30 Aralık 2012 Pazar

Acol Briç Sistemi

Desperado - Antonio Banderas - Cancion del Mariachi
*****
Herkes kendi küçük sürüsünü bulur.
En bağımsız olan hiç kimseyi bulmaz.
Ve karede yalnız kalır.
“Nietzsche”
*****
YENİ BİR GÜN
Uzak bir yaz sesi
Gibi duyulur kokusu
Yeni bir günün
Değer herkesin saçlarına
Yılların eli o an.

Sür ey güzel zaman!

İşitiyorum adımlarını
Sessizce atsa da
Uzakta su çeken bir kuyudan
Ve dağ yolunda
Çiçek açan.

Sür ey güzel zaman!

Bin şeye benzer
Alnına düşen perçem
Elinin değdiği yerlerde
Birden leylaklar açar
Yazı andıran.

Sür ey güzel zaman!
Ali Püsküllüoğlu
*****
ACOL SİSTEMİ  NEDİR?
ACOL Londra‟da Hampstead sokağındaki ACOL isimli bir Briç Kulübünde 1934 yılında ilk defa oynanmıştır. İngiltere‟de ve İngiliz Milletler Topluluğu (The Commonwealth) ülkelerinde yaygındır. Burada sistem hakkında özet bilgi sunulmaktadır. Detaylı sistem bilgileri için:
www.ebu.co.uk/publications adresine başvurulmalıdır.
Genel
1.  ACOL, natürel bir sistemdir. Majör açışları en az 4 kart, NT açışları ise dengeli el vaat eder.
2.  ACOL, Standard Amerikan 5-li Majör sistemi gibi standart bir yapıya sahip değildir. Bu bakımdan ACOL‟daki konuşmalar yorumlamalara açıktır ve ortaklık anlaşmasına bağlı olarak, serbestliğe daha fazla izin verir.
3. ACOL, Yaklaşım Zorlamalı (Approach Zorlayıcı) bir sistemdir. Artırmalarda, bir önceki konuşmanın (yaklaşımın) anlamına göre, uygun bir konuşma daha yapılması beklenir. Bu anlamda, Bir Üzeri İki (21) gibi Seviye Zorlayıcı (Level Forcing) sistemlerden temel farklılık gösterir.
4. ACOL‟de, elin Onör Puanı (HCP) gücünü ve dağılımını çok hassas bir şekilde tanımlayan, Sınırlayıcı Konuşmalar (Limit Bids) azami şekilde kullanılır. Kendini sınırlayan oyuncu, ortağı zorlamadıkça bir sonraki turda pas geçebilir.
5.  Sistemin temelini, Sınırlayıcı (Limit) ve Zorlayıcı (Zorlayıcı) konuşmaların DOĞRU kullanımını anlayabilmiş olmak teşkil eder. 4NT altındaki tüm NT deklareleriyle ortaklığın hâlihazırda konuşmuş olduğu bir rengi tekrarlayan tüm konuşmalar sınırlayıcıdır. Renk değiştirmek, bir önceki yaklaşıma bağlı olarak zorlayıcı olabilir.
6.  1 NT açışı, sistemdeki takip eden tüm konuşmaları etkiler. NT açışlarında, 12-14 HCP ile Zayıf NT ve 15-17 HCP ile Kuvvetli NT oynayabilmek seçenekleri vardır.
ACOL Türleri
Düzenlenmemiş (Unregulated) ACOL
Standart İngiliz ACOL’ü: 12-14 HCP Zayıf NT açışları. Yeni başlayanlara, orta seviyedeki oyunculara ve Briç Öğretmenlerine rehber olması amacıyla geliştirilmiştir. Stayman, Blackwood ve Transferler gibi basit anlaşmalar, sistem yapısına dahil edilmiştir. İngiliz Briç Birliği (English Bridge Union – EBU) tarafından sıkça yayımlanmaktadır.
Benjaminised (Benji) ACOL: Kuvvetli 2 Açışlarının pek kullanılmadığı, 2 h/s açışlarının 10 HCP‟nin altındaki uzun rengi olan zayıf elleri tanımladığı bir sistemdir. Güçlü (8 el kazanabilen) eller 2c açışıyla daha güçlü (23+ Puan) elleri ise 2d açışlarıyla tanımlanır.
Ters (Reverse) Benji: Benjinin aynısıdır. Sadece 2c ve 2d konuşmalarının anlamları yer değiştirmiştir.
Sistemin Teknik Özellikleri
Buradaki bilgiler İngiliz Briç uzmanlarının İngiliz Briç Birliği (English Bridge Union) EBU himayesinde hazırladığı dokümandan özetlenmiştir.
**
DENGELİ ELLERLE AÇIŞLAR
1. Dengeli El, Tekli (singleton) ya da Çaka (Void) içermeyen eldir. 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2 dağılımı olan eller dengelidir.
2.  12-14 HCP : 1 NT açar.
3.  15-16 HCP : 1 renk açar ve en ucuz seviyede NT konuşur (rebid).
4.  17-18 HCP : 1 renk açar ve 2NT‟ya sıçrar.
5. 19 HCP : 1 renk açar 3NT‟ya sıçrar.
6.  20-22 HCP : 2NT açar.
7. 23-24 HCP : 2 açar ve en düşük seviyede NT (2NT) konuşur.
8.  25-26 HCP : 2 açar ve 3NT konuşur.
9.  27+ HCP : 2 açar ve 4NT ya da bir renk konuşur.

