5 Temmuz 2013 Cuma

Forsing Sanzatu

Dmitri Shostakovich – Romance
***
görsel:  flickr
***
Bilgi size güç verir;
saygıyı ancak karakterinizle kazanırsınız.
Bruce Lee
***
Yalnızlık,  zeki beyinlerin
çıkarsızların,
sağduyulu insanların,
kaderidir.
Schopenauer
***
İNSAN OLMAK
- Hiç bitmeyecek mi senin bu okuman?
- Bitmeyecek.
- Hiç mi?
- Hiç.
- Niyetin katip olmak mı yani ?
- Hayır.
- Ya?
- İnsan olmak.
Orhan Kemal
***
OLDUĞU GİBİ
İzlediğin bir iplik vardır. Değişen şeylerin
içinden geçer. Fakat değişmezdir o.
Merak eder insanlar neyi izlediğini.
İpliği açıklaman gerekir.
Fakat başkalarının onu görmesi zordur.
Onu tuttuğun sürece kaybolmazsın.
Trajediler olur; insanlar incinir
ya da ölür; ve acı çekersin ve yaşlanırsın.
Hiçbir çaban durduramaz zamanın açılmasını.
İplikle gitmesine izin bile vermezsin.

William Stafford (1914-1993, ABD)- Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
***

FORSİNG 1 NT

Majör renk açışlarına karşı rakip müdahalesi yokken verilen 1 NT cevabı, bir tur için forsingtir. Açıcı pas diyemez. Rakip müdahalesi varken verilen 1 NT cevabı forsing değildir, rakibin renginden stoper vaat eder. Açıcı isterse pas geçebilir.

Forsing 1 NT dekleresini veren cevapçı, açıcıdan elini tanımlamasını ister. Bu bir nevi sorgudur. Drury den farkı, koz adedi hakkında açıcıya hiçbir bilgi vermemektedir. Cevapçıda koz desteği vardır veya yoktur. Hatta koz renginden çaka (Void) dahi olabilir. Klasik konvansiyonda cevapçının puan aralığı iyi beş ile kötü on iki arasındadır. (5-12) OP.

Ancak özel durumlarda ortaklık anlaşmasına bağlı olarak dengesiz veya yarı dengeli el ve 4+ kartlı fit ile (0-4) OP, yine dengesiz el ve 3 kartlı fit ile (13-15) OP aralıklarında da kullanılabilir.   
 *                     
Forsing 1 NT dekleresi veren cevapçının puan bölgeleri ve amaçları  
a) Standart briçte (0-4)OP ile pas geçilir. Forsing 1 NT konvansiyonunda cevapçının elinde (4+) kartlı koz desteği varsa, bu puan Aralığında 1 NT dekleresi verir. Açıcı pas geçemediği için, cevapçı rebidinde ortağının rengini bir seviye yükseltir. (Gecikmiş destek). Cevapçının buradaki amacı rakipleri zora sokmaktır. Eğer pas geçmiş olsaydı, rakiplere 5 puanın altındayım mesajını vermiş olacak ve onlarda en ucuz seviyeden yarışmayı başlatacaklardı. Hâlbuki burada 1 NT cevabını vermekle solundaki rakibini taktik olarak baskı altına alıyor ve zayıflığını gizlemiş oluyor. Rakipler yarışmaya girmek isterlerse onları en azından 2 seviyesine zorluyor.
Açıcı  (13) OP.                                 Cevapçı (3) OP
Pik: xx                                               Pik: x
Kör: RDTxx                                       Kör: xxxx
Karo:  DVx                                        Karo: xxxx
Trefl: AVx                                         Trefl: Rxxx
Açıcı bu örnekte 13 OP ve 5 Kart Kör ile oyunu 1 KÖR açıyor. Solundaki rakip pas geçiyor. Cevapçıda 3 OP var ve bu puanla destek veremiyor Standart Briçe göre pas geçmek zorunda. Fakat pas geçerse diğer rakip büyük bir ihtimalle 1 PİK ile müdahale edecek. Cevapçı burada 1 NT diyor, böylece zayıflığını da gizlemiş oluyor ve açıcıdan elini tanımlamasını istiyor. Diğer rakip araya girmek isterse artık iki seviyesinde konuşmak zorunda kalacaktır.

