17 Eylül 2019 Salı

Multy İki Karo

görsel. flickr     
***  
Altın hızma mülayim
Seni Hak’tan dileyim
Yaz günü temmuzda
Sen terle ben sileyim
Gün gördüm, günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
*
Altın Hızma- Ruhi Su
Kayahan- Altın Hızma
*
Altın Hızma Mülayim - Rahmi Saltuk
Altın Hızma - Kıraç
***                              
Olumlu olmak dikkatimizi tek bir noktada yoğunlaştırmak ise,
olumsuz olmak sahip olduğumuz enerjiyi çarçur ederek harcamaktır. 
Yanılsamalarımızın çoğundan bizi kurtararak içtenlik ve dürüstlükle çalışmamıza hizmet eden ve bizi böylece kendimize getiren her şey iyi diye nitelendirilmelidir. Ralph Waldo Emerson
***
OVADA
Eve dönmekte sarışın sesler tarlanın üzerinden
Tek bir ağaç toplamış gökteki kuşları
Paslanmış, dünyayı bölen bıçak
*
İri çıngıraklarını çalıyor bir at
Ürküntüyle geceye karşı.
Erik Stinus, çeviren: Murat Alpar
***
MULTY 2 KARO

I. ÜÇ SEÇENEKLİ MULTI 2 KARO AÇIŞI
Bu açış üç farklı anlam taşır. Açıcı 2 Karo ile oyunu açtıktan sonra ikinci konuşmasında (Rebidinde) nasıl açtığını belirtir. Bu konvansiyonu kullanmak isteyenlerin öncelikle partneri ile anlaşmış olması gerekir.
Üç seçeneğin anlamları:
A.  4-11 OP, 6+ kartlı Kör veya Pik.
B. 20-21 OP, ortaklık anlaşmasına bağlı olarak dengeli ya da dengesiz dağılım.
C. 20-21 OP, üç renkli el, (4-4-4-1) veya (5-4-4-0) dağılım.
Oyunun 2 Karo ile açılması üzerine cevapçı, açıcının oyunu Preemptive olarak açmış olduğunu kabul edecek diğer seçenekleri göz önüne almayacaktır. Cevapçı sadece üç şekilde cevap verebilir. 2 Kör, 2 Pik, 2 NT cevapçının verebileceği başka bir deklere yoktur. Bu cevapların anlamları iki seçenekli Multi 2 Karo cevapları ile aynıdır.
*
Cevapçı 2 Kör demişse
‘ Körlere dayalı zayıf açış yaptıysan zon görmüyorum pas geç, Piklere dayalı zayıf açış yaptıysan 2 Pik deklaresi ver’ demektedir.
Açıcı körlere dayalı zayıf açış yapmışsa PAS geçer, Piklere dayalı zayıf açış yapmışsa düzelterek 2 PİK der, cevapçı PAS geçer. Bazen Açıcının 2 Pik demesinden sonra cevapçının eli değerlenmiş ve zon ihtimali doğmuş olabilir. Bu durumda cevapçı 2 NT diyerek açıcının kozunun büyük onör adetlerini ve elinin gücünü öğrenmek isteyebilir. Açıcı ortaklık anlaşması çerçevesinde cevap verir. Tavsiye edilen şekil Ogüst konvansiyonudur.
Açıcının cevapları:
a- 3 TREFL (4-7) OP, uzun renk 1 büyük onörlü.
b- 3 KARO (4-7) OP, uzun renk 2 büyük onörlü.
c- 3 KÖR (8-11) OP, uzun renk 1 büyük onörlü.
d- 3 PİK (8-11) OP, uzun renk 2 büyük onörlü.
e- 3 NT (8-11) OP, uzun renk 3 büyük onörlü.