1 BİR NT AÇIŞI
5-3-3-2 elinde 5-li majör var ise, oyun majörle açılır. İstisna olarak majör çok kalitesiz ise (Q 7 5 3 2 gibi) NT açılabilir, ancak bu 5-li majörü keşfetmek, sistematik olarak mümkün değildir. Diğer tüm dengeli 12-14 HCP elleriyle 1 NT açılır.
 1NT’ya CEVAPLAR
1. 0-10 HCP : Pas
2. 11-12 HCP : 4-lü Majör yok ise, 2NT‟ya transfer anlamında 2s deklare edin. Bu dengeli bir el gösterir ya da şilem araştırmasının başlangıcı da olabilir.
3.  13-18 HCP : 3NT; 4-lü Majör yok. Açan pas geçmeli.
4.  19-20 HCP : 4NT. Açan minimum ise pas geçer, azami ise 6NT ilân eder.
5.  21-22 HCP : 6NT; Açan pas geçmeli.
6.  23-24 HCP : 5NT. Açan minimum ise 6NT, azami ise 7NT ilân eder.
7.  25+ HCP : 7NT
8.  Stayman Anlaşması (2c): Cevapçı 4-4 Majör fiti aramaktadır. Cevapçıda 8+ HCP ve
a.  Bir Majör 4-lü ve uzun bir minör,
b.  Majörler 5-4 veya
5+adet Karo ve her iki majöre destek olabilir.
9.  2 Karo: Körlere transferdir.
10.  2 Kör: Piklere transferdir.
11.  2 Pik (Baron Konvansiyonu): Sun‟idir. Anlamı:
a.  2NT ya yükseltme (11-12 HCP), Majör ilgisi yok
b.  18+ dengeli, genelde uzun (5+) renk yok. 4-4 fit bulunabilirse şilem umudu var.
c.  Açan minimum ise 2NT, azami ise 4+ uzunluktaki rengini konuşur.
12.  2NT: 3 trefle röledir.
13.   3c/d/h/s: 5+ kartlı renk. Şilem ilgisi.
14.  4h/4s: Natürel 6+ Kartlı renk, oynamak için

DENGELİ ELLER: 1 Renk (koz) ile açar ve sonra NT konuşur. Elde 5 kartlı majör olması NT konuşmaya engel değildir.
1.  15-16 HCP: En ucuz NT konuşur.
2.  17-18 HCP: NT‟da sıçrar.
3.  19+ HCP: 3NT‟ya sıçrar.

