30 Eylül 2013 Pazartesi

Renk Açışları

Ben düşündükçe var dünya, ben yok o yok.
(Hayyam - S.Eyüboğlu)
*****
BENİM ÇIKARIM NE?
"Benim çıkarım ne?" 
İnsanların düşündüğü bu. 
Eğer bir ürünü satarak para kazanıyorsa, kendi gelirini tehlikeye atacak benzer ürünü satan diğerleriyle savaşacaktır. Bu yüzden insanlar dürüst değildir ve birbirlerine güvenmezler. Biri gelip de size derse: "Tam aradığınız evi buldum." O bir satıcıdır. Bir doktor "Böbreğinizi almalıyız." dediğinde, bunu yatının parasını ödemek için mi, yoksa gerçekten böbreğimin alınması gerektiği için mi dediğini bilmem mümkün değildir. 

Parasal sistemde insanlara güvenmek zordur. Eğer dükkanıma gelirseniz ve desem ki: "Bizdeki lamba güzel ama yan dükkanda daha iyisi var." İş hayatında uzun kalamam. İşler yürümez. Ahlaklı davranırsam, işler yürümez. Bu bağlamda "Sanayi sektörü insanlığa hizmet etmektedir." derseniz, bu doğru olmaz.

Ahlaklı olmaya güçleri yetmez; çünkü yok olurlar. Şu anda geçerli olan sistem insanların yararı için tasarlanmamıştır. Eğer hala anlayamadıysanız, insanları önemseselerdi, ortada taşeronlar olmazdı. Endüstri umursamaz. İnsanları işe almalarının sebebi henüz otomasyona geçmemiş olmalarıdır. "Terbiyeden ve ahlaktan bahsetmeyin, gücümüz yetmez ve iş hayatında kalamayız."
Felsefe Kulübü- Jacque Fresco – Zeitgeist

*****
İSTİYORUM 
Rüzgar mı dedim,
İsterim ki saçların dağılsın.
Gece mi dedim,
Hemen düşüncelere dalmalısın.
*
Aşk der demez
Kalbin hızlı çarpmalı,
Sabah dememe kalmadan
Uyanmalısın... 
Özdemir Asaf
******
RENK AÇIŞLARI
1. Bir eli açıp açmamaya tereddüt ediyorsak “yirmi kuralı” bize yardımcı olur.
Yirmi kuralı: En uzun iki rengimizin kartlarının sayılarının toplamı ile elimizdeki puanların toplamı yirmi ya da daha fazla ise oyun açarız, düşükse pas geçeriz.
2. Birinci ve ikinci pozisyonlarda iken açışların çok disiplinli olması gerekir.
3. Üçüncü pozisyonda, ortak pastan geldiğine göre zayıf iki ve üç açışlarında daha serbest hareket edebiliriz.
4. Dördüncü pozisyonda oyun açma konusunda kararsız kalınan eller için kriter pik rengidir. Ustalar dördüncü pozisyonda oyun açma kararı verirken “on beş” kuralını uygular. Onbeş kuralına göre, elimizdeki pik kartlarının sayısı ile puanların toplamı on beş ya da daha fazla ise oyun açar, azsa açmayız.
5. Zonların oynanma sıklığı:
a. Birinci sırada 4-4 ya da 5-4 majörde dört.
b. İkinci sırada 5-3 majör fiti ile dört
c. Üçüncü sırada 6-2 fit ile majörde dört
d. Dördüncü sırada 3NT
e. Beşinci sırada beş minör
Bire İki Zon Forsingi- Ergun KORKUT

28 Eylül 2013 Cumartesi

El Değerlendirme


Edvard Grieg - Peer Gynt Suite No. 1 - Morning Mood
*****
Alışkanlık
''Bir köylü kadın, bir danayı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş, sonra da bunu adet edinmiş, her gün danayı kucağına alıp taşırmış; sonunda buna o kadar alışmış ki dana büyüyüp koskoca öküz olduğu zaman, onu yine kucağında taşıyabilmiş.