Açıcı elini tanımlarken öncelikli görevi, eğer diğer majörü 4+ kartlı ise onu göstermektir. Örnekteki elde pikler 4 kartlı olmadığı için, Açıcı onu gösteremiyor. (Dikkat Kör açılışından sonra Pik göstermek Reverse teşkil edeceğinden (18-19) OP gerekir. Daha düşük puanlar ile Kör açışından sonra pik gösteremezsiniz. Ancak pik açılışından sonra 12+ OP ile   4+ kartlı körlerinizi göstermek öncelikli görevdir).   

İkinci öncelikli görev açış rengi 5 karttan daha fazla ise onu göstermektir. Körler 5 karttan fazla olmadığı için açıcı onu da yapamıyor.

Açıcının eli dengeli ve yeterli puanı varsa (16+ OP), üçüncü görev 2NT cevabı vermektir. Örnekteki el dengeli olmasına rağmen, yeterli puan olmadığı için, bunu da yapamıyor.

Dördüncü görev iyi minörü göstermektir (3+ Kart). Eğer minörler arasında örnekteki gibi (3-3) eşitlik varsa her zaman 2 TREFL cevabı verilir. Açıcı 2 trefl diyor, açıcının bundan sonraki görevi cevapçının 2 seviyesinde göstereceği her türlü renk cevabına pas geçmektir. Nitekim cevapçı 2 PİK diyerek gecikmiş desteğini gösteriyor ve açıcı pas geçiyor.
Açıcıda 16+ Op varsa iyi minörünü 3 seviyesinde gösterecektir. (4+ Kart ve kaliteli)
*
b) Cevapçıda 3 adet koz desteği ile (5-7) OP vardır ve eli kötüdür. Bu durumda ortağına basit destek verirse, ortak bir oyun macerasına girişebilir. Onu frenlemek istemektedir. Bu nedenle önce 1 NT cevabını verip, rebidinde ortağın rengini bir seviye yükseltir. (Gecikmiş destek).
Açıcı. (13 OP)                                  Cevapçı. (6 OP)
Pik: RDTxx                                       Pik: Vxx
Kör: xx                                             Kör: RVxx
Karo: AVxx                                      Karo: xx
Trefl: RX                                          Trefl: Vxxx