2NT AÇIŞI: 20-22 HCP olan tüm dengeli ellerde 2NT açılır. 5 kartlı Majör olabilir.
2NT’ya Cevaplar
Cevapçı ortaklıkta 3NT ya da Majör oyunu için gerekli olan 25 HCP olup olmadığını belirleyecektir.
1.  0-3/4 HCP: Pas
2.  4-10 HCP: 3NT; Açan pas geçmeli.
3.  11-12 HCP: 3s ile başlayarak, şilem araştırır.
4.  13-14 HCP: 6NT, 3S ile başlayarak şem de araştırabilir.
5.  15-16 HCP: 3S ile başlar, sonra 6NT. Açan minimum ise pas geçer, azami ise 7NT ilân eder.
6.  17+ HCP: 7NT
7.  Stayman 3 Trefl: Yürürlüktedir.
8.  3d/h: Majör transferleri
9.  3S: Baron
10.  4c/d/h/s: 6+ kart renk. şilem ilgisi.
11.  4NT: Blackwood, As adedi sorgusu.
**
2 TREFL (Sun’i) Açışı
Bu ACOL sistemindeki en kuvvetli açıştır. 23+ HCP ya da Oyun Zorlayıcı (Game Forsing) eli tanımlar.
2C’ye Cevaplar
a.  Elde aşağıdakilerden biri yok ise 2 Karo negatif cevabı:
-   8+ HCP,
-   Bir As ya da Rua veya,
-  AQ ile başlayan 5+ uzunlukta bir renk,
b.  Aksi halde:
-   Dengeli 8+: 2NT
-  5+ kartlı renkle o rengi konuşur.
-  Kapalı (kayıpsız) 6 kartlı renkle o renkte sıçrar.
Açanın Rebidleri
a.  23-24 HCP: 2NT
b.  25-26 HCP: 3NT
c.  27 + HCP: 4NT ya da uygun bir renk.
**
DENGESİZ ELLERLE AÇIŞLAR
BİR SEVİYESİNDE KOZ AÇIŞI
1.  Uzun olan renk açılır.
2.  4h ve 4S olan ellerde 1h açılır. 5h ve 5S olan ellerde 1S açılır,
3.  4-4-4-1 gibi tekli kırmızı kart olan ellerde, tekli rengin altıdaki renk açılır.
Örn: h tekli ise d, d tekli ise c açılır.
3.  4-4-4-1 gibi tekli siyah kart olan ellerde, 3 rengin ortasındaki renk açılır.
Örn: S tekli ise d, c tekli ise h açılır.
GEREKSİNİMLER
1.  12 HCP olan eller açılabilir. Bir koz açışı 12-19 HCP vaat eder.
2.  9-11 Puan olan ellerde 20 kuralı uygulanır. Eldeki iki uzun rengin (4-4, 5-5, 6-4) kartlarının toplamına, eldeki HCP‟ler ilave edildiğinde 20 bulunuyor ise oyun açılabilir.
3.  Açma sınırına yakın sıkıntılı ellerde, renklerin kalitesine, 10-lu ve 9-lulara (gövde kartları), ve ikinci bir konuşma yapabilme yeteneğinin olup olmadığına bakılır.
Cevaplar
1.  Açanın majörüne 4 kartlı destek varsa majör yükseltilir.
2.  Minör Açışına 4 kartlı majör (varsa) gösterilir.
3.  Minör açış rengini 3NT üzerinde yükseltmeden önce 3NT araştırılır. 3NT‟yu aşmak çok dengesiz bir el vaat eder.
4.  Açanın rengini yükseltirken, HCP‟ler yanında kısalık puanları da eklenir. Tekli bir kart bir Rua gibi (3 P.) , çaka bir renk bir As gibi (4 puan) sayılır.
5.  6-9 HCP ile iki seviyesine yükseltin (fit).
6. 10-12 HCP ile üç seviyesine yükseltin (fit).
7.  Dört seviyesine yükseltmek, çok iyi bir fit (5+) ve çok dağılımsal bir elle yapılan, artırmayı durdurucu bir konuşmadır (preempt).
8.  Çok sıkışık durumlarda 3 kartlı bir renkle de 2 seviyesine yükseltilebilir.
9.  3 ya da 4 seviyesine yükseltme, en az 4 kartla yapılır.
Yeni renk göstermek:
1.  Bir seviyesinde Yeni Renk 6+ HCP, iki seviyesinde en az 9+ HCP vaat eder, üst sınırı yoktur. Cevapçı pas geçmemiş ise Açan bir konuşma daha yapmalıdır.
2.  5-5 dağılımla pahalısı. 4-4 dağılımla ucuzu konuşulur.
3.  Yeni bir renkte Sıçramalı Kayma (Jump Shift): En az 16 HCP vaat eder. Çok iyi bir fit ve kaliteli bir renkle daha az olabilir. Üç ihtimallidir:
a.  Güçlü tek renkli bir el.
b.  Açana çok iyi bir fit.
c.  16+ HCP ve bir sonraki turda 3NT konuşabilecek bir el.
4.  NT Cevabı vermek: 1 NT ya da 2NT sınırlayıcı bir konuşmadır:
a.  1 NT: 6 – 9 HCP
b.  2NT: 11 – 12 HCP vaat eder. 2NT‟da her renkte durdurucu olmalıdır.
AÇANIN İKİNCİ KONUŞMASI
Açan ikinci konuşmasında şu iki temel hususa dikkat eder:
1.  Elin dengeli ya da dengesiz olduğunu belirtmek.
2.  Elin gücünü bildirmek.

