altı kartlı renk için 2 puan, ortakta en az 22
♥ 3                         puan olacağından zona gitmeye yeter. Açanın eli dengeli
♦ K 8 3                   olunca altın fitiniz de var. 4♠ deyin.
♣ 7 5 3

♠ 10 7 ……………Zone gidecek puanınız var ama altın fit olup olmadığını
♥ K 10 8 6 3          bilemiyorsunuz. 3♥ deklare edin. Üç veya daha fazla körü
♦ J 5                     varsa deklaran 4♥ der; yoksa 3SA deklare eder.
♣ J 10 8 3

♠ K 9 6 2 …………Ortakta dört tane pik olup olmadığını merak ediyorsunuz.
♥ Q 5 3                  ♣ cevabı verin: Stayman konvansiyou. Açan 4♠ derse
♦ Q 10 9 7             dörde yükseltin. Açan 3♥ veya 3♦ derse 3SA deyin.
♣ 7 4 2

♠ J 10 6 ………….Majör renkle ilginiz olmayınca 3SA deklare edin. Sadece 3
♥ 7 5 ……………..onör puanınız ve beş kartlı renk için1 puanınız var, açanda
♦ Q 9 6 5 2 ………en az 22 puan var hatta 24 bile olabilir.
♣ 7 4 2

♠ 9 6 …………….Sadece 1 puanınız var, ortağınızda 24 puan bile olsa pek
♥ 7 4 3 …………..zon ümidi yok. Pas geçin ve elinizi yere açarken ortağa şans
♦ J 6 4 2 ………...dileyin.
♣ 10 8 6 3

Ortağınız 3SA açarsa, araştırma için mesafeniz yoktur. Altı kartlı majör renginiz olunca 4♥ veya 4♠ deklare edin. Aksi takdirde pas geçin.

Dengesiz Eller
22 ve daha fazla puanı olan dengesiz eller ile iki seviyesinde en uzun renginiz ile açın. Buna kuvvetli iki denir. Bu ortağınıza, zon bulununcaya kadar konuşmaları açık tutmasınız söyler.
örnekler:

♠ A K 3 ……………...24 onör puanı ve altı kartlı renk için 2 uzunluk puanı ile 2♥
♥ A K Q J 6 5 ………açın. Bu forsingtir – zon bulunucaya kadar ortağınız pas
♦ 5 ………………..…geçemez.
♣ A Q J

♠ A K 10 8 7 22 onör puanı ve beş kartlı iki renk için 1’er puan ile iki
♥ A Q seviyesinde açmaya yetecek kuvvetiniz var. İki renk
♦ 5 olunca bir seviyesinde açarken uyguladığınız prensipler
♣ A K Q 7 3 burada da uygulanır. İki tane beş kartlı renkten büyüğü
açılır.

Kuvvetli İki Açışa Cevaplar

Ortağınız kuvvetli iki ile açınca zona kadar konuşmak mecburiyetindesiniz. Hiç puanı olmasa bile cevapçı konuşmak mecburiyetindedir. Zayıf bir eli olunca (0-5 puan) cevapçı adtifisyel olarak 2SA deklare eder. Buradaki 2SA deklaresi konvansiyoneldir ve sanzatuda oynamak arzusu ifade etmez. 6 veya daha fazla puanı olunca cevapçı üç veya daha fazla desteği olunca açanın rengini yükseltir, yeni bir renk deklare eder veya dengeli el ile 3SA deklare eder.

Açan 2♥ dediğinde cevap için bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

♠ J 8 5 2 ………..Sadece 1 puanınız var ama açan 2♥ ile başladığında pas
♥ 7 4 3 ………….geçemezsiniz. 2SA deyin. Bu 0-5 puanı gösteren konvan-
♦ 10 9 6 …………siyonel bir cevaptır. Zona kadar konuşmak mecburiyeti
♣ 8 7 2 ………….olduğunu unutmayın. Mesela, eğer açan 3♥ derse dörde
yükseltin.