Açıcı (20-21) OP ve dengeli el ile açış yapmışsa cevapçının 2 Kör deklaresinden sonra 2 NT diyerek gücünü belirtir. Bundan sonraki konuşmalar oyun 2 NT ile açılmış gibi devam eder. Cevapçının 3 Trefl deklaresi STAYMANDIR, diğer tüm konuşmalar TRANSFERDİR. Cevapçı oyunu 3 NT oynatmak isterse önce 3 Trefl ile yalancı Stayman yapacak sonra 3 NT diyecektir. Cevapçının doğrudan 3 NT deklaresi 4 Trefliye transferdir.

Ortaklar bu açışın dengesiz el olduğu hususunda anlaşma yapmışlarsa tavsiye edilen konuşma PUPPET STAYMAN dır. Ancak ortaklıklar isterse başka bir konuşma şekli üzerinde anlaşma yapabilirler.

Cevapçının 2 KÖR deklaresinden sonra açıcı yukarıdaki cevapları vermeyip 3 seviyesinde bir renk okursa (4-4-4-1) veya (5-4-4-0) dağılımlı üç renkli el ile (20-21) OP gösteriyordur. Açıcının 3 seviyesinde okuduğu renk kısa rengin bir altındaki renktir. Örneğin açıcı 3 Karo demişse Kör rengi kısadır.

Cevapçı zayıf bir el ile açıcının okuduğu rengi tutuyorsa pas geçer, tutmuyorsa elindeki en iyi rengi sıçramasız olarak okur, Açıcı pas geçer. Cevapçı vasat bir el ile zon ilan edebilir, Kısa rengi kontrol edebiliyorsa 3 NT diyebilir. Açıcı pas geçer.
Açıcının kısalığı karşısında cevapçıda çaka fiti oluşuyorsa, Açıcının kısa rengini okuyarak kontrol kartlarının kaç adet olduğunu sorgulayabilir. Örneğin açıcı 3 Trefl demişse Karo rengi kısadır. Cevapçı 3 Karo diyerek açıcıya kaç adet kontrol kartın var diye sorar. Bütün as ve rualar kontrol kartıdır. Açıcı bunların toplamını basamaklar halinde gösterir. Birinci basamak (0-3) kontrol, ikinci basamak 4 kontrol, üçüncü basamak 5 kontrol, dördüncü 6 kontrol.
Örnek:
cevapçı 3 Karo diyerek sorguyu başlatmışsa cevapçı:
3 Kör--------------(0-3) Kontrol.
3 Pik------------------4 Kontrol.
3NT-------------------5 Kontrol.
4 Trefl----------------6 Kontrol.
Kısa renk çaka ise kontrol toplamına katılır. Sek rua kontrol sayılmaz, ayrıca oyun açış puanına da dâhil edilmez. Zaten oyun açılırken as dışındaki bütün sek onörler sıfır puan olarak kabul edilirler. Bazı ortaklıklar üç renkli el açışları için puan limitlerini aşağıya çekiyorlar. Biz 20 puandan daha azı ile üç renkli el açışı yapmıyoruz. Aksi takdirde ortağın çok zayıf ve uygunsuz bir dağılıma sahip olması halinde sonuç felaket olur.
açıcı                                                              cevapçı                              
2 Karo (üç ihtimalli el)--------------------------2 Kör, elim zayıf, 14 OP yok, Zon yok
Pas 4-11 OP, Uzun rengim kör.
2 Pik 4-11 OP, Uzun rengim pik.-----------Pas. (özel durum oluşursa 2 NT).
2 NT 20-21 OP, Dengeli el.
3 Trefl 20-21 OP, üç renkli el, Karo kısa.
3 Karo 20-21 OP, üç renkli el, Kör kısa.
3 Kör 20-21 OP, üç renkli el, Pik kısa.
3 Pik 20-21 OP, üç renkli el, Trefl kısa.
*
Cevapçı 2 PİK demişse
‘ Uzun rengin Pik ise pas geç, kör ise 4 Kör oynayabilirsin’ demektedir.
Açıcı (4-11) OP ile Piklere dayalı Preemptive açış yapmış ise Pas geçer, uzun rengi Kör ise 4 Kör der. Cevapçı pas geçer. (Dikkat Açıcı zayıf el ile 3 Kör diyemiyor)
Açıcı (20-21) OP ve dengeli el ile 2 Karo açışı yapmış ise 2 NT rebid eder. Bundan sonraki konuşmalar oyun 2NT ile açılmış gibi devam eder.
Açıcı (20-21) OP ve üç renkli el ile 2 Karo açışı yapmış ise kısa olan renginin bir altındaki rengini okur. Bundan sonraki gelişmeler aynen yukarıda anlatıldığı gibidir.
*
Cevapçı 2 NT demişse
Açıcıya 'elimde 14+ OP var, sen elini tarif et’ demektedir.
Açıcı (4-11) OP ile uzun majöre dayalı Preemptive açış yapmış ise;
3 Trefl 4-7 OP, uzun rengim Kör.
3 Karo 4-7 OP, uzun rengim Pik.
3 Kör 8-11 OP, uzun rengim Kör.
3 Pik 8-11 OP, uzun rengim Pik, Diyerek elini tarif eder.
Açıcı (20-21) OP ve dengeli bir el ile açış yapmışsa 3 NT rebid eder. Bu durumda şilem kesinleşmiştir, Grand Şilem araştırılmalıdır. Stayman ve transfer geçerlidir.
Açıcı (20-21) OP ve üç renkli bir el ile oyunu açmışsa kısa rengin bir altındaki rengini 4 seviyesinde gösterir. Burada da şilem kesinleşmiştir, Grand Şilem araştırılmalıdır.