Açan, Cevapçının rengini destekleyemiyorsa, dengeli bir elle NT konuşur. Ġkinci bir renk göstermek ilk rengin 5+ adet olduğunu ima eder (4-4-4-1 elleri hariç). Açanın gücü
a.  12-14: Zayıf/Sınırlı
b.  17-19: Kuvvetli
c.  15 -16: Başlangıçta dağılımsallık yok ise, el zayıf kabul edilir. Cevapçının renginde fit bulunur ise, elin değeri artar.

Sınırlı Dengesiz Bir El (Öncelik Sırasına göre)
a.  4 kartla Cevapçıya destek (ara sıra üçlü olabilir).
b. En az 4 kartlı yeni renk konuĢmak.
c.  Kendi rengini tekrar etmek ya da 1 NT ile sınırlamak.

Güçlü Dengesiz Bir El
a.  16 HCP ve 6 kartlı kendi renginde sıçrama. Bu cesaretlendiricidir ancak zorlayıcı değildir. Çok daha güçlü bir elle Oyun‟a da (zon) sıçranabilir.
b.  16 HCP ve 4 kartla ortağa Sıçramalı Destek. Cesaretlendiricidir ancak zorlayıcı değildir. Çok daha güçlü bir elle Oyun‟a da sıçranabilir.
c.  18+ HCP ve 4+ kartlı Yeni Renkte sıçrama. En güçlü eldir.
d.  17+ HCP ile Ters Deklare. Bir tur zorlayıcıdır.

CEVAPÇININ İKİNCİ KONUŞMASI
Açan, ikinci turda elini tanımlayınca, Cevapçı karar verebilecek duruma gelmiştir. Bazen ilave bilgi edinmek ihtiyacı olabilir.
a.  Pas: Nadir - minimum el. Açanın ikinci renginde 3 ya da 4 kart, ilk rengi tekli / çaka.
b.  İkinci rengi yükseltme: Orta güçte el. 4 kartlı destek.
c.  Kendi rengini tekrar: 6 kartlı renk. Açana destek yok.
d.  NT Konuşmak: Konuşulmayan renkte durdurucu var.
e.  Açanın ilk rengini tercih: Genelde 3 kart, 2-li dahi olabilir.
f.  4ncü rengi konuşmak: 1c-1d-1h- 1s konvansiyoneldir.
emin yaykın- sorularda bric”

28 Aralık 2012 Cuma

Forsing Sanzatu

En doğru yasa,
bizi özgürlüğe götürecek olandır.
Richard Bach, Martı Jonathan Livingston

**
AN
Harabeye dönmüş bir denizci mahallesi. Uykulu gece lambaları.
Köhne meyhaneler sıra sıra dizilmişler umutsuzca
Devlet hastanesi kapısında bekleyen yoksul kadınlar misali.
Karanlıkta sokak. Erkenden uyumayı düşünmüş herkes.
Fakat ansızın
Aydınlanıyor meyhaneler son iskemlesine dek,
Bir delikanlının ak pak kahkahasıyla. Ve hemen akabinde
Duyulur sesi sonsuz, değişmez, yenilmez denizin.
Yannis Ritsos (1909-1990, Yunanistan)- Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

**
FORCING SANZATU
Majör açışlarına karşı cevapçının 6-12 puanlık, 4’lü tutuşu olmayan elleri ile yapılır. Üçlü tutuş varsa 6 puanlık alt sınır 4’e kadar iner.