Bu hikayeyi kim uydurduysa, alışkanlığın ne büyük bir güç olduğunu çok iyi anlatmış olacak. Gerçekten alışkanlık pek yaman bir hocadır ve hiç şakası yoktur. Yavaş yavaş, sinsi sinsi içimize ilk adımını atar; başlangıçta kuzu gibi sevimli, alçak gönüllüdür ama, zamanla, oraya yerleşip kökleşti mi, öyle azılı, öyle amansız bir yüz takınır ki kendisine, gözlerimizi bile kaldırmaya izin vermez..'
 
Felsefe Kulübü- Montaigne - Denemeler
****
NEREDE İSE EKSİKSİZLİK

O kadına dedi, biliyorsun, mevcut değildir ölüm.
Evet, biliyorum, diye yanıtladı, kadın.
Ütülendi iki gömleğin senin, içindedir çekmecenin.
Olmayan tek şeyim, küçük bir güldür benim. 


Yannis Ritsos, Çeviren: Vehbi Taşar

****
EL DEĞERLENDİRME
Siz ve ortağınız en iyi kontratı bulmak için birlikte çalışırsınız. Deklarasyon vererek, hangi seviyeye kadar yükseleceğinizi ve hangi renkte veya sanzatuda oynayacağınızı kararlaştırırsınız. Bu kararları verebilmek için, siz ve ortağınız toplam kuvvetinizi ve ellerinizin dağılımını bilmeniz gerekir. O zaman bu kuvvet ve dağılımın, deklarasyon merdivenindeki muhtelif kontratları gerçekleştirme şansınızı nasıl etkilediğini görebilirsiniz. Elinizin gücü, Milton Work tarafından icat edilmiş ve Charles Goren tarafından yaygınlaştırılmış puanlama sistemi ile belirlenir.

EL DEĞERLENDİRME

Löveler büyük kartlar ile ve uzun renklerdeki küçük kartlar ile alınır.
El değerlendirilmesi bu iki faktörü de dikkate alır. Elinizin özelliklerine puan verilir ve bunlar toplanarak toplam güç hesaplanır.

Onör puanları

Her renkteki en büyük dört karta (as, rua, dam ve vale) 4-3-2-1 skalasında onör puanı verilir. Bunlara onör puanı denir.

                        As                   4 puan
                        Rua                 3 puan
                        Dam                2 puan
                        Vale                1 puan

Dağılım puanları

İlave olarak beş kart ve daha uzun renkler için dağılım puanları (uzun renklere puan) verilir. Bir renkte dörtten fazla her kart için bir ilave edilir:

                        Beş kartlı renk                      1 puan
                        Altı kartlı renk                       2 puan
                        Yedi kartlı renk                     3 puan
                        Sekiz kartlı renk                   4 puan

Elin Değeri

Onör puanları ile dağılım puanlarını toplayarak elin değeri hesaplanır. Bunun nasıl yapıldığını görelim:

                                   Onör puanı        Dağılım Puanı       Toplam Puan
♠ AR7                               7                          0                               7
♥ DV10987                       3                          2                               5
♦ D7                                  2                          0                               2
♣ 109                                0                          0                               0
                                         12                         2                             14
Elin toplam değeri 14 puandır.

                                   Onör puanı    Dağılım Puanı           Toplam Puan
♠ 109865                         0                            1                              1
♥ AD874                          6                           1                               7
♦ AR                                7                            0                              7
♣ A                                  4                            0                              4
                                        17                          2                            19
Elin toplam değeri 19 puandır.

Dağılım

Elin dağılımı da önemlidir. Genel olarak iki tip el vardır:
dengeli ve dengesiz.
Dengeli bir elde şikan (bir renkten hiç kart olmaması) singleton (bir renkten tek kart olması) ve birden fazla doubleton (bir renkte iki kart olması) yoktur.

Aşağıdaki üç el dengeli tiptir:
                        xxxx                xxxx                           xxxxx
                        xxx                  xxxx                           xxx
                        xxx                  xxx                             xxx
                        xxx                  xx                               xx
                        4-3-3-3            4-4-3-2                        5-3-3-2

Her dağılımın altındaki rakamlar her renkteki kart sayısını belirtir: 4-3-3-3’ün anlamı bir renkte dört kart diğer üç renkte de üçer kart var demektir. Hangi renkte dört kart olduğu önemli değildir. İkinci dağılımda iki renkte dörder kart vardır; bir renkte üç diğerinde de iki kart. Son dağılım da bir renkte beş kart iki renkte üçer kart ve bir renkte de iki kart olan bir eli belirtir,
“zafer ulusakarya”

