25 Haziran 2011 Cumartesi

Dağılım Puanları Hesaplama


House of The Rising Sun
*****
Herkes karşısındakinde
kendi yoksun olduğu yanları sever.
Aşkın Metafiziği – Schopenhauer
*****
Önyargılar,
cehaletin çocuklarıdır.
William Hazlitt
*****
Onlar,
siz diz çöktüğünüz için size büyük görünüyorlar. Ayağa kalkın!
Fransız Devrimi'nin sloganlarından
*****
TAŞLIK
Biraz önceydi
Serinlik verdim taşlığa

Ev içleri kadardım
Tozdum bir masada

Nedense bu dünyaya iyi gelirdim

Güzdü
Gölgesiz bir suydum

Pencereleri açsam üşür müydünüz
Biraz daha aralasam sözcükleri

Bir yerlere terin bulaştı
Lekesi kalır bilirim

Bilirim lekesi kalır ağlamanın

Bir sözdün
Parmağımdan düştün

Ben, o kâğıttaki
Makas iziyim hâlâ
Gonca Özmen
*****
DAĞILIM PUANLARI HESAPLAMA
Açılan bir elde:
şigan varsa 3 puan,
2 kart varsa  1 puan, 
tek varsa 2 puan; 
onör puanlara ilave edilir. 
Ayrıca tek renkli ellerde; rengin uzunluğu 5 kartı geçiyorsa, her geçen kart için  1 (bir ) puan  ilave edilir. 
Yine 5 karttan az olmamak şartı ile iki renkli ellere ilave olarak da yine bir puan eklenir. Bir elin onör – dağılım puanları toplamı, yukarıdaki özelliklere uygun puanların toplamıdır.
Örnek:

     ♠ARDXX               Bu el 21 onör puanlı bir el.
     X                         tek körden………………2 dağılım puanı                 
     AX                       İkili karodan……………..1   ‘’            ‘’
     ♣ARVXX               5-5 renkten……………...1   ‘’            ‘’
                                  Toplam: 25 OD(onör-dağılım) puan
    
Dağılım puan hesap edilirken 
AS dışında; R , D , V  teklerde Onör puanına dağılım puanının yarısı eklenir. Yani:
R tekse      : 3+1 = 4  OD PUAN
Dam tekse : 2+1= 3  ODP
Vale tekse : 1+1= 2   Onör dağılım puan olur.
Bunların yanında 10 9 lu markaları , rengin ARD gibi  gitmesi, elde dağılımsal güce olumlu yönde katkıda bulunurken, A D X X X gibi veya RVXXX gibi dizilişlerin de elin gücünü  arttırmadığı unutulmamalıdır. 
Ustalaşma arttıkça, elin değerini tartma becerisi de artacaktır.
“Yusuf Ziya Serifoglu”

Ataklar

Ne Zaman Geleceksin Bu Kaçıncı Bahar 
*****

Asıl ustalık,
neyi göz ardı edeceğinizi bilmektir.
Samuel Butler
******
TUTSAK TAŞ
Bir mermer işliğinde gördüm
Tutsak taşı
Apak bedeni kesilip biçilirken

Öyküsünü öğrendim sonra
Dürtülüp uyandırılışını
Derin ve sonsuz uykusundan

Çıkarılışını
Toprak yuvasından
Kanatılarak

Şimdi bir mermer işliğinde
Yatıyordu kıpırtısız
Aynı teslim olmuşluk
Aynı savunmasızlıkla
Atatol Behramoglu
*****
BRİÇTE ATAK

Sanzatu Kontratlarında Kurallar:
* 1 NT, 2NT kontratlarına batırmak için değil yaptırmamak için çıkılır.
* 3Nt kontratlarına batırmak için çıkılır.
* 4 - 4 varken majör minörden iyidir.
* 5'li renk (11 kuralına göre alttan ikinci) 4'lü renkten iyidir.
* 4 - 4 varken daha çok onörlü çıkılır. Dörtlü renkten as çıkılmaz.
* Bir ve ikili renkten asla çıkılmaz.
* Zayıf elle (0 - 5) ortağın rengi aranır. (İkiliden çıkılmaz)