TEMEL İLKELER:
1- 6-11 onör dağılım ya da 12 onör puan ile 1majör açışına bir tur için 1NT forcingtir.
2- forcing nt 4+ desteği inkar eder.
3- 3.4.pozisyonda 1nt ye pas geçilebilir.
FORCING NT İÇİN;
*cevapçı pastan gelmiyor olmalı
*rakip müdahalesi olmamalı
  *
Sınır deklareler  Standart Amerikan Yellow Card sisteminden farklıdır ve cevapçı oyun forsingi yapacak değerlere sahip olmadığında daha uzun karo rengini geçerek 4 kartlı majörünü deklare eder.Çünkü 1karo ve ardından majör deklare etmek oyun forsingine sahip kuvvet gösterir.Açıcı 1karo üzerine cevapcıda 4 kartlı majör olmadığını varsayarak deklareye devam eder. Bu nedenle açıcı 4 kartlı majör ve dengeli el ile 1 SA deklare edecektir (elinin dengesiz olması halinde majörünü deklare eder).
Bazı temel sekanslar:
1 NT (6-12 HCP, 4’lü piki olmayan el, eğer 3’lü piki varsa
4-5 HCP ile de yapılabilir.)
 ***
1 Pik -1 NT
2 Pik (6+ pik, 12-15 HCP)
3 Pik (6+ Pik, 16-18 HCP)
 ***
1 Pik - 1 NT
2 Tr, 2 karo, 2 kör (12-17 HCP minörler 3+, kör 4+ natürel Deklereler, 
 minörler 3-3 ise 2 Tr okunur.)
*** 
1 Pik -1 NT
2 Tr - 2 Karo (6+karo, 6-9 HCP)
2 NT (15-17 HCP, dengeli el
1 Pik -1 NT
2 Tr -  2 NT ( 2’li pik, (iyi 10) 11-12 HCP, dengeli el)
1 Pik- 1 NT
2 x -    2 Pik (2-3 Pik, 4-7 HCP, pik ikiliyse 6-9 HCP)
 ***
1 Pik -1 NT
2 m -   3 Kör (11-12 HCP, 6’lı - veya 5’li iyi - kör)
 ***
1 Pik -1 NT
2 Tr -  3 Karo (11-12 HCP, 6’lı iyi karo)
 ***
1 Pik- 1 NT
2 Tr -  3 Tr (8-l2 HCP, 4+Tr, Pik genelde tektir.)
 ***
1 Pik - 1 NT
2 NT (18-19 HCP dengeli el)
 ***
1 Pik -1 NT
2 x -   3 Pik (3’lü Pik, 10-12 HCP)
 ***
1 Pik- 1 NT
3 Tr, 3 Karo, 3 Kör (18-21 HCP, okunan renk en az 4’lü, dengesiz, forsing dek.)

Forsing NT cevabından sonra eğer açıcı kuvvetli bir ele sahipse aynı standart konuşmalarda olduğu gibi davranır. Majör rengini 3 seviyesinde tekrarlamak 16-18 puan ve güzel bir 6-7 kartlı renk gösterir. Sıçrayarak yeni renk okumak zon forsingidir. 2 NT demek 18-19 HCP ve dengeli el demektir.     
Eğer açanın 15-17 HCP ve dengeli eli varsa bir minör okuyup tekrar Deklere fırsatı gelirse gelene 2 NT der. Bu önemli bir noktadır.
 ***
Eğer açıcı minimum ele sahipse:

Orjinall rengi 6’lı veya daha uzunsa tekrarlar.
Altılı Piki ve 4’lü körü varsa, körü çok kötü değilse 2 kör der.
Dörtlü minörü varsa gösterir.
Dörtlü minörü yoksa üçlü minörü okur.
İki minör de üçlü ise Trefliyi okur.
 ***
1Kör açışa FORCING NT UYGULAMALARI