26 Eylül 2013 Perşembe

Kart Boşaltma

                                                                                                                 flickr
İnsan her yaşta çocuk gibidir.
Başı daima sevgiden bir yastık arar.
Rochefoucauld
****
İLK BUZ 
Telefon kulübesinde titriyor bir kız. 
Büyük mantosunun içine gizlemiş 
göz yaşlarının dudak boyasına 
karıştığı yüzünü. 
*
İncecik avuçlarına hohluyor. 
Parmakları buz tutmuş. 
*
Bir başına dönecek evine 
buzlu sokaklarda. 
*
İlk buz. Buzun ilk tutuşudur. 
Telefon cümlelerinin ilk buzu. 
*
Donmuş yaşlar parlıyor yanaklarında. 
Gönül kırıklığının ilk buzları. 
Andrey Voznesenski

****
KART BOŞALTMA
Kart Boşaltırken Neleri Yapmalısınız?
1. Kart boşaltmayı en anlaşılır şekilde yapınız.
2. Boşalttığınız renkte büyük-küçük boşaltmak
a) o renkte kuvvetiniz/ilginiz olduğunu,
b) Dekleran peşleşe sizi boşaltmaya zorladığında o rengi saklayacağınızı gösterir ve ortağınız güvenle o renkteki onörlerini dahi atabilir.
3. Kart boşaltırken değer kazanabilecek bir kart ile sinyal vermek veya tercih etmediğiniz diğer bir rengi göstermek maksadı ile küçük bir boşaltmak seçenekleri ile karşı karşıya kalırsanız, tercih etmediğiniz rengi göstermek daha uygundur.
4. Benzer şekilde, ortağın açılmasını şiddetle arzu ettiğiniz ama o rengin kısalmasına sebep olacağı için ya da çaka olduğunuz için kart boşaltarak sinyal veremediğiniz bir renginiz olduğunda, bu renginizi ortağının açılma ihtimalinin en yüksek olduğu renkte negatif sinyal vererek (Kendi rengini açılma!) tanımlamaya çalışınız.
5. Yerin renkleri ile aynı uzunlukta kalmaya özen gösteriniz.
6. Bir onör dizisindeki En Büyük Onörü (QJT9 dan Q) boşaltınız. Bu gösterdiğiniz onörden daha büyük bir karta sahip olmadığınızı, ama diğer küçük onörlerin sizin elinizde olduğunu belirtir. Onör boşaltmayı “Devam et!” ya da “Devam etme!” anlamında kullanabilirsiniz.
7. Boşalttığınız renkten bir Tavır Sinyali veremiyorsanız, Adet Sinyali vermeye çalışmalısınız.
Örneğin; Kozsuz oyunda yerde S: AKQ görünürken, pik 9-luyu boşaltmak, Tavır (Attitude) sinyali olamayacağına göre, adet bilgisi anlamı taşıyacak ve piklerinizin çift sayıda (iki adet) olduğunu anlatacaktır.
8. Kart boşaltırken 11 Kuralından elde edeceğiniz kart adedi bilgilerinden yararlanmak da, ortağı bilgilendirici boşaltmalar yapmanıza yardımcı olur.
9. Dekleranın sizde olduğunu bildiği kartları ve renkleri boşaltınız.
Örneğin; bir renge ortağınızın çaka olduğunu dekleran biliyorsa (ki geri kalan kartlar sizde demektir), o renkteki geri kalan değersiz kartları boşaltınız.
*
Kart Boşaltırken Neleri Yapmamalısınız?
1. Güçlü bir ele sahip iseniz, elinizdeki her rengi ya da her onörü ayrı ayrı tanımlamak telaşına kapılmayınız ve böyle davranmayı bir görev olarak kabullenmeyiniz. İlk ve ikinci kartlar belirgindir, dikkatle boşaltılmalıdır.
2. Ortağın açıldığı renkteki son kartı, ortağa o renkteki sağlam kartlarını çekmesini ya da çakmasını sağlamak amacı ile dönebilmek için boşaltmayınız, saklayınız.
3. Benzer şekilde, ortağın “tercih/ilgi” anlamında algılayabileceği renkten kart boşaltmayınız.
4. Kozsuz oyunda kendi açıldığınız renkten kart boşaltmak, ilk turda açılmış olmanıza rağmen o renge ilginizin kalmadığını, ortağın o renk haricinde diğer bir renge kaymasını ister. Bu anlamı taşımayacak ise kendi renginizi boşaltmayınız.
5. Ortağa sinyal vermek için, oyunun kaderini etkileyebilecek olan onör kartlarla, ya da büyük ara kartlarla (9-lu, 10-lu) sinyal vermeyiniz.
6. Kozlu oyunlarda bir rengi kontrol edemediğiniz bilgisi (negatif sinyal), sizin ortaklığınızdan ziyade, dekleran’ın işine yarayacak ise, o renkte sinyal vermeyiniz.
“emin yaykın, özür ortak” 