Koz Kontratlarında Kurallar:
* Üç büyüklü sekans her zaman iki büyüklü sekansa tercih edilir. İki renkteki sekansın uzunluğu aynı ise büyük sekans tercih edilir.
* Uzun renk varsa uzun renk çıkılır. Böylece dekleranın koz kontrolünü kaybetmesi beklenir.
* Seçim yapmak gerekiyorsa  uzun renk kısa renge tercih edilir.
* Dekleranın kontratı hangi oyun tarzı ile oynayacağını bilmiyorsanız saldırgan atak yapmayınız.
* Rakibin sekiz kozu varsa ikili kozdan çıkılmaz. Dokuz kozu varsa koz atak edilebilir.
* As altından ve kısa rua altından çıkmak iyi değildir.

21 Haziran 2011 Salı

Puppet Stayman

Raphaël Faÿs - Ballade Manouche
*****
Yarım iradeli bir insan, 
bir ileriye ve bir de geriye doğru giderek en düzgün yolda bile mesafe alamazken, 
iradesi tam olan bir insan, 
en kötü yolda bile ilerlemesini sürdürerek
amacına ulaşır. 
Thomas Cariyle
*****
Beklentilerden Vazgeçmek
Beklentilerden vazgeçmek, en az onları gerçekleştirmek kadar ferahlatıcı bir yoldur. Kişi, bir konuda aslında bir hiç olduğunu kabul ettiği an yüreğinde tuhaf bir hafiflik ve ferahlık oluşur. Daha genç ya da daha zayıf olmak için kıvranıp durmaktan vazgeçtiğimiz gün çok rahatlarız, keyfimize diyecek yoktur. İçimizden, "kendimi kandırmayacağım artık" deriz. Kişinin kendi benliğine yüklediği her şey, bir başarı olmanın yanı sıra, bir yüktür de aslında.
William James
*****
KIŞ
Kapı açıldı, buharla doldu mutfak,
Soğuk yuvarlana yuvarlana daldı içeri.
Her şey eskisi gibi oluverdi bir anda
Çocuk yıllarındaki o akşamlar gibi
 *
Hava kupkuru ve tertemiz
Ve dışarıda beş adım ötede
Süklüm püklüm duruyor kış
Yüzü tutmuyor içeri girmeye
 *
Kış. Ve işte her şey ilk kez başlıyor sanki.
Ağarmış uzaklıklarına doğru kasımın
Uzaklaşıyor aksöğütler
Değneksiz ve rehbersiz körler gibi...
 *
Nehir buz tutmuş, donmuş sepetçi söğüdü.
Ve konsül üstünde bir ayna gibi
Bir buz tabakasına, enlemesine
yerleşmiş kara gök kubbesi.
Ve karşısında onun, yol kavşağında,
- yarı yarıya kara gömülmüş kavşakta-
Seyrediyor bu aynada kendini
Kayın ağacı, saçında bir yıldızla.
 *
Ve gizlice sezmektedir ki o
Kış harikalarla doldurmuştur her yeri;
Kır evini, uzakta görülen,
Ve kendi tepelerini...
Boris Pasternak, çeviren: Ataol Behramoğlu
****
PUPPET STAYMAN VE GELİŞMELER
2 Sanzatu açışlarına 3 deklaresi  PUPPET  Stayman olarak  ya da 5 li majörlerle açılmayan 2 NT ellerinde 3 CL, BARON (sırası ile 4 lü renk soran) konvansiyon olarak  oynanmaktadır. Biz tercihimizi PUPPET  STAYMAN dan yana kullanarak, gelişme  ve ayrıntıları bu doğrultuda inceleyeceğiz.
    
2 NT açan, cevapçının 3 CL (5 li majör var mı ?) sorusuna 
3 H veya 3 SP diyerek varsa 5 li majör rengini belirtir. 
5 li majör rengi olmayan açıcı  elindeki 4 lü majör veya majörler olduğunu 3 KARO diyerek belirtebilir. 
Elinde 5 li ya da  4 lü majör olmadığını anlatmak için 3 NT der. 
Bu 3 NT de 5 li minör olabileceği gibi, 2 minör de 4-4 olabilir.
    