1 Kör  ….. 1 NT (5+Pik, 6+puan. Kör 3’lü ise 4+ puan)
2 Pik (3+ pik, l2-15 puan)
 ***
1 Kör ……1 Pik (en fazla 4 tane pik, 6-12HCP, kör 3’lü ise 4-12 HCP,
pik 4’lü ise henüz puanın üst limiti belli değildir.)
1 Kör ……1 Pik
1 NT (5+ kör, 4’lü pik, 12-15 HCP)
 ***
1kör …….1 Pik
2 Pik (5+ kör, 4’lü pik, reverze eli 15+hcp)
 ***
1 Kör ……1 Pik/1NT
2 NT (18-19 HCP, dengeli el)
 ***
1 Kör …..  1 Pik
2 Tr
2 Karo
3 x

Diğer bütün Deklereler Pik açışındaki sekanslar gibidir.
 **
Forsing Sanzatudaki 1 Kör-1 Pik sekansını beğenmeyenler, 1 Pik açışında olduğu gibi düz oynayabilirler. Her iki şeklin de handikapları vardır. 
FORCİNG NT
1kör
1nt(5-15 puan Bir tur için forsing-1kör e 1nt yi 5+ pik oynamıyorsak-)
a) 5-7 puan tutuş yok.
b) 5-7puan 3lü tutuş
c) 11-12 puan tutuş yok.
d) 11-12 puan 3lü tutuş
e) 13-15puan 5li renk ve tutuş yok.
f )3lü tutuş 5li renk yok.
**
2trf-12+puan 5+trf.zona kadar forsing
2karo-"           "          "        "
2kör-3lü tutuş 8-10 puan
2pik-13-15 puan 4lü fit,herhangi bir renkte kısalık.(ters majör forcing)
2nt-13-15 puan 4 lü fit(jakoby)
3trf-7-10 puan 4lü fit(bergen)
3karo-11-12 puan 4lü fit(bergen)
3kör-4-6puan 4lü fit (blokatif)
3pik-10-12 puan 4lü fit(splinter pik kısa)
3nt-16-17puan 2li boş kör 5li renk yok.
4trf/4karo=10-12 puan 4lü fit trf/karo da kısalık
4kör-0-7puan 4+tutuş (kumar)
4nt-blackwood
5x-exculution/woidwood
***
1pik
1nt(5-15 puan Bir tur için forsing)
a) 5-7 puan tutuş yok.
b) 5-7puan 3lü tutuş
c) 11-12 puan tutuş yok.
d )11-12 puan 3lü tutuş
e) 13-15puan 5li renk ve tutuş yok.
f) 3lü tutuş 5li renk yok.

2trf-12+puan 5+trf.zona kadar forsing
2karo-12+puan 5+trf.zona kadar forsing
2kör-12+puan 5+kör
2nt-13-15 puan 4 lü fit(jakoby)
3trf-7-10 puan 4lü fit(bergen)
3karo-11-12 puan 4lü fit(bergen)
3kör-13-15puan bir renkte kısalık 4+fit
3pik-4-6puan 4lü fit (blokatif)
3nt-16-17puan 2li boş kör 5li renk yok.
4trf/4karo/4kör=10-12 puan 4lü fit trf/karo da kısalık
4pik-0-7puan 4+tutuş (kumar)
4nt-blackwood
5x-exculution/woidwood
PRENSİPLER
1- majör açışa 1 ve 2nt cevabına pas geçilmez.
2- 1pik açan oyuncu varsa 4lü körünü okur.
3- 4lü minörü yoksa 6lı majör okunur.
4- 4lü minör gösterilir.
5- 5-3-3-2 dağılımla ucuz 3lü minör okunur.
6- oyun 1kör açılmışsa 4lü pik varsa okunur. 4lü ya da 5li piki varken 3 ya da 4 lü kör tutuşu da varsa ve eli iyi değilse pik okunmadan köre tutuş verilir.
-açıcının 5-3-3-2 dağılımı ve 15+ puanı varsa;16-17 puanla ucuz minörünü okur.cevapçının 2renkten birini tercihi halinde 2nt diyerek zona davet eder.
-18-19 puanla doğrudan 2nt der.
-20-21 le doğrudan 3nt der.
-majör 6lı ve puan 16-17 ise 3majör okur.ya da 3lü diğer rengiyle jump yapabilir.
FRAGMENT BİD
Açıcının 2.konuşmasından sonra cevapçının konuşulmayan renkte sıçraması 2.renge iyi tutuş ve sıçranan renkte kuvvet gösterir.(ortalama 10 puan ve açış rengi kısa)
SERİOUS NT
1pik-2trf
2pik-3pik(şilem isteği)
3nt(şilemi kabul ettim qubidleşelim)
4trf- (şilem istemiyorum ama trf kontrolüm var.)
4karo-(şilem istemiyorum karo kontrolüm var trf kontrolüm yok.)
4kör-(şilem istemiyorum kör kontrolü var trf ve karo kontrolü yok)
1kör-2trf
2kör-3kör(şilem isteği)
3pik-şilemi kabul ettim.qubidleşelim
3nt-şilem istemiyorum pik kontrolü var
4trf-şilem istemiyorum.pik kontrolüm yok.
4karo-şilem istemiyorum.pik ve trf kontrolüm yok.