♠ A 8 4 …………7 puan ve açanın rengine üç kart destek ile 3♥’e yükseltin.
♥ Q 7 5
♦ 10 9 6 3
♣ J 8 2

♠ A Q 9 7 3 ……..8 puan ve beş kartlı renk için 1puan olunca, açanın rengine
♥ 7 6 …………….üç kart destek bulunmayınca başka bir renk deklare edin.
♦ Q 7 3 ………….2♠ cevabı verin.
♣ 8 4 2

ÖZET
Rakiplerin lövelerini almasını zorlaştıracak tekniklerden birisi “boşlamak”tır. Rakipler sadece bir durdurucunuz olan bir rengi atak ettiklerinde, onu ilk turda almak mecburiyetinde olmayabilirsiniz. Boşlayarak (alıcınızı kullanmayı geciktirerek), rakiplerden birinin elinde o renkten kart kalmamasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra o rakip el tutarsa, sağladığı kartları çekmesi için ortağına el geçiremez.

Bazen atak edilen renkte iki durdurucunuz olmasına rağmen boşlamak avantajlı olabilir. Alıcılarınızı gerektiğinden fazla boşlamayın, hatta boşlamanın doğru olup olmadığına da dikkat edin. Rakipler başka bir renk oynayarak daha fazla zarar verebilirler.

Eli rakiplere verecekseniz, bir rakibe vermek diğerine vermekten daha tehlikeli olabilir. Bir rakibin tahsil edebileceği alıcıları olabilir veya sizin durdurucunuzu makasa alabilecek bir kart oynayabilir. Bu gibi durumlarda tehlikeli rakibe el vermekten sakınmak gerekir. Eğer el verecekseniz tehlikeli olmayan rakibe el vermeye çalışın.
Defansta iken de deklaranın kullandığı teknikleri kullanabilirsiniz. Defans oyuncusu, deklaranın bir renkteki bütün lövelerini almasına mani olmak için boşlayabilir. Ayrıca, bir defans oyuncusu, eline antreyi muhafaza etmek için de bir löveyi boşlayabilir.

22 veya daha fazla puanı olan eller iki seviyesinde veya daha yukarıda açılır:

2♣, 2♦, 2♥, 2♠ 22 veya daha fazla puanı olan dengesiz eller
2SA 22-24 puan dengeli eller
3SA 25-27 puan dengeli eller

Kuvvetli iki açışı, (2 seviyesinde renk) forsingtir.
Cevapçı zon bulununcaya kadar pas geçemez.
0-5 puan ile cevapçı konvansiyonel olrak 2SA der,  zayıf bir el belirten cevaptır.
Zafer Ulusakarya'ya teşekkürler

23 Mart 2015 Pazartesi

Dört Minör Açışları (Namyats)

Bizet - L'Arlesienne Suite No. 2: Farandole
***
Sanat,
insan ile eşya arasındaki estetik ilişkidir.
Orhan Hançerlioğlu
***
SANATÇI, YALANLA VE KÖLELİKLE UZLAŞAMAZ
Albert Camus

Kendi hesabıma sanatım olmadan yaşayamam. Ama, bu sanatı her şeyin üstüne koymuş da değilim. Tersine, onsuz edemeyişim, onun beni herkesle bir etmesi ve olduğumdan başka türlü olmaksızın herkesle bir düzeyde yaşatmasıdır. Sanat, benim için tek başına tadı çıkarılan bir şey değildir. Sanat bence, en büyük sayıda insanı, ortak acılar ve sevinçlerle coşturacak görüntüleri, biçimleri bulmaktır. Demek ki sanat, sanatçıyı insanlardan ayrılmamaya zorlar; onu, en gündelik ve en evrensel gerçeğe bağlar. Ve çok kez, kendilerini başkalarından ayrı gördükleri için, sanatı seçenler kısa bir zaman sonra anlarlar ki, sanatlarını ve başkalıklarım ancak herkesle benzerliklerini ortaya koyarak gösterebilirler. Sanatçı, kendini bu başkalarına gidip gelme ile yoğurur: Vazgeçemediği güzellik ve kopamadığı topluluk arasındadır. Onun için gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçük görmezler; yargılamaya değil, anlamaya çalışırlar.
Dünyada tutacakları bir yer varsa, o da, Nietzsche’nin çok güzel söylediği gibi, yargıcın değil, işçi olsun aydın olsun, yaratıcının başa geçeceği bir dünya olacaktır.