Açıcının bir pik açışına cevapçı 1 NT diyerek bir tur için forsing yapar. Yukarıdaki örnekteki gibi açıcının diğer majörü 4+ kartlı değil, kendi rengi 6+ kartlı değil, 16+ OP yok. Geriye tek seçenek kalıyor, iyi minörünü göstermek ve 2 Karo diyor. Cevapçıda Karo fiti yok ve 3 Kartlı Pik fiti olduğu için 2 PİK diyor (gecikmiş destek). Açıcı Pas geçmek zorundadır.
NOT: Cevapçı verecek deklere bulamadığı durumlarda 2 kart fit ile açış rengine döner. Yukarıdaki örnek elde cevapçıda 2 kart fit olsa bile yine 2 PİK demesi gerekir.(Mini fit).                                              
c) Cevapçıda 3 adet koz desteği ile dengeli el ve (7-9) OP varsa forsing 1 NT kullanılmaz, doğrudan basit destek verilir.
Cevapçının eli (8 OP)
Pik: Vxx
Kör: Dxx               
Karo: Dxx                Cevapçı (1 Kör/1 Pik) açışına direkt destek verir. (2 Kör/2 Pik)
Trefl: Rxxx              Bu cevap üzerine kaptanlık açıcıya geçer ve son kararı açıcı verir.
*
d) Cevapçıda 3 adet koz desteği ile (10-12) OP vardır, ancak el dengelidir, çaka veya singleton yoktur. Bu durumda önce 1 NT cevabı verip, rebidinde ortağın rengini sıçrayarak deklere eder. Böylece elini tam olarak ortağına anlatmış olur. (Gecikmiş destek). Kararı açıcı verir.
Açıcı   (13 OP)                                Cevapçı (11 OP)
Pik: RVTxx                                      Pik: Dxx
Kör: Rx                                            Kör: Dxxx
Karo: Vx                                          Karo: Rxxx
Trefl: RDxx                                      Trefl: Ax
Oyun 1 Pik ile açılıyor, Cevapçı 1 NT diyor. Açıcının 2 trefl demesi üzerine, Cevapçı sıçrayarak 3 pik diyor. Bu cevap üzerine kaptanlık Açıcıya geçer.
 *
e) Cevapçıda (5-9)ODP vardır ve açış rengi tek ya da çakadır ancak cevapçının elinde (5+) kartlı başka bir renk vardır. Puan yetersizliği nedeni ile bu rengini 2 seviyesinde gösterememektedir. Bu nedenle önce 1 NT dekleresi verip rebidinde kendi rengini 2 seviyesinde okuyabilir.
Cevapçının eli (A)                                  Cevapçının eli (B)
Pik: x                                                        Pik: xx
Kör: RVxxx                                              Kör: Rvxxxx
Karo: Vxx                                                Karo: Vx
Trefl: Dxxx                                              Trefl: Dxx
Örnek (A) elinde açış rengi Pik ve cevapçının elinde açış renginden tek kart, bunun yanında bir başka renkten 5 kart var. Cevapçının yeterli puanı olmadığı için Standart briç kurallarına göre bu rengini 2 seviyesinde gösteremez. Forsing NT kullanılıyorsa, cevapçı 1 NT dedikten sonra açıcının göstereceği renge fit varsa pas geçer, fit yoksa 5 kartlı rengini gösterir. (Önemli: açıcının gösterdiği ikinci renge fit varsa 5 kartlı renginizi göstermeyin)