1kör-2trf
2kör-3kör
3pik-3nt(pik kontrolü)

“politikbric”

26 Aralık 2012 Çarşamba

Responsive Kontur

Accolay, Jean Baptiste violin concerto 1 for violin + piano
*****
Bir yaşlının ölmesi,
bir kütüphanenin yanması demektir.
Afrika sözü
******
HAYAT BÖYLE ZATEN
Bir evin bir köpeği vardı;
Kıvır kıvırdı, adı Cincon'du, öldü.
Bir de kedisi vardı: Maviş,
Kayboldu.
Evin kızı gelin oldu,
Küçük bey sınıfı geçti.
Daha böyle acı, tatlı
Neler oldu bir yıl içinde!
Oldu ya, olanların hepsi böyle.
Hayat böyle zaten!
Orhan Veli Kanık

******
RESPONSİVE KONTR
Rakiplerin ayrı ayrı konuşmuş oldukları 2 renge atılan kontr  RESPONSİVE KONTR dur.
Bu kontr, konuşulmamış 2 renkte en az 4 +4 kart gösterir.
Responsive kontrların puan limitleri ve kontr koşulları  için bir kesinlik  uygun görmüyoruz. Siz  ancak 3, bazen de 4. pozisyonda responsive kontr atabildiğinize göre rakip kağıt açmış, ortağı desteklemiş olduğunda; en iyimser yaklaşımla toplam puanların yarı yarıya olacağı, bu durumun da sizin tarafa büyük olasılıkla sadece bir part-scor bırakabileceği düşünülebilir. (dağılımsal durumların, ortaklar arası güçlü fit ve agresif ellerin 20 puan civarında zon yapabildiği gerçeğini unutmuyoruz. Yani  çoğunlukla part-scor kapma yarışı yaparken, daha ağır bedeller ödenmemesi gerektiği hiç unutulmamalıdır.)
Bir seviyesinde en az 8-10 puan olmalı ve puanların ağırlıklı olarak renklerde bulunmalı, daha yüksek seviyelerde, rakibin de en az sizin kadar puanı olduğuna dikkat edilmelidir. Örnekler:

Eliniz                    rakip         ortak       rakip        siz
♠ AV10X               1C              1H           2C           ?=DBL
XX                      ?= RESPONSİVE  KONTR   (ortağın rengini tutmuyorsunuz, ortağın
RVXX                 2kör demesinden korkmuyorsunuz, dışarıdaki iki renk, 9 p, pik ve  
♣ XXX                   karo var diyorsunuz. Kontrun anlamı budur.)   
***
Eliniz                    rakip         ortak        rakip       siz
♠ XX                     1S               DBL        2S           ?=DBL
RXX                   ?= RESPONSİVE KONTR  (take-out kontr atan ortakta, en az açar P,
AVXX                 büyük olasılık körler var. Sizde 11P, 4-4 minör var. Kontr atarak
♣ DVXX                konuşmayı 3 seviyesine taşıdınız. Ortağınız sırasıyla 4 lü minörünü    
                              3 seviyesinde söyler. Siz de ortağınızın minör rengini 4 seviyesine
yükselterek 11-12 puanlı bir el ve zona davet yaparsınız.)
***
Eliniz                     rakip        ortak      rakip        siz                
♠ XX                       1D            PAS        1S           ?=DBL              
RDXX                 ?= RESPONSİVE  KONTR (geriye kalan iki renk, 11P, puanlar
XXX                    renklerde. 17 Puanlı herhangi bir el de olabilir.)
♣ ADXX                     
 “yusuf ziya serifoglu”