Buna inandık mı, yazarın rolü, ister istemez, güçleşiyor. Sanatçı, tanımı gereği, tarihi yapanların buyruğuna giremez: Tersine, ona katılanların buyruğundadır. Yoksa, tek başına ve sanatının uzağında kalır. Zorbalık milyonlarca adamı ile birlikte onu yalnızlığından ayıramaz, onlara ayak uydurmaya kalkışsa bile, hatta, asıl o zaman. Ama dünyanın öbür ucunda hapse girmiş ve hor görülmüş, bilmediğimiz bir insanın çıkmayan sesi yazarı, yalnızlığından kurtarmaya yeter. Hiç değilse, özgürlüğün sağladığı olanaklar içinde, o çıkmayan sesi unutmamayı ve onu sanat yoluyla duyurmayı başardıkça.

Hiçbirimiz böylesine büyük bir işin adamı değiliz. İster bütün ömrünce ünsüz ya da bir zaman için ünlü olsun, ister zorbaların zincirlerine vurulsun, ister bir süre dileğini özgürce söylesin, yazar kendini haklı ve canlı bir topluluk içinde duyabilir.  Bu da, yazarın, elinden geldiğince, sanatının büyüklüğünü yapan şu iki görevi yüklenmesiyle olur: Gerçeği ve özgürlüğü. Sanatçının işi en büyük sayıda insanı toplamak olduğu için, yalanla ve kölelikle uzlaşamaz, çünkü, yalan da kölelik de, bulundukları yerde yalnızlıkları çoğaltırlar. Tek tek olarak sakatlıklarımız ne olursa olsun, soylu yazarlık sanatı, korunması güç olan şu iki ödeve bağlı kalacaktır:
Bile bile yalan söylememek ve insanın insanı ezmesine karşı koymak.

****
AŞKTAN SONRA
Aramızda büyü kalmadı artık
Diğer insanlar gibiyiz birlikte,
Ne sen yaratırsın bende tansık
Ne de ben sende.
Rüzgârdın ve denizdim,
Artık yok görkem
Deniz kıyısında havuzum
Neşesiz dururum.
Fırtınaya ya da gelgitin baskınına
Havuz maruz kalmasa da
Denize oranla kekreleşir daha da,
Bütün o huzuru boşuna.
Sara Teasdale (1884–1933, ABD), çeviren: İsmail Haydar Aksoy
*****

DÖRT MİNÖR AÇIŞLARI  VE  GELİŞMELER
(Namyats)

4 trefl  ve  4 karo açışları  özel açışlardır.
Sırası ile 4 trefl  kapalı körleri
4 karo  kapalı pikleri gösterir.
Puan limitleri  10-12 aralığındadır.
Yanda  as, rua  ve şigan yoktur.
Kapalı majör adedi 7 veya 8 tanedir.
*
3 NT açışlarına benzer ve cevapçı tarafından elin sorgulama yöntemleri de nerede ise aynıdır.
4 trefl  kapalı kör demek olduğundan, cevapçının 4 karo deklaresi, kör rengindeki uzunluğu sorar.  
Bu anlamda 4 kör, 7 kart olduğunu, 4 pik ise 8 kart kör olduğunu gösterir.
Eğer açıcıdan 4 pik (8 kart kör) deklaresi gelirse, bir üstü ile yani 4 NT ile, yanda dam araştırması yapılır.
5 trefl, dam trefl
5 karo, dam karo
5 kör, dam olmadığını,
5 pik, pik damının olduğunu gösterir.
*
4NT (dam sorusu)                         5 trefl … trefl dam var
                                                         5 karo …karo dam var
                                                         5 kör …..yanda dam yok
                                                         5 pik  … pik dam var

4 Karo açışları da, kapalı pikleri gösterdiğinden, cevapçı güçlü eli ile araştırma yapmak isterse  
4 kör ile pikteki uzunluğu sorar.
4 pik, 7 kart,
4 NT ise 8 kart pik gösterir.
Deklareler 5 trefl le yanda dam sorusu yapılarak yürütülür.
Eğer yanda dam yoksa 5 pik denir.
Yanda dam varsa, trefl dam 5NT ile
Karo dam 5 karo ile, 
kör dam da 5 kör ile gösterilir.
5 trefl (yanda dam sorusu)          5 karo… karo dam var
                                                          5 kör ….  kör dam var
                                                          5 pik …   yanda dam yok
                                                          5 NT….   yanda trefl dam var