24 Eylül 2013 Salı

Sanzatu Açışları


Jacob Gade - Jalousie
*****
Hayat iki şekilde yaşanır.
Ya hiç mucize yokmuş gibi.
Ya da her şey mucizeymiş gibi.
Albert Einstein
*
*****
ŞİİR İÇİN CEVAPLAR
1
Şiir gecenin kardeşidir,
gündüzün annesi.

Yürekteki büyükbabadır şiir..
2
Şiir örümceğin sesidir,
duvarın şarkısı.

Duvarcının türküsüdür şiir..
3
Şiir yağmurun deresidir,
saç diplerinin teri.

Teknelerin taze sancağıdır şiir..
4
Şiir afişlerin çerçevesidir,
harflerin çizgisi.

Çıngırağın içindeki madendir şiir..
5
Şiir kamyonetlerin mavisidir,
kamyonların yiğitliği.

Faytonların yazılmamış tarihidir şiir..
6
Şiir bakracın çeşmesidir,
kuyunun yolcusu.

Kaynağın bekçisidir şiir..
7
Şiir cambazların dengesidir,
hokkabazların seyircisi.

Sihirbazların rüyasıdır şiir..
8
Şiir üzümün güneşidir,
elmanın kurdu.

Böğürtlenlerin tozudur şiir..
9
Şiir gümüşün simgesidir,
çeliğin yapılışı.

Kurşunun çıkışıdır şiir..
10
Şiir çitlerin dikenidir,
tarlanın sürülmesi.

Rençberin dalgınlığıdır şiir..
11
Şiir tatarcıkların saatidir,
ateş böceklerinin saniyesi.

Tabiatın yıllarıdır şiir..
12
Şiir ölümün gölgesidir,
yaşamanın örtüsü.

Çocuğun savunmasıdır şiir..
13
Şiir kumsalın eleğidir,
kayanın tortusu.

Mermerin sunduğu damardır şiir..
14
Şiir uykusuzluğun şiltesidir,
uykunun haritası.

Balkonun uyanışıdır şiir..
15
Şiir ateşin habercisidir,
yangının kundakçısı.

Yanardağın üstündeki kuştur şiir...
Ülkü TAMER
*****
SANZATU AÇIŞLARI
Sanzatu açışları veya bir renk açıp gelen cevaba 1SA veya 2SA demek belirli bir dağılımı ve dar bir puan aralığını tarif eder.
Sağlam bir ortaklık yapısında renk açıp gelen konuşmaya 1 SA deklare edildiğinde en az 12 puan olduğu belirtilmiş olur. İkinci deklaresinde 1 SA diyen ortağın elindeki puan aralığı çok sınırlı olmaz ise, cevap veren ortak değerlendirme sıkıntısı çekebilir.
En az 12 puan olan elde en fazla da normal olarak 14 veya istisnai bir durumda da kötü bir 15 puan olabilir.
O bakımdan cevapçı, ortaklığın nereye gidebileceğine karar verirken, elleri bilinçli olarak değerlendirebilir.
15-17 (veya kötü 18) puanla dengeli ellerle Sanzatu açıyoruz.
- Sanzatu açışında tekli bir renk olamaz.
- Her renkten en az 2 Kart olmalıdır.