Cevapçı, açıcının 3 D (4 lü majör veya majörler var) deklaresine,  ters majörü konuşarak elindeki diğer majör rengi anlatır
Burada amaç,  eğer majör renkte fit oluşabilirse, oyunun 2 NT açan tarafından oynanmasını sağlamaktır. (güçlü elin yere açılmamış olması büyük avantajlar getirmektedir.) Eğer cevapçı da majörler 4-4 ise, açıcının 3 D deklaresine 4 CL diyerek, yine açıcıdan majörü seçmesini ve oyunun açıcı tarafından oynanmasını sağlar.
    
Cevapçı, bağımsız olarak kendi majör rengini 3 seviyesinde (JACOBY TRANSFERİ ) ya da 4 seviyesinde TEXAS Transferi yapabilir.
    
Cevapçının bağımsız majör rengini 3 seviyesinde transfer ettikten sonra, aynı rengi 4 seviyesinde tekrarlaması  en az 6 kart majör ve şlem davetidir. Açıcı maksimum elle ve en az 3 key karta sahipse, cevapçının şlem teklifini kabul eder ve 4 NT ile keykart sorup, olası şlemi oynar.   

Birkaç örnek:
♠ARXX………♠D10XX                 2NT………3CL(Beşli majör sorusu)
RX…………. AXX                    3D (Dörtlü majör var)…3H(Bende 4 lü pik var)
RDX………   XXXX                  3SP……… 4SP
♣ADXX………♣XX
    
♠ARXX………♠D10XX                 2NT………..3CL(Beşli majör var mı?)
RX…………..AXXX                  3D………….4CL(Bende iki majör de dörtlü)
RDX…………XXX                    4SP………..PASS
♣ADXX………♣XX                
♠ARXXX…….♠D10XX                 2NT…………3CL(Beşli  majör var mı?)
RX………….AXXX                   3SP(Beşli pik var)…4CL(Pik fiti, trefl kontrolu)
RDX………...XX                       4D (Kontrol)…4H (Kontrol)
♣ADX………..♣RXX                    4NT(keykart sorusu, kaptanım)…5CL(1 keykart)
                                                       5D(Koz damı sorusu)………5SP(var, 5 H yok)
                                                       6SP………PAS
♠ARX………...♠XX                       2NT………3D(Kör transferi)
RXX………...ADVXXX            3H………...4H(x)
RDX…………VX                      4NT………5CL(1keykart)
♣AD10X……...♣VXX                   5D(Koz dam sorusu)....5SP(var)
                                                       6H………..PAS
Görüldüğü gibi %50 lik bir şilem eli. CL empası geçerse 6 H olacak. PRENSİP OLARAK % 50  VE DAHA FAZLASI İLE ŞİLEMLERİ %100 OYNAMAK,  %70- VEYA %75   İN ÜSTÜNDE  OLMAYAN GRANDŞİLEMLERİ OYNAMAMAK GEREKİR.
♠ARX………♠XX                              2NT……..4D(transfer)
RXX………AXXXXX                   4H………PAS
RDX………XX
♣AD10X…..♣VXX                           
“yusufziyaserifoglu”   teşekkürler

20 Haziran 2011 Pazartesi

Sanzatu Açışlarında Üç Trefl Üç Karo Üç Kör Üç Pik Cevabı

Veikko Ahvenainen...Kulkurin kaiho
*****
Zamanımızı ve neşemizi çalanlar,
hırsızların en zararlısıdır!
Goethe
*****
YAĞMURUN DANSI
Yağmurdan kaçarak
ıhlamur ağacı altında
duruverdik bir ara.

Üzerimizde
açan yapraklar arasından
beyaz bulutlar dönüyordu


Nefes nefese,
gülümsedik bir ara
ıhlamur soluyordu.

Yüreğimiz
vücudumuzun
her bir yanında çarpıyordu.

O an belki
Leyla'ya sessizce
bir şey söyleyebilirdim.

Ama dans başladı...

Ve yaz yağmuru
dokundu boğazımda
titreyen sözcüklere.
           