Ayrıntılı araştırmalar doğru kartlar, doğru yerde olması ve 13 löveye, yani Grand şileme ulaşılması içindir.  Yine kaptan cevapçıdır ve yönlendirme tamamen ona aittir.
Cevapçının 4 trefe 4 kör demesi veya 4 karo açışına 4 pik demesi oynamak içindir.
 “Yusuf Ziya Serifoglu”
görsel:   fineartamerica

22 Mart 2015 Pazar

Sorular

Doğru olan şeyi yaparken korku hissetmemelisiniz.
Rosa Parks (1913-2005)
*****
DOST BİRİKTİRMEK
İnsan, biriktiren varlık...
Şan şöhret biriktiriyor...
Süper zenginse boğazda villa biriktiriyor. Tablo biriktiriyor.
Repoda para, kasalarda naftalin kokulu döviz, antika biriktiriyor. Gençse plak, kaset, cd biriktiriyor. Yorgun bir ihtiyarsa namaz niyaz biriktiriyor.
*
Bazıları da Kuledibi'nde Çukurcuma'ya, Üsküdar'da Eskiciler Çarşısı'na, Unkapanı'nda Horhor'a gidip; antika lambalar, cam şişeler, eski koltuklar, tesbihler, tombaklar biriktiriyor.
Alimse kitap biriktiriyor.
Cahilse kin biriktiriyor...
Dost biriktirmeyi içimizde kaç kişi deniyor?


İnsan birçok kişiyle mükemmel dost olamaz, tıpkı aynı zamanda birçok kişiye aşık olamayacağı gibi...Fakat cinnete düştük. Dost biriktirmeyi unuttuk.
Ebru Esin, Denizce
*****
BAŞIMIN ÜSTÜNDEN

Başımın üstünden,
Bir kuş geçti
Gecede baykuş öttü
Arabalar bir bir gitti geldi
Başımın üstünde yıldızlar
Neler neler yapıyorlar
Sen ne düşünüyorsan onu diyorlar
Başımın üstünden kuş
Bir yel esti
Üşüdüm
Baykuş öttü
Uçtu da korkuttu
Suya yakamoz düştü
Çekilirken sular
Bölündükçe uykular
Küsen barışan âşıklar
Şiir geldi kâğıtta
Kalemle buluştu
Yaralı kalbimi yıldızla sardım
Başımın üstünden
Bir kuş uçtu
Bakakaldım.
Refika TORAMAN

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/112777/Karakter_Kadim_de_Kader_Makus_.html
*****
SORULAR

1. Hangisi önce söylenir?
Dekleran dummy e önce verilecek  kartın onör ismini, sonra rengini söyler
Dekleran oyun oynarken ortağına (dummy), 
yerden verilecek kartın
önce onör ismini, sonra renk söyler.
Örneğin A pik der, pik A denmez!
Önce renk söylenirse, o rengin en küçük kartı istenmiş olur.

2. Trefl, Karo, Kör, Pik  num lock ile nasıl yapılır?
Alt+3= 
Alt+4= 
Alt+5= ♣
Alt+6= ♠

3. BBO da Trefl, Karo, Kör, Pik nasıl yapılır?
Shift+ünlem+H= 
Shift+ünlem+D= 
Shift+ünlem+C= ♣
Shift+ünlem+S= ♠

4. Acol Briç Nedir?
İngiltere'de ve Amerika dışındaki diğer İngilizce konuşulan ülkelerde yaygındır.
Bir majör açışları o majörde dört kart vaad eder.
Bu nedenle bu sistem "dörtlü major" olarak da anılır.
Bir sanzatu zayıftır (12 - 14 puan).
2 trefl dahil tüm iki açışları kuvvetlidir.

5. BBO da önceki konuşma kayıtlarını nereden görebilirim?
Bilgisayarımıza kurduğumuz BBO programına ait dosyayı bilgisayarımızın YEREL DİSK C bölümünden buluruz.  BBO dosyasını açıp içindeki nikimizin yanında CHAT yazılı olan klasörü  (azafers_chat) açarız.