4 Trefl 20-21 OP, üç renkli el, Karo kısa.
4 Karo (20-21) OP, üç renkli el, Kör kısa,
4 Kör (20-21) OP, üç renkli el, Pik kısa.
4 Pik (20-21) OP, üç renkli el, Trefl kısa.
Cevapçı açıcının kısa rengini okuyarak kontrol kart adedini sorgulayabilir. Açıcı as ve rua toplam adedini basamaklı olarak (0-3), 4, 5, 6… şeklinde gösterir. Kısa renk çaka ise kontrol olarak as ve rua toplamına dâhil edilir.  Cevapçı kaptandır, açıcının diğer renklerini ve dağılımını bilmektedir son kararı verir.
Bu konvansiyonu sadece sürekli ortaklıkları kullanabilir. Geçici ortaklıklar iki seçenekli olanı kullanmalıdır.  
Üç seçenekli Multi 2 Karo açışına karşı müdahale ve müdahaleye karşı yarışma kuralları, iki seçenekli Multi 2 Karo açışına karşı yarışma kurallarının aynısıdır.
“Mehmet Özyeşilbaş” a teşekkürler.
***
II. DÖRT SEÇENEKLİ MULTI 2 KARO AÇIŞI
Bu açış sadece sürekliliği olan tecrübeli ortaklıklara mahsustur. Açıcının 2 Karo açışı ile cevapçıya sunmuş olduğu seçenekler:
-1. Seçenek (4-11) OP, 6+ Kart kör veya pik.
-2. Seçenek (20-21) OP, dengesiz (5-4-3-1) dağılım.
-3. Seçenek (20-21) OP, üç renkli el (4-4-4-1) veya (5-4-4-0) dağılım.
-4. seçenek (20-21) OP veya 3/4 kayıplı (5+/5+) minör dağılımlı 2 renkli el.
Oyunun 2 Karo ile açılması halinde aynen 3 seçeneklide olduğu gibi cevapçının sadece 2 Kör, 2 Pik ve 2 NT deme hakkı vardır başka türlü cevap veremez. Bu cevapların anlamları 2 ve 3 ihtimalli olanlarla aynıdır.

Cevapçı 2 Kör veya 2 Pik demişse, Açıcının rebidleri ilk üç seçenek için, üç ihtimalli olanla aynıdır. (Cevapçı 2 Pik demişse açıcının rengi pik ise ‘Pas’ geçer.  Değilse minimumsa 3 Kör, maksimumsa 4 Kör demelidir). Açıcı 4. seçeneği tanımlamak için bunlara ek olarak 3 NT rebid ederek (20-21) OP veya 3/4 kayıplı (5+/5+) minör dağılımlı 2 renkli el gösterir.
Örnek konuşma tablosu:
açıcı                                                                 cevapçı                                                                     
2 Karo (4 seçenekli el)---------------------------2 KÖR/2 PİK (Zayıf isen zon ihtimali yok).
Pas/ 2 PİK (4-11) OP, uzun majör.
2 NT (20-21) OP, dengesiz el.
3 Renk (20-21)OP, üç renkli el, okunan rengin bir üstündeki kısa.
3 NT (20-21) OP veya 3/4 kayıplı (5+/5+) Minör dağılımlı 2 renkli el.
Cevapçının rebidleri veya açıcıyı sorgulaması ilk üç seçenek için, 3 ihtimalli Multi 2 Karo ile aynıdır.
Açıcı 3 NT diyerek dördüncü seçeneği göstermiş ise, cevapçı:
a- Çok zayıf ise 4 Trefl veya 4 Karo diyerek basit tercih yapar, Açıcı ‘Pas’ geçer.
b- Zon ihtimali varsa 5 Trefl/ 5 Karo  ile zon ilan eder, açıcı ‘Pas’ geçmelidir.
c- Majörlerden yeterli durdurucuları varsa ‘Pas’ geçerek açıcıyı 3 NT oynatır.
d- Şilem ihtimali varsa 4 Kör ile Trefli, 4 Pik ile Karo tutuşu gösterir. Açıcı şilem araştırmalarını başlatır.   
Cevapçı 2NT diyerek 14+ OP göstermiş ise açıcı elini tarif eder.
açıcı                                                                 cevapçı                                                                     
2 Karo (4 ihtimalli el)----------------------------2 NT (14+ OP, elini tarif et).
3 Trefl (4-7) OP, uzun rengim Kör.
3 Karo (4-7) OP, uzun rengim Pik.
3 Kör (8-11) OP, uzun rengim Kör.
3 Pik (8-11) OP, uzun rengim Pik.
3 NT (20-21) OP, dengesiz dağılım.
4 Trefl (20-21) OP, üç renkli el, Karo kısa.
4 Karo (20-21) OP, üç renkli el, Kör kısa.
4 Kör (20-21) OP, üç renkli el, Pik kısa.
4 Pik (20-21) OP, üç renkli el, Trefl kısa.
4 NT (20-21) OP veya maksimum 3/4 kayıplı (5+/5+) Minör dağılımlı el.
Açıcı 3 seviyesinde renk okuyarak uzun rengini ve puanını göstermişse cevapçı nihai kontratı ilan eder, Açıcı ‘ Pas’ geçer.
Açıcının 3 NT veya daha yukarı seviyede cevap vermesi halinde ortaklığın toplam puanı en az 34 olmaktadır, Şilem oynamak kesinleşmiştir Grand Şilem araştırması yapılmalıdır.
*
DİKKAT!
Çok seçenekli Multi 2 karo açışları birçok yerde tartışmalara neden olduğundan bazı kulüpler tarafından yasaklanmıştır. Bu nedenle Alert edilirken ‘’ Zayıf 6+ kartlı Majör veya yüksek puanlı (20-21) OP her türlü dengesiz el’’ şeklinde iki seçenekli gibi alert edilmelidir. Briç oyuncusuna yalan söylemek yakışmaz. Alertimizi bu şekilde yaparken yalan söylemiyoruz. (4-4-4-1), (5-4-4-0), (5-5-2-1), (5-5-3-0), (6-5-1-1), (6-5-2-0), (5-4-3-1) gibi dağılımlar dengesiz dağılımlardır.
3 NT veya daha yukarı deklarelerin Alert edilmesi gerekmez, ancak rakipler soru sorarsa fazla detaya girmeden onları bilgilendirebiliriz.
“Mehmet Özyeşilbaş” a teşekkürler