Açıcının rengi sizde 2 kartlı ise yine 5 kartlı renginizi göstermeyin ve açış rengini bir seviye yükseltin. Açıcı 2 seviyesinde vereceğiniz her türlü cevaba pas geçmek zorundadır. Sizin 5 kartlı renginiz açıcıda tekli veya çaka olabilir, hâlbuki açıcının rengi sizde 2 kartlı, yani mini fit hazır, macera aramaya gerek yok. Renginiz örnek (B) de olduğu gibi 6 kartlı ve açış rengi sizde 2 kartlı ise (6+) kartlı renginizi gösterebilirsiniz.   
*
f) Cevapçıda (5-9)ODP vardır ve koz fiti yoktur. Bunun yanında 1 seviyesinde gösterebilecek başka bir rengi de yoktur. Açıcının 1 NT sorgusuna vereceği cevabı beğenirse pas geçecek, beğenmezse 2 kartla açıcının rengine dönecektir.(gecikmiş destek).Açış rengi tek ise, ortağın yeni rengine 3 kartla dahi pas geçilir. (Mini fit).
Cevapçının eli (A)                                    Cevapçının eli (B)
Pik: xx                                                       Pik: x
Kör: xxxx                                                  Kör: xxxx
Karo: Vxx                                                  Karo: Vxx
Trefl: ADxx                                               Trefl: ADxxx
Oyun 1 Pik ile açılmıştır. Örnek (A) elinde cevapçının elinde 2 adet Pik var. Açıcı burada 1 NT sorgulamasına 2 Trefl veya 2 Kör derse cevapçı pas geçecektir. Ancak 2 Karo cevabı verirse, Cevapçı 2 Pik diyerek açış rengine dönecek, açıcı pas geçecektir.
Örnek (B) elinde açış rengi Cevapçıda tek (çaka da olabilirdi). Burada açıcı ne derse desin (2 Karo dese dahi) Cevapçı Pas geçecektir.
*
g) Cevapçıda (10-12)ODP vardır ve koz desteği yoktur. El dengeli ve sanzatü ye uygundur. Burada direkt 2 NT diyemez. Çünkü bu Jacoby olur ve koz fiti vaat etmiş olur. Bu nedenle önce 1 NT rebidinde 2 NT deklarelerini verir.
Cevapçının eli
Pik: Dx                                   Oyunun 1 Pik ile açılması üzerine, cevapçı önce 1 NT  
Kör: Dxx                                ile sorgulama yapar, açıcıdan gelen 2(renk) cevabına
Karo: Rxxx                            2 NT diyerek puanını ve dağılımını açıklamış olur.
Trefl: Axxx                             Kaptanlık   açıcıya geçer.
*
h) Cevapçıda (13-15) OP, dengesiz el ve 3 kartlı fit vardır. Cevapçı koz fitini çift sıçrama ile gösterir. Orijinal konvansiyonda bu deklere türü yoktur, sonradan eklenmiştir. Ortaklık anlaşmasına bağlı olarak kullanılabilir.
Cevapçının eli
Pik: x                                      Oyunun 1 Kör ile açılması halinde, cevapçı
Kör: DVx                                önce açıcıyı 1 NT ile sorgular. Açıcıdan gelen
Karo:RDVx                            2  seviyesindeki  cevaba 4 Kör dekleresi verir.    
Trefl: Axxxx
*                   
 FORSİNG 1NT SORGUSUNA AÇICININ CEVAPLARI
Öncelik  Konuşma.       2 Seviyesi.                 3 Seviyesi.          4 Seviyesi.
1.            Diğer Majör.    4+Kart (12-15)OP     4+Kart 16+OP    5+Kart (18-19)OP.
2.            Açış Majörü.    6+Kart (12-15)OP    6+Kart 16+OP    6+Kart-Kapalı(18-19)
3.            2NT                  dengeli (16-19)OP
4.            Minör (iyisi).    3+Kart (12-15)OP    4+Kart 16+OP    5+Kart-Kaliteli(18-19)

Açıcının F1NT sorgusuna karşı 2 seviyesinde vereceği her türlü renk cevapları her zaman (12-15) OP gösterir. 2 seviyesinde okunan diğer Majör 4+ kart, Minör ise 3+ kartlıdır. Açıcı açış rengini 2 seviyesinde tekrar ederse, açış rengi 6+ kartlıdır. Ancak bu rengin en azından 2 onörlü olması beklenir. Açış rengi kaliteli ve 6 kartlı olmasına rağmen diğer majör açıcıda 4 kartlı ise öncelikli görev diğer majörü göstermek olduğundan açış rengi tekrar gösterilmez. Fakat diğer majör (xxxx) şeklinde olursa o zaman 6 kartlı açış rengi tekrar edilir.
Açıcı F1NT sorgusuna 2NT cevabı verirse dengeli el ve (16-19) OP gösteriyordur. (15+OP-iyi 15 olabilir).