İyi 18 puanı olan ellerle Sanzatu açmıyoruz. 1 SA ile 2 SA arasında kalan dengeli veya yarı dengeli ara ellerle normal olarak 1 Minör açıp ortaktan gelen cevaptan sonra 2 SA deklare edilir. Bu 18 – 19+ (çok kötü bir 20 puan) ve dengeli bir el ifade eder.
- İyi 20 puanı olan dengeli el ile 2 karo açıp sonra 2 SA demelidir.
- İyi 22 puanı olan eli de 2 Sinek açıp gelen cevaba 2 SA demelidir.
Bir oyuncu Sanzatu ile oyun açıyorsa veya ikinci konuşmasında Sanzatu diyorsa puan limitini belli etmenin dışında elinin dengeli olduğunu da ifade etmiş olur.

Dengeli el elde şikan veya singleton renk olmayan el demektir.

a- 4-3-3-3
b- 4-4-3-2 Dağılımlar 1. derece dengeli dağılımlardır.
c- 5-3-3-2 dağılımı da dengeli dağılım saymak gerekir.
d- Puanları kısa renklerde yoğunlaşan 6-3-2-2 dağılımlı ve hatta
e- 7-2-2-2 dağılımlı ellerin bile dengeli sayılıp Sanzatu açılması uygun olabilir.
Yarı dengeli sayılan bu dağılımlarda puanlar uzun renkte ise renk açmak, uzun renklerde hiç puan olmayıp onör kartlar kısa renklerde yoğunlaşmış ise Sanzatu açmak doğru olur.
f. 5-4-2-2 dağılımlı eller normal olarak dengeli sayılmazsa da ikişer kart olan renklerde toplam sekizden fazla puan varsa, bu eli de sanzatu ailesinden saymak gerekir.
Puanlar uzun renklerde yoğunlaşmış ise bu dağılımı iki renkli el olarak kabul etmek gerekir.

Önemli bir soru “Beş kartlı major rengi olan bir el ile SA açılır mı ? Buna şartlı olarak evet demek gerekir. Beş kartlı majörü olan bir eli 1 SA açıp açmamayı kararlaştırırken şu hususları göz önünde bulundurun. İlk şart olarak diğer major renkte 3 kart olmalıdır. Ortak transfer edip pas geçerse doğru kontratta oynamış olursunuz. Çok kötü ( V xxxx veya daha zayıf ) bir beş kart majörü 4 kart gibi kabul etmek doğru olur. İkinci husus  elin sanzatuya mı yoksa renk oynamaya mı yatkın olduğudur. Puanlarınız hep aslar ve rualarda ise bu eli renkte oynamak daha doğru olur. O bakımdan 1 SA yerine major renginizde açmanız daha iyidir. Onörleriniz ikincil kartlarda ise (hiç as yok bir sürü dam ve valeler) sanzatu açmanız ve sanzatu kontratında oynamayı tercih etmeniz tavsiye edilir. Ayrıca 5-3-3-2 dağılımınızda 2 kartlı renkte hiç puanınız yoksa bu eli de 5 kartlı major renginizde açmalısınız.
Sanzatu açacak ellere bazı örnekler:
1.Pik:  AD73       2. Pik: AD        3.Pik: RV9       4. Pik: AD          5. Pik: D86
   Kör: 87                Kör: AD          Kör: AD            Kör: AD             Kör: RV842
   Karo: AD76        Karo : 97532   Karo: 985432   Karo: RV           Karo: RV10
  Trefl: RV2           Trefl: RV64    Trefl: AD          Trefl: 8765432  Trefl: AD

Örnek 1 Tipik bir sanzatu açışıdır. Kördeki zayıf 2 kart sizing hevesinizi kırmasın. Bu el ile 1 SA açmaz iseniz bird aha puan durumunuzu ve dağılımınızı tam olarak ifade etmenize imkan yoktur.
Örnek 2 de Puanları kısa renklerde olan yarı dengeli bir el gösterilmektedir. Bu eli en iyi tariff edecek deklare 1 SA dür.
Örnek 3 ve 4 bu prensibin çok ekstrem olan hallerini ortaya koymaktadır. Her iki örnekte de, zayıf bir minor rengi deklare etmektense 1 SA açmak elin en iyi tarifi olmaktadır.
Örnek 5 te beş kartlı major rengi olan eli 1 SA açma kararı vereceğiniz yönündedir.
Ortağınız pike transfer edip pas geçerse iyi yerdesiniz. Sanzatu oynadığınız takdirde de kısa renklerde iyi durdurucularınız var.
Şu elleri 1 SA açmamak gerekir ;
6. Pik: ADV6            7. Pik: AV            8. Pik: R           9.  Pik: RV864
    Kör: 95                     Kör: RV4            Kör: D97           Kör: D8
    Karo: RDV83           Karo: RV865      Karo: RDV6      Karo: RV10  
   Trefl: RV                  Trefl: RD3          Trefl: AV842     Trefl: AD3