Enes KİŞEVİÇ
Çeviren: Fahri Kaya
 *****
SANZATU AÇIŞLARINDA 3CL, 3D, 3H, 3SP VE GELİŞMELER

1NT açışına cevapçı tarafından   3CL ya da 3Karo denmesi     
6-7 puanlı, 1,5 - 2  onörlü ve 6 kart gösteren  eller için yapılır. Açıcı tarafından 3 seviyesinde konuşulan minöre yatkınlık, 3 NT oynamak için iyi bir tercih olarak görülüyor. Açanla cevapçının ellerinin uyuşmaması halinde de 3 CL veya 3 D oynamak, 1 NT oynamaktan daha iyi görünüyor.
Açanla  cevapçının ellerinin uyuşması; o minör renkte 6 ya da 5 löve getirecektir. 15-17 açıcının ortalama 16 OP olduğu varsayılarak, cevapçıda da 5-7, ortalama 6 puan, toplamda 22 OP lı bir elde 9 - 10 OP. 5 löve yaptığı düşünülürse, geriye kalan 3 renkte toplam 12-13 OP.la 4 LÖVE yapma olasılığının çok yüksek olduğu bir gerçektir.
Örnek1:
Pik: AVX…………10X                        1NT……..3D
Kör: A10X……… VXX                        3NT……..PASS
Karo: AXX ………RDXXXX                
Trefl: RVXX ……. XX

Örnek2:
Pik: ARD                              1NT……3CL            
Kör: AV10                            ?                               
Karo: R10XXX                                       
Trefl: XX                                   
Çok güzel bir NT eli. 17 puan ve beşli bir renk,V10 bitişik kart, beşli renkte ayrıca bir onlu var. 5-7 puan aralığında 1,5-2 onör puanlı CL rengi ile 3NT yapma ihtimali  neredeyse imkansız görünüyor. PAS demek doğru bir karar olacaktır.
1NT açışına cevapçı tarafından 3H veya 3 SP denmesi
Sırası ile CL veya D dan ŞLEM isteği belirtiyor. Cevapçının
böyle bir isteğinin olması için: 12-14 puan, 6 kartlı iyi bir renk
ve en az 2 key kart zorunluluğu vardır. Puan değeri yükseldikçe bir key kartla da aynı şlem talebini yapabilir.

Ortağınız 1 NT açtı, eliniz: 
Pik: X
Kör: AXX
Karo: RXX
Trefl: AD10XXX
Bu elle şlem düşünmek normal ama şlemi garanti görmek yanlış olabilir. Limite olmaya müsait, sınırları belli, CL renginin sayı ve
biçimi, puan aralığı, key kart sayısı ile 3 H (CL den şlem isteği) yapılabilecek bir el. Şimdi teklifi irdeleme ve düşüncesini bildirme sırası 1 NT açanda.
1 NT açanın şöyle bir eli olsun:
Pik: RDXX           
Kör: RDVX            
Karo: ADX                
Trefl: XX                  
Açıcının bu eli, 17 puanlı 1 NT açılan ellerin iyicesi olarak değerlendirilebilir. Ancak 2 önemli sorun var. CL Kozuna göre 1 keykart var ve arzu edilmeyen 2 boş CL var. CL den şlem isteği kabul edilmemeli ve 3 NT denmeli.
1 NT açanın eli şöyle olsun:
Pik: AXXX             
Kör: RDX                
Karo: AX                   
Trefl: R9XX              
Bu el 16 puan. Ancak CL tutuşu var ve CL e göre 3 Keykart var. Cevapçının CL den şlem talebi kabul edilmeli. Görüldüğü gibi 7 CL  oluyor.
Deklareler:
1NT……………3 H(1)       (1) CL den şlem isteği
4CL(2)………...4D(3)        (2) Kabul, cue-bide geç
4H(4)…………..4SP(5)     (3) D kontrol (A, R, tek ya da şigan)
4NT(6)…………5SP(7)     (4) H den kontrol  (5) SP de kontrol
 7CL……………PASS      (6) CL üzerinden key-cart sorusu
                                    (7) 2 + koz D var.    
                                                
Aynı örnekleri 1NT ... 3SP (Karo üzerinden şlem talebi) için de göstermek mümkün. Mantığı ve yorumlama yöntemleri aynıdır.
“yusufziyaserifoglu”