Açıcının 3 seviyesi her türlü renk cevapları  (Majör veya Minör) 4+kartlı olup 16+ OP gösterir. Burada açıcı (5-4) dağılımlı dengesiz veya yarı dengeli el gösterdiğinden elinin ODP değeri daha yüksektir. Açış renginin 3 seviyesinde tekrarı ise 16+ OP olmasına rağmen 6+ kartlı olduğundan Reverse teşkil eden (18-19) ODP değerindedir.
4 seviyesinde gösterilen diğer renkler 5+ kartlıdır, açıcı en azından (5-5) dağılımlı dengesiz el göstermektedir. Gösterilen renkler kalitelidir, onör puanları (18-19) olmasına rağmen ODP değeri daha yüksektir. Fit bulunması durumunda elin değeri daha da yükselecektir. Cevapçı minimum olmadıkça Şlem veya Grand Şlem düşünülmelidir. Açıcı açış rengini 4 seviyesinde okursa, bu renk 6+ kartlı ve aynı zamanda kapalıdır. Puan aralığı yine (18-19) OP olur.
 *            
FORSİNG 1NT SORGUSU YAPAN CEVAPÇININ REBİDLERİ ÖZETİ
(0-4) OP ve açış rengine 4 kartlı fit: Cevapçı F1NT sorgusundan sonra açış rengini iki seviyesinde destekler. (1PİK-1NT-2KARO-2PİK).
(5-6) OP ve açış rengine 3+ kartlı fit: F1NT sorgusundan sonra açış rengine iki seviyesinde destek. (1KÖR-1NT-2TREFL-2KÖR).
(5-9) OP ve açış rengine 2 kartlı fit: Önce 1NT cevabı verilir rebidinde 2 kartlı fit ile açış rengine dönülür. (1PİK-1NT-2TREFL-2PİK).
Cevapçıda 2 kartlı fit yanında 5 kartlı başka bir renk varsa gösterilmez, 2 kartlı fit ile açış rengine dönülür.
Açış rengi cevapçıda kısa ise (Tek veya Çaka), Açıcının yeni rengine 3 kartlı fit ile pas geçilir. Burada cevapçıda 5 kartlı başka bir renk varsa yine gösterilmez ve 3 kartlı fit ile açıcının yeni rengine pas geçilir.(1KÖR-1NT-2KARO-PAS).
Ancak açış renginin kısalığı yanında cevapçıda çok kaliteli 5 kartlı bir renk varsa, ayrıca bu rengin açış renginden ucuz olması şartı ve yeni renge fit olmaması halinde bu renk 2 seviyesinde gösterilebilir.
Cevapçının rengi 6+ kartlı ise, açış rengine fit bulunmaması durumunda 2 seviyesinde gösterilir. (1PİK-1NT-2TREFL-2KÖR).
(10-12) OP ve açış rengine 3 kartlı fit: Önce 1NT cevabı verilir sonra sıçramalı destek gösterilir. (1 KÖR-1NT-2TREFL-3KÖR). Zon davetidir.
Cevapçıda 6+ kartlı başka bir renk varsa (10-12) OP ile sıçramalı olarak gösterilir. (1PİK- 1NT- 2KARO- 3KÖR). Zon davetidir.
Cevapçının eli dengeli ve açış rengine fit yoksa (10-12) OP ile önce 1NT rebidinde ise 2NT cevabı verilir. (1KÖR-1NT-2TREFL-2NT). Zon davetidir.
*
İMKÂNSIZ PİK (İmpossible Spade)
Oyunun 1 KÖR ile açılması halinde cevapçının F1NT sorgusundan sonra Açıcının 2 Minör cevabına 2PİK dekleresi vermesi olanaksız Pik konvansiyonudur. Cevapçıda 4+ kartlı Pik olsaydı 1NT cevabı vermez piklerini gösterirdi. Cevapçı burada açıcının yeni rengine kaliteli 6+ kartlı fit ve (10-12) OP göstermektedir. (1KÖR-1NT-2KARO-2PİK). Zon davetidir.
Cevapçı Açıcının Minörünü doğrudan desteklemesi ise baraj amaçlıdır, Açıcı pas geçmelidir. (1KÖR-1NT-2TREFL-3TREFL-PAS). Cevapçı zayıftır, baraj yapıyor.
Yukarıdaki rebidler açıcının minimum olma durumuna göre düzenlenmiştir. Açıcının forsing cevaplar vermesi halinde, Cevapçı elindeki güç durumuna göre hareket eder.