Örnek 6 yarı dengelidir ve zayıf iki kartlı körleri vardır. Gayet iyi iki renginiz olunca bir karo açıp ortağımızdan 1 SA cevabı gelse bile 2 Pik diyebilecek gücünüz var.
Örnek 7 in dağılımı çok uygundur ama puanları 1 SA açmak için çok fazladır.18 Puan ve beşli kartlı karonuz olunca 1 Karo açıp ikinci turda 2 Sanzatuya sıçramayı planlamalısınız.
Örnek 8 in puan durumu uygun ama dağılımı yanlıştır. Tek Rua olunca da reverse yapacak gücünüz olmaz. 1 Karo açıp gelen konuşmaya 2 Trefl deyin, ama ortağınız 2 Karoya tercih yaparsa, 1 kere daha konuşun.İlk cevabı 1 Kör idiyse 2 Kör deyin, Pik dediyse de 2 SA deyin. Bu sekans dengeli 1 eli inkar eder ve ekstra değerler göstererek en uygun zonu bulmaya çalıştığınızı belirtir.
Örnek 9 da 5 tane pik ve yalnız 2 tane kör olduğu için bu el 1 Sanzatu açmaya uygun değildir.1 Pik açın ve ortağınız muhtemelen sanzatu cevabı verince de 2 trefli deyin. Ortağınız iki Pike tercih verirse de 2 SA deklare ederek ekstra puanlarınız olduğunu belli edin.
“kocaelibrickulübü.blogspot.com” a teşekkürler

23 Eylül 2013 Pazartesi

Birinci İkinci ve Dördüncü Pozisyonda Oyun Açış Kurallar

görsel. deviantart
*****
Mozart, Adagio in C major, K 356 617a, Piano
*****

Latife Tekin
Akşam Kitap’taki söyleşisi:
Kötü olduğunu hissettiğim şeyi söylemezsem beni zehirleyecek zannediyorum! 
Bu tamamen temiz ve duru kalmak için yaptığım kişisel bir şey.
*****
YOLCU
Akdeniz kazan,
yüreğim kepçe
dönüp, dolaşıp durdum
turuncu sokaklar
boyunca.
Elimde bir mavi
çiçek kaldı.
Ben soldum,
o solmadı.
Ahmet ERHAN

*****
YİRMİ KURALI
1 ve 2. Pozisyonlar için kural:
Sınırdaysak (11-12 Puan) ve kararsızsak, "20 Kuralı" nı uygulayabiliriz: 
Onör puanımıza en uzun iki rengimizdeki kart sayılarının toplamını ekleyiniz. 
Toplam 20 veya daha fazla çıkarsa oyunu açar, değilse pas geçeriz.
Gözümüz piklerde olmalıdır.
*
ONBEŞ KURALI
4. Pozisyon için kural:
PAS…..PAS…..PAS…..?
3 pastan sonra 4. pozisyonda oturan oyuncuysak açış için yeterli puanımız yoksa  açıp açmama konusunda karar için Max Hardy ve Marty Bergen tarafından geliştirilen Don Pearson’a atfen “Pearson Points” diye adlandırılan  “15 Kuralı”nı  uygulayabiliriz.
Elimizdeki 13 kartın rengine ve dağılımını dikkate almadan
a. Onör puanlarının toplamına pik rengindeki kartların sayısı ekleriz.
b. Toplam 15 ya da 15’ten büyükse kart sayısı en uzun renkle açılabilir.
Pik rengindeki kartlara önem verilmesindeki amaç piki kontrol altında tutmaktır. Mantık rakiplerin üste konuşmaya cesaret edemeyecekleri, etseler de zararlı çıkacakları varsayımına dayanıyor.