6. BBO da oynanmış el geçmişini nereden görebilirim?

8. Takım maçı  oyunları (MP) ile İkili oyunların (IMP)  temel farkı nedir?
a .Takım maçı mantığı ile oynanan oyunlarda:
Fazlalar çok önemli olmadığından, öncelikle kontrat yerine getirilmeye çalışılır.
Part skorlar bienini görülen kozlarda oynanır.
Ceza konturu ve baraj deklareleri daha az kullanılır.
Zon ve şilemleri kaçırmamaya dikkat edilir.

b. İkili mantığı ile oynanan oyunlarda:
Fazlalar önemli olduğundan kontratın fazlası için gereğinde risk göze alınır.
Riskli gözüken şilem ve zonlar – özellikle zondayken- oynanabilir.
Rakibe baraj yapılır.
Rakibe daha çok kontur atılır.
Minör kozlar yerine majör kozları,  hatta sanzatu oyunlarını tercih edilir.

9. Zayıf iki açarken nelere dikkat etmeliyiz?
Zonsuz 5-10 P, zonda 8-10 P olmalıdır.
1 seviyesinde oyun açacak güçte bir eliniz olmamalıdır.
Zon durumu sadece zonda olup olmama şeklinde değil; lehte, eşit ve aleyhte olarak değerlendirilmelidir.
Lehte zon durumu bizim zonsuz, rakibin zonda olma durumudur.
Eşit zon durumu her iki tarafın da zonda veya zonsuz olma durumudur.
Aleyhte zon durumu ise bizim zonda rakibin zonsuz olma durumudur.
Açış renginiz tam olarak 6 kart olmalıdır.
Renginiz iyi olmalıdır.
Puanlar kendi rengimizde olmalıdır.
Diğer renklerde toplam birden fazla A veya K bulunmamalıdır.
Yan renk olarak 4’lü majör olmamalıdır.
2 – 3 - 4 kuralı geçerlidir.
Yani; aleyhte zon durumunda 2 batmayı,
eşit zon durumunda 3 batmayı
lehte zon durumunda  4 batmayı  göze alırız.

10. Lightner konturu nedir?
Yüksek seviyedeki ve şilem kontratlara atılan ve sıra dışı atak yapılmasını isteyen bir konturdur. Defans konuşmuş ise konuşulan rengin dışında bir atak ister, genellikle yerin ilk rengini ister veya bir çaka olduğunu veya başka bir As olduğunu ifade eder.
Ortağın sizin elinizdeki şikan renge atak (açılış) etmesini ister.
Ortağınız sizin şikanınızı belirleyememişse, yerin (dummmy) ilk rengini  açar.

11. Temel el nedir?
Kayıplar uzun kozun bulunduğu el esas alınarak sayılır, bu ele “temel el denir.
Temel el oyun sırasında değişebilir. Başta temel el olan dekleranın eli, kozları kısaldığında yer temel el olur.

12. VOİDWOOD nedir?
Koz üzerinde anlaştıktan sonra,
elinde şigan rengi olan oyuncu bu rengi 5 seviyesinde okur.
Ortağında, bu renk dışındaki key-card sayısını öğrenmek ister. 
Ortağı cevabını  RKCB'ye göre verecektir.
Rakipler araya girerse ROPI DOPI kullanılır.

13. GULAŞ - Goulash - Briç Nedir? (Emin Yaykın)
Çok dağılımsal ellerle (oynanan tek renkten 8/10 veya 2 renkten toplam 11/12 adet kartın bulunduğu el), Gulaş Brici olarak bilinen bir türü de Rober Briç gibi eğlence amacıyla oynanmaktadır.

Gulaş Bricinde el bitiminde kartlar tamamen karıştırılmaz. Oyun bitince her oyuncu elindeki kartları renklerine göre gruplar ve eller destede karıştırılmadan bir araya getirilir. Dağıtan oyuncu, desteyi bir ya da iki defa kestirdikten sonra, kartları birer birer değil 5-5-3 ya da 5-4-5 gibi paketler halinde dağıtır.
Bazı Rober briç oyuncuları da, bir önceki elde oyun açılmayıp 4 oyuncu da pas geçince, kartları Gulaş olarak dağıtırlar. Amaç, çok dağılımsal özelliği olan çılgın eller elde etmek ve böylece konuşmalara ve oyuna canlılık getirmektir.