 *                        
CEVAPÇININ REBİDLERİ- ÖZET TABLO
AÇICI                                    CEVAPÇI
1KÖR5+Kart,(12-19)OP.      1NT--------(Elini tarif et)
2x-----------(12-14)OP.           PAS--------(yeni renge fit var, açış rengi kısa, zayıf el)
                                           2y----------(okunan renk 6+kart, açış rengi kısa, zayıf el)
                                           2KÖR------(0-4 OP, 4kart fit veya 5-6 OP, 2/3Kart fit var)
                                           2PİK--------(10-12 OP, x rengine kaliteli 6+Kart fit var)
                                           2NT--------(10-12 OP, dengeli el)
                                           3x----------(x rengine 5/6Kart fit fakat zayıf el, pas geç)
                                           3y----------(10-12 OP, okunan renk kaliteli 6+kart)
                                           3 KÖR-----(10-12 OP, 3 Kart fit var, dengeli el)
                                           4 KÖR----(13-15 OP, 3kart fit, dengesiz el, orijinalde yok)
Yukarıda verilen tablo orijinal olmasına rağmen, son satırda verilen 4 Majör dekleresi orijinalinde yoktur, kullanımı ortaklıkların isteğine bırakılmıştır.
Her konvansiyonda olduğu gibi F1NT konvansiyonun unda değişik versiyonları vardır. Bunlardan bazılarına göre F1NT sorgusuna Açıcının 2 seviyesinde vereceği her renk cevabı belli bir puan limitini gösterir ve açıcının okuduğu renkle ilgisi yoktur. Örneğin 2Trefl cevabı (12-14) OP gösterirken 2Karo (15-17) OP, 2Diğer Majör (18-19) OP ve dengesiz el, 2NT ise (18-19) OP ve dengeli el gösterir.
Bazı konvansiyonlar ise oyunun 1 Kör ile açılması halinde Cevapçının 1 Pik dekleresini F1NT konvansiyonu içerisine almışlardır. Avantajlarda var Dezavantajlarda. Biz natürel oynamayı tercih ettiğimizden (1Kör-1Pik) sekansını (5+..)OP,4+Kart olarak oynuyoruz.        
Yine bazılarına göre F1NT sorgusuna Açıcının 2 seviyesinde renk cevabından sonra tekrar konuşma fırsatı gelirse 2NT demesi (15-17) OP ve dengeli el göstermektedir.
**
YARIŞMADA FORSİNG 1NT
Oyun majör bir renkle açıldığında ikinci pozisyondaki rakip renkle müdahale ederse, cevapçının 1NT dekleresi forsing olmaktan çıkar ve natürel olarak (5-10) OP gösterirken, rakibin renginden durdurucu vaat eder,
 Dördüncü rakibin müdahalesi konvansiyonu bozmaz. Ancak açıcının konuşma mecburiyeti ortadan kalkar. Yani açıcı isterse pas geçebilir.      
“mehmet özyeşilbaş” a teşekkürler.          
 ****

BİR MAJÖR AÇIŞLARINA CEVAPLAR
a. Dört kart tutuş, 7-12 P  varsa, Bergen
b. Dört kart 0-6 puanla majörü 3 e yükseltiyoruz.
c. Dört kart 13+p tek ya da şiganla splinter
d. Dört kart 13+p dengeli el ile 2NT
e. Üçlü tutuş, 5-7 p forsing NT den geçilir. Sonra gelen cevaba göre basit destek, 2 majör
f. Üçlü tutuş, 8-10 p doğrudan ikiye yükseltilir.
g. 1Pik-2Pik sekansından sonra açanın 3 karo deklaresi, karodan yardımın varsa dörde gidelim demektir.
h. Üçlü tutuş, 10-12 ile forsing sanzatudan geçilir. Gelen cevaba 3 majör söylenir.
“ergun korkut, ustalaşma yolunda”

Hiç yorum yok: